Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā

Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā ir tulkojums, kuru ir veicis sertificēts tulkotājs un kuru ir oficiāli apstiprinājis notārs. Šāds tulkojums tiek uzskatīts par juridiski derīgu, kas nozīmē, ka tas precīzi atspoguļo oriģināla dokumenta saturu un formu. Notariālie tulkojumi ir nepieciešami, kad tulkoto dokumentu jāiesniedz oficiālās vai juridiskās iestādēs, piemēram, tiesās, valsts, pašvaldību, medicīnas iestādēs, dzimtsarakstu nodaļās, izglītības iestādēs vai citās organizācijās, kurās nepieciešams juridisks apstiprinājums par dokumenta īstumu.


Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā ir tulkojums, kuru ir veicis sertificēts tulkotājs un kuru ir oficiāli apstiprinājis notārs. Šāds tulkojums tiek uzskatīts par juridiski derīgu, kas nozīmē, ka tas precīzi atspoguļo oriģināla dokumenta saturu un formu. Notariālie tulkojumi ir nepieciešami, kad tulkoto dokumentu jāiesniedz oficiālās vai juridiskās iestādēs, piemēram, tiesās, valsts, pašvaldību, medicīnas iestādēs, dzimtsarakstu nodaļās, izglītības iestādēs vai citās organizācijās, kurās nepieciešams juridisks apstiprinājums par dokumenta īstumu.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā

Dokumentu tulkošanas un apliecināšanas process


1) Dokumentu saņemšana un pārbaude:
Tulkotājs izskata iesūtītos dokumentus, lai pārliecinātos, ka tie ir derīgi tulkošanai un notariālajai apliecināšanai.


2) Tulkošanas veikšana:
Tulkotājs veic dokumentu precīzu un pilnīgu tulkojumu.


3) Apliecinājuma teksta pievienošana:
Tulkotājs tulkojuma beigās pievieno apliecinājumu saturošu informāciju, kas ir juridiski saistoša un korekta, tā apstiprinot, ka tulkojums ir precīzs.


4) Tulkojuma notariāla apstiprināšana:
Tulkojums tiek apliecināts pie zvērināta notāra, kurš ir Latvijas Zvērinātu notāru kolēģijas loceklis. Notārs pārliecinās, ka sagatavotie dokumenti atbilst likumu normām.
Notārs ar savu zīmogu un parakstu apliecina tulkotāja parakstu.


5) Iztulkoto un apliecināto dokumentu saņemšana:
Notariāls tulkojums nīderlandiešu (holandiešu) valodā ir apliecināts, kad oriģinālajam dokumentam kopā ar tulkojumu ir klāt pievienots tulkotāja apstiprinājums un notāra apstiprinājums. Šāds apliecināts dokuments tiek izsniegts atpakaļ klientam.


6) Iztulkoto un apliecināto dokumentu izmantošana:
Notariāli apliecinātos dokumentu tulkojumus tālāk var iesniegt oficiālajās iestādēs, tiesās vai citās organizācijās, kur klientam ir pieprasīts juridiski apstiprināts tulkojums.


Papildu informācija


Cenas:

Tulkošanas maksa: Cenas var mainīties atkarībā no dokumenta apjoma, sarežģītības un steidzamības pakāpes. Notariālā apstiprinājuma maksa: Notāra pakalpojumu cenas var atšķirties atkarībā no apliecināmo dokumentu skaita vai apjoma.


Laiks:

Tulkošanas laiks un notariālā apstiprināšana: Atkarībā no dokumenta apjoma un tulkotāja/notāra noslogojuma tas var aizņemt no 1-2 dienām līdz vairākām nedēļām.


Kad ir nepieciešams notariāls tulkojums?


Notariāls tulkojums ir nepieciešams dažādos gadījumos, t.sk.:


Tiesvedība: Dokumenti, kas jāiesniedz tiesā, piemēram, liecības, līgumi vai lēmumi.


Civilstāvokļa iestādes: Lai reģistrētu personas dzimšanu, laulību, miršanu, laulības šķiršanas faktu, ģimenes stāvokli.


Izglītība: Diplomi, liecības, sekmju izraksti, atestāti, sertifikāti vai citi izglītības dokumenti, kas jāiesniedz izglītības iestādēs mācību uzsākšanai.


Bizness: Komerclīgumi, uzņēmumu reģistrācijas dokumenti, darba dokumenti vai citi juridiski dokumenti, kas jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā vai tamlīdzīgās oficiālās vai privātās iestādēs.


Imigrācija: Dokumenti, kas nepieciešami imigrācijas jautājumu kārtošanai, piemēram, dzimšanas apliecības, pases, ID kartes, vīzas, darba atļaujas, laulības apliecības, izglītības dokumenti vai citi personu apliecinoši dokumenti.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

05
07/2024

Izglītības dokumentu notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā

Notariāli apliecinātu tulkojumi angļu valodā atestātiem, sekmju izrakstiem un eksāmenu sertifikātiem


Stājoties ārvalstu universitātes un citās mācību iestādēs, jaunajiem studentiem tiek prasīts iesniegt nepieciešamos dokumentus. Parasti tie ir izglītības dokumentu notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā. Pie šiem dokuemntiem parasti pieder tādi dokumenti kā atestāts, sekmju izraksts un eksāmenu sertifikātu notariāls tulkojums angļu valodā. Citkārt tās var arī būt skolas liecības, atzīnības raksti, sertifikāti par godalgotām vietām mācību olimpiādēs, raksturojumi u.c. izglītības dokumenti, kam nepieciešami notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā.    
 

Izglītības dokumentu notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā

Lai varētu pateikt precīzas tulkošanas pakalpojumu izmaksas un izpildes laiku, no sākuma tulkojamie dokumenti jāatsūta uz tulkošanas biroja e-pastu: info@rigastulki.lv, pēc kā būs iespējams vienoties par izmaksām un apliecināšanas termiņu. Jautājumu gaadījumā vai, ja nepieciešama kāda konsultācija, lūgums zvanīt uz tālruni: +371 25904727

Tulkojumu birojs Jums spēs nodrošināt oficiālu tulkojumu un to notariāli apliecināt, lai tas būtu juridiski saistošs. Šādi dokumenti ir svarīgi, tāpēc ir svarīgi nodot tos profesionāļiem, kuriem ir pieredze un atbilstoša pieredze šādus pakalpojumus sniegt.

Ja Jums ir nepieciešams nevis izglītības dokumentu notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā, bet kādā citā valodā, tāpat droši saziniet ar tulkošnas biroju, uz jau norādīo e-pastu vai tālruņa numuru. Ja atrodaties ārvalstīs un Jūsu dokumenti ir parakstīti ar e-parakstu (.edoc formātā), pastāv arī iespēja tulkojumu notariālu  apliecināšanu veikt elektronisi (kad tulkojumi tiek apliecināti ar tulkotāja un zvērināta notāra e-parakstiem).

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

    

29
04/2024

Notariāls tulkojums spāņu valodā

Notariāls tulkojums spāņu valodā ir tāds tulkojums, kas ir oficiāli apliecināts notāra birojā. Šāds tulkojums ir nepieciešams, ja jūsu dokumenti jāizmanto oficiālām vajadzībām Spānijā vai citur, kur spāņu valoda ir oficiālā valoda. Lai iegūtu šādu tulkojumu, ir svarīgi veikt pareizus soļus noteiktā secībā.

Notariāls tulkojums spāņu valodā: Kā iegūt oficiālu tulkojumu

 

Notariāls tulkojums spāņu valodā ir tāds tulkojums, kas ir oficiāli apliecināts notāra birojā. Šāds tulkojums ir nepieciešams, ja jūsu dokumenti jāizmanto oficiālām vajadzībām Spānijā vai citur, kur spāņu valoda ir oficiālā valoda. Lai iegūtu šādu tulkojumu, ir svarīgi veikt pareizus soļus noteiktā secībā.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!
 

Pirmkārt, jums jāsazinās ar vietējo tulkošanas biroju, kas piedāvā šādu pakalpojumu. Tulkošanas birojs jums sniegs bezmaksas konsultāciju par nepieciešamajiem dokumentiem un procedūru. Bieži vien jums būs jānodrošina/jāuzrāda/jāsieniedz oriģināli dokumenti vai sertifikāti, kas jātulko, un tulkošanas birojs pārbaudīs to atbilstību prasībām.


Spānijas karogs

Kad dokumentu tulkojumi būs sagatavoti, tulkošanas biroja pārstāvis veiks notariālu apliecināšanu tulkojumam spāņu valodā notāru birojā. Šāda apliecināšanas procedūra nodrošinās, ka tulkojums ir oficiāli apliecīts un atzīts Spānijā un citur.


Tā kā notariāls tulkojums ir maksas pakalpojums, jāņem vērā, ka izmaksas var atšķirties atkarībā no dokumentu daudzuma un sarežģītības. Tāpēc ir svarīgi precīzi noteikt izmaksas, pirms sākat notariāla tulkojuma spāņu valodā sagatavošanu. Lai to izdarītu, vēlams kā pirmo soli veikt tulkojamo dokumentu nosūtīšanu tulkošanas birojam uz e-pastu vai tulkošanas biroja tālruņa numuru Whatsapp.


Kad notariāls tulkojums spāņu valodā ir apliecināts, jūs varat to izmantot oficiālās iestādēs vai organizācijās, kurām tas nepieciešams. Atcerieties, ka šis tulkojums ir oficiāls un oficiāli apliecina dokumentu satura tulkojuma pareizību spāņu valodā, taču ne paša dokumenta izdošanas likumības faktu.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!
 

 

05
10/2023