Dokumentu formatēšana Word teksta redaktorā - Kā panākt vienotu stilu, apvienojot dažādus dokumentus


Darbs ar dokumentiem dažkārt var izvērsties īstā izaicinājumā un īpaši tad, ja līdz tulkojuma, rakstu darba, atskaites vai kursa darba iesniegšanai atlicis pavisam maz laika. Ko darīt, ja dokumenta saturs mūs apmierina, bet izskats vēl būtiski jāuzlabo?

Nereti cilvēkiem, kuri sagatavo dokumentus, nākas veikt dažādu rakstu darbu apvienošanu vai kompilēšanu vienā tekstā. Nepieciešams daudz pūļu un zināšanu, lai spētu atšķirīga rakstura saturu sakausēt vienā, jēgpilnā un viegli uztveramā dokumentā, taču, kā izrādās, ne mazāk komplicēti ir panākt, lai jaunais teksts būtu nevainojams ne tikai saturiskā, bet arī vizuālā noformējuma ziņā.

Ikkatram reiz ir nācies sastapties ar to, ka dažādos tekstos atšķiras ne tikai viegli maināmais burtu un rakstzīmju lielums, bet arī citi dokumenta formatējuma parametri. Piemēram, dažādās dokumenta daļās atšķiras atstarpes starp paragrāfiem, nav ievērota konsekvence lappušu pārtraukumu vietu (section break) izmantošanā, atšķiras pat lappušu izmēri (A4, A5) utt.

Protams, šīs nepilnības ir iespējams novērst pašrocīgi vienu pēc otras izlabojot dažādo tekstu atšķirības, taču tas prasa daudz laika un pacietības un ir īpaši nogurdinoši, ja lappušu skaits rediģējamajā tekstā ir ļoti liels. Lai ietaupītu mums visiem tik dārgos resursus daudz vienkāršāka izeja no šīs problēmas ir kompilējamo tekstu pilnīga atbrīvošana no iepriekšējā formatējuma. Tas ne tikai ļauj izvairīties no jau iepriekš aprakstītajām problēmām, bet arī pašiem izvēlēties sastādāmā dokumenta ārējo vizuālo izskatu un formatējumu.

Lai to panāktu, nepieciešams veikt dažas vienkāršas darbības.

1. Jānokopē (Ctrl+C) teksts, kuru vēlamies atbrīvot no nevēlamā formatējuma.

2. Jāielīmē (Ctrl+V) nokopētais teksts  Notepad (Start->All programms->Accessories->Notepad) programmas logā.

3. Notepad programmas logā iekopētais teksts jāiezīmē (Ctrl + A), jānokopē un atkal jāielīmē MS Word programmā.

4. Jūsu teksts ir pilnībā atbrīvots no iepriekšējā formatējuma. Tagad ir iespējams to veidot pašiem pilnībā no jauna.
Saistītie raksti:

Kā pārveidot .pdf par .doc?

Kā pārveidot skanētu dokumentu tekstā, kas būtu atverams un rediģējams teksta redaktorā (Word)?

Attēlu, dokumentu un mājas lapu pārveidošana .pdf formātā

Zamzar - universāls failu konvertētājs

Kā noteikt vārdu skaitu .pdf dokumentā?

18
02/2011