Īss ieskats vēsturē - OK!


Angļu valodu pasaulē zina vairāk nekā 700 miljonu cilvēku, bet Oksfordas angļu valodas vārdnīcā

atrodami vairāk nekā 500,000 šķirkļu. Cik no angļu valodas lietotājiem zina terminu "tarsorrhaphy" (ķirurģijas

procedūra plakstiņiem) un cik plaši izplatīto "OK"? Šodien neliels atskats vēsturē - kad, kur un kā radies ikdienā tik

bieži lietotais "OK".


Kā ziņo BBC
, par oficiālo vārda "OK" rašanās laiku uzskatāmi deviņpadsmitā gadsimta trīsdesmitie gadi, kad Amerikā avīžu redaktori bija iecienījuši izmantot visneiedomājamākos saīsinājumus cilvēces vēsturē. Piemēram, WOOOFC" apzīmēja "with one of our first citizens" un tamlīdzīgi. Ar laiku šī modes lieta pagaisa un lielāko daļu saīsinājumu vēsture neatceras, taču brīnumainā kārtā "OK" ne tikai pārdzīvoja savus laikabiedrus, bet ir kļuvis par vienu no izplatītākajiem vārdiem cilvēces vēsturē.1939. gada 23. martā (pirms gandrīz 172! gadiem) saīsinājums "OK" pirmoreiz dienas gaismu ieraudzīja Boston Morning Post laikraksta otrajā lappusē un tika izmantots kā apzīmējums vārdu slaikumam "all correct" (viss pareizi). Kā stāsta leģenda, popularitāti tam piešķīrusi kāda ASV prezidenta nespēja pareizi runāt, tāpēc dokumenti esot apstiprināti izsakot tikai divas skaņas "O" un "K". Ilgus gadus un arī mūsdienās "OK" netiek izmantots oficiālu dokumentu tekstos, taču izplatības un lietojuma ziņā, iespējams, ar to nespēj sacensties neviens cits angļu valodas vārds
.


AVOTS: http://ht.ly/41WD9

24
02/2011