Bulgārijā nācis klajā Zigmunda Skujiņa romāna tulkojums


Kā ziņo Latvijas Literatūras centrs (LLC) Bulgārijā lasītājiem kļuvis pieejams Z.Skujiņa romāna "Gulta ar zelta kāju" (Креватът със златния крак) tulkojums. Tulkojumu no latviešu uz bulgāru valodu veikusi bulgāru tulkotāja Albena Metodieva. Tulkojums nācis klajā izdevniecības "Panorama" paspārnē.

Z. Skujiņš var lepoties ar ļoti lielu skaitu savu darbu tulkojumiem citās valodās. Viņa daiļdarbi no latviešu valodas tulkoti vācu, angļu, krievu un daudzās citās pasaules valodās. Rakstnieka izdoto grāmatu kopējais skaits pārsniedz 7 miljonus eksemplāru. Pēdējais tulkojums nonācis pie bulgāru lasītājiem pateicoties LLC un Valsts kultūrkapitāla fonda palīdzībai.LLC ir izveidots 2002. gadā un biedrības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvāko un profesionālāko Latvijas daiļdarbu izplatīšanu pasaulē.

Saistītie raksti: Zināmi konkursa „Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai" rezultāti

03
03/2011