Kādos gadījumos izmantot mašīntulkošanu?


Iespējams jau tagad pasaulē eksistē vairāk lietojumprogrammu, aplikāciju un citu rīku, kuri domāti tulkošanas atvieglošanai / aizstāšanai, nekā pašas valodas. Kuras no tām lietot un kādos gadījumos? Šeit atrodams neliels ieskats, kurš jums palīdzēs izvēlēties efektīvāko tulkošanas metodi, gadījumos, kad rodas jautājums - tulkot pašam vai izmantot mašīntulkošanu (tulkošanas programmu)?

Mašīntulkošana ir izmantojama:

· lai atklātu svešvalodas teksta būtību;
· ja tekstā ir daudz terminu, kuri atkārtojas;
· ja tulkojums nepieciešams personiskām vajadzībām un precizitātei nav izšķiroša nozīme.

Mašīntulkošana nav izmantojama:

· ja tulkojamajā tekstā ir daudz nianšu vai tam ir sarežģīta valoda un teikumu struktūra;
· ja tulkojamais teksts satur sensitīvu vai ļoti svarīgu informāciju;
· ja iztulkotais teksts var iespaidot uzņēmuma tēlu.


AVOTS: http://ej.uz/MT

10
01/2011