Zināmi konkursa „Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai" rezultāti


Kā savā interneta vietnē www.literature.lv ziņo Latvijas Literatūras centrs (LLC) noslēdzies LLC un Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotais konkurss „Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai".

Finansiālu atbalstu Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai saņems „Orbītas" dzejas grāmata vācu valodā, Jāņa Ezeriņa īsprozas izlase angļu valodā, Jāņa Rokpeļņa dzejas izlase franču valodā, Aleksandra Čaka dzejoļu grāmata igauņu valodā un Leona Brieža dzejas izlase rumāņu valodā.

Kopā  tika iesniegti 14 pieteikumi no Rumānijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Ēģiptes, Slovēnijas, Lietuvas, Ungārijas, Vācijas, Francijas un Igaunijas izdevniecībām. Iesniegtos projektus vētīja sekojoša ekspertu komisija: Liega Piešiņa (Valsts kultūrkapitāla fonds), Arno Jundze (Valsts kultūrkapitāla fonds), Liāna Langa (Latvijas Literatūras centrs), Pēteris Draguns (Latvijas Literatūras centrs) un Līga Buševica (Latvijas Republikas Kultūras ministrija).

Nākamajam konkursam iespējams pieteikties līdz 2011. gada 1. martam. Plašāka informācija atrodama LLC mājaslapas sadaļā "Atbalsts ārvalstu izdevējiem".

AVOTS: www.literature.lv

03
02/2011