Translita un transliterācijas bezmaksas tiešsaistes servisi


Transliterācija ir alfabēta burtu un burtkopu atveide ar atbilstošiem cita alfabēta burtiem. Savukārt krievu alfabēta transliterāciju (romanizāciju) no kirilicas uz latīņu alfabētu interneta vidē arī sauc par translitu. Tāpat terminu arī attiecina uz noteikta alfabēta burtu pārveidošanu paša alfabēta ietavros, lai ievērotu pareizrakstības likumus.

Piemēram, translita konvertors latviešu valodā piedāvā veikt interneta vidē plaši izmantotu burtu savienojumu pārveidošanu gramatiski korektā formā.Savukārt kirilicas - latīņu alfabētu transliterācijas serviss ļauj ne tikai transliterēt vārdus, bet arī rakstīt kirilicā tiem, kuru klaviatūra/ programmatūra nav  apgādāta vai nodrošināta ar nepieciešamajām funkcijām. 

Visbeidzot, ja nepieciešams veikt transliterāciju uz/no eksotiskākām valodām, Google Translator Toolkit piedāvā saviem lietotājiem automātiski transliterēt latīņu burtus arābu un indiešu rakstu zīmēs.16
02/2011