Mantojuma dokumentu tulkošana

Kārtojot mantojuma lietas, nereti atbildīgajās iestādēs ir iesniedzami tādi svarīgi dokumenti un to tulkojumi kā: dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, pilnvaras, līgumi, testamenti, mantojuma lietas un akti, liecības, tiesas lēmumi, arhīva dokumenti, medicīnas izziņas, izraksti un atzinumi, pensijas apliecības, konta izraksti un tamlīdzīgi ar mantojuma lietām saistīti dokumenti un to tulkojumi.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI


Kārtojot mantojuma lietas, nereti atbildīgajās iestādēs ir iesniedzami tādi svarīgi dokumenti un to tulkojumi kā: dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, pilnvaras, līgumi, testamenti, mantojuma lietas un akti, liecības, tiesas lēmumi, arhīva dokumenti, medicīnas izziņas, izraksti un atzinumi,  pensijas apliecības, konta izraksti un tamlīdzīgi ar mantojuma lietām saistīti dokumenti un to tulkojumi.

Mantojumu dokumentu tulkošana nepieciešama gadījumos, kad Latvijā izdotus dokumentus nepieciešams iesniegt ārvalstu iestādēs, vai arī pretējos gadījumos - kad ārvalstīs izdoti dokumenti iesniedzami Latvijas oficiālajās iestādēs. Gandrīz visos šajos gadījumos tulkojumus būs nepieciešams arī notariāli apliecināt.

Mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu


Kārtība, kādā notiek mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, parasti ir sekojoša:

1. Uz tulkošanas biroju tiek atsūtīta(-s) dokumenta(-u) skenētā versija(-s), lai būtu iespējams precīzi noteikt tulkošanas un apliecināšanas izmaksas un termiņus.


2. Pēc tulkojuma izmaksu saņemšanas un akceptēšanas klientam tulkojamie dokumenti jāiesniedz tulkošanas birojā.


3. Pēc dokumentu saņemšanas tiek uzsākta dokumentu tulkošana un veikta tulkojumu notariāla apliecināšana.


4. Klients ierodas pēc dokumentu oriģināliem un notariāli apliecinātiem dokumentu tulkojumiem.


Parastais termiņš šāda veida darbiem, ja tulkojamo dokumentu apjoms nav ļoti liels, ir 1-3 darba dienas no dokumentu oriģinālu iesniegšanas brīža.


Izpildes laiks var būt garāks, ja mantojuma dokumentu tulkošana ir apjomīga vai veicama no/uz retām valodu kombinācijām.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
04/2015

Par tulkojamo failu konvertēšanu un tīrapstrādi

Tulkotājiem ikdienas darbā ir jābūt varošiem veiksmīgi atrasināt divu veidu problēmas. Pirmās ir saistītas ar valodnieciskajiem jautājumiem. Savukārt otrās ir saistāmas ar tehniskajiem jautājumiem, t.i., ar tekstu datorapstrādi. Šī raksta mērķis ir aplūkot dažas svarīgākās un visbiežāk konstatētās problēmas saistībā ar tekstu datorapstrādi tulkotāju darbā.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI


Tulkotājiem ikdienas darbā ir jābūt varošiem veiksmīgi atrasināt divu veidu problēmas. Pirmās ir saistītas ar valodnieciskajiem jautājumiem. Savukārt otrās ir saistāmas ar tehniskajiem jautājumiem, t.i., ar tekstu datorapstrādi. Šī raksta mērķis ir aplūkot dažas svarīgākās un visbiežāk konstatētās problēmas saistībā ar tekstu datorapstrādi tulkotāju darbā.

Pamatā tulkotājiem problēmas nerada tādu failu tulkošana un apstrāde, kuru formāti ir plaši izmantoti un rediģējami (piemēram, tādi MS Word formāti kā .DOC, DOCX, utml.). Lielākie izaicinājumi parasti saistās ar tādu avota failu tulkošanu, kuri ir fotografēti vai skenēti un fiksēti bilžu formātā (piemērām, .JPG), vai arī pārveidoti kādā nerediģējamā dokumentu formātā (piemēram, .PDF).

Šādos gadījumos tulkotāji nereti failus konvertē, lai iegūtu rediģējamu dokumenta failu. Diemžēl šādas konvertēšanas rezultāts vairumā gadījumu ir visai bēdīgs, jo gala rezultātā tiek iegūts dokuments, kuru nav iespējams normāli rediģēt, jo visniecīgākās izmaiņas dokumentā, to vēlāk mainot, var izraisīt ļoti plašas un nopietnas formatējuma nobīdes. Tāpat šādā tekstā gandrīz 100% gadījumu ir pārpārēm tā saukto nedrukājamo rakstzīmju (nonprinting characters), no kurām atbrīvoties normālā veidā praktiski nav iespējams.

Kā rīkoties? Šādos gadījumos iespējams izvēlēties vienu no divām atbilstošākajām darba metodēm:

I - Ja dokuments ir neliels

Ja dokuments ir neliels, tad vislabākā metode ir vienkārši pilnīgi jauna dokumenta izveide un manuāla teksta ievade jaunajā dokumentā. Konvertēšana un tīrapstrādes veikšana neliela izmēra failiem vienkārši aizņems daudz vairāk laika, nekā vienkārši jauna dokumenta izveide un manuāla tulkojuma ievade.

Ja dokuments ir neliels, rīkojieties sekojoši:

1. Atveriet abus (avota un mērķa) dokumentus.

2. Izmantojiet taustiņu kombināciju Alt+TAB, lai veikli un ātri mainītu logu skatus.

3. Aizpildiet jauno dokumentu ar tulkojumu.II - Ja dokumenta izmērs ir liels

Ja dokuments satur daudzas lapas un/vai lielu teksta apjomu, tad, protams, iepriekš aprakstītā metode nebūs īsti pielietojama, jo būs visai neefektīva.

Šādā gadījumā vēlams rīkoties sekojoši:

1. Konvertējiet tulkojamo avota failu rediģējamā dokumentā.

2. Iezīmējiet un kopējiet (Ctrl+C) visu (vai daļu, pārmēram, rindkopu vai lappusi) tekstu no jauniegūtā jeb konvertētā faila.

3. Ielīmējiet (Ctrl+V) tikko nokopēto tekstu Windows programmiņā Notepad, kura atrodama katrā datorā ar Windows operētājsistēmu (šī programma noņems jebkādu iepriekš ģenerēto formatējumu, kādu automātiski jūsu tekstam būs radījusi konvertēšanas programma).

4. Iezīmējiet atformatēto tekstu Notepad logā un nokopējiet to (Ctrl+C).

5. Ielīmējiet (Ctrl+V) tekstu jaunajā .DOC dokumentā.

6. Sāciet atformatētā un ielīmētā teksta tulkošanu un teksta tulkošanas gaitā piešķiriet mērķa tekstam savu / nepieciešamo formatējumu.

Izpildot visus šos punktus, jūs gan ieekonomēsiet laiku, gan iegūsit nevainojamu mērķa failu bez dažāda rakstura tehniskajiem kropļojumiem.

Lūdzu, arī skatīt zemāk esošo video materiālu:
(no 6. minūtes detalizētāka informācija par Notepad programmas izmantošanu)
Kopsavilkums

Jebkurā gadījumā pats galvenais, ko būtu jāņem vērā tulkotājiem, ir, ka konvertētie faili nekādā gadījumā nedrīkst tikt veidoti par mērķa failiem. Labākajā gadījumā konvertētos failus var izmantot vienīgi kā palīgmateriālus vienā no tulkošanas procesa starpposmiem pirms tiek izgatavots galīgais mērķa faila variants.

Atcerieties, ka jūsu mērķa failam noformējuma ziņā nav jābūt 100% identiskam salīdzinājumā ar avota failu (piemēram, fona attēlu ziņā, virsrakstu krāsas ziņā vai fontu ziņā)! Galvenais, lai tekstā būtu saglabātas tikai pašas svarīgākās formatējuma iezīmes - virsraksti, trekndruka, atkāpes, rindkopas, utml. Īsāk sakot, pēc paveiktā darba tekstam ir jābūt ne tikai pareizi iztulkotam, bet arī viegli rediģējamam un jāizskatās acij tīkami.

Veiksmi darbos!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

19
03/2015

Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову

Професійні переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову пропонуються в бюро перекладів «Rīgas tulki».


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Професійні переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову пропонуються в бюро перекладів «Rīgas tulki». Бюро перекладів «Rīgas tulki» засноване та зареєстроване в 2005 році. За більш ніж 10 років ми накопили великий досвід в роботі з різноманітними текстами. Головна сфера, в котрій ми працюємо – юридичні переклади (переклад договорів, законодавчих актів, документів, підтверджуючих особистість, документів про освіту, документів про шлюб та багато інших тому подібних текстових документів), технічні переклади (переклади керівництв, інструкцій, листів даних з безпеки, технічних описів) та медичні переклади (медичні виписки, довідки, описи лікарських препаратів).

Ukraiņu karogs

Ми перекладаємо практично на всі європейські мови, а також на інші найбільші мови світу. Переклади виконують кваліфіковані перекладачі з багаторічним досвідом в роботі з перекладами, рідна мова котрих відповідає цільовій мові тексту, котрий перекладається, тобто, якщо переклад необхідно здійснити на українську мову, тоді переклад будуть виконувати перекладачі, рідна мова котрих являється українською мовою, і т.п. Також переклади перед тим як передати в розпорядження клієнта відповідним чином перевіряються, та тексти проходять коректуру. Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову здійснюються як без, так і з нотаріальним завіренням в залежності від потреб клієнта.

Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову з нотаріальним завіренням


Для офіційних документів пропонуємо оформлення перекладів з нотаріальним завіренням, так як в офіційних закладах Латвійської Республіки приймаються лише завірені відповідним чином документи. Для того, щоб швидше була можливість запропонувати точні витрати на роботу та терміни виконання, прохання документ(-и) для перекладу(-ів) відправляти в сканованому вигляді на електронну пошту: info@rigastulki.lv. Зазвичай виконання невеликого документу займає від 1 до 2 робочих днів. В свою чергу переклад більш складніших та довших документів з комбінацією мов українська<>латиська може зайняти більш триваліший період часу. Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову в бюро перекладів «Rīgas tulki» будуть виконуватися якомога швидше, професійно та якісно. Зв’язуйтеся з нами по телефону - 25904727 або пишіть на електронну пошту: info@rigastulki.lv, щоб отримати всю необхідну Вам інформацію відносно термінів виконання перекладів, витрат на переклади та інших цікавих Вам питань!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
03/2015