No 2017. gada 1. janvāra arī PASĒM un ID KARTĒM iespējams taisīt notariālus norakstus

Saskaņā ar LZNP biroja un LR ĀM Konsulārā departamenta sniegto informāciju no 2017. gada 1. janvāra notāri drīkst apliecināt personu apliecinoša dokumenta (pase / ID karte) norakstus (izgatavot notariālas kopijas), jo sākot ar šo datumu vairs nav spēkā Dokumentu juridiskā spēka likuma iepriekš spēkā bijušais aizliegums apliecināt personu apliecinošu dokumentu pareizību. Jaunā likuma redakcija nav attiecināma uz laika posmu līdz 01.01.2017.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar LZNP biroja un LR ĀM Konsulārā departamenta sniegto informāciju no 2017. gada 1. janvāra notāri drīkst apliecināt personu apliecinoša dokumenta (pase / ID karte) norakstus (izgatavot notariālas kopijas), jo sākot ar šo datumu vairs nav spēkā Dokumentu juridiskā spēka likuma iepriekš spēkā bijušais aizliegums apliecināt personu apliecinošu dokumentu pareizību. Jaunā likuma redakcija nav attiecināma uz laika posmu līdz 01.01.2017.
 

LR PASE


Līdz ar to no 01.01.2017. gan pasēm, gan identifikācijas kartēm (personas apliecībām) iespējams 1) izgatavot notariālas kopijas, 2) pie notariālajām kopijām ir iespējams pievienot notariāli apliecinātus tulkojumus, 3) kā arī nepieciešamības gadījumā pie minētajiem dokumentiem piestiprināt arī Apostille (apliecinājumu par dokumentu īstumu).

 

Taisīt norakstus un veikt tulkojumus iespējams krievu, spāņu, franču, itāļu, angļu, lietuviešu, igauņu, portugāļu, vācu un citās pasaules valodās.

Pases tulkošana un tulkojuma notariāla apliecināšna parasti aizņem 1-2 darba dienas no dokumenta iesniegšanas brīža.


Legalizēšanas jeb Apostille pievienošanas standarta procedūra aizņem 2 darba dienas.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka Latvijā legalizēšanas dokuments (Apostille) tiek izdots angļu valodā. Tāpēc, ja pases tulkojums tiek veikts krievu valodā vai citā valodā, kas nav angļu valoda, tad ieteicams vispirms 1) pie notāra izgatavot pases notariālu kopiju 2) pievienot kopijai Apostille 3) un tikai tad veikt notariālo tulkošanu.

 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
01/2017

Tulkojumu apliecināšanas kārtība  dažādās pasaules valstīs

Tulkojumu apliecināšanas kārtība katrā valstī notiek atbilstoši šajā konkrētajā valstī spēkā esošajai likumdošanai.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Juridiskās prasības
Lielākajā daļā valstu likumdošana nosaka, ka oficiālo dokumentu apritei konkrētajā valstī jānotiek valsts valodā. Dažās valstīs tulkotājam ar zvērestu jāapliecina, ka tulkojums pilnā mērā atbilst iztulkotajam dokumentam. Bieži vien tikai īpaši atlasītiem tulkotājiem ir atļauts nodot šādus zvērestus. Dažos gadījumos, tulkojums tiek uzskatīts par juridiski saistošu tikai tad, ja tas ir pievienots (piešūts) dokumenta oriģinālam vai notariāli apliecināta dokumenta kopijai. Pat ja tulkotājs ir specializējies juridisko tekstu tulkošanā vai ir jurists savā valstī, tas automātiski nenozīmē, ka viņš ir zvērināts tulkotājs. Tulkojumu apliecināšanas kārtība dažādās pasaules valstīs atšķiras. 

Beļģija
“Zvērināti tulkotāji” (vienskaitlī holandiski: beëdigd vertaler; franciski: traducteur assermenté) vai “zvērināti tulki” (vienskaitlī holandiski: beëdigd tolk; franciski: interprète assermenté) dod zvērestu konkrēta apgabala Pirmās tiesu instances priekšsēdētājam. Agrāk visos  apgabalos tulku un tulkotāju atbilstība “zvērinātā”' statusam pārbaudīja Kroņa Prokurors. Kandidātam, kas vēlas tikt zvērināts, ir jāpaziņo valodu kombinācijas, kādās tas vēlas tulkot. Tulka / tulkotāja diploms parasti tiek uzskatīts par pietiekamu kompetences pierādījumu. Attiecībā uz valodu kombinācijām ierobežojumi nepastāv. Tomēr pēc skandāla, kurā nelegālais imigrants bija ieguvis zvērināta tulka statusu, Antverpenes Pirmās tiesu instances priekšsēdētājs ieviesa eksperimentālu procedūru, kuras laikā topošajiem zvērinātajiem tulkotājiem un tulkiem ir jāiziet apmācības, kuras organizē Tieslietu ministrija, kā arī jānokārto eksāmens. Tāpat šis priekšsēdētājs, pamatojoties uz spēkā esošajām tulkošanas un valodas likumdošanas normām, panāca, ka vienīgās valodu kombinācijas, ar kurām strādā zvērināts tulkotājs / tulks, ir tādas, kurās Holandiešu valoda ir dzimtā valoda vai mērķvaloda. Šis modelis citās Beļģijas apgabaltiesās vēl nav ieviests.

Vācija
Vācijā “zvērinātus tulkotājus” nozīmēt ir pilnvarotas Vācijas rajona tiesas (Landgerichte). Precīzs amata nosaukums un iecelšanas process katrā pavalstī atšķiras. Vairumā gadījumu kandidātiem tiek prasīts nokārtot eksāmenu.

Ungārija
Ungārijā tulkotāji un tulki tiek iedalīti sekojošās kategorijās: tehniskais tulkotājs, tehniskais tulkotājs - korektors, tulks, tehniskais tulks un konferenču tulks. Tulki un tulkotāji nepieciešamo kvalifikāciju var iegūt bakalaura un maģistra grādu programmās, pēcdiploma kursos, kā arī Valsts pārvaldes un tieslietu ministrijas akreditētajās iestādēs. Kvalifikācijas eksāmenam tulkošanā var pieteikties jebkurš, neskatoties uz viņu vecumu un kvalifikāciju. Tehniskās tulkošanas, tehniskās tulkošanas - korektūras, tehniskās tulkošanas un konferenču tulkošanas kvalifikāciju var iegūt sekojošās jomās: sociālajās zinātnēs, dabas zinātnēs, inženierzinātnēs un ekonomikā. Jebkurš ar vienu no šīm kvalifikācijām var pieteikties kvalifikācijas eksāmenam rakstiskajā vai mutiskajā tulkošanā attiecīgajā jomā. Kvalificēti tehniskie tulki un tulkotāji tālāk var tikt apstiprināti par konferenču tulkiem un tehniskās tulkošanas korektoriem.

Tulkošanas un Atestācijas valsts aģentūra (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)) ir Ungārijas iestāde, kurai ir ekskluzīvas tiesības sertificēt tulkotājus tulkošanai gan no, gan arī uz ungāru valodu, kā arī taisīt sertificētas dokumentu kopijas svešvalodās. Tulkošanu tiesās arī nodrošina OFFI. Ja šī iestāde nespēj atrast tulku tiesām ārpus Budapeštas, tiek noalgots tulks, kuru ir reģistrējušas vietējās pašvaldības. Ja nav pieejams neviens oficiālais tulks, tulkojumu tiek pieaicināta veikt cita persona ar labām konkrētās valodas zināšanām. 

Itālija
Gan Itāļu tiesām un konsulātiem ir tiesības iecelt amatā “oficiālos tulkotājus’’ (traduttori giurati vai traduttori ufficiali), kuri spējuši nokārtot eksāmenu vai pierādījuši atbilstoša līmeņa valodas prasmi (parasti iegūstot atbilstošas izglītības programmas grādu universitātē). 

Norvēģija
Kandidātus amatā apstiprina Valsts Tulkotāju Asociācija (VTA), kad viņi nokārto ļoti sarežģītu eksāmenu. Kandidātus, kuri nokārtojuši pārbaudījumu, darbā apstiprina Norvēģijas valdība. Savus tulkojumus tulkotājiem turpmāk ir atļauts apliecināt ar sekojošu apliecinājuma tekstu: “PATIESS SERTIFICĒTS TULKOJUMS”. VTA ir  dibināta 1913. gadā. 

Polija
Tulkošanas standartus Polijā uzrauga Tieslietu ministrijas atbildīgais departaments, un katram tulkotājam, kurš vēlas sniegt sertificētus tulkošanas pakalpojumus, ir nepieciešams nokārtot valsts eksāmenu. Pēc tam šī persona tiek ievietota oficiālajā sarakstā, tai tiek piešķirts zīmogs un tad tulkotājs tiek apstiprināts zvērināta tulkotāja amatā. Tomēr vienkāršu tulkojumu veikšanai (biznesa, administrācijas, korespondences tulkojumi) ir pietiekami par tulkotāju pieaicināt neatkarīgu atbilstošās jomas ekspertu. 

Spānija
Spānijā tikai zvērināti tulki var veikt zvērinātus tulkojumus. Lai kļūtu par zvērinātu tulkotāju spāņu un vēl kādas valodas kombinācijā, kandidātu amatā jāapstiprina Spānijas Ārlietu un Kooperācijas ministrijai. Spāniski zvērinātus tulkotājus un tulkus sauc par “traductor-intérprete jurado”. Tad tulkiem ir jāreģistrē savs zīmogs un paraksts Ministrijā, kas iekļauj tulkotāju datus publiskajā zvērināto tulku sarakstā. 

Tiesības uz šo darbu var iegūt nokārtojot valsts eksāmenu vai apgūstot studijas Spānijas Universitātē  (Mutvārdu un rakstiskās tulkošanas studiju programmā), ar noteikumu, ka tulkotājs studiju laikā ir apguvis arī atbilstošus juridiskos priekšmetus. 

Zvērinātie tulkotāji darbam ar pārējām trim Spānijas oficiālajām valodām (ar basku, katalāņu un galisiešu valodām) tiek apstiprināti  reģionālajās iestādēs un tas notiek saskaņā ar līdzīgu procedūru, kāda tiek īstenota Spānijas Ārlietu ministrijā. 

Zviedrija
Kammarkollegiet ir oficiāla iestāde Zviedrijā, kas ieceļ amatā zvērinātus tulkus un tulkotājus. Kandidātiem pirms apstiprināšanas šajā amatā minētajā iestādē jānokārto sarežģīts eksāmens. Sertificētiem tulkotājiem tiek piešķirts oficiāls amata nosaukums, un viņu tulkojumi tiek uzskatīti par juridiski saistošiem, kā arī ir tālāk izmantojami kā juridiski dokumenti. 

Nīderlande
Zvērinātu tulku un tulkotāju nodaļa atrodas Holandes juridiskās palīdzības padomes departamenta un Tieslietu ministrijas pakļautībā. Saskaņā ar Zvērinātu tulku un tulkotāju likumu tās kompetencē ir dažādi ar zvērinātu tulku un tulkotāju institūtu saistīti jautājumi. Iestāde tulkotājus sertificē divos dažādos līmeņos, tomēr tikai augstākajā līmenī sertificēto tulkotāju tulkojumiem tiek piešķirts juridisks spēks. 

Apvienotā Karaliste (Anglija)
Apvienotajā Karalistē “zvērinātu tulku” institūts neeksistē. Tomēr atsevišķus tulkojumus var apliecināt atbilstošu juridisku izglītību ieguvusi amatpersona (vai notārs (Skotijā)), negarantējot tulkojuma kvalitāti, bet apliecinot tikai tulkotāja identitāti.  

Amerikas Savienotās Valstis
ASV Darba ministrija raksta sekojošo: “Amerikas Savienotajās Valstīs nepastāv universāla tulku un tulkotāju sertificēšanas sistēma, taču pastāv liels daudzums pārbaužu un eksāmenu, kurus tulkotāji var nokārtot, lai pierādītu savu atbilstību tulku un tulkotāju amatam.”

Argentīna
Saskaņā ar spēkā esošajām likumdošanas normām (Likums  #20, 305) Argentīnā visi publiskie dokumenti (ieskaitot privātos dokumentus un atsevišķa tipa komerclīgumus) ir jātulko un jāparaksta sertificētam “sabiedriskajam tulkotājam” (traductor público), kura zīmogs un paraksts atbilstošajā jurisdikcijā ir jālegalizē Tulkotāju profesionālajai organizācijai. Visām privātpersonām, uzņēmumiem, tiesām un citām valsts pārvaldes iestādēm ir jāievēro šis likums, ja tās nonāk saskarē ar ārvalstīs izdotiem dokumentiem. Lai kļūtu par kādas Eiropas valodas tulkotāju un iegūtu sertifikātu, kandidātiem ir jāapgūst atbilstošos kursus universitātē, un tikai tad tie var iegūt traductor público grādu.

Brazīlija
Oficiālos dokumentus Brazīlijā ir tiesīgi tulkot tikai zvērināti tulkotāji / tulki, kas ir sertificēti un akreditēti konkrētā štata komercreģistrā. Pieteikuma iesniedzējiem uz konkrētām valodu kombinācijām ir jānokārto sarežģīti mutiskie un rakstiskie eksāmeni. Lai iegūtu savu reģistra numuru, kurš jānorāda pie katra tulkojuma, tiek pārbaudīts viņu zināšanu līmenis. Ja kādā konkrētā valodu kombinācijā nav reģistrēts neviens tulkotājs, tad komercreģistrs var noalgot speciālu pagaidu tulkotāju, lai tas veiktu kādu vienu konkrētu tulkošanas darbu. Katra štata komercreģistrs nosaka arī tulkošanas atalgojuma apmēru. Kaut arī zvērinātājam tulkotājam / tulkam ir jāuzturas reģistrācijas štatā, viņa tulkojumi ir derīgi visa valstī. Institūcijas un valsts iestādes pilsētās un štatos, kuras neatrodas zvērinātā tulkotāja / tulka reģistrētajā štatā, var pieprasīt zvērinātā tulkotāja paraksta notariālu apliecinājumu. Ārvalstu dokumenti pirms tulkošanas ir jāpārbauda Brazīlijas konsulātam vai vēstniecībai valstī, kurā tie tika izdoti. Ja to pieprasa ārvalstu institūcijas vai valsts iestādes, zvērinātā tulkotāja / tulka paraksta īstumu jāpārbauda un jāapliecina Brazīlijas Ārlietu ministrijai.

Indija
Saskaņā ar Maharaštra Tiesu Civillikuma 26. nodaļu (PAR ZVĒRESTIEM UN AR ZVĒRESTU APLIECINĀTĀM RAKSTVEIDA LIECĪBĀM)
un saskaņā ar 1969. gada Zvēresta likumu (6. nodaļa, 515. punkts) zvērināti tulki un tulkotāji izmantojot veidlapu Nr.3 apliecina, ka tulkojumu veic precīzi un patiesi un ka savā tulkojumā pareizi atspoguļo tiem pieejamos faktus. 

Indonēzija
Indonēzijā zvērināti tulkotāji ir personas, kas ir piedalījušies un nokārtojuši juridiskās tulkošanas eksāmenu, kuru organizē Lingvistikas un kultūras zinātņu skola un Indonēzijas Universitāte (Humanitārā fakultāte). Pēc eksāmena nokārtošanas tulkotājiem zvērestu jādod Džakartas gubernatoram, ja viņiem ir piešķirtas Džakartas ID kartes. Citos reģionos jaunajiem tulkotājiem jāraksta lūgums atbilstošās vietas gubernatoram, lai tas pieņemtu viņu zvērestu un lai tādā veidā viņi iegūtu ‘zvērinātā’ tulkotāja statusu. 

Alternatīvu iespēju kļūt par sertificētu tulkotāju Indonēzijā nodrošina   Indonēzijas Tulkotāju asociācija (ITA), kuras uzraudzībā var nokārtot eksāmenu un kļūt par profesionālu tulkotāju vai tulku. Tulka / tulkotāja ITA sertifikāta derīguma ilgums ir pieci gadi.

Meksika
Zvērinātie tulki Meksikā tiek iecelti amatos divos līmeņos: pašvaldību līmenī 32 štatos un federālajā līmenī visā valstī. Tulku sertificēšanu pārrauga Meksikas Augstākās Tiesas iestādes. Atbildīgās iestādes rīko rakstiskos un mutiskos eksāmenus, pēc kuru nokārtošanas tulks tiek oficiāli atzīts par “ekspertu” vai “zvērinātu” (sertificētu) tulkotāju (perito traductor). Šiem tulkotājiem nav jādod zvērests tiesas priekšā, lai tie tiktu iecelti amatā. Kaut arī tulks tiek sertificēts darbam tikai vienā no 32 štatiem, viņš ir tiesīgs strādāt klienta labā jebkurā štatā, ja klients to akceptē.

Dienvidāfrika
Dienvidāfrikā tulkotāju matā jāapstiprina Augstajai tiesai. Tulkotājam savā darbā ar tekstiem jāizmanto oriģinālie dokumenti vai apliecinātas dokumentu kopijas. Tulkotājs var apliecināt kā pareizu tikai savu tulkojumu. Lai apliecinātu tulkojuma īstumu, apliecināšanas procedūrā nav nepieciešams iesaistīt papildu lieciniekus (piemēram, notāru).

AVOTS: https://en.wikipedia.org/wiki/Translating_for_legal_equivalence

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
10/2016

Maksātnespējas dokumentu tulkošana

Maksātnespējas jeb bankrota dokumentu tulkošana, apliecināšana un iesniegšana LR Uzņēmumu reģistrā (UR)


Maksātnespējas jeb bankrota dokumentu tulkošana, apliecināšana un iesniegšana LR Uzņēmumu reģistrā (UR) 

 

Tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējams iztulkot un notariāli apliecināt maksātnespējas procesa dokumentus, kuri iesniedzami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.


Parasti tulkojami un reģistrā iesniedzami ir sekojoši dokumenti:

- Certificate of Discharge (Tiesas lēmums)
- Bankrupcy Order (Paziņojums par maksātnespēju)
- Insolvency Letter (Vēstule par maksātnespēju)
- M3 Form (Veidlapa Nr.3)

vai citi maksātnespējas jeb bankrota dokumenti.


Ja dokumentu iesniedzējs dzīvo ārvalstīs, tos iespējams atsūtīt pa pastu un mūsu birojs tos ne tikai iztulkos un apliecinās, bet arī iesniegs LR Uzņēmumu reģistrā Jūsu vietā.


Lai to paveiktu, iesūtāmi būtu dokumenti oriģināli, jo tulkojumi, kuri būs piešūti pie parastām izdrukām/kopijām UR netiek pieņemti.

Tulkojumus veicam latviešu, angļu, krievu, igauņu, lietuviešu, poļu, ukraiņu, spāņu, franču, vācu, grieķu, turku, portugāļu un citās Eiropas valodās. 

Sūtiet jūsu dokumentus skenētā veidā uz mūsu e-pastu info@rigastulki.lv, lai saņemtu precīzas pakalpojumu izmaksas un termiņus.


Konsultēties par tulkošanas un apliecināšanas jautājumiem iespējams zvanot uz tālruņa numuru +371 25904727 vai rakstot uz info@rigastulki.lv

12
10/2016