Vakance nīderlandiešu valodas tulkotājam/-ai

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" aicina pieteikties darbā pretendentus vakantajam ārpusštata tulkotāja amatam nīderlandiešu - latviešu valodas pārī.


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" aicina pieteikties darbā pretendentus vakantajam ārpusštata tulkotāja amatam nīderlandiešu (NL) - latviešu (LV) valodas pārī.  Pretendentam būtu nepieciešama augstākā filoloģiskā izglītība un vēlama pieredze tulkošanas darbā. CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt uz e-pastu info@rigastulki.lv ar norādi "Nīderlandiešu valodas tulkotājs". 

Nīderlandiešu karogs

Ja ir iespējams, lūdzu, norādiet arī citus valodu pārus, kādos varat piedāvāt rakstiskās tulkošanas pakalpojumus.

Nosūtot pieteikumu, lūgums tāpat arī atzīmēt, par kādām cenām tulkotājs vidēji būtu gatavs sniegt tulkošanas pakalpojumus
(par 250 vārdiem vai 1800 zīmēm avota tekstā).

Uz veiksmīgu sadarbību cerot,
- Rīgas tulki

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

18
08/2015

Tulkojumi no krievu valodas

Profesionāli tulkojumi no krievu valodas latviešu valodā.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Profesionāli tulkojumi no krievu valodas latviešu valodā.

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā veikt kvalitatīvus tulkojumus no krievu valodas latviešu valodā sekojošās nozarēs un kategorijās:

  • Oficiālu dokumentu tulkošana (pases, apliecības, sertifikāti, pilnvaras, utml. dokumenti)
  • Juridisku tekstu tulkošana (līgumi, likumdošanas akti, noteikumi, statūti utml.)
  • Medicīniski tulkojumi (ārsta zīmes, izziņas, izraksti, diagnozes, receptes, atbrīvojumi, izmeklējumu rezultāti, utml.)
  • Finanšu dokumentu tulkojumi (gada un grāmatvedības pārskati, banku izraksti, utml.)
  • Tehnisku tekstu tulkojumi (rokasgrāmatas, drošības datu lapas, tehniskās pases, tehniskās dokumentācijas, utml.)
  • Izglītības dokumentu tulkojumi (liecības, diplomi, diplomu pielikumi, sertifikāti, apliecības, utml.)
  • Tekstu tulkojumi uzņēmumiem (mājas lapas, preses relīzes, iekšējās kārtības noteikumi, utml.)

Tulkojumus latviešu valodā veic profesionāli latviešu tulkotāji ar lielu pieredzi rakstisko tulkojumu nodrošināšanā.

 

Krievijas karogs


Tulkojumi no krievu valodas
tiek veikti pēc sekojošas procedūras:

  1. Tulkojamo dokumentu iesūtīšana (iesniegšana)
  2. Vienošanās par darba izpildes termiņiem un izmaksām
  3. Maksājuma veikšana un tulkojuma saņemšana

Tulkojumi no krievu valodas ar notariālu apliecinājumu


Nepieciešamības gadījumā pēc klienta pieprasījuma tulkojumi no krievu valodas latviešu valodā tiek arī notariāli apliecināti. Tulkojuma notariāls apliecinājums sevī ietver: 1) Dokumenta tulkojumu; 2) Notariāli apliecinātas kopijas izveidi (pēc nepieciešamības vai izvēles); 3) Notariālu apliecinājumu par tulkojuma pareizību (apliecinājuma teksts, tulkotāja paraksts, kā arī zvērināta notāra paraksts un zīmogs). Šādi apliecināts tulkojums saskaņa ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu ir derīgs iesniegšanai visās Latvijas Republikas oficiālajās iestādēs. Parastais tulkojuma ar notariālu apliecinājumu izpildes termiņš ir 1-2 darba dienas no oriģināla iesniegšanas brīža, taču to var ietekmēt arī tādi faktori, kā dokumentu apjoms vai notāru darba laiks/grafiks.


Tulkojumi no krievu valodas (tostarp arī notariāli apliecināti) iespējami arī tādās valodās, kā angļu, lietuviešu, igauņu, spāņu, franču, vācu, itāļu, ukraiņu, poļu, slovāku, ungāru, turku, u.c. valodās. 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Atslēgbirkas: tulkot no krievu uz latviešu valodu, tulkojumi no krievu valodas, no krievu uz latviešu, tulkojumi no krievu uz latviešu valodu, tulkojumi no krievu uz latviešu, RUS, LAT, RU, LV, latviešu tulkotājs, latviešu tulkotāji, notariāls tulkojums no krievu valodas latviešu valodā, tulkojums latviski ar notariālu apliecinājumu, notariāls apstiprinājums, tulkojumi latviski, tulkojums latviešu valodā.

15
05/2015

Mantojuma dokumentu tulkošana

Kārtojot mantojuma lietas, nereti atbildīgajās iestādēs ir iesniedzami tādi svarīgi dokumenti un to tulkojumi kā: dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, pilnvaras, līgumi, testamenti, mantojuma lietas un akti, liecības, tiesas lēmumi, arhīva dokumenti, medicīnas izziņas, izraksti un atzinumi, pensijas apliecības, konta izraksti un tamlīdzīgi ar mantojuma lietām saistīti dokumenti un to tulkojumi.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI


Kārtojot mantojuma lietas, nereti atbildīgajās iestādēs ir iesniedzami tādi svarīgi dokumenti un to tulkojumi kā: dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, pilnvaras, līgumi, testamenti, mantojuma lietas un akti, liecības, tiesas lēmumi, arhīva dokumenti, medicīnas izziņas, izraksti un atzinumi,  pensijas apliecības, konta izraksti un tamlīdzīgi ar mantojuma lietām saistīti dokumenti un to tulkojumi.

Mantojumu dokumentu tulkošana nepieciešama gadījumos, kad Latvijā izdotus dokumentus nepieciešams iesniegt ārvalstu iestādēs, vai arī pretējos gadījumos - kad ārvalstīs izdoti dokumenti iesniedzami Latvijas oficiālajās iestādēs. Gandrīz visos šajos gadījumos tulkojumus būs nepieciešams arī notariāli apliecināt.

Mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu


Kārtība, kādā notiek mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, parasti ir sekojoša:

1. Uz tulkošanas biroju tiek atsūtīta(-s) dokumenta(-u) skenētā versija(-s), lai būtu iespējams precīzi noteikt tulkošanas un apliecināšanas izmaksas un termiņus.


2. Pēc tulkojuma izmaksu saņemšanas un akceptēšanas klientam tulkojamie dokumenti jāiesniedz tulkošanas birojā.


3. Pēc dokumentu saņemšanas tiek uzsākta dokumentu tulkošana un veikta tulkojumu notariāla apliecināšana.


4. Klients ierodas pēc dokumentu oriģināliem un notariāli apliecinātiem dokumentu tulkojumiem.


Parastais termiņš šāda veida darbiem, ja tulkojamo dokumentu apjoms nav ļoti liels, ir 1-3 darba dienas no dokumentu oriģinālu iesniegšanas brīža.


Izpildes laiks var būt garāks, ja mantojuma dokumentu tulkošana ir apjomīga vai veicama no/uz retām valodu kombinācijām.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
04/2015