Tulkojumi no krievu valodas

Profesionāli tulkojumi no krievu valodas latviešu valodā.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Profesionāli tulkojumi no krievu valodas latviešu valodā.

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā veikt kvalitatīvus tulkojumus no krievu valodas latviešu valodā sekojošās nozarēs un kategorijās:

  • Oficiālu dokumentu tulkošana (pases, apliecības, sertifikāti, pilnvaras, utml. dokumenti)
  • Juridisku tekstu tulkošana (līgumi, likumdošanas akti, noteikumi, statūti utml.)
  • Medicīniski tulkojumi (ārsta zīmes, izziņas, izraksti, diagnozes, receptes, atbrīvojumi, izmeklējumu rezultāti, utml.)
  • Finanšu dokumentu tulkojumi (gada un grāmatvedības pārskati, banku izraksti, utml.)
  • Tehnisku tekstu tulkojumi (rokasgrāmatas, drošības datu lapas, tehniskās pases, tehniskās dokumentācijas, utml.)
  • Izglītības dokumentu tulkojumi (liecības, diplomi, diplomu pielikumi, sertifikāti, apliecības, utml.)
  • Tekstu tulkojumi uzņēmumiem (mājas lapas, preses relīzes, iekšējās kārtības noteikumi, utml.)

Tulkojumus latviešu valodā veic profesionāli latviešu tulkotāji ar lielu pieredzi rakstisko tulkojumu nodrošināšanā.

 

Krievijas karogs


Tulkojumi no krievu valodas
tiek veikti pēc sekojošas procedūras:

  1. Tulkojamo dokumentu iesūtīšana (iesniegšana)
  2. Vienošanās par darba izpildes termiņiem un izmaksām
  3. Maksājuma veikšana un tulkojuma saņemšana

Tulkojumi no krievu valodas ar notariālu apliecinājumu


Nepieciešamības gadījumā pēc klienta pieprasījuma tulkojumi no krievu valodas latviešu valodā tiek arī notariāli apliecināti. Tulkojuma notariāls apliecinājums sevī ietver: 1) Dokumenta tulkojumu; 2) Notariāli apliecinātas kopijas izveidi (pēc nepieciešamības vai izvēles); 3) Notariālu apliecinājumu par tulkojuma pareizību (apliecinājuma teksts, tulkotāja paraksts, kā arī zvērināta notāra paraksts un zīmogs). Šādi apliecināts tulkojums saskaņa ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu ir derīgs iesniegšanai visās Latvijas Republikas oficiālajās iestādēs. Parastais tulkojuma ar notariālu apliecinājumu izpildes termiņš ir 1-2 darba dienas no oriģināla iesniegšanas brīža, taču to var ietekmēt arī tādi faktori, kā dokumentu apjoms vai notāru darba laiks/grafiks.


Tulkojumi no krievu valodas (tostarp arī notariāli apliecināti) iespējami arī tādās valodās, kā angļu, lietuviešu, igauņu, spāņu, franču, vācu, itāļu, ukraiņu, poļu, slovāku, ungāru, turku, u.c. valodās. 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Atslēgbirkas: tulkot no krievu uz latviešu valodu, tulkojumi no krievu valodas, no krievu uz latviešu, tulkojumi no krievu uz latviešu valodu, tulkojumi no krievu uz latviešu, RUS, LAT, RU, LV, latviešu tulkotājs, latviešu tulkotāji, notariāls tulkojums no krievu valodas latviešu valodā, tulkojums latviski ar notariālu apliecinājumu, notariāls apstiprinājums, tulkojumi latviski, tulkojums latviešu valodā.

15
05/2015

Mantojuma dokumentu tulkošana

Kārtojot mantojuma lietas, nereti atbildīgajās iestādēs ir iesniedzami tādi svarīgi dokumenti un to tulkojumi kā: dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, pilnvaras, līgumi, testamenti, mantojuma lietas un akti, liecības, tiesas lēmumi, arhīva dokumenti, medicīnas izziņas, izraksti un atzinumi, pensijas apliecības, konta izraksti un tamlīdzīgi ar mantojuma lietām saistīti dokumenti un to tulkojumi.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI


Kārtojot mantojuma lietas, nereti atbildīgajās iestādēs ir iesniedzami tādi svarīgi dokumenti un to tulkojumi kā: dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, pilnvaras, līgumi, testamenti, mantojuma lietas un akti, liecības, tiesas lēmumi, arhīva dokumenti, medicīnas izziņas, izraksti un atzinumi,  pensijas apliecības, konta izraksti un tamlīdzīgi ar mantojuma lietām saistīti dokumenti un to tulkojumi.

Mantojumu dokumentu tulkošana nepieciešama gadījumos, kad Latvijā izdotus dokumentus nepieciešams iesniegt ārvalstu iestādēs, vai arī pretējos gadījumos - kad ārvalstīs izdoti dokumenti iesniedzami Latvijas oficiālajās iestādēs. Gandrīz visos šajos gadījumos tulkojumus būs nepieciešams arī notariāli apliecināt.

Mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu


Kārtība, kādā notiek mantojuma dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, parasti ir sekojoša:

1. Uz tulkošanas biroju tiek atsūtīta(-s) dokumenta(-u) skenētā versija(-s), lai būtu iespējams precīzi noteikt tulkošanas un apliecināšanas izmaksas un termiņus.


2. Pēc tulkojuma izmaksu saņemšanas un akceptēšanas klientam tulkojamie dokumenti jāiesniedz tulkošanas birojā.


3. Pēc dokumentu saņemšanas tiek uzsākta dokumentu tulkošana un veikta tulkojumu notariāla apliecināšana.


4. Klients ierodas pēc dokumentu oriģināliem un notariāli apliecinātiem dokumentu tulkojumiem.


Parastais termiņš šāda veida darbiem, ja tulkojamo dokumentu apjoms nav ļoti liels, ir 1-3 darba dienas no dokumentu oriģinālu iesniegšanas brīža.


Izpildes laiks var būt garāks, ja mantojuma dokumentu tulkošana ir apjomīga vai veicama no/uz retām valodu kombinācijām.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
04/2015

Par tulkojamo failu konvertēšanu un tīrapstrādi

Tulkotājiem ikdienas darbā ir jābūt varošiem veiksmīgi atrasināt divu veidu problēmas. Pirmās ir saistītas ar valodnieciskajiem jautājumiem. Savukārt otrās ir saistāmas ar tehniskajiem jautājumiem, t.i., ar tekstu datorapstrādi. Šī raksta mērķis ir aplūkot dažas svarīgākās un visbiežāk konstatētās problēmas saistībā ar tekstu datorapstrādi tulkotāju darbā.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI


Tulkotājiem ikdienas darbā ir jābūt varošiem veiksmīgi atrasināt divu veidu problēmas. Pirmās ir saistītas ar valodnieciskajiem jautājumiem. Savukārt otrās ir saistāmas ar tehniskajiem jautājumiem, t.i., ar tekstu datorapstrādi. Šī raksta mērķis ir aplūkot dažas svarīgākās un visbiežāk konstatētās problēmas saistībā ar tekstu datorapstrādi tulkotāju darbā.

Pamatā tulkotājiem problēmas nerada tādu failu tulkošana un apstrāde, kuru formāti ir plaši izmantoti un rediģējami (piemēram, tādi MS Word formāti kā .DOC, DOCX, utml.). Lielākie izaicinājumi parasti saistās ar tādu avota failu tulkošanu, kuri ir fotografēti vai skenēti un fiksēti bilžu formātā (piemērām, .JPG), vai arī pārveidoti kādā nerediģējamā dokumentu formātā (piemēram, .PDF).

Šādos gadījumos tulkotāji nereti failus konvertē, lai iegūtu rediģējamu dokumenta failu. Diemžēl šādas konvertēšanas rezultāts vairumā gadījumu ir visai bēdīgs, jo gala rezultātā tiek iegūts dokuments, kuru nav iespējams normāli rediģēt, jo visniecīgākās izmaiņas dokumentā, to vēlāk mainot, var izraisīt ļoti plašas un nopietnas formatējuma nobīdes. Tāpat šādā tekstā gandrīz 100% gadījumu ir pārpārēm tā saukto nedrukājamo rakstzīmju (nonprinting characters), no kurām atbrīvoties normālā veidā praktiski nav iespējams.

Kā rīkoties? Šādos gadījumos iespējams izvēlēties vienu no divām atbilstošākajām darba metodēm:

I - Ja dokuments ir neliels

Ja dokuments ir neliels, tad vislabākā metode ir vienkārši pilnīgi jauna dokumenta izveide un manuāla teksta ievade jaunajā dokumentā. Konvertēšana un tīrapstrādes veikšana neliela izmēra failiem vienkārši aizņems daudz vairāk laika, nekā vienkārši jauna dokumenta izveide un manuāla tulkojuma ievade.

Ja dokuments ir neliels, rīkojieties sekojoši:

1. Atveriet abus (avota un mērķa) dokumentus.

2. Izmantojiet taustiņu kombināciju Alt+TAB, lai veikli un ātri mainītu logu skatus.

3. Aizpildiet jauno dokumentu ar tulkojumu.II - Ja dokumenta izmērs ir liels

Ja dokuments satur daudzas lapas un/vai lielu teksta apjomu, tad, protams, iepriekš aprakstītā metode nebūs īsti pielietojama, jo būs visai neefektīva.

Šādā gadījumā vēlams rīkoties sekojoši:

1. Konvertējiet tulkojamo avota failu rediģējamā dokumentā.

2. Iezīmējiet un kopējiet (Ctrl+C) visu (vai daļu, pārmēram, rindkopu vai lappusi) tekstu no jauniegūtā jeb konvertētā faila.

3. Ielīmējiet (Ctrl+V) tikko nokopēto tekstu Windows programmiņā Notepad, kura atrodama katrā datorā ar Windows operētājsistēmu (šī programma noņems jebkādu iepriekš ģenerēto formatējumu, kādu automātiski jūsu tekstam būs radījusi konvertēšanas programma).

4. Iezīmējiet atformatēto tekstu Notepad logā un nokopējiet to (Ctrl+C).

5. Ielīmējiet (Ctrl+V) tekstu jaunajā .DOC dokumentā.

6. Sāciet atformatētā un ielīmētā teksta tulkošanu un teksta tulkošanas gaitā piešķiriet mērķa tekstam savu / nepieciešamo formatējumu.

Izpildot visus šos punktus, jūs gan ieekonomēsiet laiku, gan iegūsit nevainojamu mērķa failu bez dažāda rakstura tehniskajiem kropļojumiem.

Lūdzu, arī skatīt zemāk esošo video materiālu:
(no 6. minūtes detalizētāka informācija par Notepad programmas izmantošanu)
Kopsavilkums

Jebkurā gadījumā pats galvenais, ko būtu jāņem vērā tulkotājiem, ir, ka konvertētie faili nekādā gadījumā nedrīkst tikt veidoti par mērķa failiem. Labākajā gadījumā konvertētos failus var izmantot vienīgi kā palīgmateriālus vienā no tulkošanas procesa starpposmiem pirms tiek izgatavots galīgais mērķa faila variants.

Atcerieties, ka jūsu mērķa failam noformējuma ziņā nav jābūt 100% identiskam salīdzinājumā ar avota failu (piemēram, fona attēlu ziņā, virsrakstu krāsas ziņā vai fontu ziņā)! Galvenais, lai tekstā būtu saglabātas tikai pašas svarīgākās formatējuma iezīmes - virsraksti, trekndruka, atkāpes, rindkopas, utml. Īsāk sakot, pēc paveiktā darba tekstam ir jābūt ne tikai pareizi iztulkotam, bet arī viegli rediģējamam un jāizskatās acij tīkami.

Veiksmi darbos!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

19
03/2015