Tulkošanas prakse | Prakse tulkotājiem

Tulkošanas prakse studentiem ir pieejama tulkošanas birojā "Rīgas tulki". Praksei tulkošanas birojā iespējams pieteikties rakstot uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv


Tulkošanas prakse studentiem ir pieejama tulkošanas birojā "Rīgas tulki".

Praksei tulkošanas birojā iespējams pieteikties rakstot uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Prakse tulkotājiem


Tulkošanas prakses iespējas jaunajiem tulkotājiem tiek piedāvātas saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

  • Students mācās akreditēta mācību iestādē;
  • Studenta mācību iestāde praktikantu nodrošina ar trīspusīgu līgumu (viens eksemplārs tiek sagatavots augstskolai, viens tulkošanas uzņēmumam un viens praktikantam);
  • Praktikants mācību laikā ir sekmīgi apguvis nepieciešamos mācību priekšmetus, lai varētu pilnvērtīgi iziet praksi tulkošanas birojā, un ir attiecīgi sagatavots tulkošanas industrijas prasībām.

Tulkošanas prakse


Pieteikumā jaunajiem tulkotājiem lūgums īsā formā norādīt:

  1. Cik garu praksi mācību iestāde noteikusi praktikantam veikt (dienas / nedēļas / mēneši);
  2. Kādus darba uzdevumus mācību iestāde praktikantam ir izvirzījusi (rakstiskā tulkošana, mutiskā tulkošana, citi uzdevumi);
  3. Kādu apjomu studējošajam praktikantam mācību iestāde uzdevusi iztulkot prakses laikā (vārdu skaits vai rakstzīmju skaits).
  4. E-pasta vēstules nosaukumā lūgums ietvert norādi "tulkošanas prakse", "prakse tulkotājiem" "prakse tulkojumu birojā" vai ietvert / pievienot tamlīdzīgu atzīmi.

Tulkošanas prakse

Tulkošanas prakses laikā studentiem tiek doti reāli darba uzdevumi un par katru darba uzdevumu sniegta neliela atskaite ar ieteikumiem, labojumiem vai citiem norādījumiem. Pēc veiksmīgas tulkošanas prakses nokārtošanas studentiem pastāv iespēja tik uzaicinātiem pievienoties tulkošanas biroja "Rīgas tulki" ārštata tulkotāju pulkam.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
02/2015

Juridiskie tulkojumi Rīgā

Juridiskie tulkojumi Rīgā ir pieejami tulkošanas birojā "Rīgas tulki".


Juridiskie tulkojumi Rīgā ir pieejami tulkošanas birojā "Rīgas tulki".

Veicam līgumu, prasību pieteikumu, sūdzību, pretenziju, lūgumu, pilnvarojumu, izziņu, iesniegumu, izglītības dokumentu, laulības un dzimšanas apliecību, tiesas spriedumu, lēmumu, statūtu, uzņēmumu reģistrēšanas dokumentu, izrakstu, paziņojumu, apliecinājumu, paziņojumu u.c. veida juridiskos tulkojumus.

PAPILDU TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Juridiskos tulkojumus iespējams arī apliecināt vienā no sekojošiem veidiem:


1) Dokumenta oriģināls + Notariāli apliecināts tulkojums [papīra formā]

2) Notariāli apliecināta kopija jeb noraksts (no oriģinālā dokumenta) + Notariāli apliecināts tulkojums [papīra formā]

3) Parastā izdruka/kopija + Notariāli apliecināts tulkojums [papīra formā]

4) Dokumenta oriģināls + Tulkojuma apliecinājums ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu [papīra formā]

5) Izdruka/kopija + Tulkojuma apliecinājums ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu [papīra formā]

7) Dokuments elektroniskā formā + Tulkojuma apliecinājums ar tulkotāja e-parakstu [elektroniskā formā]

Apliecinājuma veids ir atkarīgs no iestādes prasībām, kurā dokumentus un to tulkojumus ir plānots iesniegt.

Coat of Arms of Riga city

Tulkojumus veicam latviešu, angļu, lietuviešu, igauņu, poļu, vācu, franču, spāņu, krievu, turku, rumāņu, slovāku, somu, itāļu, portugāļu, holandiešu, norvēģu u.c. Eiropas un pasaules valodās.

Ātrums, kādā juridiskie tulkojumi Rīgā tiek veikti, ir atkarīgs no dokumentu apjoma, sarežģītības un citiem faktoriem. Visātrākais veids, kā uzzināt precīzas tulkošanas un/vai apliecināšanas izmaksas, kā arī darbu izpildes termiņus, ir skenētu dokumentu nosūtīšana uz tulkošanas biroja "Rīgas tulki" e-pastu: info@rigastulki.lv. Steidzamos gadījumos sazinieties ar tulkošanas biroju, zvanot uz tālruni - 25904727.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
02/2015

Tulkojumi no/uz grieķu valodu | Tulkojumi grieķiski

Rakstiski tulkojumi grieķu valodā. Tulkojumi uz grieķu valodu un no grieķu valodas. Grieķu tulkojumi ar notariālu apliecinājumu, ar zvērināta tulkotāja apliecinājumu, ar tulkošanas biroja apliecinājumu.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Rakstiski tulkojumi grieķu valodā. Tulkojumi uz grieķu valodu un no grieķu valodas. Grieķu tulkojumi ar notariālu apliecinājumu, ar zvērināta tulkotāja apliecinājumu, ar tulkošanas biroja apliecinājumu.

Ja jums nepieciešami uzticami un oficiālās iestādēs iesniedzami dokumentu tulkojumi no / uz grieķu valodu, sazinieties ar mūsu biroju! Tulkojumus veicam gan no latviešu valodas uz grieķu valodu, gan arī pretējā virzienā. Tāpat varam veikt notariāli apliecinātus tulkojumus gieķu <> krievu, grieķu <> angļu un citos valodu pāros.

Daži interesanti fakti par grieķu valodu:

Grieķijas karogs

1. Senie grieķi bija pirmie eiropieši, kuri savām vajadzībām sāka izmantot alfabētu.

2. Grieķu valoda bija oficiālā izglītības valoda Romas impērijā.

3. Vārds 'ALFABĒTS'  ir cēlies no pirmajiem diviem grieķu alfabēta burtiem (alfa un beta).

4. Apmēram 12% no angļu valodas vārdiem, galvenokārt tehniski un zinātniski termini (matemātika, astronomija, ģeogrāfija, bioloģija, maratons, telefons, elektrība, antibiotikas, u.c.), ir grieķiskas izcelsmes.

5. Gandrīz katrs angļu valodas vārds, kurš sākas ar burtu salikumu 'PH' ir cēlies no grieķu valodas (šie vārdi tulkojot latviski ir visiem labi zināmie - filozofija, foto, frāze, fobija, filantropija, fenomens, un daudzi citi).

Avots, no kura tulkots publicētais materiāls:
http://www.andrioti.com/index.php/en/our-blog/item/interesting-facts-about-the-greek-language

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
02/2015