Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову

Професійні переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову пропонуються в бюро перекладів «Rīgas tulki».


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Професійні переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову пропонуються в бюро перекладів «Rīgas tulki». Бюро перекладів «Rīgas tulki» засноване та зареєстроване в 2005 році. За більш ніж 10 років ми накопили великий досвід в роботі з різноманітними текстами. Головна сфера, в котрій ми працюємо – юридичні переклади (переклад договорів, законодавчих актів, документів, підтверджуючих особистість, документів про освіту, документів про шлюб та багато інших тому подібних текстових документів), технічні переклади (переклади керівництв, інструкцій, листів даних з безпеки, технічних описів) та медичні переклади (медичні виписки, довідки, описи лікарських препаратів).

Ukraiņu karogs

Ми перекладаємо практично на всі європейські мови, а також на інші найбільші мови світу. Переклади виконують кваліфіковані перекладачі з багаторічним досвідом в роботі з перекладами, рідна мова котрих відповідає цільовій мові тексту, котрий перекладається, тобто, якщо переклад необхідно здійснити на українську мову, тоді переклад будуть виконувати перекладачі, рідна мова котрих являється українською мовою, і т.п. Також переклади перед тим як передати в розпорядження клієнта відповідним чином перевіряються, та тексти проходять коректуру. Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову здійснюються як без, так і з нотаріальним завіренням в залежності від потреб клієнта.

Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову з нотаріальним завіренням


Для офіційних документів пропонуємо оформлення перекладів з нотаріальним завіренням, так як в офіційних закладах Латвійської Республіки приймаються лише завірені відповідним чином документи. Для того, щоб швидше була можливість запропонувати точні витрати на роботу та терміни виконання, прохання документ(-и) для перекладу(-ів) відправляти в сканованому вигляді на електронну пошту: info@rigastulki.lv. Зазвичай виконання невеликого документу займає від 1 до 2 робочих днів. В свою чергу переклад більш складніших та довших документів з комбінацією мов українська<>латиська може зайняти більш триваліший період часу. Переклади з латиської мови на українську мову та з української мови на латиську мову в бюро перекладів «Rīgas tulki» будуть виконуватися якомога швидше, професійно та якісно. Зв’язуйтеся з нами по телефону - 25904727 або пишіть на електронну пошту: info@rigastulki.lv, щоб отримати всю необхідну Вам інформацію відносно термінів виконання перекладів, витрат на переклади та інших цікавих Вам питань!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
03/2015

Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā

Profesionāli tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tiek piedāvāti tulkošanas birojā "Rīgas tulki".


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Profesionāli tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tiek piedāvāti tulkošanas birojā "Rīgas tulki". Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ir dibināts un reģistrēts 2005. gadā. Šo vairāk nekā 10 gadu laikā esam uzkrājuši lielu pieredzi darbā ar visdažādākajiem tekstiem. Galvenās jomas, kurās darbojamies ir juridiskie tulkojumi (līgumu, likumdošanas aktu, personu apliecinošu dokumentu, izglītības dokumentu, laulības dokumentu un daudzu citu tamlīdzīgu tekstu tulkošana), tehniskie tulkojumi (rokasgrāmatu, instrukciju, drošības datu lapu, tehnisko aprakstu tulkojumi) un medicīniskie tulkojumi (medicīnas izraksti, izziņas, zāļu apraksti).

Tulkojumus veicam praktiski visās Eiropas valodās, kā arī citās lielākajās pasaules valodās. Tulkojumus veic kvalificēti tulkotāji ar ilggadēju pieredzi tulkošanas darbā, kuru dzimtā valodā atbilst tulkojamā teksta mērķa valodai, t.i., ja tulkojums jāveic ukrainiski, tad tulkojumu veiks tulkotāji, kuru dzimtā valoda ir ukraiņu valoda, utml. Tāpat tulkojumi pirms to nodošanas klienta rīcībā tiek atbilstoši pārbaudīti un tekstiem tiek veikta korektūra. Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tiek veikti gan bez, gan ar notariālu apliecinājumu atkarībā no klienta vajadzībām.

Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā
un no ukraiņu valodas latviešu valodā
ar notariālu apliecinājumu


Oficiāliem dokumentiem piedāvājam noformēt tulkojumus ar notariālu apstiprinājumu, jo Latvijas Republikas oficiālajās iestādēs tiek pieņemti tikai atbilstošā veidā apliecināti dokumenti. Lai visātrāk būtu iespējams piedāvāt precīzs darba izmaksas un izpildes termiņu, lūgums tulkojamo(-s) dokumentu(-s) atsūtīt skenētā veidā uz e-pastu: info@rigastulki.lv. Parasti nelielu pasūtījumu apstrāde aizņem 1 līdz 2 darba dienas. Savukārt sarežģītāku vai garāku dokumentu tulkošana ukraiņu<<>>latviešu valodu pārī var aizņemt ilgāku laika periodu.

Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tulkošanas birojā "Rīgas tulki" tiks veikti pēc iespējās īsākā laika termiņā, profesionāli un kvalitatīvi. Sazinieties ar mums pa tālruni - 25904727 vai rakstot uz e-pastu: info@rigastulki.lv, lai saņemtu visu Jums nepieciešamo informāciju par tulkošanas termiņiem, izmaksā un citiem Jums interesējošiem jautājumiem!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

10
03/2015

Tulkošanas prakse | Prakse tulkotājiem

Tulkošanas prakse studentiem ir pieejama tulkošanas birojā "Rīgas tulki". Praksei tulkošanas birojā iespējams pieteikties rakstot uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv


Tulkošanas prakse studentiem ir pieejama tulkošanas birojā "Rīgas tulki".

Praksei tulkošanas birojā iespējams pieteikties rakstot uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Prakse tulkotājiem


Tulkošanas prakses iespējas jaunajiem tulkotājiem tiek piedāvātas saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

  • Students mācās akreditēta mācību iestādē;
  • Studenta mācību iestāde praktikantu nodrošina ar trīspusīgu līgumu (viens eksemplārs tiek sagatavots augstskolai, viens tulkošanas uzņēmumam un viens praktikantam);
  • Praktikants mācību laikā ir sekmīgi apguvis nepieciešamos mācību priekšmetus, lai varētu pilnvērtīgi iziet praksi tulkošanas birojā, un ir attiecīgi sagatavots tulkošanas industrijas prasībām.

Tulkošanas prakse


Pieteikumā jaunajiem tulkotājiem lūgums īsā formā norādīt:

  1. Cik garu praksi mācību iestāde noteikusi praktikantam veikt (dienas / nedēļas / mēneši);
  2. Kādus darba uzdevumus mācību iestāde praktikantam ir izvirzījusi (rakstiskā tulkošana, mutiskā tulkošana, citi uzdevumi);
  3. Kādu apjomu studējošajam praktikantam mācību iestāde uzdevusi iztulkot prakses laikā (vārdu skaits vai rakstzīmju skaits).
  4. E-pasta vēstules nosaukumā lūgums ietvert norādi "tulkošanas prakse", "prakse tulkotājiem" "prakse tulkojumu birojā" vai ietvert / pievienot tamlīdzīgu atzīmi.

Tulkošanas prakse

Tulkošanas prakses laikā studentiem tiek doti reāli darba uzdevumi un par katru darba uzdevumu sniegta neliela atskaite ar ieteikumiem, labojumiem vai citiem norādījumiem. Pēc veiksmīgas tulkošanas prakses nokārtošanas studentiem pastāv iespēja tik uzaicinātiem pievienoties tulkošanas biroja "Rīgas tulki" ārštata tulkotāju pulkam.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
02/2015