Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā

Profesionāli tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tiek piedāvāti tulkošanas birojā "Rīgas tulki".


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Profesionāli tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tiek piedāvāti tulkošanas birojā "Rīgas tulki". Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ir dibināts un reģistrēts 2005. gadā. Šo vairāk nekā 10 gadu laikā esam uzkrājuši lielu pieredzi darbā ar visdažādākajiem tekstiem. Galvenās jomas, kurās darbojamies ir juridiskie tulkojumi (līgumu, likumdošanas aktu, personu apliecinošu dokumentu, izglītības dokumentu, laulības dokumentu un daudzu citu tamlīdzīgu tekstu tulkošana), tehniskie tulkojumi (rokasgrāmatu, instrukciju, drošības datu lapu, tehnisko aprakstu tulkojumi) un medicīniskie tulkojumi (medicīnas izraksti, izziņas, zāļu apraksti).

Tulkojumus veicam praktiski visās Eiropas valodās, kā arī citās lielākajās pasaules valodās. Tulkojumus veic kvalificēti tulkotāji ar ilggadēju pieredzi tulkošanas darbā, kuru dzimtā valodā atbilst tulkojamā teksta mērķa valodai, t.i., ja tulkojums jāveic ukrainiski, tad tulkojumu veiks tulkotāji, kuru dzimtā valoda ir ukraiņu valoda, utml. Tāpat tulkojumi pirms to nodošanas klienta rīcībā tiek atbilstoši pārbaudīti un tekstiem tiek veikta korektūra. Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tiek veikti gan bez, gan ar notariālu apliecinājumu atkarībā no klienta vajadzībām.

Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā
un no ukraiņu valodas latviešu valodā
ar notariālu apliecinājumu


Oficiāliem dokumentiem piedāvājam noformēt tulkojumus ar notariālu apstiprinājumu, jo Latvijas Republikas oficiālajās iestādēs tiek pieņemti tikai atbilstošā veidā apliecināti dokumenti. Lai visātrāk būtu iespējams piedāvāt precīzs darba izmaksas un izpildes termiņu, lūgums tulkojamo(-s) dokumentu(-s) atsūtīt skenētā veidā uz e-pastu: info@rigastulki.lv. Parasti nelielu pasūtījumu apstrāde aizņem 1 līdz 2 darba dienas. Savukārt sarežģītāku vai garāku dokumentu tulkošana ukraiņu<<>>latviešu valodu pārī var aizņemt ilgāku laika periodu.

Tulkojumi no latviešu valodas ukraiņu valodā un no ukraiņu valodas latviešu valodā tulkošanas birojā "Rīgas tulki" tiks veikti pēc iespējās īsākā laika termiņā, profesionāli un kvalitatīvi. Sazinieties ar mums pa tālruni - 25904727 vai rakstot uz e-pastu: info@rigastulki.lv, lai saņemtu visu Jums nepieciešamo informāciju par tulkošanas termiņiem, izmaksā un citiem Jums interesējošiem jautājumiem!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

10
03/2015

Tulkošanas prakse | Prakse tulkotājiem

Tulkošanas prakse studentiem ir pieejama tulkošanas birojā "Rīgas tulki". Praksei tulkošanas birojā iespējams pieteikties rakstot uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv


Tulkošanas prakse studentiem ir pieejama tulkošanas birojā "Rīgas tulki".

Praksei tulkošanas birojā iespējams pieteikties rakstot uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Prakse tulkotājiem


Tulkošanas prakses iespējas jaunajiem tulkotājiem tiek piedāvātas saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

  • Students mācās akreditēta mācību iestādē;
  • Studenta mācību iestāde praktikantu nodrošina ar trīspusīgu līgumu (viens eksemplārs tiek sagatavots augstskolai, viens tulkošanas uzņēmumam un viens praktikantam);
  • Praktikants mācību laikā ir sekmīgi apguvis nepieciešamos mācību priekšmetus, lai varētu pilnvērtīgi iziet praksi tulkošanas birojā, un ir attiecīgi sagatavots tulkošanas industrijas prasībām.

Tulkošanas prakse


Pieteikumā jaunajiem tulkotājiem lūgums īsā formā norādīt:

  1. Cik garu praksi mācību iestāde noteikusi praktikantam veikt (dienas / nedēļas / mēneši);
  2. Kādus darba uzdevumus mācību iestāde praktikantam ir izvirzījusi (rakstiskā tulkošana, mutiskā tulkošana, citi uzdevumi);
  3. Kādu apjomu studējošajam praktikantam mācību iestāde uzdevusi iztulkot prakses laikā (vārdu skaits vai rakstzīmju skaits).
  4. E-pasta vēstules nosaukumā lūgums ietvert norādi "tulkošanas prakse", "prakse tulkotājiem" "prakse tulkojumu birojā" vai ietvert / pievienot tamlīdzīgu atzīmi.

Tulkošanas prakse

Tulkošanas prakses laikā studentiem tiek doti reāli darba uzdevumi un par katru darba uzdevumu sniegta neliela atskaite ar ieteikumiem, labojumiem vai citiem norādījumiem. Pēc veiksmīgas tulkošanas prakses nokārtošanas studentiem pastāv iespēja tik uzaicinātiem pievienoties tulkošanas biroja "Rīgas tulki" ārštata tulkotāju pulkam.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
02/2015

Juridiskie tulkojumi Rīgā

Juridiskie tulkojumi Rīgā ir pieejami tulkošanas birojā "Rīgas tulki".


Juridiskie tulkojumi Rīgā ir pieejami tulkošanas birojā "Rīgas tulki".

Veicam līgumu, prasību pieteikumu, sūdzību, pretenziju, lūgumu, pilnvarojumu, izziņu, iesniegumu, izglītības dokumentu, laulības un dzimšanas apliecību, tiesas spriedumu, lēmumu, statūtu, uzņēmumu reģistrēšanas dokumentu, izrakstu, paziņojumu, apliecinājumu, paziņojumu u.c. veida juridiskos tulkojumus.

PAPILDU TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Juridiskos tulkojumus iespējams arī apliecināt vienā no sekojošiem veidiem:


1) Dokumenta oriģināls + Notariāli apliecināts tulkojums [papīra formā]

2) Notariāli apliecināta kopija jeb noraksts (no oriģinālā dokumenta) + Notariāli apliecināts tulkojums [papīra formā]

3) Parastā izdruka/kopija + Notariāli apliecināts tulkojums [papīra formā]

4) Dokumenta oriģināls + Tulkojuma apliecinājums ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu [papīra formā]

5) Izdruka/kopija + Tulkojuma apliecinājums ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu [papīra formā]

7) Dokuments elektroniskā formā + Tulkojuma apliecinājums ar tulkotāja e-parakstu [elektroniskā formā]

Apliecinājuma veids ir atkarīgs no iestādes prasībām, kurā dokumentus un to tulkojumus ir plānots iesniegt.

Coat of Arms of Riga city

Tulkojumus veicam latviešu, angļu, lietuviešu, igauņu, poļu, vācu, franču, spāņu, krievu, turku, rumāņu, slovāku, somu, itāļu, portugāļu, holandiešu, norvēģu u.c. Eiropas un pasaules valodās.

Ātrums, kādā juridiskie tulkojumi Rīgā tiek veikti, ir atkarīgs no dokumentu apjoma, sarežģītības un citiem faktoriem. Visātrākais veids, kā uzzināt precīzas tulkošanas un/vai apliecināšanas izmaksas, kā arī darbu izpildes termiņus, ir skenētu dokumentu nosūtīšana uz tulkošanas biroja "Rīgas tulki" e-pastu: info@rigastulki.lv. Steidzamos gadījumos sazinieties ar tulkošanas biroju, zvanot uz tālruni - 25904727.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
02/2015