Dokumenta apliecināšana ar Apostille

Tulkošanas birojs Rīgā, pilsētas centrā, Elizabetes ielā 75. Dokumentu apliecināšana ar Apostille.

Tulkošanas birojs “Rīgas tulki” ir atrodams pašā Rīgas centrā, Elizabetes ielā 75 (pretī Vērmanes dārzam), posmā starp Barona un Tērbatas ielām. Birojā iespējams veikt gan parastos tulkojumus, gan tulkojumus ar notariālu apliecināšanu, gan arī veikt dokumentu apliecināšanu ar Apostille.


Kas ir dokumenta apliecināšana ar Apostille?


Dokumenta apliecināšana ar Apostille ir apliecinājums, ka dokuments ir īsts un nav viltots, respektīvi, šis apliecinājums apstiprina amatpersonas, kura parakstījusi dokumenti, paraksta (zīmoga) un pilnvaru īstumu/derīgumu.  Parasti Apostille tiek likts valstī, kurā dokuments ir izdots. Piemēram, Latvijā izdoti dokumenti ir legalizējami ar Apostille Latvijā, jo ārpus Latvijas veikt legalizēšanu var būt apgrūtinoši vai pat atsevišķās pasaules daļās vai valstīs pat neiespējami.


Dokumentu legalizācijas likuma 8. un 9. pants nosaka: “Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura ir 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē ar apliecinājumu (apostille) atbilstoši šai konvencijai. Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura nav 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē, apliecinot paraksta īstumu, dokumentu parakstījušās personas statusu un — ja nepieciešams — uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu.”

Legalizēšana aplieciņašana apostille tulkošana

Cik ilgi notiek apliecināšana ar Apostille?


Parasti apliecināšanas process aizņem 2 pilnas darba dienas, bet steidzamības gadījumā šo laiku var saīsināt līdz 1 darba dienai.


Kas nepieciešams, lai veiktu dokumenta legalizēšanu?


Lai veiktu dokumenta legalizēšanu birojā nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu (vai dokumenta notariālu kopiju).  


Kādus dokumentus var legalizēt?


Iespējams legalizēt publisku dokumentu oriģinālus, to notariālas kopijas vai notariāli apliecinātus tulkojumus. Atsevišķos gadījumos, ja to pieprasa ārvalstu iestāde, legalizējami ir visi 3 minētie dokumentu veidi – gan pats oriģinālais dokuments, gan tā notariālais noraksts (kopija), gan arī tulkojumus, taču lielākajā daļā gadījumu ir pietiekami ar viena apliecinājuma izgatavošanu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!
 

AJAV: Kur apliecināt ar apostili? Kā apliecināt ar apostili? Kā notiek apliecināšana ar Apostille? Kas nepieciešams dokumentu apliecināšanai ar apostuli? Tulkojums ar Apostille. Tulkojumi ar notariālu apliecināšanu un apstiprināšana ar Apostille. Dokumentu legalizēšana ar Apostille. Legalizēšana, legalizācija, publisks dokuments, apliecinājums, ES, Eiropas savienība, tulkošana, translate, translator, translation, tulkošana, apliecināšana pie notāra, paraksta apliecināšana, dokumenta apliecināšana, tulkošanas birojs, Latvijā, Rīgā, Elizabetes iela 75, cenas, izmaksas, costs, termiņi, terms, paraksts, signature, certification, notary, consular department, Latvia, jautājumi, atbildes, QA, tulkot.   

 

01
11/2018

Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Profesionāls tulkošanas birojs. Dokumentu tulkojumi ar notariālu apliecinājumu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu var būt nepieciešama visdažādākajās dzīves situācijās - pārceļoties uz citu valsti strādāt, mācīties vai dzīvot.

Visbiežāk tulkotie izglītības dokumenti ir:


- Liecības


- Sekmju izraksti


- Diplomi


- Sertifikāti


- Atestāti


- Izziņas


- Raksturojumi

- Studiju programmu apraksti


- Apliecības, u.c. izglītības dokumenti


Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu
Avots: https://pixabay.com/en/thought-idea-innovation-imagination-2123970/

Lai iztulkotu un notariāli apliecinātu izglītības dokumentus to oriģināli jāiesniedz tulkošanas birojā. Parasti tulkošanas un apliecināšanas darbs aizņem 1-2 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. 


Nepieciešamības gadījumā (ja tas tiek prasīts attiecīgajā valstī/iestādē) tulkojumus arī iespējams legalizēt ar Apostille.


Šādi noformēti izglītības dokumenti ir pilnībā derīgi izmantošanai visās ES valstīs un citur pasaulē.


Lai noskaidrotu precīzas notariālās tulkošanas izmaksas, zvani - t. 25904727 vai raksti uz info@rigastulki.lv.


AV: apliecība par vispārējo pamatizglītību, atestāts par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izraksts, sertifikāts, diploma, certificate, tulkot, iztulkot, pārtulkot, translate, Latvian, English, Spanish, German, Russian, French, vidusskola, pamatskola, augstskola, koledža, mācību eistāde, dokumenti, beigšanas, pabeigšanas, final, studēšana, studijas, ārzemēs, ārvalstīs, derīgs tulkojums, oficiāls tulkojums, sertificēts tulkojums, universitāte, skola, college, university, school, education, abroad, examinations, exam, izlaidums, izlaiduma, iestāšanās eksāmeni, papīri, dokumenti, tulks, tulkotājs, zvērināts tulks, zvērināts notārs, zvērināts tulkojums, Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, Apostille, apliecināt, apstiprināt, sertificēt, parakstīt, ar parakstu, ar zīmogu, pielīdzināšana, derīgums, valid, useful, LV, EN, EU, certified translation, MK noteikumi, likums, izglītības programmas, starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegts dokuments par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, centralizētais eksāmens svešvalodā, dublikāts,  otrais (dokumenta) eksemplārs, kas juridiski aizstāj oriģinālu, kopija, noraksts.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

24
10/2018

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU terminu vārdnīca

Vārdnīca satur nosaukumus, nozīmes vai terminus, kuri līdz šim nav tikuši iekļauti citās populārajās vārdnīcās (TILDE, GOOGLE, BING, u.c.).

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Vārdnīca satur nosaukumus, nozīmes vai terminus, kuri līdz šim nav tikuši iekļauti citās populārajās vārdnīcās
(TILDE, GOOGLE, BING, Akadēmiskajā terminu datubāzē AkadTerm, VVC terminu vārdnīcā, u.c.).

 

ANGĻU > LATVIEŠU vārdnīca

 

Elektroniskās vārdnīcas izveidošanas datums: 17-01-2017

 

A

 

apakšspecialitāte - sub-speciality ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
(Cabinet Regulation No. 431 Adopted 23 December 1997 "Procedures for Certification of Medical Practitioners")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, LR, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, sertifikācija, sertifikāts, certificate
Definīcija: pamatspecialitātes (primary specialization) šaurāka joma.

 

apgrūtināt ar lietu tiesaībām - to encumber with property rights  
Nozare: Juriskisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: apgrūtināt, apgrūtinājums, lietu tiesības, to encumber with, property rights, real property, real estate, Russian, Lithuanian

 

atdures sindroms - impingement syndrome 
Nozare: Medicīna
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Shoulder Impingement Syndrome
Saites: https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/impingement-syndrome#1
Citāts: "Shoulder impingement syndrome is a common cause of shoulder pain. It occurs when there is impingement of tendons or bursa in the shoulder from bones of the shoulder. Overhead activity of the shoulder, especially repeated activity, is a risk factor for shoulder impingement syndrome. Examples include: painting, lifting, swimming, tennis, and other overhead sports. Other risk factors include bone and joint abnormalities. With impingement syndrome, pain is persistent and affects everyday activities. Motions such as reaching up behind the back or reaching up overhead to put on a coat or blouse, for example, may cause pain. Over time, impingement syndrome can lead to inflammation of the rotator cuff tendons (tendinitis) and bursa (bursitis). If not treated appropriately, the rotator cuff tendons can start to thin and tear."
Atslēgvārdi: Lb. pleca locītavas artroskopija, rotatoru aproces fiksācija, lb. pleca locītavas hronisks stdures sindroms, chronic impingement syndrome of the right shoulder joint, pacients, ārstēšana, klīniskā diagnoze, rekomendācijasārsts, izmkelējumi, operācija, bojājums, imobilizācija, kontrole, ķirurgs, chronic impingement syndrome of the right shoulder joint, samage of the rotator cuff (MSSP, MISP, MSSC), degenerative damage of LBH, 3rd-level SLAP damage

 

atvaļinājuma nauda -  annual leave payment
Nozare: Darba tiesības
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Darba likums
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Citāts: "73.pants. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma apmaksa
Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā."
Citāta tulkojums: "Section 73. Payment of Annual Paid Leave and Supplementary Leave
An employer has a duty to disburse and employee average earnings for the period when the employee is on annual paid leave or supplementary leave."

 

atzinības raksts -  certificate of gratitude
Nozare: Valsts pārvalde, izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
(Law On the Career Course of Service of Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Prisons Administration)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=138750
Atslēgvārdi: atzinības raksts, certificate of gratitude, bakalaura darbs, Latvijas universitāte, LU, zinātniskā vadītāja, assoc, asoc, prof, rektors, Rīga, Riga, apbalvojums, apbalvojumi, amatpersona, official, par priekšzīmīgu, labiem rezultātiem, pateicība, goda raksts (certificate of honour), krūšu zīme (nozīme) (lapel badge (insignia)), piezīme, atvaļinājums, award, granting, Estonian

 

atzīšanas apliecība - certificate of recognition  
Nozare: Juridisko tekstu tulkošana
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Regulations Regarding the Institutions that Issue Certificates of Recognition in the Regulated Professions for Professional Qualifications Acquired in Foreign States)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=147108
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/jaunumi/publikacijas/faktu-lapas/informativais-buklets-treso-valstu-pilsonu-iecelosana-un-uzturesanas-lv-saistiba-ar-nodarbinatibu.pdf
Atslēgvārdi: pārtika, uzņēmums, apliecība, certificate, Eiropa, sociālais fonds, ES, kvalifikācija, recognition, lauksaimniecība, agriculture, translations, likumi, noteikumi, regulations, kā tulkot angliski, kā iztulkot angliski, kāds ir angliskais tulkojums, Polish

augstākās profesionālās izglītības diploms - diploma of professional higher education
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.11.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Regulations regarding the State Standard for First Level Professional Higher Education)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=6397
Atslēgvārdi: augstākās profesionālās izglītības diploms, diploma of professional higher education, Rīga, dome, faklutāte, lēmums, kvalifikācija, rektors, domes priekšsēdētājs, z.v., L.S., LV, EN, tulkošana, tulkojums, Prime Minister, Minister for Education and Science.
Citāts: "Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 - "gandrīz viduvēji". (MK 29.05.2007. noteikumu Nr.347 redakcijā)"
Citātā tulkojums: "A diploma regarding first level professional higher education, that also attests to the acquired fourth level of professional qualification, shall be received by a student who has acquired the programme and passed a qualification examination, obtaining an evaluation therein that is not less than 4 – “almost average”.


Ā

 

ārstniecības persona - medical practitioner ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"
("Regulations of the Health Inspectorate")
Saites: http://likumi.lv/doc.php?id=170578
http://www.vi.gov.lv/en/start/_142/regulations-of-the-health-inspectorate  
Atslēgvārdi: Latvijas Republika, LR, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, Spanish

 

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - The Register of Medical Practitioners and Medical Support Staff ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"
("Regulations of the Health Inspectorate")
Saites: http://likumi.lv/doc.php?id=170578
http://www.vi.gov.lv/en/start/_142/regulations-of-the-health-inspectorate  
Atslēgvārdi: Reģistrs, fizioterapeits, Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Health Inspectorate, ārstniecības persona, Arabic

 

ārsts nosūtītājs - prescriber   
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
("Regulations Regarding Protection Against Ionising Radiation in Medical Exposure")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/268378-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-starojumu-mediciniskaja-apstarosana
https://likumi.lv/ta/en/en/id/268378-regulations-regarding-protection-against-ionising-radiation-in-medical-exposure 
AVUJ: ārsts nosūtītājs, nosūtītājs, nosūtīt, nosūtījums, kā iztulkot latviski? kā iztulkot angliski? medicīna, valoda, vārds, termins, terminoloģija, kā tulkot? vārdnīca, vārdene, dictionary, help, forma, veidlapa.

 

C

 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) - Road Traffic Safety Directorate (RTSD)  
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem (Regulations regarding the Technical Inspection and Technical Control of Vehicles on the Road)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=88101
Atslēgvārdi: saīsinājums, abbreviation, abriviatūra, angliski, latviski, tiesības, driving licence, english, latvian, dictionary, term, kategorija, Eiropas, Latvijas, kopiena, termiņš, tulkojums, translation, vārdkopa, vārdu kopa, Chinese

 

D

 

dabas liegums - nature reserve
Nozare: Tūrsims
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 15.12.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
("General Regulations on Protection and Use of Specially Protected Nature Territories")
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=207283
Atslēgvārdi: daba, liegums, teritorija, noteikumi, MK, LR, nacionālais parks, rezervāts, dabas liegums, liegumi,  biosphere reserve (biosfēras rezervāts), dabas liegumi (nature reserves), park, zone, tulkot, regulations, likumi, law, tulkojums, translate, latviski, angliski, Latvian, English, tulks, proz, ainava, apvisus, piemineklis, en, lv, eng, lat, termins, termini, kā, how, apliecināts, oficiāls, Finnish

 

darba tiesiskās attiecības - employment legal relationships  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.06.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums (Labour Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Atslēgvārdi: darba attiecības, nodarbinātība, darba ņēmējs, darba devējs, tiesiskās, tiesisks, termins, tulkojums, Apostille

 

dalībnieku reģistra nodalījums - participant registration section 
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
("On the Enterprise Register of the Republic of Latvia")
Saite: http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_the_Enterprise_Register_of_the_Republic_of_Latvia.doc
Atslēgvārdi: UR, Uzņēmumu reģistrs, Latvijas Republika, LR, legalizēšana

 

dibināšanas līgums - memorandum of association
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Citāts: "Pēc grozījumu izdarīšanas kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos) komercreģistra iestādei iesniedzams grozījumu teksts, kā arī pilns šo dokumentu teksts jaunajā redakcijā."
Citāta tulkojums: "Following amendments made in the documents of incorporation of a capital company (memorandum of association, articles of association), the text of the amendments, as well as the full text of the document as amended, shall be submitted to the Commercial Register."
Atslēgvārdi: dibināšanas līgums, memorandum of association, likums noteikumi, līgums, contract, agreement

 

dižkoks - noble tree
Nozare: Tūrisms
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 14.12.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=207283
Atslēgvārdi: latviski, angliski, tulkot, iztulkot, pārtulkot, kā, translate, translation, tūrisms, koks, koki, dižozols, aok-tree, liepa, apse, egle, priede, dižs, diž-, dižkoks, dižkoki, aizsargājams, dabas piemineklis, nature, tourism, buklets, reklāma, advertisment, ad, vainags, protected, avenue, collar, annex, regulation, law, monument, specially protected nature territories, legalisation

 

E

 

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) - University College of Economics and Culture (UEC)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ekonomikas un kultūras augstskola
Saite: https://www.augstskola.lv/?parent=91&lng=eng
Atslēgvārdi: izglītība, diploms, diploma, profesionālā bakalaura diploms, sērija, PD E, kvalifikācija, qualification, rektors, valsts pārbaudījumu komisja, examination, priekšsēdētājs, reģistrācijas numurs, agnliski, tulkot, itulkot, French

 

G

 

glabājums - bailment
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību
(Regulations Regarding Rates of Remuneration of Sworn Notaries and the Procedures for Determination Thereof)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=259604
Citāts: "Ja glabājumā nodota nauda, vērtspapīri, vērtslietas, priekšmeti vai ieķīlājuma raksti, – 70 % gadā no šo noteikumu 6.punktā minētās takses, bet ne mazāk kā 7,83 euro mēnesī. Ja glabājuma termiņš nav noteikts, atlīdzību ņem par trijiem mēnešiem uz priekšu, un šī atlīdzība nav atmaksājama."
Citāta tulkojums: "Where money, securities, valuables, objects or mortgage bonds are submitted for bailment – 70 % a year of the rate stipulated in Paragraph 6 of this Regulation but at least 7.83 EUR a month. If the term of bailment is not determined, the remuneration shall be charged for three months in advance and it shall not be reimbursed"
AV: notārs, zvērināts notārs, apgabaltiesa, notara palīdze, palīgs, Rīga, Latvija, nhauda, funds, glabājumā, deposit, eiro, euro, Latvian, konts, banka, pārskaitījums, funds, notes, explanations, paskaidrojumi, piezīmes, akts, deed, certification, paraksts, zīmogs, dalībnieki, iesniegums, release, apliecinājums, izraksts, spēks, oriģināls, glabājuma konts, rekvizīti, account, lv, lat

 

goda raksts - certificate of honour
Nozare: Valsts pārvalde, izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 12.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
(Law On the Career Course of Service of Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Prisons Administration)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=138750
Atslēgvārdi: goda raksts, certificate of honour (award, diploma), rank, prize, decision, education, granting, piešķirt, izsniegt, section, paragraph, clause, law, signature, signed, paraksts, dome, faktultāte, iestāde, personas, kods, zinātņu bakalaura grāds, rektors, priekšsēdētāja, datums, reģistrācijas numurs, No., Nr., zīmoga vieta, z.v., Latvijas Republika, tulkojums, tulkot, translate, translation, to, kā, termins, term, vārdnīca, German.

 

I

 

iekšējās kārtības noteikumi - internal rules of procedure, internal rules, internal regulations
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi
(Internal Rules of Procedure of an Accommodation Centre for Asylum Seekers)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=205790
Atslēgvārdi: kārtība, iekšējā kārtība, noteikumi, regulations, order, unternal, rules, procedure, regulations, pārkāpums, violation, regulējums, punkts, apakšpunkts, LV, EN, tulkot, translations

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika - Polyclinic of the Ministry of the Interior
Nozare: Medicīniskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Iekšlietu ministrijas nolikums (By-law of the Ministry of the Interior)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=74751
Atslēgvārdi: medicīna, medicine, funkcijas, uzdevumi, kompetence, poliklīnika, polyclinic, trans, translate, translation, tulkot, iztulkot, tulkojumi

 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) - (1) Information System Management Institute (ISMI), (2) ISMA University​
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 06.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: http://www.isma.lv/en/about-isma
Saite: http://www.aic.lv/rp/Educ_LV/ed_sys/high_in4.htm#isma
Atslēgvārdi: augstskola, institūts, izglītība, higher education, tulkojums, proZ, akreditācija, adrese, iestāde, dibināšana 

 

Ī

 

īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - specially protected nature territories
Nozare: Juridiskie tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
("On Specially Protected Nature Territories")
Saite: http://likumi.lv/ta/id/59994-par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam
Atslēgvārdi: likums, LR, aizsargājams, dabas teritorija, aizsargājama, daba, aizsardzība, noteikumi, ierobežojumi, joslas, nacionālais parks, liegums 

 

K

 

kapitālsabiedrība - capital company
Nozare: Finanšu dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 08.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Komerclikums (The Commercial Law)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Citāts: "(1) Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība)."
Citāta tulkojums: "(1) A merchant is a natural person (individual merchant) or a commercial company (partnership and capital company) registered with the Commercial Register."

 

kārtot grāmatvedību - to conduct accounting, to organise accounting
Nozare: Finanšu dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LR likums "Par grāmatvedību" (On Accounting)
Papildu avots: Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (Regulation Regarding the Conduct and Organisation of Accounting)
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=66460, https://likumi.lv/doc.php?id=80418
Atslēgvārdi: grāmatvedības kārtošana, kārtot, grāmatvedība, kā, tulkot, angliski, latviski, vārdnīca, proz, tulkošana, tulkojums, termini, saimnieciskie darījumi, finanses, accounting, book-keeping, book-keeper, accountant, grāmatvedis, finanses, dokumenti, kārtot grāmatvedību, likums, noteikumi, pareizi, definīcijas

 

klavierspēle - piano playing
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Klavieru skolotāju asociācija
Saite: http://www.music.lv/epta/notikumi2013.htm
Atslēgvārdi: klavieres, piano, spēle, spēlēt, spēlēšana, angliski, latviski, kā, tulkot, atveidot, iztulkot, fonds, mūzika, biedrība, asociācija, konkurss, atestāts, sekmju izraksts, liecība, nolikums, izglītības programma, mūzikas skola, iestāde, veidlapa, pieteikums, form, English, Latvian

 

komrecdarbinieks - employee
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments: http://rtpv.edu.lv/en/
Saite: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/
Atslēgvārdi: business study program, qualifications, izglītība, education, retail business employee, restaurant services employee, sdvertising services employee, darbinieks, darba ņemējs, business employee, skola, komerczinības, pakalpojumi, latviešu valoda, angliski, latviski, angļu valoda, izglītības programma, dilpoms, sekmju izraksts, vidusskola, absolvents.

 

L

 

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība - Latvian Association of Professional Organisations for Health Professionals ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: EK
Saite: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=30307&tab=ca
Atslēgvārdi: organizācija, savienība, profesionālā, ārstniecības personas sertifikāts, LĀPPOS

 

Latvijas Ārstu biedrība - Latvian Medical Association​ ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBAS STATŪTI
Saite: http://www.arstubiedriba.lv/statuti/
Atslēgvārdi: ārstu biedrība, sertifikāts, zināšanas, iemaņas, ārste, tulkojumā, LĀB, statūti, praktizēt, iestāde, organizācija, nodibinājums, asociācija
Piezīmes: Termina tulkojums vācu valodā – “Lettischer Ärzteverein”

 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) Specializētais sertifikācijas centrs - The Latvian Association of Power Engineers and Energy Constructors (LEEA) Specialist Certification Centre
Nozare: Tehniskei tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.04.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Publikācija: Sertification of Power Engineers and Energy Constructors
Saite: https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/7820-Sertification+of+Power+Engineers+and+Energy+Constructors
http://latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacija.landingpage.zl.lv
Atslēgvārdi: sertifikāts, certificate, LATAK, LEEA, Šmerļa iela, Rīga, personas, kods, datums, derīguma termiņš, centra vadītājs, zīmogs, spiedogs, apliecinājums, zvērināts tulkojums, zvērināti tulkojumi, angļu valodā, paraksts, noraksts, izraksts, kopija, apliecināts, apliecinājums, sertificēt, centrs, centre, tulkot, termins, nosaukums, saīsinājums abbr. abbreviation, abreviatūra. tehniskie tulkojumi, alektrība, alektrisks, elektrotehniskis, rtu, RTU, Riga, Latvia, Rīga, Latvija, dokuments, izglītība, apliecība


Latvijas Kultūras skola - Latvian Culture School
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.11.2018.
Saite: https://kulturaskoledza.lv/en/about-college/history/
Atslēgvārdi: Latvijas Kultūras skola, Latvian Culture School (arī: Latvijas Kultūras koledža (Latvian College of Culture), Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums (Riga Technical School of Culture and Education Employees), 1946, 1990, 1991, 1999, 2002, 1958, LKK, LKS, LCS, skola, school, budžeta vietas, stipendijas, apmaiņas programmas, dilpkms, sertifikāts, izraksts, sekmju lapa, ERASMUS, Latvija.


Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) - Latvian Qualifications Framework (LQF)
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: World TVET Database - Country Profiles: Latvia
Saite: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+TVET+Database&ct=LVA
Atslēgvārdi: kredītsistēma, profesionālā izglītība, mācības, metodika, sistēma, rezultāti, izglītība, mācību forma, padome, regula, kvalifikācija, qualification, KP, kredītpunkti, CP, harta, instrumenti.

 

Latvijas Nefrologu asociācija - Latvian Association of Nephrology​​ ​ 
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 18.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: NACIONĀLO NEFROLOĢIJAS BIEDRĪBU SARAKSTS
Saite: http://web.era-edta.org/national-societies-of-nephrology-list-1
Atslēgvārdi: biedrība, nefrologs, asociācija, komisija, sertifikācija, eksāmens,  nieru un urīnceļu slimību diagnostika, ārstēšana un profilakse 
Piezīmes: Termina etimoloģija jeb cilme no grieķu valodas vārd “nephros" (latviski - niere)

 

Latvijas proves birojs - Assay Office of Latvia​​ ​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: ASSAY OFFICES
Saite: http://www.hallmarkingconvention.org/assay-offices.php
Atslēgvārdi: birojs, Latvija, cēlmetāli, dārgmetāli, retail trade, production, repair, order acceptance and delivery of precious metals and precious stones, dārgakmeņi

 

Latvijas Republikas Jūras spēku Kuģu reģistrs - Naval Forces Ship Register of the Republic of Latvia
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums (Maritime Administration and Marine Safety Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68491&version_date=26.11.2004&from=off
Atslēgvārdi: jūras, spēki, reģistrs, kuģis, nacionāls, national, karogs, kuģot, navigate, certificate, apliecība, angliski, latviski, iztulkot, tulks, tulkotājs 

 

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija - Latvian Entrepreneurship & Management Academy
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas sekmju izraksts
Saite: http://www.esilideris.lv/kontakti
Atslēgvārdi: pielikums, apliecībai, profesionālās pilnveides izglītība, sekmju izraksts, sērija, personas kods, izglītības programma, kods, datums, adrese, izglītības iestāde, mācību priekšmeti, vērtējums, certificate, translation, latvian-english translation, tulkojums, sertificēts, apliecinājums, notariāla tulkošana, apliecināšana, zīmogs, paraksts, direktors, pedagogi, skolotāji, stundu skaits, stundas

 

laulāto uzturlīdzekļi - alimony
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Pētījums Ģimenes tiesībās - Tieslietu ministrija, 
Saite: https://www.tm.gov.lv/.../lv_documents_petijumi_petijums_gimenes_tiesibas_12.doc
Atslēgvārdi: uzturlīdzekļi, uzturs, līdzekļi, latviski, angliski, Latvian, English, laulātie, laulātais, mantiskais strāvoklis, alimenti, iztika uzturs, šķiršanās, laulību škiršana, šķirtība, maksāšana, maksājums 

 

lietu tiesības - right in rem 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Interactive Terminology for Europe
Saite: http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do
Atslēgvārdi: tiesības, right, rights, things, manta, lietas, piederība, valdījums, lietojamība, lietošana

 

M

 

medniecība - hunting
Nozare: Juridisko un izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 24.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" (On the Equalisation of Local Government Finances)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=47361
Atslēgvārdi: medniecība, priekšmets, mācību, mācības, augstākā izglītība, lauksaimniecība, zemkopība, mežsaimniecība, mežkopība, zivsaimniecība, zvejniecība, sekmes, izraksts, atzīmes, huntsmanship, mežs, dabas aizsardzība, latviski, angliski, termins, šķirklis, proz, vārdnīca, dictionary


N

 

nodalījuma daļas/u noraksts - extract of a part/s of a division
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: Land Register Law, provisions, Supreme Council of the Republic of Latvia, tulkojums, termins, lat, eng, lv, en, translation, kopija, copy, noraksts, izraksts, zemesgrāmatu nodaļa

 

nostiprinājuma lūgums - request for corroboration
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: nostirpinājums, lūgums, zemes grāmata, corroboration , request, journal, immovable property, Land Register,  division, section, notārs, notary, zvērināts, public,  Civil Law, iztulkot, pārtulkot, tulkot

 

nostiprinājuma uzraksts - inscription of corroboration 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Zemesgrāmatu likums
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=60460
Atslēgvārdi: Zemesgrāmata, nekustamais īpašums, lēmums, tiesnesis, kadastrs

nosūtījums -  referral form
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2018.
Autors / Avots / Dokuments:  Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
("Regulations Regarding Protection Against Ionising Radiation in Medical Exposure")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/268378-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-starojumu-mediciniskaja-apstarosana
https://likumi.lv/ta/en/en/id/268378-regulations-regarding-protection-against-ionising-radiation-in-medical-exposure 
Citāts: "12. Ārsts nosūtītājs aizpilda nosūtījumu radioloģiskās manipulācijas veikšanai, pamatojot medicīniskās apstarošanas nepieciešamību."
Citāta tulkojums: "12. A prescriber shall complete the referral form for performance of a radiological intervention by justifying the necessity for medical exposure."
AVUJ: nosūtījums, reffelral form, norīkojums, referral, veidlapa, nosūtīt, izmeklēt, mediķis, medicīna, ārsts, izmeklējums, analīzes, laboratorija, laboratory.

 

O

 

obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana (OCTA) - compulsory civil liability insurance of motor vehicles
Nozare: Transports  
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums 
(Compulsory Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=87547
Atslēgvārdi: apdrošināšana, octa, insurance, gadījums, līgums, polise, prēmija, insurer, apdrošinātājs, auto, atumobilis, transportlīdzeklis, kasko, casco, persona, paziņojums, zaudējumi, losses, īpašnieks, lietotājs, trešā persona, likums, law, noteikumi, objekts, contract, policy, premium, person, statement, regulation, provisions, motor vehicle, third person, law, agreement, dati, validity, prēmija, summa, amount, repair, liability, atbildība

 

P

 

pamatspecialitāte - basic speciality, primary speciality
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 28.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ārstniecības likums (Medical Treatment Law); MK noteikumi "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Procedures for Certification of Medical Practitioners)
Saite:https://likumi.lv/doc.php?id=44108 ; https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: tulki, rīgas, vārdnīca, dictionary, ārsts, mediķis, ķirurgs, surgeon, tulkojums, altviski, angliski, latviskais, angliskais, english, latvian, MK noteikumi
Definīcija: medicīnas joma, kurā persona ir ieguvusi medicīnisko izglītību.

 

papildspecialitāte - additional speciality
Nozare: Medicīnisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ārstniecības likums (Medical Treatment Law); MK noteikumi "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Procedures for Certification of Medical Practitioners)
Saite:https://likumi.lv/doc.php?id=44108 ; https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: medicīna, izglītība, sertifikācija, joma, specialitāte, ārstniecības persona
Definīcija: pamatspecialitātes šaurāka joma, kas kopīga divām vai vairākām pamatspecialitātēm.

 

par to, ka - on the fact that
Nozare: Tulkojumi / Translations
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 10.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums (Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property)
Saite: https://likumi.lv//ta/id/292019?&search=on
Citāts: "Par to, ka izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu."
Citāta tulkojums: "The sworn bailiff shall draw up a statement on the fact that the auction has been admitted as having not taken place in case referred to in Paragraph one, Clause 1 of this Section."
Atslēgvārdi: frāze, izteiciens, par to ka, on the fact that, phrase, expression, tulkojums, kā, proz, forums, tulki, tulkotāji, tulkošana, translate, teksts, dokuments, likums, likumi, noteikumi, law.

 

pārpilnvarojums - reauthorization 
Nozare: Juridiskie tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 21.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Advokatūras likums (Advocacy Law of the Republic of Latvia)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=59283
Citāts: "Lietu vešanai bez patrona pārpilnvarojuma šā likuma 95.pantā noteiktajā kārtībā Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērināta advokāta palīgam izsniedz attiecīgu apliecību."
Citāta tulkojums: "The Latvian Council of Sworn Advocates shall issue the relevant certificate to the assistant to a sworn advocate for the conducting of cases without the reauthorization of a patron in accordance with the procedures specified in Section 95 of this Law ."
Atslēgvārdi: pilnvara, pārpilnvarot, pārpilnvarojums, autorize, authorization, deed, akts, notārs, notary, apliecinājums, teksts, apliecinājuma, atļauja, vecāki, bērns, child, document, travel, ceļot, ceļošana

 

pārreģistrācija  -  re-registration
Nozare: Farmācija, medicīna, trasnports, valsts pārvalde
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 05.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Zāļu reģistrēšanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr.376) / Procedures for the Registration of Medicinal Products
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=138149
Citāts: "Zāļu reģistrācijas (arī jaunas jeb sākotnējās reģistrācijas) un pārreģistrācijas faktu Latvijas Republikā apliecina spēkā esošs Zāļu valsts aģentūras lēmums par zāļu reģistrāciju vai pārreģistrāciju un izsniegtā zāļu reģistrācijas apliecība, kas ir noformēta atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam."
Citāta tulkojums: "The fact of the registration (also new or initial registration) and re-registration of medicinal products in the Republic of Latvia shall be confirmed by a valid decision of the State Agency of Medicines on registration and re-registration of medicinal products and the issued registration certificate of medicinal products drawn up in accordance with Annex 1 to this Regulation."
Atslēgvārdi: pārreģistrācija, pārreģistrēšana, pārreģistrēt, auto, atomašīnu, mašīnu, transportlīdzekli, csdd, directorate, zāles, medicīna, register, reregister, re-register, to, uz, latviski, angliski, lv, en, lat, eng, valsts, aģentūra, iesniegums, dokumenti, tulkošana, translate, Rīga, Latvija, kur, kā, kādā veidā, no, uz, lēmums, izziņa, sertifikāts, apliecinājums.

 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) -  Food and Veterinary Service (FVS)
Nozare: Lauksaimniecība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.11.2017.
Autors / Avots / Dokuments: PVD
Saite: http://www.zm.gov.lv/en/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/startpage?nid=2531#jump
Atslēgvārdi: pārtika, dienests, latvija, Latvia, LR, Latvijas Republika, apliecība, SIA, LTD, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, darbība, nosaukums, No., Nr., prasības, normatīvie akti, atzīšana, certificate, recognition, ģenerāldirektors, sērija, series, AA, coat of arms, ģerbonis 

 

personu identificējoša informācija - personal identification information
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 02.05.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Elektronisko dokumentu likums (Electronic Documents Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=68521
Atslēgvārdi: pase, apliecība, id, persona, personas, personu, apliecinoša, identificējoša, informācija, latviski, angliski  

 

piemaksa pie vecuma pensijas - supplement to the old-age pension
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 16.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par valsts pensijām" (On State Pensions)
Saite: https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
Citāts: "Pēc euro ieviešanas dienas piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas apmērs konvertējams saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu."
Citāta tulkojums: " After the day of introduction of euro, supplements to the old-age and disability pensions shall be converted in accordance with Section 6 of the Law On the Procedure for Introduction of Euro."

 

Pilsonības un imigrācijas departaments (PID) - The Office of Citizenship and Migration Affairs
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.04.2017.
Autors / Avots / Dokuments: likumi.lv, Repatriācijas likums, Repatriation Law
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=37187&version_date=24.10.1995
Atslēgvārdi: pilsonība, imigrācija, imigrants, departaments, department, pid, ocma, gads, former, bijušais, nosaukums, tulkojums, angļu valodā, angliski, kā, proz, tulkotāji, likums, noteikumi, termins, šķirklis, nodaļa, birojs, krieviski, vēsture, migrācija, migrants, pavalstniecība, atļauja, dokumenti, kārtošana

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) - Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.03.2017.
Autors / Avots / Dokuments: PMLP
Saite:http://www.pmlp.gov.lv/en/home/about-ocma/
Atslēgvārdi: izziņa, certificate, pārvalde, migrācija, pilsonība, pase, nodaļa, izdeva, izdošana, datums, spravka, departaments, policy, service, department, pārtulkot

 

pirmās, otrās, trešās grupas invalīds (1., 2., 3. grupas invaliditāte) - a person with Group I, Group II or Group III disability (Group I, Group II, Group III disability)
Nozare: Medicīnisko un juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 17.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Invaliditātes likums (Disability Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=211494
Atslēgvārdi: invaliditāte, persona, īpašas vajadzības, slimība, darbnespēja, darba nespēja, lapa, izraksts, grupa, group, AES, lēmums, pamatojums, Labklājības ministrija, izziņa, certificate, english, latvian translation, deed, act, LV LAT, ENG, EN  

 

pēcmantinieks - secondary heir 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca
Saite: http://www.rulit.me/books/latvijas-republikas-civillikuma-terminu-v-read-270544-17.html
Atslēgvārdi: Civillikums, mantinieks, mantojums, mantošana, tiesa, spriedums, tulkojums, pēcmantnieks, tulkošana, iztulkot, kā, latviski, angliski, termins, šķirklis, terminoloģija

 

profesijas kods occupational code
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Profesiju standartu izstrādes kārtība
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=153849
Atslēgvārdi: darba likums, kods, klasifikācija, Latvija, profesija, profesionāls, profesionāli, nosaukums, standarts, latviski, angliski, tulkošana, LAT, ENG, proz, darbs

 

Profesiju klasifikators Classification of Occupations
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Profesiju standartu izstrādes kārtība
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=153849
Atslēgvārdi: name, profession, classification, duties, tasks, kā, vocational, working, work, given name, surname, place of employment, position, amats, person, status, Latvijas Republika, Republic of Latvia

 

profesionālās pilnveides apliecība - certificate of vocational in-service training
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 09.04.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Profesionālās izglītības likums (Vocational Education Law)
https://likumi.lv/doc.php?id=20244
Atslēgvārdi: izglītība, eksāmens, sertifikāts, apliecība, diploms, sekmju izraksts, modulis, prakse, profesionālā pilnveide, angliski, latviski, tulkot, tulkojums, apliecinājums, noraksts, kopija, izraksts, atzīmes
Citāts: "Profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes."
Citātā tulkojums: "Vocational in-service training - a special kind of vocational education which provides an opportunity for persons, irrespective of their age and previous education or vocational qualification, to acquire systematic vocational knowledge and skills corresponding to the requirements of the labour market."

 

prokūra - procuration 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Atslēgvārdi: komercdarbība, noteikumi, prokūra, prokūrists, angliski, kā, tulkot, iztulkot, tulkojums, perevod, translation, procuration, proctor, darījums, līgums, contract, agreement
Definīcija: Prokūra ir komercpilnvara (commercial power of attorney), kas piešķir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā (prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana u.tml. (Procuration is a commercial power of attorney, which grants to the proctor the right to conclude transactions and to perform other legal activities associated with commercial activities on behalf of a merchant, including all procedural activities in the course of legal proceedings (bringing an action, settlement, appeal of a court adjudication and the like)

 

 

prokūrists - proctor (managing clerk, head clerk)
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 22.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas Republikas Komerclikums (The Commercial Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
Atslēgvārdi: pilnvara, komersants, firma, firm, prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana, atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt, tiesības, statūti, valdes loceklis, līgums, likumiskais pārstāvis, kopēja, kopējs, ierobežojumi
Definīcija: Tirdzniecības uzņēmuma, firmas uzticības persona, pilnvarotais, kas veic komerciālus darījumus (a proctor).
Papildinājumi: kopprokūra - joint procuration 

 

R

 

reljefzīmogs - embossed (embossing) stamp (seal) 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 09.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: https://www.merriam-webster.com
Saites: https://www.merriam-webster.com/dictionary/embossed%20stamp 
http://www.dictionary.com/browse/embossing
Atslēgvārdi: zīmogs, reljefs, spiedogs, tinte, apliecinājums, tied, sealed, english, latvian, translation, tulkojums, reljefzīmogs, reljefots, dokuments, apliecinājums, notariāls, apstiprinājums, parakstīts
Termina izskaidrojums angļu valodā: an imprinted stamp with raised lettering and design, (emboss - to raise or represent (surface designs) in relief; to decorate (a surface) with raised ornament)

 

resertifikācija - re-certification  
Nozare: Medicīniesko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.09.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ministru kabineta noteikumi Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
(Cabinet Regulation No. 431 Adopted 23 December 1997 "Procedures for Certification of Medical Practitioners")
Saites: https://likumi.lv/ta/id/52959-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
Atslēgvārdi: Veselības inspekcija, Health Inspectorate, sertifikācija, sertifikāts, certificate, resertificējamā ārstniecības persona (medical practitioner to be re-certified )
Definīcija: atkārtota ārstniecības personas sertifikāta izsniegšana bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

 

Rīgas apgabaltiesa - Riga Regional Court​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 26.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Ordinary courts in Latvia
Saite: https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-lv-maximizeMS-en.do?member=1
Atslēgvārdi: tiesa, Rīga, apgabaltiesa, reģions, rajons, lēmums, nolēmums, spriedums, tiesnesis, tiesnese, angliski, latviski, tulkojums, LV, LAT, EN, ENG

 

Rīgas Svētā Mārtiņa evaņģēliski luteriskā baznīca - StMartin's Church
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 27.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Wikipedia
Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Martin's_Church,_Riga
Atslēgvārdi: Rīga, Riga, baznīca, draudze, laulība, apliecība, capital, Latvia, marriage, certificate, Slokas iela, street, congregation, clergyman, garīdznieks.

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" (saīsinājumā - PIKC RTK)  -  Vocational Education Competence Centre „Riga Technical College” (VECC RTC )
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 19.04.2018.
Autors / Avots / Dokuments: PIKC RTK mājas lapa
Saite: http://www.rtk.lv/?sadala=409
Atslēgvārdi: Profesionālās kavlifikācijas apleicība, KAC, professionālā vidusskola, sērija, diploms, diploma, kvalifikācijas eksāmenu komisijas vadītājs, sekretārs, apliecība, reģistrācijas Nr., Rīgā, Rīga, Riga, Latvija, zīmogs, LR Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālā kavlifikācija, certificate, abbr., izglītība, elektrotehniķis

 

Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola (RTTS) - Riga Tourism and Trade School (RTTS)
Nozare: Izglītība
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 13.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: http://www.rtrit.lv/par-rtrit/par-mums/vesture/
Saites: https://likumi.lv/doc.php?id=226700
https://likumi.lv/ta/id/77817-par-rigas-tirdzniecibas-un-kulinarijas-skolas-un-rigas-turisma-skolas-reorganizaciju
http://viaa.gov.lv/eng/skillslatvia/euroskills/euroskills_2014/news/
Skolas šī brīža nosaukums:  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - Riga Technical School of Tourism and Creative Industry
Atslēgvārdi: Rīga, tūrisms, nosaukums, skola, tehnikums, radošums, industrija, diploms, pavārs, pakalpojumi, komercdarbinieks, darbinieks, emplyee, education, darba ņēmējs, diploms, izglītība, programma.

 

S

 

sabiedrības līgums - partnership contract
Nozare: Finanses
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 08.02.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības (THE CIVIL LAW)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=90220
Citāts: "Sabiedrība ir divu vai vairāk personu apvienošanās uz sabiedrības līguma pamata kopēja mērķa sasniegšanai ar kopīgiem spēkiem vai līdzekļiem."
Citāta tulkojums: "A partnership is an association of two or more persons based on a partnership contract for the attaining of a common goal through united efforts or resources."

 

saimnieciskās darbības veicējs (-i) - performer (-s) of economic activity  
Nozare: Finanses
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.10.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai (Regulations Regarding Loans for Promoting the Development of Micro, Small And Medium Sized Merchants and Agricultural Service Co-operative Societies)
Saite: https://likumi.lv/ta/id/198282
Atslēgvārdi: saimnieciskā, uzņēmējdarbība, MK, noteikumi, bizness, business, activity, entrepreneurial activity, entrepreneurship, latviski, angliski, tulkojums, darbība, kā, how, term, termins, translation, translate, translator, tulkotājs

 

sociālās apdrošināšanas iemaksas - social insurance contributions ​ 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.02.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Law On State Social Insurance)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=45466
Atslēgvārdi: valsts, soaciālā apdrošināšana, iemaksa, darba devējs, darba ņemējs, pašnodarbinātais, jēdziens, termins, tulkojums, latviski, angliski, veicējs, persona 

 

Sodu reģistrs - Punishment Register 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 27.01.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Sodu reģistra likums (Punishment Register Law)
Saite: http://likumi.lv/doc.php?id=261384
Atslēgvārdi: sods, sodu, reģistrs, anliski, tulkot, iztulkot, kā, tulkojums, Tieslietu ministrija, departaments, lēmums, maiņa, maiņai, ieraksts, reģistrs, process, vārds, uzvārds, tautība, lieta, pārvalde, migrācijas, pilsonības, dzimtsarakstu, atļauja

 

spārns (auto) - wing (car, vehicle)
Nozare: Automehānika, transports
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 03.01.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Latvijas valsts karoga likums (Law On the National Flag of Latvia)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=200642
Atslēgvārdi: kā, angliski, iztulkot, pārtulkot, tulkot, vārdu, spārns, automašīna, auto, car, vehicle, transport, transports, transportation, eng, lat, proz, the front right wing of the car, official, mehāniķis, vārdnīva, dictionary, left, right, front, back, priekšējais, aizmugurējais, labais, kreisais, karkass, uzbūve, korpuss, bleķis, dzelzis, body, carcass, vārds, termins, satulkot, uztulkot, pārtulko, translate, translation, birojs, official, apliecinājums, instrukcija, paper, manual, rokasgrāmata, tehniķis, igauniski, igauņu valodā, EST, Estonia, Estonian.

 

summētais darba laiks - aggregated working time  
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 29.06.2017.
Autors / Avots / Dokuments: Darba likums (Labour Law)
Saite: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
Atslēgvārdi: darbs, laiks, darba laiks, darbalaiks, summa, summēts, summētais, calculated, flexible, latviski, agliski, termiņš, tulkojums, translate

 

T

 

Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola - Distance learning secondary school “Riga Commercial School”
Nozare: Izglītības dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 23.03.2018.
Autors / Avots / Dokuments: SUPPORTING THE ENGAGEMENT AND REINTEGRATION OF 18-24 YEAR OLD EARLY SCHOOL-LEAVERS IN LIFELONG LEARNING: EVIDENCES FOR TARGETED COMPENSATORY AND PREVENTIVE STRATEGY IN EDUCATION
Saite: https://www.pzi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/pzi/Vaki/2013-2015/ASEM_FINAL_2015.pdf
Atslēgvārdi: izglītība, vidusskola, secondary school, latviski, angliski, nosaukums, nosaukumu, name, denomination, education, diploma, diploms, liecība, school report, extract, pincipal, grades, semester, year, signature, classes, class, klase

 

U

 

uzturlīdzekļi (bērnu uzturēšanai) - maintenance 
Nozare: Juridisko dokumentu tulkojumi 
Termins iekļauts šajā vārdnīcā: 31.10.2018.
Autors / Avots / Dokuments: Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums / Maintenance Guarantee Fund Law
Saite: https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums
Atslēgvārdi: uzturlīdzekļi, vienošanās, šķiršanās, laulību, bērns, bērnu, bērni, uzturēšana, uzturs, vecāki, laulības, likums, manta, mantiskās, tiesības, pienākumi, aizgādība, bērniem, bērnu, child, children
Definīcija angļu valodā:  "Maintenance - monthly expenses of supporting a child which each parent has the duty to provide to his or her child irrespective of his or her ability to support the child and his or her financial condition, and the minimum amount of which has been determined by the Cabinet on the basis of Section 179, Paragraph five of The Civil Law."

24
10/2018