Paziņojumu tulkošana

Gan Latvijā, gan arī ārvalstīs oficiālas valsts iestādes mēdz izdot paziņojumus. Parasti tiem ir informatīvs raksturs. Piemēram, policijas iecirknis var privātpersonai izdod paziņojumu par krimināllietas ierosināšanu vai tieši pretēji - par lietas ierosināšanas atteikumu, tā sniedzot atbildi uz šīs personas agrāk iesniegto iesniegumu un pamatojot to ar valstī spēkā esošajām likumdošanas normām. Līdzīgā veidā iestādes paziņojumus var izdot, darbojoties arī citu administratīvo vai juridisko procedūru ietvaros.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Gan Latvijā, gan arī ārvalstīs oficiālas valsts iestādes mēdz izdot paziņojumus. Parasti tiem ir informatīvs raksturs. Piemēram, policijas iecirknis var privātpersonai izdod paziņojumu par krimināllietas ierosināšanu vai tieši pretēji - par lietas ierosināšanas atteikumu, tā sniedzot atbildi uz šīs personas agrāk iesniegto iesniegumu un pamatojot to ar valstī spēkā esošajām likumdošanas normām. Līdzīgā veidā iestādes paziņojumus var izdot, darbojoties arī citu administratīvo vai juridisko procedūru ietvaros.


paziņojumu tulkošana

Oficiālu paziņojumu tulkošana parasti nepieciešama, ja izsniegtais dokuments ir jāiesniedz citas valsts iestādē. Līdz ar to vairumā gadījumu, kad paziņojums ir iztulkots, šis tulkojums ir arī notariāli jāapliecina.

Lai paziņojumu būtu iespējams iztulkot un tulkojumu notariāli apliecināt, tulkošanas birojā būtu nepieciešams iesniegt tulkojamā dokumenta oriģinālu.

Tulkošanas termiņi ir atkarīgi no iesniegtā dokumenta apjoma. Nelielus dokumentus (1 - 2 lappušu apjomā) parasti ir iespējams iztulkot un apliecināt vienas līdz divu darba dienu laikā no dokumenta oriģināla iesniegšanas brīža. Lai darbu būtu iespējams uzsākt pēc iespējas ātrāk, vēlams uz tulkošanas biroja e-pastu nosūtīt dokumenta elektronisko versiju. Tas arī palīdzēs aprēķināt precīzas tulkošanas darbu un notariālās apliecināšanas izmaksas.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
09/2014

Steidzami notariāli tulkojumi

Steidzams notariāls tulkojumis ir tāds tulkojums, kurš jāpaveic nepilnas dienas laikā vai ilgākais 1 pilnas darba dienas laikā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Steidzami notariāli tulkojumi
ir tādi tulkojumi, kuri parasti jāpaveic nepilnas dienas laikā vai ilgākais 1 pilnas darba dienas laikā. Lai šādu tulkojumu paveiktu, ir nepieciešama operatīva rīcība. Svarīgākais šādā situācijā ir tulkotājam pēc iespējas ātrāk nogādāt tulkojamo un apliecināmo dokumentu oriģinālus vai vismaz kā minimums pa e-pastu jānosūta dokumentu skenētās versijas, jo ar tām tulkotāji jau var sākt strādāt, kamēr uz biroju tiek nogādāti dokumenti papīra formā.

Steidzami notariali tulkojumi

Tas, cik īsā laikā tulkojums var tikt paveikts, galvenokārt ir atkarīgs no sekojošiem faktoriem:

1) No dokumenta apjoma - Ja dokuments būs pārāk apjomīgs, tad 1 darba dienas laikā steidzamības kārtā ar to nebūs iespējams tikt galā.

2) No valodu pāra - Ja būs nepieciešams tulkojums no/uz kādu eksotisku vai Latvijai netipisku valodu, arī tad šādos gadījumos tulkošana var aizņemt vairākas dienas.

3) No termiņa - Ir jāņem vērā, ka termiņi ir jāsaskaņo ne tikai ar tulkotāju, bet arī ar notāru biroju, kur tulkojumi tiek apliecināti. Ja notārs vai notāre konkrētajā dienā kādu apstākļu dēļ nestrādā vai konkrētajā brīdī biroja darba laiks izrādās neparocīgs (piemēram, ir pašas darba dienas beigas), tad arī šādos gadījumos ļoti steidzamus tulkojumus apliecināt būs ļoti sarežģīti vai pat neiespējami. Līdz ar to iespējamība noteikta tipa dokumentus sagatavot apliecināšanai, un tulkojumus notariāli apstiprināt nākamajā dienā, ir krietni augstāka. Pie šī punkta arī jāņem vērā, ka notāri apmeklētājus nepieņem brīvdienās, tādēļ steidzamu dokumentu apliecināšanu iespējams veikt tikai darba dienās.

Ja šie visi 3 faktori ir labvēlīgi, dažkārt steidzami notariāli tulkojumi ir sagatavojami dažu stundu laikā.

Jebkurā gadījumā ir vērts piezvanīt uz tulkošanas biroju "Rīgas tulki", lai noskaidrotu īsāko iespējamo termiņu, kādā Jūsu dokumentus būtu iespējams iztulkot un notariāli apliecināt steidzamības kārtā. Mēs ar prieku uzklausīsim Jūs un mēģināsim piedāvāt pašu ātrāko risinājumu Jūsu problēmai un paveikt darbus pēc iespējas īsākā laikā.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

03
09/2014

Miršanas apliecības tulkošana

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" veic kvalitatīvus plaša spektra tulkošanas pakalpojumus. Pie mums iespējams iztulkot visdažādākos dokumentus - apliecības, izziņas, sertifikātus, apliecinājumus, apstiprinājumus, izrakstus, aktus, pilnvaras, kvītis un daudzus citus oficiāli izdotus dokumentus.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Kur iztulkot miršanas apliecību?

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" veic kvalitatīvus plaša spektra tulkošanas pakalpojumus. Pie mums iespējams iztulkot visdažādākos dokumentus - apliecības, izziņas, sertifikātus, apliecinājumus, apstiprinājumus, izrakstus, aktus, pilnvaras, kvītis un daudzus citus oficiāli izdotus dokumentus. Mūsu atrašanās vieta ir Rīgā, Elizabetes iela 75, 3. kāpņutelpa, 3. stāvs, 23. birojs. Karti un citu svarīgu informāciju, lūdzu, meklējiet mūsu mājas lapas sadaļā "Kontakti".


Miršanas apliecības tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Nepieciešamības gadījumā tulkojumus ir iespējams apstiprināt ar notariālo apliecinājumu. Notariālo apstiprinājumu iespējams veikt tulkojumiem angļu, krievu, igauņu, lietuviešu, baltkrievu, franču, vācu, spāņu, itāļu un citās pasaules valodās. Steidzamības kārtā tulkojumu un apliecinājumu pie zvērināta notāra var nokārtot 1-2 darba dienu laikā.

 

Miršanas apliecības tulkošanas kārtība

Lai iztulkotu un notariāli apstiprinātu miršanas apliecību, nepieciešams dokumentu nogādāt uz tulkošanas biroju, jo tulkojumu notariāli apliecināt var tikai tādā gadījumā, ja notāram tiek uzrādīts tulkojamā dokumenta oriģināls.


Tulkošanas un notariālās apliecināšanas kārtība ir sekojoša:

1) Klients sazinās (sazvanās/ atraksta e-pastu) ar tulkošanas biroju un vienojas par tulkošanas izpildes termiņu un izmaksām;

2) Klients ieved tulkošanas birojā tulkojamo dokumentu (vai gadījumā, ja tulkojumam nav nepieciešams notariāls apstiprinājums - ieskenē un atsūta tulkojumu pa e-pastu);

3) Tulkošanas birojs veic tulkojumu un nodrošina notariālo apliecinājumu;

4) Klients saņem tulkojumu ar tulkotāja un zvērināta notāra parakstu un zīmogu jeb notariālo apliecinājumu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
07/2014