Kur un kā oficiāli latviskot personas vārdu un uzvārdu?

Slēdzot laulības Latvijā vai kārtojot cita veida juridiskās formalitātes, personu, kurām ir citvalstu pilsonība, dokumentiem, kurus nepieciešams izmantot laulību slēgšanas vai cita veida juridiskā procesā, ir jābūt iztulkotiem un notariāli apliecinātiem latviski. Svarīga šo dokumentu sastāvdaļa ir tajos iekļautie personvārdi. Šajā rakstā par to, kur un kā latviskot personas vārdu un uzvārdu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Slēdzot laulības Latvijā vai kārtojot cita veida juridiskās formalitātes, personu, kurām ir citvalstu pilsonība, dokumentiem, kurus nepieciešams izmantot laulību slēgšanas vai cita veida juridiskā procesā, ir jābūt iztulkotiem un notariāli apliecinātiem latviski. Svarīga šo dokumentu sastāvdaļa ir tajos iekļautie personvārdi. Šajā rakstā par to, kur un kā oficiāli latviskot personas vārdu un uzvārdu.

Kur oficiāli latviskot personvārdus?

Pirms doties uz tulkošanas biroju veikt dokumentu notariālu tulkošanu ieteicams vispirms vērsties Latviešu valodas aģentūrā (LVA), kura interesentiem sniedz lingvistiskos atzinumus, ekspertīzes un izziņas.

Lai saņemtu izziņu par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā, līdzi jāņem dokuments vai tā kopija, kurā norādīta uzvārda oriģinālforma (pase, dzimšanas apliecība). Cilvēku personvārdu atveide un pareizrakstība latviešu valodā tiek noteikta saskaņā Valsts valodas likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju".

Kā latviskot personvārdus?

Latviešu valodas aģentūras valodnieki apmeklētājus pieņem Rīgā, Lāčplēša ielā 35–5.
Darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8:30 - 17:00, pārtraukums 13:00 - 13:30.
Tālrunis konsultācijām: 67225879
E-pasts konsultācijām:  konsultacija@valoda.lv

Izziņas paraugs:

Par personāvrdu tulkošanu un atveidi

Kad no LVA iegūta izziņa ar latīņalfabētiskajā transliterācijā atveidotajiem personvārdiem latviešu valodā, tos tālāk iespējams izmantot gan slēdzot laulības, gan iegūstot LR pasi, gan kārtojot citus dokumentus, kā arī iekļaujot tulkojumos. Ja dokumenta tulkojums jāveic pirms izziņa saņemta no LVA, tad parasti tulkojumā personvārdi tiek atstāti negrozīti, to oriģinālformā vai līdztekus norādot divas formas - oriģinālformu un latviskoto personvārdu formu. 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
06/2014

Cenas

Cenas

 

 

Detalizētāka informācija par pakalpojumiem: https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/

07
05/2014

Tiesas sprieduma tulkošana

Tiesas sprieduma tulkošana tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējama praktiski visās Eiropas valodās. Tulkojumus iespējams saņemt gan elektroniski, gan arī drukātā veidā. Tāpat tulkojumus iespējams apliecināt notariāli.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tiesas sprieduma tulkošana tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējama praktiski visās Eiropas valodās. Tulkojumus iespējams saņemt gan elektroniski, gan arī drukātā veidā. Tāpat tulkojumus iespējams apliecināt notariāli.
Tiesas spriedumi (administratīvie, civillietās, krimināllietās) statistiski visbiežāk tiek izdoti saistībā ar parādu piedziņas lietām, laulību šķiršanas lietām un maksātnespējas procesiem.  Ja iesaistītās puses (vai kāda no tām) pēc tiesas sprieduma mainījušas dzīvesvietu / jau iepriekš dzīvojušas citas valsts teritorijā, tad, lai kārtotu juridiskos jautājumus, vismaz vienai no pusēm nereti rodas nepieciešamība pēc dokumentu (tiesas spriedumu izrakstu / norakstu) notariāliem tulkojumiem.

Tiesas spriedums

Lai tulkojumus varētu notariāli apliecināt, tulkošanas birojā nepieciešams iesniegt dokumentu oriģinālus (parakstītus un apzīmogotus dokumentus), kuriem tiek stiprināts klāt notariāls tulkojums. Oriģināli nepieciešami arī tādēļ, lai tulkojumā varētu tikt iekļauti visi nepieciešamie teksta elementi (ne tikai sprieduma ievaddaļa, konstatējuma daļa un sprieduma daļa, bet arī zīmogu un spiedogu teksti).

Šāda pakalpojuma cena un darba izpildes termiņi ir atkarīgi no 1) tiesas sprieduma tulkošanas apjoma; 2) mērķa valodas, kurā tulkojums būtu nepieciešams; 3) steidzamības pakāpes. Lai noskaidrotu precīzas darba izmaksas un izpildes laiku, vēlams tulkojamo dokumentu vispirms elektroniskā veidā (skenējot) nosūtīt un e-pastu. Tādejādi jau pavisam īsā laikā birojam būs iespējams sniegt pavisam precīzu atbildi kā par izmaksām, tā arī par tulkošanas un apliecināšanas termiņiem.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
04/2014