Izziņas par ģimenes stāvokli tulkošana un notariāla apliecināšana

Izziņu par ģimenes stāvokli iespējams saņemt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Izziņa tiek izsniegta pēc personas vai likumīgā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saskaņā ar vēlmi slēgt laulības ārvalstīs vai kārtot citas nepieciešamās formalitātes.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Izziņas par ģimenes stāvokli tulkošana un notariāla apliecināšana


Izziņu par ģimenes stāvokli iespējams saņemt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Izziņa tiek izsniegta pēc personas vai likumīgā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saskaņā ar vēlmi slēgt laulības ārvalstīs vai kārtot citas nepieciešamās formalitātes.

Dati tiek iegūti pārbaudot informāciju Iedzīvotāju reģistrā.

Ģimenes stāvokļa veidi: neprecējies (-usies), precējies (-usies), šķirts (-ta), atraitnis (-ne).

Kad dokuments iegūts, to iespējams pārtulkot un notariāli apliecināt.

Izziņa par ģimenes stāvokli

Tulkošanas un apliecināšanas procedūra


1. solis: Iegūtā dokumenta oriģināls jāiesniedz tulkošanas birojā.

2. solis: Tulkošanas birojs sagatavo tulkojumu un to notariāli apliecina. Parasti tulkošana un apliecināšana aizņem ne ilgāk kā 1 - 3 darba dienas no oriģināla iesniegšanas brīža. Pakalpojuma cena ir atkarīga no valodas, kādā tulkojums nepieciešams.

3. solis: Atkarībā no valsts, kurā dokuments iesniedzams, dokumentam jāpievieno Apostille (apliecinājums, ka dokuments ir īsts, nav viltots), kuru iespējams iegūt Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas Konsulārajā Departamentā, Elizabetes ielā 57, Rīgā, LV-1050. Šī procedūra parasti aizņem 2 darba dienas.

Ārvalstīs izdotu izziņu tulkošana latviešu valodā


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā arī ārvalstīs izdotu izziņu tulkošanu latviešu valodā, kā arī šādu tulkojumu notariālu apliecināšanu. Tulkojumus latviešu valodā ar notariālu apstiprinājumu iespējams veikt no krievu, angļu, lietuviešu, igauņu, poļu, ukraiņu, norvēģu, dāņu, zviedru, itāļu, franču, spāņu, portugāļu, rumāņu u.c. pasaules valodām. Darbu vairumā gadījumu iespējams paveikt 1-3 darba dienu laikā no dokumenta oriģināla iesniegšanas brīža. Tulkošanas cena ir atkarīga no tulkojamā dokumenta valodas. Lai uzzinātu precīzas tulkošanas izmaksas un darbu izpildes termiņu, zvaniet uz zemāk redzamo tālruni vai rakstiet uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv (pievienojot dokumentu elektroniskās (skenētās) versijas).

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

14
03/2014

Tulkojumi no/uz čehu valodu | Tulkojumi čehiski

Čehu valodā pasaulē runā aptuveni 12 miljoni iedzīvotāju. Šī valoda kādreiz (īpaši angliski runājošo vidū) ir arī saukta par bohēmiešu valodu, bet paši čehi - par bohēmiešiem. Čehu valoda ir rietumslāvu valoda, kura visvairāk līdzinās slovāku un serbu valodām. Oficiāls statuss čehu valodai piešķirts Čehijas Republikā, Eiropas Savienībā un daļā Slovākijas.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Čehu valodā pasaulē runā aptuveni 12 miljoni iedzīvotāju. Šī valoda kādreiz (īpaši angliski runājošo vidū) ir arī saukta par bohēmiešu valodu, bet paši čehi - par bohēmiešiem. Čehu valoda ir rietumslāvu valoda, kura visvairāk līdzinās slovāku un serbu valodām. Oficiāls statuss čehu valodai piešķirts Čehijas Republikā, Eiropas Savienībā un daļā Slovākijas.


Tulkojumi no/uz čehu valodu | Tulkojumi čehiski


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā profesionālus tulkošanas pakalpojumus gan no latviešu / krievu / angļu valodas uz čehu valodu, gan arī veic tulkojumus pretējā virzienā, kā arī citās valodu kombinācijās. Nepieciešamības gadījumā tulkojumus ir iespējams arī notariāli apliecināt un apostilizēt LR Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Lai uzzinātu par precīzām tulkojumu izmaksām, nepieciešams tulkojamo materiālu atsūtīt uz e-pastu info@rigastulki.lv.

Čehijas karogs
Tulkojumi čehiski | Čehijas Republikas karogs

Daži interesanti fakti par čehu valodu:

  • Pirmā drukātā grāmata čehu valodā tika izdota 1468. gadā un bija leģendas par Trojas karu tulkojums.
  • Čehu valoda ir samēra izplatīta arī tādās zemēs kā Austrija, Polija, Vācija, Ukraina, Horvātija, Rumānija.
  • Par čehu valodas aizsākumu tiek uzskatīts 10. gadsimts, kad čehu valoda sāka attīstīties kā atsevišķs atzars no slāvu protovalodas jeb pirmvalodas.
  • Čehu valodā izšķir trīs dialektus (Morāvijā, Valahijā un Silēzijā)
  • Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvo un čehu valodu lieto 90,000 čehu izcelsmes valodas pratēju.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

10
03/2014

Eiro vai euro?

Mēnesi pēc eiro ieviešanas Latvijā vēl joprojām pastāv neskaidrības un viedokļu dažādība par to, kā pareizi lietot jaunās valūtas nosaukumu latviešu valodā. Kā pareizāk - eiro vai euro?


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Mēnesi pēc eiro ieviešanas Latvijā vēl joprojām pastāv neskaidrības un viedokļu dažādība par to, kā pareizi lietot jaunās valūtas nosaukumu latviešu valodā. Kā pareizāk - eiro vai euro?

 


Šobrīd Latvijā eiro valūtas pareizrakstības jautājumus ir komentējušas divas iestādes, kuru teiktajam var būt zināms svars attiecībā uz to, kādas pareizrakstības formas mēs galu galā lietosim mūsu rakstveida saziņā tuvākajā un tālākajā nākotnē.

1. LR Finanšu ministrijas pārstāvji (no Eiroprojekta darbinieku vidus) pauž uzskatu, ka saskaņā ar Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98 normatīvie akti, administratīvie akti, tiesu nolēmumi, līgumi, vienpusēji tiesiski akti, maksāšanas dokumenti, kas nav banknotes un monētas, kā arī citi instrumenti, kas rada tiesiskas sekas (tātad arī daļa privātu dokumentu) ir tādi dokumenti, kuros būtu jālieto forma euro.

2. Savukārt Valsts valodas centrs (VVC) ir izplatījis sekojošu paziņojumu: "Tiesību aktos, kur to nosaka likums, lietojams euro slīprakstā. Savukārt eiro ir valūtas latviskais nosaukums, kuru lietojam ikdienas saziņā un publiskajā telpā, arī oficiālos dokumentos."

VVC arī iesaka lietot sekojošus valūtas atveides formas:

25 EUR (divdesmit pieci eiro);
25 (divdesmit pieci) eiro;
25 € (divdesmit pieci eiro).

Eiro vai euro

Att. Eiro vai euro?

 


 

 

 


Viedokļi saskan

 

 


1) Kā redzams, šobrīd vienprātība ir par to, ka likumos un tamlīdzīgos administratīvajos aktos lietojama forma 'euro'.

2) Tāpat vienprātība ir par to, ka ikdienas saziņā (preses relīzēs, rakstos medijos, utml. tekstos) lietojama forma 'eiro'.
 

Viedokļi nesaskan


Viedokļi nesaskan attiecībā uz tādiem dokumentiem kā, piemēram, līgumiem, grāmatvedības un tamlīdzīgiem dokumentiem, kuri var arī nebūt publiski dokumenti, kādi, piemēram, ir likumi, bet kuriem var būt zināmas tiesiskas sekas.

1) LR FM regulu interpretē tā, ka šajos dokumentos lietojama forma 'euro'


savukārt

2) VVC pauž uzskatu, ka šāda tipa dokumentos droši lietojama latviskā forma 'eiro'.


Eiro vai euro? Kopsavilkums


Maz ticams, ka valūtas rakstveida formu lietojuma dēļ varētu notikt tāda veida pārpratumi, kuri būtu jārisina tiesā, tādēļ visdrīzāk, ka neviena no piedāvātajām formām nav uzskatāma par nepareizu. Šaubu gadījumā, ja tādas tomēr rodas par valodas lietojuma pareizību un iespējamajām sekām, vienmēr ir iespējams norādīt vismaz divu veidu valūtas apzīmējumus, kuri viens otru papildina un izslēdz pārpratuma rašanās riskus. Piemēram, finanšu / juridiskajos dokumentu tekstos izmantojot Eiropas valūtas oficiālo saīsinājumu (valūtas kodu) EUR un iekavās kā papildu apzīmējumu norādot naudas summas atšifrējumu vārdos: EUR 30 (trīsdesmit eiro) vai EUR 30 (trīsdesmit euro), vai arī vienkārši summu norādot īsinātā veidā - 'EUR 30,00'.

 AVOTI:

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=260812

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
02/2014