Miršanas apliecības tulkošana

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" veic kvalitatīvus plaša spektra tulkošanas pakalpojumus. Pie mums iespējams iztulkot visdažādākos dokumentus - apliecības, izziņas, sertifikātus, apliecinājumus, apstiprinājumus, izrakstus, aktus, pilnvaras, kvītis un daudzus citus oficiāli izdotus dokumentus.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Kur iztulkot miršanas apliecību?

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" veic kvalitatīvus plaša spektra tulkošanas pakalpojumus. Pie mums iespējams iztulkot visdažādākos dokumentus - apliecības, izziņas, sertifikātus, apliecinājumus, apstiprinājumus, izrakstus, aktus, pilnvaras, kvītis un daudzus citus oficiāli izdotus dokumentus. Mūsu atrašanās vieta ir Rīgā, Elizabetes iela 75, 3. kāpņutelpa, 3. stāvs, 23. birojs. Karti un citu svarīgu informāciju, lūdzu, meklējiet mūsu mājas lapas sadaļā "Kontakti".


Miršanas apliecības tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Nepieciešamības gadījumā tulkojumus ir iespējams apstiprināt ar notariālo apliecinājumu. Notariālo apstiprinājumu iespējams veikt tulkojumiem angļu, krievu, igauņu, lietuviešu, baltkrievu, franču, vācu, spāņu, itāļu un citās pasaules valodās. Steidzamības kārtā tulkojumu un apliecinājumu pie zvērināta notāra var nokārtot 1-2 darba dienu laikā.

 

Miršanas apliecības tulkošanas kārtība

Lai iztulkotu un notariāli apstiprinātu miršanas apliecību, nepieciešams dokumentu nogādāt uz tulkošanas biroju, jo tulkojumu notariāli apliecināt var tikai tādā gadījumā, ja notāram tiek uzrādīts tulkojamā dokumenta oriģināls.


Tulkošanas un notariālās apliecināšanas kārtība ir sekojoša:

1) Klients sazinās (sazvanās/ atraksta e-pastu) ar tulkošanas biroju un vienojas par tulkošanas izpildes termiņu un izmaksām;

2) Klients ieved tulkošanas birojā tulkojamo dokumentu (vai gadījumā, ja tulkojumam nav nepieciešams notariāls apstiprinājums - ieskenē un atsūta tulkojumu pa e-pastu);

3) Tulkošanas birojs veic tulkojumu un nodrošina notariālo apliecinājumu;

4) Klients saņem tulkojumu ar tulkotāja un zvērināta notāra parakstu un zīmogu jeb notariālo apliecinājumu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
07/2014

Kur un kā oficiāli latviskot personas vārdu un uzvārdu?

Slēdzot laulības Latvijā vai kārtojot cita veida juridiskās formalitātes, personu, kurām ir citvalstu pilsonība, dokumentiem, kurus nepieciešams izmantot laulību slēgšanas vai cita veida juridiskā procesā, ir jābūt iztulkotiem un notariāli apliecinātiem latviski. Svarīga šo dokumentu sastāvdaļa ir tajos iekļautie personvārdi. Šajā rakstā par to, kur un kā latviskot personas vārdu un uzvārdu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Slēdzot laulības Latvijā vai kārtojot cita veida juridiskās formalitātes, personu, kurām ir citvalstu pilsonība, dokumentiem, kurus nepieciešams izmantot laulību slēgšanas vai cita veida juridiskā procesā, ir jābūt iztulkotiem un notariāli apliecinātiem latviski. Svarīga šo dokumentu sastāvdaļa ir tajos iekļautie personvārdi. Šajā rakstā par to, kur un kā oficiāli latviskot personas vārdu un uzvārdu.

Kur oficiāli latviskot personvārdus?

Pirms doties uz tulkošanas biroju veikt dokumentu notariālu tulkošanu ieteicams vispirms vērsties Latviešu valodas aģentūrā (LVA), kura interesentiem sniedz lingvistiskos atzinumus, ekspertīzes un izziņas.

Lai saņemtu izziņu par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā, līdzi jāņem dokuments vai tā kopija, kurā norādīta uzvārda oriģinālforma (pase, dzimšanas apliecība). Cilvēku personvārdu atveide un pareizrakstība latviešu valodā tiek noteikta saskaņā Valsts valodas likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju".

Kā latviskot personvārdus?

Latviešu valodas aģentūras valodnieki apmeklētājus pieņem Rīgā, Lāčplēša ielā 35–5.
Darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8:30 - 17:00, pārtraukums 13:00 - 13:30.
Tālrunis konsultācijām: 67225879
E-pasts konsultācijām:  konsultacija@valoda.lv

Izziņas paraugs:

Par personāvrdu tulkošanu un atveidi

Kad no LVA iegūta izziņa ar latīņalfabētiskajā transliterācijā atveidotajiem personvārdiem latviešu valodā, tos tālāk iespējams izmantot gan slēdzot laulības, gan iegūstot LR pasi, gan kārtojot citus dokumentus, kā arī iekļaujot tulkojumos. Ja dokumenta tulkojums jāveic pirms izziņa saņemta no LVA, tad parasti tulkojumā personvārdi tiek atstāti negrozīti, to oriģinālformā vai līdztekus norādot divas formas - oriģinālformu un latviskoto personvārdu formu. 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
06/2014

Cenas

Cenas

 

 

Detalizētāka informācija par pakalpojumiem: https://www.rigastulki.lv/lv/tulkosanas-pakalpojumi/

07
05/2014