Tiesas sprieduma tulkošana

Tiesas sprieduma tulkošana tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējama praktiski visās Eiropas valodās. Tulkojumus iespējams saņemt gan elektroniski, gan arī drukātā veidā. Tāpat tulkojumus iespējams apliecināt notariāli.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tiesas sprieduma tulkošana tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējama praktiski visās Eiropas valodās. Tulkojumus iespējams saņemt gan elektroniski, gan arī drukātā veidā. Tāpat tulkojumus iespējams apliecināt notariāli.
Tiesas spriedumi (administratīvie, civillietās, krimināllietās) statistiski visbiežāk tiek izdoti saistībā ar parādu piedziņas lietām, laulību šķiršanas lietām un maksātnespējas procesiem.  Ja iesaistītās puses (vai kāda no tām) pēc tiesas sprieduma mainījušas dzīvesvietu / jau iepriekš dzīvojušas citas valsts teritorijā, tad, lai kārtotu juridiskos jautājumus, vismaz vienai no pusēm nereti rodas nepieciešamība pēc dokumentu (tiesas spriedumu izrakstu / norakstu) notariāliem tulkojumiem.

Tiesas spriedums

Lai tulkojumus varētu notariāli apliecināt, tulkošanas birojā nepieciešams iesniegt dokumentu oriģinālus (parakstītus un apzīmogotus dokumentus), kuriem tiek stiprināts klāt notariāls tulkojums. Oriģināli nepieciešami arī tādēļ, lai tulkojumā varētu tikt iekļauti visi nepieciešamie teksta elementi (ne tikai sprieduma ievaddaļa, konstatējuma daļa un sprieduma daļa, bet arī zīmogu un spiedogu teksti).

Šāda pakalpojuma cena un darba izpildes termiņi ir atkarīgi no 1) tiesas sprieduma tulkošanas apjoma; 2) mērķa valodas, kurā tulkojums būtu nepieciešams; 3) steidzamības pakāpes. Lai noskaidrotu precīzas darba izmaksas un izpildes laiku, vēlams tulkojamo dokumentu vispirms elektroniskā veidā (skenējot) nosūtīt un e-pastu. Tādejādi jau pavisam īsā laikā birojam būs iespējams sniegt pavisam precīzu atbildi kā par izmaksām, tā arī par tulkošanas un apliecināšanas termiņiem.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
04/2014

Izziņas par ģimenes stāvokli tulkošana un notariāla apliecināšana

Izziņu par ģimenes stāvokli iespējams saņemt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Izziņa tiek izsniegta pēc personas vai likumīgā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saskaņā ar vēlmi slēgt laulības ārvalstīs vai kārtot citas nepieciešamās formalitātes.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Izziņas par ģimenes stāvokli tulkošana un notariāla apliecināšana


Izziņu par ģimenes stāvokli iespējams saņemt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Izziņa tiek izsniegta pēc personas vai likumīgā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saskaņā ar vēlmi slēgt laulības ārvalstīs vai kārtot citas nepieciešamās formalitātes.

Dati tiek iegūti pārbaudot informāciju Iedzīvotāju reģistrā.

Ģimenes stāvokļa veidi: neprecējies (-usies), precējies (-usies), šķirts (-ta), atraitnis (-ne).

Kad dokuments iegūts, to iespējams pārtulkot un notariāli apliecināt.

Izziņa par ģimenes stāvokli

Tulkošanas un apliecināšanas procedūra


1. solis: Iegūtā dokumenta oriģināls jāiesniedz tulkošanas birojā.

2. solis: Tulkošanas birojs sagatavo tulkojumu un to notariāli apliecina. Parasti tulkošana un apliecināšana aizņem ne ilgāk kā 1 - 3 darba dienas no oriģināla iesniegšanas brīža. Pakalpojuma cena ir atkarīga no valodas, kādā tulkojums nepieciešams.

3. solis: Atkarībā no valsts, kurā dokuments iesniedzams, dokumentam jāpievieno Apostille (apliecinājums, ka dokuments ir īsts, nav viltots), kuru iespējams iegūt Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas Konsulārajā Departamentā, Elizabetes ielā 57, Rīgā, LV-1050. Šī procedūra parasti aizņem 2 darba dienas.

Ārvalstīs izdotu izziņu tulkošana latviešu valodā


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā arī ārvalstīs izdotu izziņu tulkošanu latviešu valodā, kā arī šādu tulkojumu notariālu apliecināšanu. Tulkojumus latviešu valodā ar notariālu apstiprinājumu iespējams veikt no krievu, angļu, lietuviešu, igauņu, poļu, ukraiņu, norvēģu, dāņu, zviedru, itāļu, franču, spāņu, portugāļu, rumāņu u.c. pasaules valodām. Darbu vairumā gadījumu iespējams paveikt 1-3 darba dienu laikā no dokumenta oriģināla iesniegšanas brīža. Tulkošanas cena ir atkarīga no tulkojamā dokumenta valodas. Lai uzzinātu precīzas tulkošanas izmaksas un darbu izpildes termiņu, zvaniet uz zemāk redzamo tālruni vai rakstiet uz e-pasta adresi: info@rigastulki.lv (pievienojot dokumentu elektroniskās (skenētās) versijas).

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

14
03/2014

Tulkojumi no/uz čehu valodu | Tulkojumi čehiski

Čehu valodā pasaulē runā aptuveni 12 miljoni iedzīvotāju. Šī valoda kādreiz (īpaši angliski runājošo vidū) ir arī saukta par bohēmiešu valodu, bet paši čehi - par bohēmiešiem. Čehu valoda ir rietumslāvu valoda, kura visvairāk līdzinās slovāku un serbu valodām. Oficiāls statuss čehu valodai piešķirts Čehijas Republikā, Eiropas Savienībā un daļā Slovākijas.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Čehu valodā pasaulē runā aptuveni 12 miljoni iedzīvotāju. Šī valoda kādreiz (īpaši angliski runājošo vidū) ir arī saukta par bohēmiešu valodu, bet paši čehi - par bohēmiešiem. Čehu valoda ir rietumslāvu valoda, kura visvairāk līdzinās slovāku un serbu valodām. Oficiāls statuss čehu valodai piešķirts Čehijas Republikā, Eiropas Savienībā un daļā Slovākijas.


Tulkojumi no/uz čehu valodu | Tulkojumi čehiski


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā profesionālus tulkošanas pakalpojumus gan no latviešu / krievu / angļu valodas uz čehu valodu, gan arī veic tulkojumus pretējā virzienā, kā arī citās valodu kombinācijās. Nepieciešamības gadījumā tulkojumus ir iespējams arī notariāli apliecināt un apostilizēt LR Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Lai uzzinātu par precīzām tulkojumu izmaksām, nepieciešams tulkojamo materiālu atsūtīt uz e-pastu info@rigastulki.lv.

Čehijas karogs
Tulkojumi čehiski | Čehijas Republikas karogs

Daži interesanti fakti par čehu valodu:

  • Pirmā drukātā grāmata čehu valodā tika izdota 1468. gadā un bija leģendas par Trojas karu tulkojums.
  • Čehu valoda ir samēra izplatīta arī tādās zemēs kā Austrija, Polija, Vācija, Ukraina, Horvātija, Rumānija.
  • Par čehu valodas aizsākumu tiek uzskatīts 10. gadsimts, kad čehu valoda sāka attīstīties kā atsevišķs atzars no slāvu protovalodas jeb pirmvalodas.
  • Čehu valodā izšķir trīs dialektus (Morāvijā, Valahijā un Silēzijā)
  • Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvo un čehu valodu lieto 90,000 čehu izcelsmes valodas pratēju.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

10
03/2014