Eiro vai euro?

Mēnesi pēc eiro ieviešanas Latvijā vēl joprojām pastāv neskaidrības un viedokļu dažādība par to, kā pareizi lietot jaunās valūtas nosaukumu latviešu valodā. Kā pareizāk - eiro vai euro?


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Mēnesi pēc eiro ieviešanas Latvijā vēl joprojām pastāv neskaidrības un viedokļu dažādība par to, kā pareizi lietot jaunās valūtas nosaukumu latviešu valodā. Kā pareizāk - eiro vai euro?

 


Šobrīd Latvijā eiro valūtas pareizrakstības jautājumus ir komentējušas divas iestādes, kuru teiktajam var būt zināms svars attiecībā uz to, kādas pareizrakstības formas mēs galu galā lietosim mūsu rakstveida saziņā tuvākajā un tālākajā nākotnē.

1. LR Finanšu ministrijas pārstāvji (no Eiroprojekta darbinieku vidus) pauž uzskatu, ka saskaņā ar Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98 normatīvie akti, administratīvie akti, tiesu nolēmumi, līgumi, vienpusēji tiesiski akti, maksāšanas dokumenti, kas nav banknotes un monētas, kā arī citi instrumenti, kas rada tiesiskas sekas (tātad arī daļa privātu dokumentu) ir tādi dokumenti, kuros būtu jālieto forma euro.

2. Savukārt Valsts valodas centrs (VVC) ir izplatījis sekojošu paziņojumu: "Tiesību aktos, kur to nosaka likums, lietojams euro slīprakstā. Savukārt eiro ir valūtas latviskais nosaukums, kuru lietojam ikdienas saziņā un publiskajā telpā, arī oficiālos dokumentos."

VVC arī iesaka lietot sekojošus valūtas atveides formas:

25 EUR (divdesmit pieci eiro);
25 (divdesmit pieci) eiro;
25 € (divdesmit pieci eiro).

Eiro vai euro

Att. Eiro vai euro?

 


 

 

 


Viedokļi saskan

 

 


1) Kā redzams, šobrīd vienprātība ir par to, ka likumos un tamlīdzīgos administratīvajos aktos lietojama forma 'euro'.

2) Tāpat vienprātība ir par to, ka ikdienas saziņā (preses relīzēs, rakstos medijos, utml. tekstos) lietojama forma 'eiro'.
 

Viedokļi nesaskan


Viedokļi nesaskan attiecībā uz tādiem dokumentiem kā, piemēram, līgumiem, grāmatvedības un tamlīdzīgiem dokumentiem, kuri var arī nebūt publiski dokumenti, kādi, piemēram, ir likumi, bet kuriem var būt zināmas tiesiskas sekas.

1) LR FM regulu interpretē tā, ka šajos dokumentos lietojama forma 'euro'


savukārt

2) VVC pauž uzskatu, ka šāda tipa dokumentos droši lietojama latviskā forma 'eiro'.


Eiro vai euro? Kopsavilkums


Maz ticams, ka valūtas rakstveida formu lietojuma dēļ varētu notikt tāda veida pārpratumi, kuri būtu jārisina tiesā, tādēļ visdrīzāk, ka neviena no piedāvātajām formām nav uzskatāma par nepareizu. Šaubu gadījumā, ja tādas tomēr rodas par valodas lietojuma pareizību un iespējamajām sekām, vienmēr ir iespējams norādīt vismaz divu veidu valūtas apzīmējumus, kuri viens otru papildina un izslēdz pārpratuma rašanās riskus. Piemēram, finanšu / juridiskajos dokumentu tekstos izmantojot Eiropas valūtas oficiālo saīsinājumu (valūtas kodu) EUR un iekavās kā papildu apzīmējumu norādot naudas summas atšifrējumu vārdos: EUR 30 (trīsdesmit eiro) vai EUR 30 (trīsdesmit euro), vai arī vienkārši summu norādot īsinātā veidā - 'EUR 30,00'.

 AVOTI:

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=260812

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
02/2014

Vakances latviešu valodas korektoriem un redaktoriem

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" aicina pieteikties sadarbībai latviešu valodas korektorus un redaktorus.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" aicina pieteikties sadarbībai latviešu valodas korektorus un redaktorus.

Sadarbības forma: ārštata korektors / ārštata redaktors.

Korektūras vakance

Aicinām pieteikties pretendentus ar izglītību Baltu filoloģijā un iepriekšēju pieredzi korektūras / redaktūras darbu veikšanā.

Interesentiem lūgums nosūtīt Jūsu Curriculum Vitae un Pieteikuma vēstuli uz e-pastu: info@rigastulki.lv ar atzīmi:
'Korektora / Redaktora vakance'.

Nosūtot informāciju, lūgums arī atzīmēt, par kādām cenām Jūs vidēji būtu gatavi sniegt Jūsu pakalpojumus
(par 250 vārdiem vai 1800 zīmēm avota tekstā).

 Uz veiksmīgu sadarbību cerot,
- Rīgas tulki

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
02/2014

Tulkojumi no/uz rumāņu valodu | Tulkojumi rumāniski

Saskaņā ar 2007. gada datiem rumāņu valoda par dzimto valodu kalpo 24 miljoniem cilvēku visā pasaulē, bet kā otrā dzimtā valoda - vēl 4 miljoniem pasaules iedzīvotāju. Oficiālās valodas statuss rumāņu valodai ir piešķirts Rumānijā, Moldovā, Serbijas autonomajā provincē Vojvodinā un Eiropas Savienībā. No 2012. gada tulkojumi no/uz rumāņu valodu ir atrodami arī tulkošanas biroja "Rīgas tulki" pakalpojumu klāstā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar 2007. gada datiem rumāņu valoda (limba română) par dzimto valodu kalpo 24 miljoniem cilvēku visā pasaulē, bet kā otrā dzimtā valoda - vēl 4 miljoniem pasaules iedzīvotāju. Oficiālās valodas statuss rumāņu valodai ir piešķirts Rumānijā, Moldovā, Serbijas autonomajā provincē Vojvodinā un Eiropas Savienībā. No 2012. gada tulkojumi no/uz rumāņu valodu ir atrodami arī tulkošanas biroja "Rīgas tulki" pakalpojumu klāstā. Tulkojumi rumāniski pieejami sekojošās valodu kombinācijas: latviešu <> rumāņu; krievu <> rumāņu; angļu <> rumāņu u.c.Visbiežāk tulkojumus rumāņu valodā veicam oficiāliem dokumentiem: dzimšanas apliecībām, laulību apliecībām, sertifikātiem, izziņām, apliecībām, medicīnas dokumentiem, izrakstiem, pilnvarām, bērnu ceļošanas atļaujām, u.c. publiskajiem dokumentiem. Tāpat tulkojumus nepieciešamības gadījumā notariāli apliecinām. Tulkojumus no/uz rumāņu valodu veic tulkotāji, kuriem rumāņu / latviešu / krievu valoda ir dzimtā valoda atkarībā no mērķa valodas, kurā tulkojums nepieciešams. Tulkojumi rumāniski var aizņemt 1 - 5 (vai vairāk) darba dienas atkarībā no teksta daudzuma un tulkotāju konkrētā brīža noslogotības.

Rumānijas karogs
 


Interesanti fakti par rumāņu valodu:

Rumāņu valoda (ang. - Romanian) saskaņā ar etimoloģisko analīzi iespaidojusies:

  • par 20% no latīņu valodas;
  • par 11,5 % no slāvu valodām;
  • 3,60 % no turku valodas;
  • 2,17 % no ungāru valodas;
  • 2,40 % mūsdienu grieķu valodas.

Rumāņu alfabētā ir atrodami 32 burti: a, ă, â, b, c, d, e, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ș, t, ț, u, v, w, x, y, z.

Pirssākumos rumāņu valodas rakstos tika lietota kirilica, taču sākot ar 1860. g. rakstībā sāka izmantot tikai latīņu alfabēta rakstzīmes, un šāda kārtība ir palikusi līdz pat mūsdienām.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

17
01/2014