Tulkojumi no/uz rumāņu valodu | Tulkojumi rumāniski

Saskaņā ar 2007. gada datiem rumāņu valoda par dzimto valodu kalpo 24 miljoniem cilvēku visā pasaulē, bet kā otrā dzimtā valoda - vēl 4 miljoniem pasaules iedzīvotāju. Oficiālās valodas statuss rumāņu valodai ir piešķirts Rumānijā, Moldovā, Serbijas autonomajā provincē Vojvodinā un Eiropas Savienībā. No 2012. gada tulkojumi no/uz rumāņu valodu ir atrodami arī tulkošanas biroja "Rīgas tulki" pakalpojumu klāstā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar 2007. gada datiem rumāņu valoda (limba română) par dzimto valodu kalpo 24 miljoniem cilvēku visā pasaulē, bet kā otrā dzimtā valoda - vēl 4 miljoniem pasaules iedzīvotāju. Oficiālās valodas statuss rumāņu valodai ir piešķirts Rumānijā, Moldovā, Serbijas autonomajā provincē Vojvodinā un Eiropas Savienībā. No 2012. gada tulkojumi no/uz rumāņu valodu ir atrodami arī tulkošanas biroja "Rīgas tulki" pakalpojumu klāstā. Tulkojumi rumāniski pieejami sekojošās valodu kombinācijas: latviešu <> rumāņu; krievu <> rumāņu; angļu <> rumāņu u.c.Visbiežāk tulkojumus rumāņu valodā veicam oficiāliem dokumentiem: dzimšanas apliecībām, laulību apliecībām, sertifikātiem, izziņām, apliecībām, medicīnas dokumentiem, izrakstiem, pilnvarām, bērnu ceļošanas atļaujām, u.c. publiskajiem dokumentiem. Tāpat tulkojumus nepieciešamības gadījumā notariāli apliecinām. Tulkojumus no/uz rumāņu valodu veic tulkotāji, kuriem rumāņu / latviešu / krievu valoda ir dzimtā valoda atkarībā no mērķa valodas, kurā tulkojums nepieciešams. Tulkojumi rumāniski var aizņemt 1 - 5 (vai vairāk) darba dienas atkarībā no teksta daudzuma un tulkotāju konkrētā brīža noslogotības.

Rumānijas karogs
 


Interesanti fakti par rumāņu valodu:

Rumāņu valoda (ang. - Romanian) saskaņā ar etimoloģisko analīzi iespaidojusies:

  • par 20% no latīņu valodas;
  • par 11,5 % no slāvu valodām;
  • 3,60 % no turku valodas;
  • 2,17 % no ungāru valodas;
  • 2,40 % mūsdienu grieķu valodas.

Rumāņu alfabētā ir atrodami 32 burti: a, ă, â, b, c, d, e, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ș, t, ț, u, v, w, x, y, z.

Pirssākumos rumāņu valodas rakstos tika lietota kirilica, taču sākot ar 1860. g. rakstībā sāka izmantot tikai latīņu alfabēta rakstzīmes, un šāda kārtība ir palikusi līdz pat mūsdienām.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

17
01/2014

Tiek meklēts 2013. gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens

Arī šogad tiek turpināta 2003. gadā aizsāktā tradīcija meklēt gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu. Iesūtīto vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu vētīšanu tradicionāli veic Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK).


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Arī šogad tiek turpināta 2003. gadā aizsāktā tradīcija meklēt gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu. Iesūtīto vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu vētīšanu tradicionāli veic Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK).


VIDEO: Ko par gada vārdu un nevārdu domā bērniVersijas par aizvadītā gada pamanāmājakām aktualitātēm latviešu valodā tiek aicināts iesūtīt līdz 13.01.2014 uz adresi gadavards@inbox.lv.Kā minēts LVAK mājas lapā: "Aptaujas loma ir rosināt daudzpusīgu, pastāvīgu un argumentētu dialogu starp valodas lietotājiem, valodniekiem, sociolingvistiem, literātiem un publicistiem, skolotājiem, studentiem, plašas saziņas līdzekļiem, valsts iestādēm, sabiedriskiem darbiniekiem, izdevējiem, terminologiem, redaktoriem, tulkotājiem un vārdnīcu veidotājiem. Mūsu valodas attīstībai ir svarīgi, lai ikviens vērtīgs un interesants pamanījums (gan pozitīvs, gan negatīvs) nonāktu pie aptaujas žūrijas."

Tulkošanas birojs

07
01/2014

LZNP atgādina: "Latvijā zvērinātu tulkotāju institūts nepastāv"

Tulkojumu apliecināšanas prakses dažādās valstīs mēdz atšķirties. Ir valstis, kurās oficiāli pastāv zvērinātu tulkotāju institūts, bet ir arī tādas valstis, kurās šāda oficiāli izveidota institūta nav (piemēram, Latvijā). Tālāk rakstā par to, kā pareizi noformēt notariāli apliecināmus tulkojumus.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Tulkojumu apliecināšanas prakses dažādās valstīs mēdz atšķirties. Ir valstis, kurās oficiāli pastāv zvērinātu tulkotāju institūts, bet ir arī tādas valstis, kurās šāda oficiāli izveidota institūta nav (piemēram, Latvijā). Tālāk rakstā par to, kā pareizi noformēt notariāli apliecināmus tulkojumus.Latvijas Zvērinātu notāru padome (LZNP) atgādina, ka amatpersona (notāru, tiesu izpildītāju, u.c.) par zvērinātu var uzskatīt tikai tad, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā veidā devusi zvērestu augstākai personai. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti neparedz nedz tulku/tulkotāju zvērināšanas kārtību, nedz arī zvērinātu tulku/tulkotāju institūtu.

Līdz ar to tulkotāja paraksta īstums ir apstiprināms Notariāta likuma 113. - 116. pantos paredzētajā veidā (tieši tāpat kā jebkurai citai fiziskai personai), apliecinājuma tekstā neiekļaujot normatīvajos aktos nepamatotu tulkotāja statusu.


No tā izriet, ka Latvijā ir iespējami tikai 2 rakstisko tulkojumu apliecināšanas veidi:

1) Apliecinājums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” jeb, citiem vārdiem sakot, apliecinājums ar tulkotāja parakstu un tulkošanas biroja zīmogu, pievienojot tulkojumam atzīmi jeb apliecinājuma tekstu, kurā ietverta sekojoša informācija: 1) apliecinājuma teksts “TULKOJUMS PAREIZS”; 2) tulka vārds un uzvārds; 3) personas kods; 4) vieta; un 5) datums (bez atzīmes par zvērināta tulkotāja statusu).

2) Apliecinājums saskaņā ar minētajiem Notariāta likuma pantiem, kura ietvaros notārs ar savu parakstu un zīmogu apliecina tulkotāja parakstu jeb identitāti (bez atzīmes par zvērināta tulkotāja statusu).


Zvērinātu tulkotāju institūts nepastāv


Kopsavilkums:

Tulkojumu apliecinājuma veidu nepieciešams izvēlēties atkarībā no iestādes prasībām, kurā tulkojums iesniedzams. Ir iestādes, kuras pieņem tulkojumu apliecinājumus, kuri izveidoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 291, taču ir tādas iestādes, kuras noteikti vēlas saņemt notariāli apliecinātu tulkojumu. Pirmais variants ir lētāks un relatīvi ātrāk noformējams, savukārt otrais - juridiski drošāks. Mūsu rekomendācija - vispirms sazināties ar iestādi un noskaidrot, kāda tipa tulkojumi tur tiek akceptēti, bet, ja tulkojums jāsagatavo iesniegšanai ārvalstu iestādē, tad labāk sagatavot notariāli apliecinātu tulkojumu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
12/2013