Šodien LVAK Rīgas Latviešu biedrības namā priekšlasījums "Vēsturisks pārskats par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā"

RLB latviešu valodas attīstības kopas rīkotais pasākums notiks šodien, 8. aprīlī, pulksten 18:00. Priekšlasījums notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

RLB latviešu valodas attīstības kopas rīkotais pasākums notiks šodien, 8. aprīlī, pulksten 18:00. Priekšlasījums notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.

Vēsturisks pārskats par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā

Vēsturisku pārskatu par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā sniegs Dr. philol. Juris Baldunčiks. Priekšlasījumam sekos diskusija.

Pasākumā ir aicināti piedalīties var visi interesenti.

AVOTS: http://lvak.wordpress.com/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

08
04/2013

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai?

Sagatavojot notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējami 2 dokumentu noformēšanas varianti. Pirmajā variantā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) dokumenta oriģinālam, bet otrajā gadījumā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) no iesniegtā dokumenta izgatavotai notariāli apliecinātai kopijai. Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai - par to sīkāk šodienas rakstā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sagatavojot notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējami 2 dokumentu noformēšanas varianti. Pirmajā variantā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) dokumenta oriģinālam, bet otrajā gadījumā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) no iesniegtā dokumenta izgatavotai notariāli apliecinātai kopijai. Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai - par to sīkāk šodienas rakstā.

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam?

Nereti nonākot līdz notariāla tulkojuma noformēšanas jautājumam pasūtītāji skaidri nezina un nevar pateikt, vai tulkojumu būtu nepieciešams pievienot (jeb "piešūt") dokumenta oriģinālam vai notariālai kopijai. Atbilde šādos gadījumos ir pavisam vienkārša: tulkojumus oriģinālajiem dokumentiem pievieno tādos gadījumos, kad pasūtītājam iesniedzamo dokumentu nav būtiski saglabāt savā rīcībā, t.i, gadījumos, kad dokumentu ar tam pievienoto tulkojumu jāiesniedz nepieciešamajā iestādē un dokumenta oriģināla paturēšana nav vajadzīga. Šādi gadījumi var būt tad, kad iesniedzamais un tulkojamais dokuments ir derīgs tikai uz noteiktu laiku (piemēram, izziņa par nesodāmību, izziņa par nodokļu parādu neesamību, utt.) un / vai speciāli sagatavots iesniegšanai konkrētās iestādes vajadzībām.

Tulkojamā dokumenta paraugs

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno notariāli apliecinātai dokumenta kopijai?

Pretēji kā aprakstīs pirmajā piemērā, notariāli apliecināta kopija no dokumenta oriģināla tiek veidota gadījumā, ja pasūtītājs tulkojamā dokumenta oriģinālu vēlas paturēt pie sevis. Piemēram, tulkojot tādus dokumentus kā dzimšanas apliecība, laulības apliecība, pase, diplomi par vidējās un augstākās izglītības iegūšanu, utml., klienti faktiski visos gadījumos ir ieinteresēti veidot notariāli apliecinātas kopijas, kurām tad attiecīgi tiek pievienots notariāli apliecinātais tulkojums.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
03/2013

Rekomendācijas tulkotājiem (2. daļa)

Iepriekšējā rekomendāciju daļā tika aplūkoti šādi jautājumi, kuriem tulkotājiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība: tulkojuma pārbaude, konsekvence, teksta jēga un burtiskums. Šajā rekomendāciju daļā tiks aplūkoti jautājumi, kuri saistās ar vārdu pāru, kā arī vietniekvārdu pareizu lietojumu tulkojumos.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Iepriekšējā rekomendāciju daļā tika aplūkoti šādi jautājumi, kuriem tulkotājiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība: tulkojuma pārbaude, konsekvence, teksta jēga un burtiskums. Šajā rekomendāciju daļā tiks aplūkoti jautājumi, kuri saistās ar vārdu pāru, kā arī vietniekvārdu pareizu lietojumu tulkojumos.

(TURPINĀJUMS)
PADOMI PAREIZAM VALODAS LIETOJUMAM

Populārākās kļūdas tulkojumos


 
4.   Vārdu pāri


Katrā valodā ir t.s. vārdu pāri (vārdkopas) – vārdi, kas dabiski „iet kopā”. Tie ir vārdi, kas gadu gaitā ir nostiprinājuši saikni savā starpā. Ja kādu no šiem vārdiem aizstāj ar citu, veidojas neveikls vārdu savienojums.


Piemēram:

Iezīmēt/kļūt par pagrieziena punktu – Veidot/radīt pagrieziena punktu

Panākt vienprātību – sasniegt/dabūt vienprātību, nonākt pie vienprātības


Tāpēc svarīgi uzrakstīto pārlasīt un pajautāt sev "Vai tas izklausās labi?" Spēju instinktīvi uztvert šādus vārdu pārus var izkopt lasot ziņas, kur šādi savienojumi atkārtojas visai bieži.


5.  
Vietniekvārdi

A) Nepareizs viens otrs lietojums

Viens otrs – norāda uz DIVU vārdu savstarpējo attieksmi

Piemērs: Rūdis un Kārlis viens otru pazīst jau gadiem ilgi.


Cits – norāda uz VAIRĀKU vārdu savstarpējo attieksmi

Piemērs: Konflikts ciemā neizcēlās, jo cits citu pārāk labi pazina.

B) Nepareizs viņš/viņa lietojums

Bieži vien tas/tā/tie vietā kļūdaini tiek izmantoti viņš/viņa/viņi. Viņš – norāda uz dzīvām būtnēm, personificētiem priekšmetiem. Tas – norāda gan uz priekšmetiem, gan dzīvām būtnēm. Attiecībā uz dzīvām būtnēm, kas nav cilvēki, nevajadzētu izmantot viņš/viņa/viņi.
Piemērs: Mežā mani pārsteidza vilks. Viņš mani gandrīz saplosīja.
Piemērs: Kazlēni ir bieži jābaro. To audzēšana prasa rūpes.

C) Tu un jūs


Tu
un jūs ar lielo sākumburtu lieto tikai vēstulēs. Visos citos gadījumos, arī reklāmas materiālos, jāizmanto mazais sākumburts.

Materiālu sagatavoja: tulkotājs un redaktors Valters Grigāns


1. rekomendāciju daļa


3. rekomendāciju daļa

20
03/2013