Rekomendācijas tulkotājiem (3. daļa)

Turpinām rakstu sēriju "Rekomendācijas tulkotājiem" par latviešu valodas normu pareizu pielietošanu tulkošanas un cita veida rakstu darbos.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Turpinām rakstu sēriju "Rekomendācijas tulkotājiem" par latviešu valodas normu pareizu pielietošanu tulkošanas un cita veida rakstu darbos.

(TURPINĀJUMS)
PADOMI PAREIZAM VALODAS LIETOJUMAM

Populārākās kļūdas tulkojumos


6. Latviešu izcelsmes vārdi un kalki, aizguvumi


Kļūda, kura tiek pieļauta bieži, ir aizguvumu izmantošana latviešu valodas vārdu vietā.


Piemēram:

sastādīt (ar nozīmi līgumu) – sagatavot, uzrakstīt
dotais – šis

tekošais – pašreizējais, kārtējais

kreatīvs – radošs

internacionāls - starptautisks

Aizguvumu un kalku izmantošanu var attaisnot tikai tad, ja attiecīgā jēdziena apzīmēšanai nepastāv latviešu valodas vārds vai arī to ir grūti atdarināt. Protams, vēl pastāv iespēja, ka šis aizguvums vai kalks jau ir iesakņojies latviešu valodā un tiek izmantots gadiem ilgi (piemēram, tekošais konts). Ja šo vārdu regulāri izmanto arī nozares speciālisti, autoratīvas iestādes, piemēram, kāda no ministrijām vai Latvijas Banka – šāda vārda izvēle ir attaisnojama. Taču jebkurā citā gadījumā vienmēr jādod priekšroka latviskas cilmes vārdam.


7.
Nepareizs jebšu lietojums


Saiklis jebšu tiek bieži izmantots plašsaziņas līdzekļos atrodamajās intervijās vai viedokļu slejās, lai piešķirtu runai krāsainību, taču tiek lietots ar nepareizu nozīmi – jeb, vai.


Jebšu lieto kaut gan, lai gan nozīmē, nevis lai vienotu divus sinonīmus (jeb) vai pretnostatītu divus vārdus (vai).


Piemērs:
Es atnācu, JEBŠU man nebija tāda nodoma.

Materiālu sagatavoja: tulkotājs un redaktors Valters Grigāns


1. rekomendāciju daļa


2. rekomendāciju daļa

09
08/2013

LKA piedāvā iespēju mācīties nīderlandiešu valodu un kultūru

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) saviem studentiem no 2013. gada piedāvā iegūt pavisam jaunu specializāciju - Akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogrammas Starpkultūru sakari "LATVIJA – NĪDERLANDE/ VĀCIJA" ietvaros profesionālā līmenī apgūt nīderlandiešu valodu un kultūru.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) saviem studentiem no 2013. gada piedāvā iegūt pavisam jaunu specializāciju - Akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogrammas Starpkultūru sakari "LATVIJA – NĪDERLANDE/ VĀCIJA" ietvaros profesionālā līmenī apgūt nīderlandiešu valodu un kultūru.

Studiju programma studētgribētājiem būs pieejama pateicoties atbalstam, kuru sniegušas Nīderlandes un Beļģijas vēstniecības Rīgā, Flandrijas pārstāvniecība Varšavā un nīderlandiešu valodas un kultūras apvienība "Nederlandse Taalunie".

Šā gada maija mēnesī LKA apmeklēja pirmie nīderlandiešu valodas pasniedzēji. Viņi vadīja nīderlandiešu valodas nodarbības, kurās aktīvi piedalījās studenti, kuri specializējušies Latvijas – Ziemeļvalstu un Latvijas – Francijas kultūras sakaros.

Programmā ir paredzētas 9 budžeta un 20 maksas studiju vietas (studiju maksa gadā 1200 LVL).

Dokumentu pieņemšana: 2013. gada 8. un 13. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā,
Ludzas ielā 24.

Iestājpārbaudījumi: 2013.gada 15.-20. jūlijs.

Nīderlandes ģerbonis

Apakšprogrammas „Starpkultūru sakari Latvija – Nīderlande/ Vācija” studiju kursi:

Ievads kultūras teorijā
Kultūras semiotika
Filozofijas vēsture
20.gs. Rietumu filozofija
Pasaules mākslas vēsture
20.gs. Rietumeiropas
mākslas virzieni
Pasaules literatūras vēsture
Pasaules mūzikas vēsture
Pasaules teātra vēsture
Valsts studijas: Nīderlande, Vācija
Latvijas un reģiona kultūras sakari Eiropas kontekstā
Svešvaloda (angļu, vācu, franču ar priekšzināšanām)
Nīderlandiešu valodas teksta interpretācija
Vācu valodas teksta interpretācija
Nīderlandiešu valodas integrētais kurss
Vācu valodas integrētais kurss
Ģermāņu valodu vēsture un attīstības tendences
Lietišķā valoda
Tulkošana
Valoda un stils
Psihoanalīze un kultūra
Latvijas mākslas vēsture
Latviešu literatūras vēsture
Latvijas vēstures avoti un
historiogrāfija
Literatūras teorija
Ievads zinātniskajā darbā
Ievads kultūras menedžmentā
Ekonomikas pamati

Vēstniecības, starptautiskās organizācijas, valsts iestādes, ārzemju firmu pārstāvniecības Latvijā, tulkošana, tūrisms – tās ir tikai dažas no sfērām, kurās varēs minētās studiju programmas absolventi. Īpaši pieprasīti darba tirgū būs pirmie šīs specializācijas absolventi, jo nīderlandiešu valodas un kultūras studijas Latvijā līdz šim nav bijušas pieejamas.

AVOTI:

 

http://www.lka.edu.lv/images/faili//Info_SKS%20Nid.pdf
http://www.satori.lv/raksts/5835/Kulturas_akademija_vares_apgut_niderlandiesu_valodu_un_kulturu

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

19
06/2013

Personām, kuras neprot valsts valodu, kriminālprocesā būs plašākas iespējas saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus

Kā ziņo Saeimas Preses dienests, turpmāk personām, kuras neprot valsts valodu, kriminālprocesā būs plašākas iespējas saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus. To paredz Saeimā ceturtdien, 23.maijā, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Kriminālprocesa likumā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā ziņo Saeimas Preses dienests, turpmāk personām, kuras neprot Latvijas Republikas valsts valodu, kriminālprocesā būs plašākas iespējas saņemt bezmaksas tulka palīdzību. To paredz Saeimā, 23.05.2013, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Kriminālprocesa likumā.

Latvijas valsts ģerbonis

Grozījumi nosaka personai tiesības saskarsmē ar advokātu lietot valodu, kuru tā prot, un procesa virzītājam vai ieslodzījuma vietai tikšanās laikā ar aizstāvi būs jānodrošina bezmaksas tulka palīdzība jeb pakalpojumi. To varēs izmantot 4 gadījumos – lai sastādītu rakstisku sūdzību par amatpersonu rīcību kriminālprocesā, sastādītu dokumentu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā, un apelācijas vai kasācijas sūdzību, kā arī lai sagatavotos pratināšanai pirmstiesas procesā vai tiesas sēdē.

Tulka palīdzības saņemšanas veidu un apjomu noteiks LR Ministru kabinets savos noteikumos, un tulka palīdzība par valsts budžeta līdzekļiem tiks nodrošināta ne ilgāk par divām stundām.

Apcietinātajai vai aizdomās turētajai personai, kura neprot Latvijas Republikas valsts valodu, tiesa, izsniedzot pilna lēmuma kopiju, izsniegs arī tā rakstveida tulkojumu valodā, kas personai būs saprotama.

Lai nostiprinātu valsts valodas lietošanu, nosacīts, ka procesa virzītājam jānodrošina citā valodā saņemto apelācijas sūdzību un kasācijas sūdzību par tiesu lēmumiem tulkojumi latviešu valodā.

Tiesām, prokuratūrai, izmeklēšanas iestādēm un ieslodzījuma vietām būs jānodrošina ne tikai svešvalodu tulkojums, bet arī tulka pakalpojumi cilvēkiem ar dzirdes, runas vai redzes traucējumiem tādā valodā un veidā, kādā viņi procesuālos dokumentus spēj saprast un uztvert.

Saskaņā ar minētajiem jaunievedumiem likumdošanā tulka pakalpojumus kriminālprocesā plašāk varēs izmantot, sākot no 2013. gada 27.oktobra.

Grozījumi Kriminālprocesa likumā izstrādāti, nacionālajos tiesību aktos pārņemot Eiropas Savienības direktīvas prasības par mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā.

AVOTS: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21007-nodrosinas-plasaku-tulku-pieejamibu-kriminalprocesa

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

23
05/2013