Kā pareizi: 'ajurvēda' vai 'ājurvēda'?

Valsts valodas centra (VVC) Ekspertu komisija saskaņā ar 2013. gada 10. aprīļa sēdē nolemto izziņojusi, kā pareizi rakstāmi noteikti svešvārdi latviešu valodā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Valsts valodas centra (VVC) Ekspertu komisija saskaņā ar 2013. gada 10. aprīļa sēdē nolemto izziņojusi, kā pareizi rakstāmi noteikti svešvārdi latviešu valodā.

Ar sapulcē piedalījušos komisijas locekļu balsu vairākumu tika nolemts apstiprināt sekojušu svešvārdu pareizrakstību latviešu valodā:

1) ājurvēda;
2) kāmasūtra;
3) rādža;
4) šitake (lokāms).

ājurvēda kāmasūtra rādža šitake pareizrakstība

Līdz ar to īsās vārdu 'ajurvēda', 'kamasutra', 'radža' formas turpmāk ir uzskatāmas par nepareizām rakstības formām.

AVOTS: http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

19
04/2013

Šodien LVAK Rīgas Latviešu biedrības namā priekšlasījums "Vēsturisks pārskats par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā"

RLB latviešu valodas attīstības kopas rīkotais pasākums notiks šodien, 8. aprīlī, pulksten 18:00. Priekšlasījums notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

RLB latviešu valodas attīstības kopas rīkotais pasākums notiks šodien, 8. aprīlī, pulksten 18:00. Priekšlasījums notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.

Vēsturisks pārskats par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā

Vēsturisku pārskatu par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā sniegs Dr. philol. Juris Baldunčiks. Priekšlasījumam sekos diskusija.

Pasākumā ir aicināti piedalīties var visi interesenti.

AVOTS: http://lvak.wordpress.com/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

08
04/2013

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai?

Sagatavojot notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējami 2 dokumentu noformēšanas varianti. Pirmajā variantā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) dokumenta oriģinālam, bet otrajā gadījumā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) no iesniegtā dokumenta izgatavotai notariāli apliecinātai kopijai. Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai - par to sīkāk šodienas rakstā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sagatavojot notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējami 2 dokumentu noformēšanas varianti. Pirmajā variantā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) dokumenta oriģinālam, bet otrajā gadījumā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) no iesniegtā dokumenta izgatavotai notariāli apliecinātai kopijai. Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai - par to sīkāk šodienas rakstā.

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam?

Nereti nonākot līdz notariāla tulkojuma noformēšanas jautājumam pasūtītāji skaidri nezina un nevar pateikt, vai tulkojumu būtu nepieciešams pievienot (jeb "piešūt") dokumenta oriģinālam vai notariālai kopijai. Atbilde šādos gadījumos ir pavisam vienkārša: tulkojumus oriģinālajiem dokumentiem pievieno tādos gadījumos, kad pasūtītājam iesniedzamo dokumentu nav būtiski saglabāt savā rīcībā, t.i, gadījumos, kad dokumentu ar tam pievienoto tulkojumu jāiesniedz nepieciešamajā iestādē un dokumenta oriģināla paturēšana nav vajadzīga. Šādi gadījumi var būt tad, kad iesniedzamais un tulkojamais dokuments ir derīgs tikai uz noteiktu laiku (piemēram, izziņa par nesodāmību, izziņa par nodokļu parādu neesamību, utt.) un / vai speciāli sagatavots iesniegšanai konkrētās iestādes vajadzībām.

Tulkojamā dokumenta paraugs

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno notariāli apliecinātai dokumenta kopijai?

Pretēji kā aprakstīs pirmajā piemērā, notariāli apliecināta kopija no dokumenta oriģināla tiek veidota gadījumā, ja pasūtītājs tulkojamā dokumenta oriģinālu vēlas paturēt pie sevis. Piemēram, tulkojot tādus dokumentus kā dzimšanas apliecība, laulības apliecība, pase, diplomi par vidējās un augstākās izglītības iegūšanu, utml., klienti faktiski visos gadījumos ir ieinteresēti veidot notariāli apliecinātas kopijas, kurām tad attiecīgi tiek pievienots notariāli apliecinātais tulkojums.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
03/2013