Atrodos ārvalstīs. Vajadzīgs notariāls tulkojums. Kā rīkoties?

Kā rāda pētījumi, galvenie cilvēku dzīvesvietas maiņas iemesli ir sekojoši: lielāki ģimenes ienākumi, labāki darba apstākļi, iespēja atklāt citu vidi, satikt citus cilvēkus, kā arī labāki laika apstākļi, u.c. Lai kāds arī nebūtu katra konkrētā cilvēka motīvs pārceļoties uz dzīvi citā valstī, tas vienmēr ir arī saistīts ar dažādu formalitāšu kārtošanu, dokumentu sagatavošanu un tulkošanu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā rāda pētījumi, galvenie cilvēku dzīvesvietas maiņas iemesli ir sekojoši: lielāki ģimenes ienākumi, labāki darba apstākļi, iespēja atklāt citu vidi, satikt citus cilvēkus, kā arī labāki laika apstākļi, u.c. Lai kāds arī nebūtu katra konkrētā cilvēka motīvs pārceļoties uz dzīvi citā valstī, tas vienmēr ir arī saistīts ar dažādu formalitāšu kārtošanu, dokumentu sagatavošanu un tulkošanu.

Kā rīkoties, ja atrodaties ārzemēs, bet līdzi paņemtais dokuments nav iztulkots un notariāli apliecināts?

Dažkārt gadās situācijas, ka atrodoties citā valstī tiek atskārsts, ka līdzi paņemtie dokumenti nav iztulkoti un notariāli apliecināti un/vai apostilizēti, t.i., tos nav iespējams pilnvērtīgi iesniegt nepieciešamajās iestādēs. Ārvalstīs, līdzīgi kā Latvijā, oficiālās iestādes pieņem vienīgi tādus dokumentus, kuri ir iztulkoti attiecīgās valsts oficiālajā valodā un kuriem pievienots klāt apostils (Apostille - apliecinājums, ka dokuments ir īsts). Šādas situācijas ir visai sarežģītas, jo ceļš uz Latviju ne vienmēr ir lēts un ātrs, taču, lai saņemtu notariāla tulkojuma apliecinājumu un/vai apostilizētu dokumentu, Latvijā notāram un LR ĀM Konsulārajā departamentā ir jāuzrāda dokumenta oriģināls. Kā rīkoties?

Notariāls tulkojums pa pastu

Šajā gadījumā ir iespējami divi varianti. Pirmais - doties ar dokumentiem uz Latviju personīgi (taču kā jau tika minēts iepriekš tam ir daži būtiski trūkumi). Otrais - sadarbībā ar Latvijā strādājošu tulkošanas biroju nosūtīt nepieciešamos dokumentus pa pastu. Arī šajā gadījumā jārēķinās ar zināmām neērtībām (process var patērēt salīdzinoši ilgu laiku), tomēr iespējamie ieguvumi var vairākkārtīgi atsvērt augstās ceļošanas izmaksas. Šādā veidā iespējams tikt arī pie dokumentu apostilizācijas, jo kopš 2012. gada ir atvieglota kārtība, kādā dokumentiem tiek pievienots apostils (nav vairs nepieciešama pilnvara, kad dokumentu apostilizācijai iesniedz trešā persona; nepieciešams vienīgi dokumenta oriģināls).

Mūsu tulkošanas birojam ir liela pieredze augstāk minēto pakalpojumu sniegšanā pa pastu. Šādā veidā pie notariāli apliecinātiem tulkojumiem un apostilizētiem dokumentiem tikuši klienti tādās valstīs kā Kanāda, ASV, Beļģija, Luksemburga, Īrija, Francija, Turcija, Krievija, Lielbritānija, u.c. Sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim iztulkot, notariāli apliecināt un/vai apostilizēt jūsu dokumentus pēc iespējas īsākā laika periodā!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

19
03/2013

Leipcigas grāmatu mesē tiks prezentēti Latvijas autoru tulkojumi

Kā informē LLC no 14. līdz 17.martam Vācijā notiks starptautiskais Leipcigas grāmatu tirgus, kurā piedalīsies arī Latvija. Mūsu valsts nozīmīgajā grāmatu gadatirgū tiks pārstāvēta gan ar grāmatniecības stenda starpniecību, gan ar rakstnieku lasījumiem.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā informē LLC no 14. līdz 17.martam Vācijā notiks starptautiskais Leipcigas grāmatu tirgus, kurā piedalīsies arī Latvija. Mūsu valsts nozīmīgajā grāmatu gadatirgū tiks pārstāvēta gan ar grāmatniecības stenda starpniecību, gan ar rakstnieku lasījumiem.

Latvijas stendā interesenti varēs iepazīties ar „Literatūras gada balvas 2011” laureātu daiļdarbiem, kā arī ar latviešu autoru jaunāko darbu paraugtulkojumiem.

Leipcigas grāmatu gadatirgus

Latvijas līdzdalības mērķis ir vēlme iepazīstināt apmeklētājus ar Latviju un tās literatūras tradīciju, kā arī ieinteresēt un attīstīt sadarbību ar Vācijas izdevniecībām, lai nākotnē starpvalstu literatūras apmaiņa būtu aktīvāka un aizvien vairāk latviešu autoru tiktu tulkoti vācu valodā.

Latvijas dalību Leipcigas grāmatu tirgū nodrošina Latvijas Republikas Kultūras ministrija, organizācija "Rīga 2014" un Latvijas Literatūras centrs (LLC).
 
AVOTS: Latvijas Literatūras centrs (LLC)

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

14
03/2013

Rekomendācijas tulkotājiem (1. daļa)

Jūsu uzmanībai piedāvājam rakstu sēriju, kurā aplūkotas raksturīgākās kļūdas tulkojumos, kā arī sniegti padomi kā vislabāk no šādām neprecizitātēm izvairīties.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Jūsu uzmanībai piedāvājam rakstu sēriju, kurā aplūkotas  raksturīgākās kļūdas tulkojumos, kā arī sniegti padomi kā vislabāk no šādām neprecizitātēm izvairīties.


PADOMI PAREIZAM VALODAS LIETOJUMAM

Populārākās kļūdas tulkojumos

 
Vispārīgi

1.  
Teksta jēga un burtiskums


Nevajadzētu tulkot tikai atsevišķus vārdus, pēc tam tos savirknēt neveiklos segmentos un vēl neveiklākos un/vai nesaprotamos teikumos. Vienmēr jācenšas uztvert teikuma jēga, nevis katra atsevišķā vārda nozīme. Pat ja kāda teikuma daļa vai viss teikums liekas nesaprotams, to nevar tā vienkārši atstāt. Jācenšas nonākt pie loģiska risinājuma, balstoties uz kontekstu pašā teikumā vai tekstā vispār. Šaubu gadījumā, pārlasot tulkojumu, vienkārši jāuzdod sev jautājums: „Vai tas tā tiešām varētu būt?; Vai tas izklausās loģiski?”

 
2.   Tulkojuma pārbaude


Pēc tam, kad tulkojums ir pabeigts, tas ir jāpārlasa, pārbaudot vai galarezultāts ir izdevies loģisks un lasītājam viegli uztverams. Nedrīkst aizmirst tulkojumu pārbaudīt, izmantojot valodas labotāju jeb spelčekeri. Tomēr kļūdu meklēšanā nevajadzētu paļauties tikai uz programmu vien. Teksts jāpārlasa pašam, jo ir kļūdas, ko programma vienkārši neuztver. Visbiežāk tie ir gadījumi, kad programma nepareizi uzrakstītu vārdu izlabo nepareizi, ievietojot tekstā vajadzīgajam vārdam uzbūves ziņā līdzīgu vārdu.

 

Vārdu izvēle un lietojums


3.  
Konsekvence


Ja esat izvēlējies vārdu kāda jēdziena apzīmēšanai, izmantojiet to konsekventi arī turpmāk tekstā. Neieviesiet vairākus terminus viena jēdziena apzīmēšanai. Pretējā gadījumā veidojas juceklis un lasītājam ir grūtības saprast tekstu. Ja tomēr tas ir nepieciešams stila uzlabošanai (situācijā, kad viens un tas pats vārds pārāk bieži atkārtojas pat vien teikuma ietvaros), ir pieļaujama sinonīma ieviešana. Taču tādā gadījumā šie abi vārdi uzskatāmi jālieto pārmaiņus, lai lasītājs saprastu, ka tie apzīmē vienu un to pašu priekšmetu, parādību utt.

Sinonīmus nevajadzētu baidīties izmantot, kādu citējot. Piemēram, sacīja, teica papildināt ar minēja, stāstīja, apgalvoja, izklāstīja utt.

Tomēr attiecībā uz juridiska rakstura tekstiem šis ir dzelžains likums. Jauna vārda parādīšanās nozīmē jaunu jēdzienu. No tā būtu jāizvairās par katru cenu. Tas pats attiecas arī uz pēdiņu un domu zīmes lietojumu.


Materiālu sagatavoja: tulkotājs un redaktors Valters Grigāns

Rekomendāciju 2. daļa

Rekomendāciju 3. daļa

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

13
03/2013