Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai?

Sagatavojot notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējami 2 dokumentu noformēšanas varianti. Pirmajā variantā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) dokumenta oriģinālam, bet otrajā gadījumā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) no iesniegtā dokumenta izgatavotai notariāli apliecinātai kopijai. Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai - par to sīkāk šodienas rakstā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sagatavojot notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējami 2 dokumentu noformēšanas varianti. Pirmajā variantā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) dokumenta oriģinālam, bet otrajā gadījumā - tulkojums tiek pievienots (piekniedēts, caurauklots un apzīmogots) no iesniegtā dokumenta izgatavotai notariāli apliecinātai kopijai. Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam un kad notariāli apliecinātai kopijai - par to sīkāk šodienas rakstā.

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno dokumenta oriģinālam?

Nereti nonākot līdz notariāla tulkojuma noformēšanas jautājumam pasūtītāji skaidri nezina un nevar pateikt, vai tulkojumu būtu nepieciešams pievienot (jeb "piešūt") dokumenta oriģinālam vai notariālai kopijai. Atbilde šādos gadījumos ir pavisam vienkārša: tulkojumus oriģinālajiem dokumentiem pievieno tādos gadījumos, kad pasūtītājam iesniedzamo dokumentu nav būtiski saglabāt savā rīcībā, t.i, gadījumos, kad dokumentu ar tam pievienoto tulkojumu jāiesniedz nepieciešamajā iestādē un dokumenta oriģināla paturēšana nav vajadzīga. Šādi gadījumi var būt tad, kad iesniedzamais un tulkojamais dokuments ir derīgs tikai uz noteiktu laiku (piemēram, izziņa par nesodāmību, izziņa par nodokļu parādu neesamību, utt.) un / vai speciāli sagatavots iesniegšanai konkrētās iestādes vajadzībām.

Tulkojamā dokumenta paraugs

Kādos gadījumos tulkojumu pievieno notariāli apliecinātai dokumenta kopijai?

Pretēji kā aprakstīs pirmajā piemērā, notariāli apliecināta kopija no dokumenta oriģināla tiek veidota gadījumā, ja pasūtītājs tulkojamā dokumenta oriģinālu vēlas paturēt pie sevis. Piemēram, tulkojot tādus dokumentus kā dzimšanas apliecība, laulības apliecība, pase, diplomi par vidējās un augstākās izglītības iegūšanu, utml., klienti faktiski visos gadījumos ir ieinteresēti veidot notariāli apliecinātas kopijas, kurām tad attiecīgi tiek pievienots notariāli apliecinātais tulkojums.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
03/2013

Rekomendācijas tulkotājiem (2. daļa)

Iepriekšējā rekomendāciju daļā tika aplūkoti šādi jautājumi, kuriem tulkotājiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība: tulkojuma pārbaude, konsekvence, teksta jēga un burtiskums. Šajā rekomendāciju daļā tiks aplūkoti jautājumi, kuri saistās ar vārdu pāru, kā arī vietniekvārdu pareizu lietojumu tulkojumos.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Iepriekšējā rekomendāciju daļā tika aplūkoti šādi jautājumi, kuriem tulkotājiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība: tulkojuma pārbaude, konsekvence, teksta jēga un burtiskums. Šajā rekomendāciju daļā tiks aplūkoti jautājumi, kuri saistās ar vārdu pāru, kā arī vietniekvārdu pareizu lietojumu tulkojumos.

(TURPINĀJUMS)
PADOMI PAREIZAM VALODAS LIETOJUMAM

Populārākās kļūdas tulkojumos


 
4.   Vārdu pāri


Katrā valodā ir t.s. vārdu pāri (vārdkopas) – vārdi, kas dabiski „iet kopā”. Tie ir vārdi, kas gadu gaitā ir nostiprinājuši saikni savā starpā. Ja kādu no šiem vārdiem aizstāj ar citu, veidojas neveikls vārdu savienojums.


Piemēram:

Iezīmēt/kļūt par pagrieziena punktu – Veidot/radīt pagrieziena punktu

Panākt vienprātību – sasniegt/dabūt vienprātību, nonākt pie vienprātības


Tāpēc svarīgi uzrakstīto pārlasīt un pajautāt sev "Vai tas izklausās labi?" Spēju instinktīvi uztvert šādus vārdu pārus var izkopt lasot ziņas, kur šādi savienojumi atkārtojas visai bieži.


5.  
Vietniekvārdi

A) Nepareizs viens otrs lietojums

Viens otrs – norāda uz DIVU vārdu savstarpējo attieksmi

Piemērs: Rūdis un Kārlis viens otru pazīst jau gadiem ilgi.


Cits – norāda uz VAIRĀKU vārdu savstarpējo attieksmi

Piemērs: Konflikts ciemā neizcēlās, jo cits citu pārāk labi pazina.

B) Nepareizs viņš/viņa lietojums

Bieži vien tas/tā/tie vietā kļūdaini tiek izmantoti viņš/viņa/viņi. Viņš – norāda uz dzīvām būtnēm, personificētiem priekšmetiem. Tas – norāda gan uz priekšmetiem, gan dzīvām būtnēm. Attiecībā uz dzīvām būtnēm, kas nav cilvēki, nevajadzētu izmantot viņš/viņa/viņi.
Piemērs: Mežā mani pārsteidza vilks. Viņš mani gandrīz saplosīja.
Piemērs: Kazlēni ir bieži jābaro. To audzēšana prasa rūpes.

C) Tu un jūs


Tu
un jūs ar lielo sākumburtu lieto tikai vēstulēs. Visos citos gadījumos, arī reklāmas materiālos, jāizmanto mazais sākumburts.

Materiālu sagatavoja: tulkotājs un redaktors Valters Grigāns


1. rekomendāciju daļa


3. rekomendāciju daļa

20
03/2013

Atrodos ārvalstīs. Vajadzīgs notariāls tulkojums. Kā rīkoties?

Kā rāda pētījumi, galvenie cilvēku dzīvesvietas maiņas iemesli ir sekojoši: lielāki ģimenes ienākumi, labāki darba apstākļi, iespēja atklāt citu vidi, satikt citus cilvēkus, kā arī labāki laika apstākļi, u.c. Lai kāds arī nebūtu katra konkrētā cilvēka motīvs pārceļoties uz dzīvi citā valstī, tas vienmēr ir arī saistīts ar dažādu formalitāšu kārtošanu, dokumentu sagatavošanu un tulkošanu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā rāda pētījumi, galvenie cilvēku dzīvesvietas maiņas iemesli ir sekojoši: lielāki ģimenes ienākumi, labāki darba apstākļi, iespēja atklāt citu vidi, satikt citus cilvēkus, kā arī labāki laika apstākļi, u.c. Lai kāds arī nebūtu katra konkrētā cilvēka motīvs pārceļoties uz dzīvi citā valstī, tas vienmēr ir arī saistīts ar dažādu formalitāšu kārtošanu, dokumentu sagatavošanu un tulkošanu.

Kā rīkoties, ja atrodaties ārzemēs, bet līdzi paņemtais dokuments nav iztulkots un notariāli apliecināts?

Dažkārt gadās situācijas, ka atrodoties citā valstī tiek atskārsts, ka līdzi paņemtie dokumenti nav iztulkoti un notariāli apliecināti un/vai apostilizēti, t.i., tos nav iespējams pilnvērtīgi iesniegt nepieciešamajās iestādēs. Ārvalstīs, līdzīgi kā Latvijā, oficiālās iestādes pieņem vienīgi tādus dokumentus, kuri ir iztulkoti attiecīgās valsts oficiālajā valodā un kuriem pievienots klāt apostils (Apostille - apliecinājums, ka dokuments ir īsts). Šādas situācijas ir visai sarežģītas, jo ceļš uz Latviju ne vienmēr ir lēts un ātrs, taču, lai saņemtu notariāla tulkojuma apliecinājumu un/vai apostilizētu dokumentu, Latvijā notāram un LR ĀM Konsulārajā departamentā ir jāuzrāda dokumenta oriģināls. Kā rīkoties?

Notariāls tulkojums pa pastu

Šajā gadījumā ir iespējami divi varianti. Pirmais - doties ar dokumentiem uz Latviju personīgi (taču kā jau tika minēts iepriekš tam ir daži būtiski trūkumi). Otrais - sadarbībā ar Latvijā strādājošu tulkošanas biroju nosūtīt nepieciešamos dokumentus pa pastu. Arī šajā gadījumā jārēķinās ar zināmām neērtībām (process var patērēt salīdzinoši ilgu laiku), tomēr iespējamie ieguvumi var vairākkārtīgi atsvērt augstās ceļošanas izmaksas. Šādā veidā iespējams tikt arī pie dokumentu apostilizācijas, jo kopš 2012. gada ir atvieglota kārtība, kādā dokumentiem tiek pievienots apostils (nav vairs nepieciešama pilnvara, kad dokumentu apostilizācijai iesniedz trešā persona; nepieciešams vienīgi dokumenta oriģināls).

Mūsu tulkošanas birojam ir liela pieredze augstāk minēto pakalpojumu sniegšanā pa pastu. Šādā veidā pie notariāli apliecinātiem tulkojumiem un apostilizētiem dokumentiem tikuši klienti tādās valstīs kā Kanāda, ASV, Beļģija, Luksemburga, Īrija, Francija, Turcija, Krievija, Lielbritānija, u.c. Sazinieties ar mums, un mēs ar prieku palīdzēsim iztulkot, notariāli apliecināt un/vai apostilizēt jūsu dokumentus pēc iespējas īsākā laika periodā!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

19
03/2013