Ar ko atšķiras notariāls tulkojuma apliecinājums no dokumenta apostilizācijas?

Ceļojot, dodoties strādāt vai mācīties uz ārvalstīm, attīstot uzņēmējdarbības sakarus, dibinot ģimeni ar ārvalstniekiem, kā arī īstenojot citas starptautiska rakstura aktivitātes, Latvijas iedzīvotājiem praktiski vienmēr nepieciešams nodrošināties ar derīgiem dokumentiem, kuri būtu atbilstoši izmantojami tepat Latvijā un/vai ārvalstīs.


Ceļojot, dodoties strādāt vai mācīties uz ārvalstīm, attīstot uzņēmējdarbības sakarus, dibinot ģimeni ar ārvalstniekiem, kā arī īstenojot citas starptautiska rakstura aktivitātes, Latvijas iedzīvotājiem praktiski vienmēr nepieciešams nodrošināties ar derīgiem dokumentiem, kuri būtu atbilstoši izmantojami tepat Latvijā un/vai ārvalstīs.

Šo formalitāšu kārtošana dažkārt var radīt dažādas neskaidrības un pārpratumus. Piemēram, viens no jautājumiem, kurus klienti mēdz uzdot zvērinātiem tulkotājiem, ir sekojošs: ar ko atšķiras notariāls tulkojums no apostilizācijas?

Kas ir notariāls tulkojums?

Notariāls tulkojums ir tulkojums, 1) kura pareizību ar savu parakstu apliecina zvērināts tulkotājs; un 2) zvērināta tulkotāja parakstu kā īstu apliecina zvērināts notārs. Par notariālu tulkojumu var uzskatīt gan pie dokumenta oriģināla piešūtu un apliecinātu tulkojumu, gan arī pie notariāli apliecinātas kopijas (kas ņemta nepastarpināti no dokumenta oriģināla) piešūtu un apstiprinātu tulkojumu. Šādus pakalpojumus (tostarp notariālu kopiju izveidi pie notāra) parasti nodrošina zvērināti tulkotāji (Piezvani - 25904727!).

Apostilizācija un notariāli tulkojumi

Kas ir apostilizācija?

Savukārt dokumenta apostilizācija ir dokumenta īstuma apliecināšana (tiek pārbaudīts, vai dokuments ir īsts un nav viltots). Šo procedūru Latvijā veic LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments.

Kopsavilkums

Īsumā: gan notariāls tulkojums, gan apostilizācija ir apliecinājuma veidi. Pirmajā gadījumā tiek apliecināta tulkotāja identitāte, bet otrajā - "dokumenta identitāte". Tulkotāja identitāti apliecina zvērināts notārs, savukārt dokumenta īstumu - LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (vai atbilstoša iestāde ārzemēs). Parasti no sākuma tiek veikts dokumenta notariāls tulkojums un tad šim dokumentam tiek pievienota Apostille.

11
02/2013

Klajā nācis „Latvju Teksti” vienpadsmitais izdevums

Šī gada pirmais žurnāla numurs sevī ietver aizvadītā gada Prozas lasījumos atzinību iemantojušo latviešu autoru daiļdarbus: nelielu daļu no I. Ābeles romāna „Klūgu spēks”, P. Pūrīša stāstu „Sabiedriskie” un I. Gailes stāstu „Piena ceļi”.


TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Šī gada pirmais žurnāla numurs sevī ietver aizvadītā gada Prozas lasījumos atzinību iemantojušo latviešu autoru daiļdarbus: nelielu daļu no I. Ābeles romāna „Klūgu spēks”, P. Pūrīša stāstu „Sabiedriskie” un I. Gailes stāstu „Piena ceļi”.

Žurnālā publicēti Jāņa Rokpeļņa, Ivetas Šimkus un Ronalda Brieža dzejoļi. Tiek piedāvāta iespēja iepazīties arī ar čehu liriķa P. Borkoveca darbiem. Žurnāla 11. numurā ir publicētas divas intervijas. Kārlis Vērdiņš intervē lietuviešu liriķi un kultūras darbinieku Kornēliju Plateli. Savukārt krievu dzejnieku Staņislavu Ļvovski intervē Maira Asare un Sergejs Moreino.

Latvju teksti 2013_1

Tāpat žurnālā publicēta somu literatūras zinātnieka un izcilā somu dzejnieka Penti Sārikoski dēla Saskas Sārikoski eseja par tēvu, ko viņš nolasīja 2012. gada 14. novembrī Somijas vēstniecībā Rīgā. Tikmēr Ilze Jansone apzinājusi speciālistu viedokļus par jauno Bībeles tulkojumu, kā arī piedāvā savus komentārus. Vilis Kasims uzrakstījis rakstu „Mutācijas, replikācijas un transformācijas angļu grāmatās 2012. gadā”. Žurnālā iekļauti arī daudzi citi interesanti materiāli.

Pateicoties VKKF, 2013. gadā žurnālu „Latvju Teksti” izdos sešas reizes.

AVOTS: Latvijas Literatūras centrs (www.literature.lv).

TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

08
02/2013

Profesionāli tulkojumi no latviešu, krievu un angļu valodas ungāru valodā

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā profesionālus tulkojumus no latviešu (krievu, angļu) valodas ungāru valodā, kā arī pretējā virzienā (tulkojumus no ungāru valodas latviešu, krievu, angļu valodā (kā arī retāk izplatītās valodu kombinācijās)).


TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā profesionālus tulkojumus no latviešu (krievu, angļu) valodas ungāru valodā, kā arī pretējā virzienā (tulkojumus no ungāru valodas latviešu, krievu, angļu valodā, kā arī citās retāk izplatītās valodu kombinācijās). Ungāriski (latviski, krieviski, angliski ) iespējams iztulkot visdažādākā tekstus - juridiskus dokumentus (līgumus, laulību reģistrācijas dokumentus, dzimšanas apliecības, policijas izziņas, uzņēmumu dibināšanas dokumentus, u.c.); medicīniskus dokumentus (ārstu atzinumus, izziņas, veselības stāvokļa novērtējumus, u.c.); tehniskus tekstus (produktu aprakstus, rokasgrāmatas un lietošanas pamācības, u.c.); izglītības dokumentus (atestātus, sertifikātus, apliecības, diplomus, liecības, u.c.).

Publiskus (oficiālu iestāžu izdotus) dokumentus (kuri ir parakstīti un apzīmogoti) iespējams apliecināt arī notariāli. Šādus dokumentus tālāk ir iespējams arī apostilizēt (apliecināt to izdošanas likumību jeb īstumu). Tāpat pastāv iespēja tulkojuma pareizību apliecināt ar tulkotāja parakstu un tulkošanas biroja zīmogu.

Sazinieties ar mūsu biroju, un mēs ar prieku Jums palīdzēsim iztulkot nepieciešamos dokumentus, kā arī sagatavot tos iesniegšanai valsts iestādēs kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.

Ungārijas karogs


Nelielai uzziņai par ungāru valodu:

 • Ungāriski pasaulē runā vairāk nekā 14 miljoni iedzīvotāju.
 • Ungāriski runā arī tādās valstīs kā: Rumānija, Slovākija, Serbija, Ukraina, Horvātija, Austrija, Slovēnija.
 • Ungāri rakstībai izmanto latīņu alfabētu.
 • Ungāru alfabēts sastāv no 25 līdzskaņiem un 14 patskaņiem,
 • Līdzīgi kā latviešu valodā ungāru valodā vairumā gadījumu uzsvars tiek likts uz vārda pirmo zilbi.


Plaši lietotas frāzes ungāru valodā:

 • labrīt - jó reggelt
 • labdien - jó napot
 • sveiki - szia, szervusz
 • labvakar - jó estét
 • uz redzēšanos - viszontlátásra
 • atvainojiet - elnézést
 • mans vārds ir... - a nevem ....
 • es runāju angliski - beszélek angolul

 

TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

05
02/2013