Leipcigas grāmatu mesē tiks prezentēti Latvijas autoru tulkojumi

Kā informē LLC no 14. līdz 17.martam Vācijā notiks starptautiskais Leipcigas grāmatu tirgus, kurā piedalīsies arī Latvija. Mūsu valsts nozīmīgajā grāmatu gadatirgū tiks pārstāvēta gan ar grāmatniecības stenda starpniecību, gan ar rakstnieku lasījumiem.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā informē LLC no 14. līdz 17.martam Vācijā notiks starptautiskais Leipcigas grāmatu tirgus, kurā piedalīsies arī Latvija. Mūsu valsts nozīmīgajā grāmatu gadatirgū tiks pārstāvēta gan ar grāmatniecības stenda starpniecību, gan ar rakstnieku lasījumiem.

Latvijas stendā interesenti varēs iepazīties ar „Literatūras gada balvas 2011” laureātu daiļdarbiem, kā arī ar latviešu autoru jaunāko darbu paraugtulkojumiem.

Leipcigas grāmatu gadatirgus

Latvijas līdzdalības mērķis ir vēlme iepazīstināt apmeklētājus ar Latviju un tās literatūras tradīciju, kā arī ieinteresēt un attīstīt sadarbību ar Vācijas izdevniecībām, lai nākotnē starpvalstu literatūras apmaiņa būtu aktīvāka un aizvien vairāk latviešu autoru tiktu tulkoti vācu valodā.

Latvijas dalību Leipcigas grāmatu tirgū nodrošina Latvijas Republikas Kultūras ministrija, organizācija "Rīga 2014" un Latvijas Literatūras centrs (LLC).
 
AVOTS: Latvijas Literatūras centrs (LLC)

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

14
03/2013

Rekomendācijas tulkotājiem (1. daļa)

Jūsu uzmanībai piedāvājam rakstu sēriju, kurā aplūkotas raksturīgākās kļūdas tulkojumos, kā arī sniegti padomi kā vislabāk no šādām neprecizitātēm izvairīties.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Jūsu uzmanībai piedāvājam rakstu sēriju, kurā aplūkotas  raksturīgākās kļūdas tulkojumos, kā arī sniegti padomi kā vislabāk no šādām neprecizitātēm izvairīties.


PADOMI PAREIZAM VALODAS LIETOJUMAM

Populārākās kļūdas tulkojumos

 
Vispārīgi

1.  
Teksta jēga un burtiskums


Nevajadzētu tulkot tikai atsevišķus vārdus, pēc tam tos savirknēt neveiklos segmentos un vēl neveiklākos un/vai nesaprotamos teikumos. Vienmēr jācenšas uztvert teikuma jēga, nevis katra atsevišķā vārda nozīme. Pat ja kāda teikuma daļa vai viss teikums liekas nesaprotams, to nevar tā vienkārši atstāt. Jācenšas nonākt pie loģiska risinājuma, balstoties uz kontekstu pašā teikumā vai tekstā vispār. Šaubu gadījumā, pārlasot tulkojumu, vienkārši jāuzdod sev jautājums: „Vai tas tā tiešām varētu būt?; Vai tas izklausās loģiski?”

 
2.   Tulkojuma pārbaude


Pēc tam, kad tulkojums ir pabeigts, tas ir jāpārlasa, pārbaudot vai galarezultāts ir izdevies loģisks un lasītājam viegli uztverams. Nedrīkst aizmirst tulkojumu pārbaudīt, izmantojot valodas labotāju jeb spelčekeri. Tomēr kļūdu meklēšanā nevajadzētu paļauties tikai uz programmu vien. Teksts jāpārlasa pašam, jo ir kļūdas, ko programma vienkārši neuztver. Visbiežāk tie ir gadījumi, kad programma nepareizi uzrakstītu vārdu izlabo nepareizi, ievietojot tekstā vajadzīgajam vārdam uzbūves ziņā līdzīgu vārdu.

 

Vārdu izvēle un lietojums


3.  
Konsekvence


Ja esat izvēlējies vārdu kāda jēdziena apzīmēšanai, izmantojiet to konsekventi arī turpmāk tekstā. Neieviesiet vairākus terminus viena jēdziena apzīmēšanai. Pretējā gadījumā veidojas juceklis un lasītājam ir grūtības saprast tekstu. Ja tomēr tas ir nepieciešams stila uzlabošanai (situācijā, kad viens un tas pats vārds pārāk bieži atkārtojas pat vien teikuma ietvaros), ir pieļaujama sinonīma ieviešana. Taču tādā gadījumā šie abi vārdi uzskatāmi jālieto pārmaiņus, lai lasītājs saprastu, ka tie apzīmē vienu un to pašu priekšmetu, parādību utt.

Sinonīmus nevajadzētu baidīties izmantot, kādu citējot. Piemēram, sacīja, teica papildināt ar minēja, stāstīja, apgalvoja, izklāstīja utt.

Tomēr attiecībā uz juridiska rakstura tekstiem šis ir dzelžains likums. Jauna vārda parādīšanās nozīmē jaunu jēdzienu. No tā būtu jāizvairās par katru cenu. Tas pats attiecas arī uz pēdiņu un domu zīmes lietojumu.


Materiālu sagatavoja: tulkotājs un redaktors Valters Grigāns

Rekomendāciju 2. daļa

Rekomendāciju 3. daļa

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

13
03/2013

LZNP: “Notariālu kopiju apliecinājuma tekstos jāizvairās no formulējuma 'oriģināls' ”

Notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējams pievienot divu veidu dokumentiem: 1) dokumentu oriģināliem; un 2) dokumentu notariāli apliecinātām kopijām. Abos gadījumos dokumentiem pievienojami speciāli sagatavoti apliecinājuma teksti. 2013. gada 1. februāra sēdē Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņēma lēmumu, ka notariālu kopiju apliecinājuma tekstos būtu jāizvairās no vārda 'oriģināls' lietošanas.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējams pievienot divu veidu dokumentiem: 1) dokumentu oriģināliem; un 2) dokumentu notariāli apliecinātām kopijām. Abos gadījumos dokumentiem pievienojami speciāli sagatavoti apliecinājuma teksti. 2013. gada 1. februāra sēdē Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņēma lēmumu, ka notariālu kopiju apliecinājuma tekstos būtu jāizvairās no vārda 'oriģināls' lietošanas. Plašāks skaidrojuma teksts pieejams zemāk:

Par norakstu (jeb kopiju) apliecināšanu


Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk - Padome) š.g. 1.februāra sēdē izskatīja sūdzību, kuras pamatā ir zvērināta notāra taisītajā noraksta apliecinājumā ierakstītais, ka noraksts ir salīdzināts ar dokumenta oriģinālu un pilnībā tam atbilst.

Ņemot vērā Notariāta likuma IX nodaļā noteiktos zvērināta notāra pienākumus, kā ari to, ka vārda „oriģināls" lietošana noraksta apliecinājuma uzrakstā praksē rada strīdus par zvērināta notāra pienākumu apjomu noraksta apliecināšanā, Padome nolēma sniegt šādu skaidrojumu.

Notariāta likuma IX nodaļā nav noteikts zvērināta notāra pienākums konstatēt un apstiprināt noraksta apliecināšanai iesniegtā dokumenta īstumu un formu (piem. vai iesniegts oriģināls). Zvērinātam notāram nav iespējams pārbaudīt to, vai viņam iesniegtais dokuments ir atzīstams par oriģinālu. Zvērinātam notāram ir tikai jāsalīdzina dokumenta noraksts ar iesniegto dokumentu.

Saskaņā ar Notariāta likuma 119.pantu, apliecinot dokumenta norakstu, zvērināts notārs pārbauda tikai noraksta atbilstību iesniegtajam dokumentam un to norāda apliecinājuma uzrakstā, ja dokumenta saturs nav acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu.

Ievērojot minēto, noraksta apliecinājuma uzrakstā izmantojams Notariāta likuma 119.panta formulējums, piemēram, „apliecinu šā noraksta atbilstību dokumentam, ko uzrādīja” vai „noraksts atbilst uzrādītajam dokumentam”, izvairoties lietot vārdu ‘oriģināls’.

Par norakstu apliecināšanu

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
03/2013