Rekomendācijas tulkotājiem (1. daļa)

Jūsu uzmanībai piedāvājam rakstu sēriju, kurā aplūkotas raksturīgākās kļūdas tulkojumos, kā arī sniegti padomi kā vislabāk no šādām neprecizitātēm izvairīties.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Jūsu uzmanībai piedāvājam rakstu sēriju, kurā aplūkotas  raksturīgākās kļūdas tulkojumos, kā arī sniegti padomi kā vislabāk no šādām neprecizitātēm izvairīties.


PADOMI PAREIZAM VALODAS LIETOJUMAM

Populārākās kļūdas tulkojumos

 
Vispārīgi

1.  
Teksta jēga un burtiskums


Nevajadzētu tulkot tikai atsevišķus vārdus, pēc tam tos savirknēt neveiklos segmentos un vēl neveiklākos un/vai nesaprotamos teikumos. Vienmēr jācenšas uztvert teikuma jēga, nevis katra atsevišķā vārda nozīme. Pat ja kāda teikuma daļa vai viss teikums liekas nesaprotams, to nevar tā vienkārši atstāt. Jācenšas nonākt pie loģiska risinājuma, balstoties uz kontekstu pašā teikumā vai tekstā vispār. Šaubu gadījumā, pārlasot tulkojumu, vienkārši jāuzdod sev jautājums: „Vai tas tā tiešām varētu būt?; Vai tas izklausās loģiski?”

 
2.   Tulkojuma pārbaude


Pēc tam, kad tulkojums ir pabeigts, tas ir jāpārlasa, pārbaudot vai galarezultāts ir izdevies loģisks un lasītājam viegli uztverams. Nedrīkst aizmirst tulkojumu pārbaudīt, izmantojot valodas labotāju jeb spelčekeri. Tomēr kļūdu meklēšanā nevajadzētu paļauties tikai uz programmu vien. Teksts jāpārlasa pašam, jo ir kļūdas, ko programma vienkārši neuztver. Visbiežāk tie ir gadījumi, kad programma nepareizi uzrakstītu vārdu izlabo nepareizi, ievietojot tekstā vajadzīgajam vārdam uzbūves ziņā līdzīgu vārdu.

 

Vārdu izvēle un lietojums


3.  
Konsekvence


Ja esat izvēlējies vārdu kāda jēdziena apzīmēšanai, izmantojiet to konsekventi arī turpmāk tekstā. Neieviesiet vairākus terminus viena jēdziena apzīmēšanai. Pretējā gadījumā veidojas juceklis un lasītājam ir grūtības saprast tekstu. Ja tomēr tas ir nepieciešams stila uzlabošanai (situācijā, kad viens un tas pats vārds pārāk bieži atkārtojas pat vien teikuma ietvaros), ir pieļaujama sinonīma ieviešana. Taču tādā gadījumā šie abi vārdi uzskatāmi jālieto pārmaiņus, lai lasītājs saprastu, ka tie apzīmē vienu un to pašu priekšmetu, parādību utt.

Sinonīmus nevajadzētu baidīties izmantot, kādu citējot. Piemēram, sacīja, teica papildināt ar minēja, stāstīja, apgalvoja, izklāstīja utt.

Tomēr attiecībā uz juridiska rakstura tekstiem šis ir dzelžains likums. Jauna vārda parādīšanās nozīmē jaunu jēdzienu. No tā būtu jāizvairās par katru cenu. Tas pats attiecas arī uz pēdiņu un domu zīmes lietojumu.


Materiālu sagatavoja: tulkotājs un redaktors Valters Grigāns

Rekomendāciju 2. daļa

Rekomendāciju 3. daļa

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

13
03/2013

LZNP: “Notariālu kopiju apliecinājuma tekstos jāizvairās no formulējuma 'oriģināls' ”

Notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējams pievienot divu veidu dokumentiem: 1) dokumentu oriģināliem; un 2) dokumentu notariāli apliecinātām kopijām. Abos gadījumos dokumentiem pievienojami speciāli sagatavoti apliecinājuma teksti. 2013. gada 1. februāra sēdē Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņēma lēmumu, ka notariālu kopiju apliecinājuma tekstos būtu jāizvairās no vārda 'oriģināls' lietošanas.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Notariāli apliecinātus tulkojumus ir iespējams pievienot divu veidu dokumentiem: 1) dokumentu oriģināliem; un 2) dokumentu notariāli apliecinātām kopijām. Abos gadījumos dokumentiem pievienojami speciāli sagatavoti apliecinājuma teksti. 2013. gada 1. februāra sēdē Latvijas Zvērinātu notāru padome pieņēma lēmumu, ka notariālu kopiju apliecinājuma tekstos būtu jāizvairās no vārda 'oriģināls' lietošanas. Plašāks skaidrojuma teksts pieejams zemāk:

Par norakstu (jeb kopiju) apliecināšanu


Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk - Padome) š.g. 1.februāra sēdē izskatīja sūdzību, kuras pamatā ir zvērināta notāra taisītajā noraksta apliecinājumā ierakstītais, ka noraksts ir salīdzināts ar dokumenta oriģinālu un pilnībā tam atbilst.

Ņemot vērā Notariāta likuma IX nodaļā noteiktos zvērināta notāra pienākumus, kā ari to, ka vārda „oriģināls" lietošana noraksta apliecinājuma uzrakstā praksē rada strīdus par zvērināta notāra pienākumu apjomu noraksta apliecināšanā, Padome nolēma sniegt šādu skaidrojumu.

Notariāta likuma IX nodaļā nav noteikts zvērināta notāra pienākums konstatēt un apstiprināt noraksta apliecināšanai iesniegtā dokumenta īstumu un formu (piem. vai iesniegts oriģināls). Zvērinātam notāram nav iespējams pārbaudīt to, vai viņam iesniegtais dokuments ir atzīstams par oriģinālu. Zvērinātam notāram ir tikai jāsalīdzina dokumenta noraksts ar iesniegto dokumentu.

Saskaņā ar Notariāta likuma 119.pantu, apliecinot dokumenta norakstu, zvērināts notārs pārbauda tikai noraksta atbilstību iesniegtajam dokumentam un to norāda apliecinājuma uzrakstā, ja dokumenta saturs nav acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu.

Ievērojot minēto, noraksta apliecinājuma uzrakstā izmantojams Notariāta likuma 119.panta formulējums, piemēram, „apliecinu šā noraksta atbilstību dokumentam, ko uzrādīja” vai „noraksts atbilst uzrādītajam dokumentam”, izvairoties lietot vārdu ‘oriģināls’.

Par norakstu apliecināšanu

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

11
03/2013

Tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu vārdnīca

Kopš 2013. gada februāra nogales tulkiem un tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu datubāze jeb elektroniskā vārdnīca. Valsts valodas centra (VVC) paspārnē apkopoti, papildināti un uzlaboti vairāk nekā 350 tūkstoši dažādu nozaru šķirkļi. Terminus iespējams meklēt un tulkot latviešu, angļu, krievu, vācu, franču un latīņu valodās.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kopš 2013. gada februāra nogales tulkiem un tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu datubāze jeb elektroniskā vārdnīca. Valsts valodas centra (VVC) paspārnē apkopoti, papildināti un uzlaboti vairāk nekā 350 tūkstoši dažādu nozaru šķirkļi. Terminus iespējams meklēt un tulkot latviešu, angļu, krievu, vācu, franču un latīņu valodās.

Atjaunotā terminu datubāze ir veidota uz savulaik VVC sastāvā iekļautā Tulkošanas un terminoloģijas centra (TTC) elektroniskās vārdnīcas pamata. Tāpat datubāzes krājumā iekļauti LZA Terminoloģijas komisijā un tās apakškomisijās apstiprinātie termini.

VVC terminu datu bāze

Vārdnīca ir veidota izmantojot interaktīvus elementus, ļaujot tulkotājiem nonākt pie pēc iespējas pilnīgākas termina izpratnes. Atverot šķirkli, lietotājiem tiek dota iespēja iepazīties gan ar termina avotu, gan definīciju, gan arī komentāriem. Pie katra atvērta šķirkļa atrodams simbols "?". Nospiežot uz tā, tiek atvērta speciāla saziņas forma, ar kuras palīdzību par katru konkrēto terminu tiek dota iespēja uzdot jautājumu VVC speciālistiem. Informācijas sadaļā interesenti var iegūt papildu informāciju par jautājumiem, kuri saistīti ar terminoloģijas un citu valodas normu lietošanu.

Meklējot terminus, meklēšanas rezultātus iespējams sašaurināt nosakot sekojošus atlases kritērijus: aizsardzība, apdrošināšana, bioloģija, celtniecība, datorzinātne, dokumenti un informācija, Eiropas Savienība, elektrotehnika, finanses un nodokļi, fizika, ģeogrāfija un kosmoss, izdevējdarbība un iespiešana, izglītība, kalnrūpniecība, ķīmija, ķīmijas rūpniecība, kodoltehnoloģijas, komercija un preču aprite, kooperatīvi un korporācijas, lauksaimniecība, likumdošana un tiesību akti, makroekonomika, māksla, mašīnbūve, matemātika, medicīna, metalurģija un dzelzs, nodarbinātība, pārvalde un administrācija, politika un starptautiskās attiecības, ražošana un amatniecība, reliģija un filosofija, riska pārvaldība un drošība, sociālās zinātnes, sports, standartizācija un metroloģija, starptautiskās organizācijas, statistika, tehnoloģija, telekomunikācijas un pasta pakalpojumi, transports, valoda un literatūra, valsts ekonomika, vēsture, zemes īpašums, zemes resursi un enerģija, zinātne un kultūra.

VVC atgādina: "Būtiski atcerēties to, ka attiecībā uz terminoloģiju parasti runā par terminu ekvivalentiem, nevis terminu tulkojumiem, ar to uzsverot, ka terminoloģijas darba pamatuzdevums ir nodrošināt dažādās valodās izteikto terminu savstarpēju jēdzienisku atbilstību, neizvirzot par mērķi obligāti panākt arī leksisku vienādību."

Terminu datu bāze atrodama sekojošā adresē: http://termini.vvc.gov.lv/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

07
03/2013