Skolas dokumentu tulkošana

Skolas dokumentu tulkošana, notariāla tulkojumu apliecināšana, kā arī dokumentu legalizēšana ar Apostille nereti ir mācību iestāžu pamata prasība uzņemot jaunos audzēkņus savās rindās.

Skolas dokumentu tulkošana

Skolas dokumentu tulkošana, notariāla tulkojumu apliecināšana, kā arī dokumentu legalizēšana ar Apostille nereti ir mācību iestāžu pamata prasība uzņemot jaunos audzēkņus savās rindās.


Neskatoties uz to, vai tās ir internātskolas, koledžas, mūzikas, mākslas vai sporta skolas, neklātienes un vakara (maiņu) vidusskolas, profesionālās vai arodizglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, vispārizglītojošās sākumskolas, pamatskolas vidusskolas, ģimnāzijas vai augstskolas, to audzēkņiem tiek pieprasīti iepriekšējo mācību iestāžu dokumenti.


Parasti šie dokumenti ir liecības, sekmju izraksti, sertifikāti, diplomi, atestāti, apliecinājumi, rekomendācijas vēstules, raksturojumi, goda raksti un citi mācību statusu apliecinoši dokumenti. Šo minēto vai jebkuru citu skolas dokumentu tulkošana nepieciešama, lai jaunajā mācību iestādē pierādītu potenciālā skolnieka vai studenta sekmju un prasmju līmeni, kā arī novērtētu to atbilstību konkrētā mācību kursa vai izglītības iestādes prasībām.


Skolas dokumentu tulkošana un tulkojumu notariāla apliecināšana parasti aizņem 1-3 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. Ja nepieciešama arī legalizēšana ar Apostille, tad tas var vēl papildus prasīt 2 darba dienas. Kopējais dokumentu kārtošanas ilgums gandrīz nekad nepārsniedz nedēļu no oriģinālu iesniegšanas brīža.
 

Lai iegūtu skolas dokumentu notariālu tulkojumu:


1) Sazinieties ar tulkošanas biroju, lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma izmaksas un darba izpildes termiņus
(+371 25904727);


2) Iesniedziet tulkojamos dokumentus tulkošanas birojā (vai iesūtiet to oriģinālus pa pastu);


3) Saņemiet gatavos skolas dokumentus, kuri būs pilnībā sagatavoti un derīgi iesniegšanai ārvalstu mācību iestādē.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

 

Skolas dokumentu tulkošana

AV: skolas dokumentu tulkošana, ārvalstu, ārzemju, ārzemes, augstskola, koledža, mācību iestāde, skola, certified, zvērināts notārs, zvērināts tulkotājs, sertificēts tulkotājs, ar tulkotāja parakstu, legalizēt ar Apostille, apostils, aposilu, kur, kā, kādā veidā, Rīgā, centrā, Elizabetes iela 75, Vērmanes dārzs, Merķeļa iela, Barona, iela, Tērbatas iela, Brīvības iela, Čaka iela, steidzami, ātrāk, ASV, ES, Latvija, Krievija, perevod, treanslation certified, certify, iestāties, prasības, eksāmeni, pielīdzināšana, kas ir derīgs, valid, oficiāls, sertificēts, notarizēts, notarized, legalized, legal, legally, juridisks tulkojums, derīgs tulkojums, apliecināts tulkojums, apstiprināts tulkojums, zvērināts tulkojums, mācības mācīšanās skola, priekšmeti, mācību, studijas, students, bakalaurs, maģistrs, profesionālā izglītība.

22
02/2019

Нотариальное заверение перевода

Как правило, перед тем, как предъявить документы в официальные учреждения Латвии или какого-либо еще государства, вам нужно будет их перевести. Это означает, что вам понадобится нотариальное заверение (и заверение апостилем (Apostille)).


Звоните нам по номеру (+371) 25904727, или же напишите по почте info@rigastulki.lv, чтобы договориться о наиболее удобном решении.


Что такое нотариально заверенный перевод документов?


Значительная часть наших клиентов запрашивает перевод официальных документов. Это могут быть персональные документы наподобие паспорта, водительских прав, свидетельства о рождении и т.д. или такие правовые документы, как свидетельство о праве собственности, включая право владения землей; документы на машину; документы на недвижимость и т.д.


Как правило, перед тем, как предъявить документы в официальные учреждения Латвии или какого-либо еще государства, вам нужно будет их перевести. Это означает, что вам понадобится нотариальное заверение (и заверение апостилем (Apostille)).


Нотариально заверенный перевод – это перевод, который своей подписью заверяет присяжный переводчик, а подпись присяжного переводчика заверяет нотариус. Присяжный переводчик дал нотариусу клятву, обязуясь делать правильные и точные переводы. Кроме того, присяжный переводчик несет полную ответственность за сознательно недостоверный и/или неправильный перевод согласно 300-й и 302-й статье Уголовного закона Латвийской Республики.

Нотариальное заверение перевода


Для нотариального заверения необходим оригинал документа


Нотариальное заверение выполняется в два этапа: сперва документ переводят, затем его нотариально заверяют. В соответствии с латвийским законом о нотариате, нотариус заверяет правильность перевода с одного языка на другой, если он владеет соответствующими языками. В случае, если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод можно осуществить посредством переводчика, а достоверность его подписи затем подтверждается нотариусом.


Чтобы нотариально заверить перевод, вы должны принести оригиналы документов в наш офис. Вы сможете проконсультироваться с любым из наших специалистов насчет предоставления всей необходимой информации, а также по поводу согласованного срока выполнения и стоимости.


Виды нотариального заверения перевода


- Заверение прилагаемое к оригиналу документа: к оригиналу документа прилагается (подшивается) перевод, заверенный присяжным переводчиком, чью подпись заверяет нотариус.


- Заверение прилагаемое к копии: к фотокопии оригинала документа подшивается заверенный присяжным переводчиком перевод на соответствующий язык; фотокопия с переводом заверяется нотариусом только после предъявления оригинала документа.


Как быстро можно получить нотариально заверенный перевод?


Заверение документа зависит от продолжительности процесса перевода, которая связана с объемом документов, а также время работы нотариуса. Информацию о времени, необходимом для изготовления заказа, вам любезно предоставят наши сотрудники.


Звоните нам по номеру (+371) 25904727, или же напишите по почте info@rigastulki.lv, чтобы договориться о наиболее удобном решении.

15
01/2019

Tulkošana | Notariāla apliecināšana | Legalizēšana ar Apostille

Tulkošana, tulkojumu notariāla apliecināšana un dokumentu legalizēšana (ar Apostille)


Tulkošana | Notariāla apliecināšana | Legalizēšana ar Apostille


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

Tulkošana
Tulkošana veido vienu no trim izmaksu pozīcijām, kura tiek aprēķināta, veicot dokumenta tulkošanu ar notariālu apliecinājumu un tā legalizēšanu. Tulkošanas izmaksas ir atkarīgas no sekojošiem faktoriem: 1) dokumentu skaits; 2) dokumentu/teksta apjoms; 3) steidzamība; 4) valodu pāris (tulkojumi uz/no retākām valodām būs dārgāki) 5) sarežģītība. Šī iemesla dēļ precīzas izmaksas iespējams piedāvāt tikai pēc iepazīšanās ar konkrētiem/tulkojamajiem dokumentiem. Parasti tulkošanas darbs aizņem pāris dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža, taču to būtiski var ietekmēt tulkojamo dokumentu daudzums/apjoms. 

Notariāla apliecināšana
Otro pakalpojuma izmaksu pozīciju veido tulkojumu notariāla apliecināšana. Arī šo pozīciju ietekmē vairāki faktori - 1) apjoms; 2) steidzamība; 3) valoda (noraksti svešvalodās būs dārgāki). Notariāla apliecināšana tulkojumiem parasti aizņem pāris darba dienas. Taču precīzākas aplēses par termiņiem un izmaksām ir iespējams veikt tikai pēc iepazīšanās ar tulkojamajiem dokumentiem. Tāpat jāņem vērā, ka veicot notariālus tulkojumus tulkošanas birojā nepieciešams iesniegt tulkojamo dokumentu oriģinālus, jo bez tiem apliecināšanu pie notāra nav iespējams veikt.
 

Legalizēšana ar Apostille
Legalizēšana ar Apostille nepieciešama, lai apliecinātu dokumenta īstumu (to, ka tas nav viltots). Respektīvi, ar Apostille palīdzību tiek apliecināts amatpersonas paraksts un/vai zīmogs, kura izdevusi oficiālo dokumentu. Šis apliecinājuma veids tiek prasīts teju visās valstīs un bez tā iekšzemes/ārvalstu iestādēs dokumentu nebūs iespējams iesniegt pat tad, ja tam būs pievienots notariāls tulkojums. Kaut arī apliecināt ar Apostille var gan tulkojumu gan notariālu kopiju, parasti apliecināšana tiek veikta dokumenta oriģinālam. Atsevišķos, ļoti retos gadījumos, iestāde var pieprasīt legalizēt pilnīgi visus ar oriģinālu saistītos dokumentus: pašu oriģinālu, notariālo kopiju (ja tāda izveidota) un notariālo tulkojumu. Lielākajā vairumā gadījumu pilnībā pietiek ar 1 apostiles izgatavošanu. Šaubu gadījumā noteikti nepieciešams vērsties iestādē, kurā dokumentus tiek plānots iesniegt, lai noskaidrotu, kuru dokumentu tieši tā vēlas saņemt legalizētu - pašu dokumenta oriģinālu, tā notariālo norakstu jeb kopiju, vai arī tā notariālo tulkojumu. Parastā legalizācijas procedūra (kura nav steidzama) ilgst 2 darba dienas. Legalizēt dokumentu iespējams valstī, kura dokumentu izdevusi. Tāpēc, piemēram, ja dokumentu kurš izdots Latvijā, vēlēsities legalizēt ārvalstīs tas būs ļoti sarežģīti vai pat pilnībā neiespējami. Šo procedūru vislabāk veikt laikus uz vietas izdevējvalstī pirms valsts robežas šķērsošanas. 
 

Pilns pakalpojumu serviss
Nereti gadās situācijas kad klients ar savu oriģinālo dokumentu jau atrodas ārzemēs un tikai tad tiek informēts no ārvalstu iestāžu puses, ka viņa/viņas dokumentam nepieciešama tulkošana, notariāla apliecināšana un legalizēšana ar Apostille. Tādos gadījumos iespējams dokumentu sūtīt uz Latviju ar ierakstītu vēstuli un tulkošanas biroja darbinieks varēs veikt visas iepriekš minētās darbības, lai klienta dokumentu pilnībā padarītu derīgu lietošanai ārvalstīs. Tāpat tulkošanas birojs gatavo dokumentu varēs nosūtīt klientam atpakaļ uz vajadzīgo valsti. Pirms šīs darbības veikt, ļoti ieteicams vispirms nosūtīt tulkojamos dokumentus skenētā veidā (vai vismaz fotografētā veidā) uz tulkošanas biroja e-pastu (info@rigastulki.lv), lai tulkošanas birojs laicīgi spētu: 1) konsultēt klientu par visām pakalpojuma niansēm un citiem iespējamajiem jautājumiem; 2) piedāvātu precīzas pakalpojuma izmaksas un termiņus; 3) vienotos par pārējiem pakalpojuma jautājumiem (rekvizīti, rēķina sagatavošana, gatavo dokumentu piegāde, utml.).

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

Tulkošana  Notariāla apliecināšana  Legalizēšana ar Apostille


AV: tulkošana, tulkojumi, tulkot, tulko, tulkoju, tulkojums, iztulkot, pārtulkot, satulkot, notulkot, apliecināt, apstiprināt, apliecinājums, apstiprinājums, legalizēt, legalizēšana, apostils, apostille, apostilu, tulkojumus, notariāls apliecinājums, tulkošana ar notariālu apliecināšanu, tulkojuma legalizēšana ar Apostille, oriģināls, izmaksas, cenas, tulkošanas birojs, cena, cik maksā, maksa, maksāšana, izmaksāt, apostulis, konsulārais departaments, Legalizēšana ar Apostille, serviss, pakalpojums, pakalpojumi, dzimšanas, miršanas, laulību, laulības, apliecība, apliecības, birojas, tulkōsanas, sertifikāti, Rīga, Latvija, mācības, darbs, universitāte, laulības, bērni, bēres, kāzas, eksāmeni, ceļošana, pilnvara, pilnvarojums, notarizēts, notarized, sertificēts, zvērināts tulkojums, zvērināts notārs, zvērināts tulks, zvērināts tulkojums, notarised, certified, sworn notary, sworn translator, Latvia, Riga, center, centre, centrs, Elizabetes iela, darba laiks, darbdienas, tulku birojs, tulkojumu birojs, tulka, tulkošanas pakalpojumi, cenas, tulkosana-notariala-apliecinasana-legalizesana-ar-apostille, LR Ārlietu minsitrijas Konsulārāis departaments, republika, apliecinājums, apliecināšana

11
01/2019