Kāda ir publisku dokumentu legalizācijas (apostilizācijas) kārtība?

Sākot no pagājušā gada spēkā stājusies jauna kārtība, kādā apliecināmi jeb legalizējami publiski dokumenti. Līdz šim šī procedūra bija visai gara un komplicēta, taču pateicoties 20.03.2012 pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 186, apostilizāciju iespējams veikt vienkāršākā un ātrākā ceļā. Šajā rakstā sniegsim atbildes uz biežāk uzdotajiem un aktuālākajiem jautājumiem, kuri tiek vaicāti saistībā ar dokumentu legalizāciju jeb apostilizāciju.


TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sākot no pagājušā gada spēkā stājusies jauna kārtība, kādā apliecināmi jeb legalizējami publiski dokumenti. Līdz šim šī procedūra bija visai gara un komplicēta, taču pateicoties 20.03.2012 pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 186, apostilizāciju iespējams veikt vienkāršākā un ātrākā ceļā. Šajā rakstā sniegsim atbildes uz biežāk uzdotajiem un aktuālākajiem jautājumiem, kuri tiek vaicāti saistībā ar dokumentu legalizāciju jeb apostilizāciju.

Cik ātri dokumentu iespējams apostilizēt (pievienot klāt "Apostille" apliecinājumu par dokumenta īstumu)?

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, agrāko 10 darba dienu vietā apostilizācijas termiņš ir samazināts līdz 2 darba dienām.

Kurš ir tiesīgs iesniegt dokumentus apliecināšanai ar apostilu?

Šobrīd vairs nav spēkā iepriekš noteiktā prasība attiecībā uz fiziskas vai juridiskas personas tiesībām iesniegt dokumentus Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Sākot no 2012. gada publiskus (oficiālus, LR valsts iestāžu izdotus) dokumentus apliecināšanai jeb legalizācijai var iesniegt, aizpildot noteiktas formas anketu, bez pilnvaras vai radniecību apliecinošiem dokumentiem.

Dokumentu legalizācija

Cik maksā dokumentu apostilizācija?

Šobrīd viena dokumenta legalizāciju jeb apostilizāciju ir iespējams veikt par 10 LVL.

Kur iespējams veikt dokumentu legalizāciju?

Latvijā dokumentus legalizē Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, ja to rīcībā ir tās amatpersonas paraksta paraugs, kura dokumentu ir parakstījusi, apliecinājusi vai legalizējusi, un, ja nepieciešams, attiecīgā zīmoga vai spiedoga nospieduma paraugs.

Adrese Latvijā:
Elizabetes iela 57, Rīga LV-1050
Telefons: (+371) 67 016 364
Fakss: (+371) 67 828 274
E-pasts: mfa.cdep@mfa.gov.lv

TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
02/2013

Ar ko atšķiras notariāls tulkojuma apliecinājums no dokumenta apostilizācijas?

Ceļojot, dodoties strādāt vai mācīties uz ārvalstīm, attīstot uzņēmējdarbības sakarus, dibinot ģimeni ar ārvalstniekiem, kā arī īstenojot citas starptautiska rakstura aktivitātes, Latvijas iedzīvotājiem praktiski vienmēr nepieciešams nodrošināties ar derīgiem dokumentiem, kuri būtu atbilstoši izmantojami tepat Latvijā un/vai ārvalstīs.


Ceļojot, dodoties strādāt vai mācīties uz ārvalstīm, attīstot uzņēmējdarbības sakarus, dibinot ģimeni ar ārvalstniekiem, kā arī īstenojot citas starptautiska rakstura aktivitātes, Latvijas iedzīvotājiem praktiski vienmēr nepieciešams nodrošināties ar derīgiem dokumentiem, kuri būtu atbilstoši izmantojami tepat Latvijā un/vai ārvalstīs.

Šo formalitāšu kārtošana dažkārt var radīt dažādas neskaidrības un pārpratumus. Piemēram, viens no jautājumiem, kurus klienti mēdz uzdot zvērinātiem tulkotājiem, ir sekojošs: ar ko atšķiras notariāls tulkojums no apostilizācijas?

Kas ir notariāls tulkojums?

Notariāls tulkojums ir tulkojums, 1) kura pareizību ar savu parakstu apliecina zvērināts tulkotājs; un 2) zvērināta tulkotāja parakstu kā īstu apliecina zvērināts notārs. Par notariālu tulkojumu var uzskatīt gan pie dokumenta oriģināla piešūtu un apliecinātu tulkojumu, gan arī pie notariāli apliecinātas kopijas (kas ņemta nepastarpināti no dokumenta oriģināla) piešūtu un apstiprinātu tulkojumu. Šādus pakalpojumus (tostarp notariālu kopiju izveidi pie notāra) parasti nodrošina zvērināti tulkotāji (Piezvani - 25904727!).

Apostilizācija un notariāli tulkojumi

Kas ir apostilizācija?

Savukārt dokumenta apostilizācija ir dokumenta īstuma apliecināšana (tiek pārbaudīts, vai dokuments ir īsts un nav viltots). Šo procedūru Latvijā veic LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments.

Kopsavilkums

Īsumā: gan notariāls tulkojums, gan apostilizācija ir apliecinājuma veidi. Pirmajā gadījumā tiek apliecināta tulkotāja identitāte, bet otrajā - "dokumenta identitāte". Tulkotāja identitāti apliecina zvērināts notārs, savukārt dokumenta īstumu - LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (vai atbilstoša iestāde ārzemēs). Parasti no sākuma tiek veikts dokumenta notariāls tulkojums un tad šim dokumentam tiek pievienota Apostille.

11
02/2013

Klajā nācis „Latvju Teksti” vienpadsmitais izdevums

Šī gada pirmais žurnāla numurs sevī ietver aizvadītā gada Prozas lasījumos atzinību iemantojušo latviešu autoru daiļdarbus: nelielu daļu no I. Ābeles romāna „Klūgu spēks”, P. Pūrīša stāstu „Sabiedriskie” un I. Gailes stāstu „Piena ceļi”.


TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Šī gada pirmais žurnāla numurs sevī ietver aizvadītā gada Prozas lasījumos atzinību iemantojušo latviešu autoru daiļdarbus: nelielu daļu no I. Ābeles romāna „Klūgu spēks”, P. Pūrīša stāstu „Sabiedriskie” un I. Gailes stāstu „Piena ceļi”.

Žurnālā publicēti Jāņa Rokpeļņa, Ivetas Šimkus un Ronalda Brieža dzejoļi. Tiek piedāvāta iespēja iepazīties arī ar čehu liriķa P. Borkoveca darbiem. Žurnāla 11. numurā ir publicētas divas intervijas. Kārlis Vērdiņš intervē lietuviešu liriķi un kultūras darbinieku Kornēliju Plateli. Savukārt krievu dzejnieku Staņislavu Ļvovski intervē Maira Asare un Sergejs Moreino.

Latvju teksti 2013_1

Tāpat žurnālā publicēta somu literatūras zinātnieka un izcilā somu dzejnieka Penti Sārikoski dēla Saskas Sārikoski eseja par tēvu, ko viņš nolasīja 2012. gada 14. novembrī Somijas vēstniecībā Rīgā. Tikmēr Ilze Jansone apzinājusi speciālistu viedokļus par jauno Bībeles tulkojumu, kā arī piedāvā savus komentārus. Vilis Kasims uzrakstījis rakstu „Mutācijas, replikācijas un transformācijas angļu grāmatās 2012. gadā”. Žurnālā iekļauti arī daudzi citi interesanti materiāli.

Pateicoties VKKF, 2013. gadā žurnālu „Latvju Teksti” izdos sešas reizes.

AVOTS: Latvijas Literatūras centrs (www.literature.lv).

TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

08
02/2013