Tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu vārdnīca

Kopš 2013. gada februāra nogales tulkiem un tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu datubāze jeb elektroniskā vārdnīca. Valsts valodas centra (VVC) paspārnē apkopoti, papildināti un uzlaboti vairāk nekā 350 tūkstoši dažādu nozaru šķirkļi. Terminus iespējams meklēt un tulkot latviešu, angļu, krievu, vācu, franču un latīņu valodās.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kopš 2013. gada februāra nogales tulkiem un tulkotājiem kļuvusi pieejama jauna terminu datubāze jeb elektroniskā vārdnīca. Valsts valodas centra (VVC) paspārnē apkopoti, papildināti un uzlaboti vairāk nekā 350 tūkstoši dažādu nozaru šķirkļi. Terminus iespējams meklēt un tulkot latviešu, angļu, krievu, vācu, franču un latīņu valodās.

Atjaunotā terminu datubāze ir veidota uz savulaik VVC sastāvā iekļautā Tulkošanas un terminoloģijas centra (TTC) elektroniskās vārdnīcas pamata. Tāpat datubāzes krājumā iekļauti LZA Terminoloģijas komisijā un tās apakškomisijās apstiprinātie termini.

VVC terminu datu bāze

Vārdnīca ir veidota izmantojot interaktīvus elementus, ļaujot tulkotājiem nonākt pie pēc iespējas pilnīgākas termina izpratnes. Atverot šķirkli, lietotājiem tiek dota iespēja iepazīties gan ar termina avotu, gan definīciju, gan arī komentāriem. Pie katra atvērta šķirkļa atrodams simbols "?". Nospiežot uz tā, tiek atvērta speciāla saziņas forma, ar kuras palīdzību par katru konkrēto terminu tiek dota iespēja uzdot jautājumu VVC speciālistiem. Informācijas sadaļā interesenti var iegūt papildu informāciju par jautājumiem, kuri saistīti ar terminoloģijas un citu valodas normu lietošanu.

Meklējot terminus, meklēšanas rezultātus iespējams sašaurināt nosakot sekojošus atlases kritērijus: aizsardzība, apdrošināšana, bioloģija, celtniecība, datorzinātne, dokumenti un informācija, Eiropas Savienība, elektrotehnika, finanses un nodokļi, fizika, ģeogrāfija un kosmoss, izdevējdarbība un iespiešana, izglītība, kalnrūpniecība, ķīmija, ķīmijas rūpniecība, kodoltehnoloģijas, komercija un preču aprite, kooperatīvi un korporācijas, lauksaimniecība, likumdošana un tiesību akti, makroekonomika, māksla, mašīnbūve, matemātika, medicīna, metalurģija un dzelzs, nodarbinātība, pārvalde un administrācija, politika un starptautiskās attiecības, ražošana un amatniecība, reliģija un filosofija, riska pārvaldība un drošība, sociālās zinātnes, sports, standartizācija un metroloģija, starptautiskās organizācijas, statistika, tehnoloģija, telekomunikācijas un pasta pakalpojumi, transports, valoda un literatūra, valsts ekonomika, vēsture, zemes īpašums, zemes resursi un enerģija, zinātne un kultūra.

VVC atgādina: "Būtiski atcerēties to, ka attiecībā uz terminoloģiju parasti runā par terminu ekvivalentiem, nevis terminu tulkojumiem, ar to uzsverot, ka terminoloģijas darba pamatuzdevums ir nodrošināt dažādās valodās izteikto terminu savstarpēju jēdzienisku atbilstību, neizvirzot par mērķi obligāti panākt arī leksisku vienādību."

Terminu datu bāze atrodama sekojošā adresē: http://termini.vvc.gov.lv/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

07
03/2013

Kāda ir publisku dokumentu legalizācijas (apostilizācijas) kārtība?

Sākot no pagājušā gada spēkā stājusies jauna kārtība, kādā apliecināmi jeb legalizējami publiski dokumenti. Līdz šim šī procedūra bija visai gara un komplicēta, taču pateicoties 20.03.2012 pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 186, apostilizāciju iespējams veikt vienkāršākā un ātrākā ceļā. Šajā rakstā sniegsim atbildes uz biežāk uzdotajiem un aktuālākajiem jautājumiem, kuri tiek vaicāti saistībā ar dokumentu legalizāciju jeb apostilizāciju.


TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sākot no pagājušā gada spēkā stājusies jauna kārtība, kādā apliecināmi jeb legalizējami publiski dokumenti. Līdz šim šī procedūra bija visai gara un komplicēta, taču pateicoties 20.03.2012 pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 186, apostilizāciju iespējams veikt vienkāršākā un ātrākā ceļā. Šajā rakstā sniegsim atbildes uz biežāk uzdotajiem un aktuālākajiem jautājumiem, kuri tiek vaicāti saistībā ar dokumentu legalizāciju jeb apostilizāciju.

Cik ātri dokumentu iespējams apostilizēt (pievienot klāt "Apostille" apliecinājumu par dokumenta īstumu)?

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, agrāko 10 darba dienu vietā apostilizācijas termiņš ir samazināts līdz 2 darba dienām.

Kurš ir tiesīgs iesniegt dokumentus apliecināšanai ar apostilu?

Šobrīd vairs nav spēkā iepriekš noteiktā prasība attiecībā uz fiziskas vai juridiskas personas tiesībām iesniegt dokumentus Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Sākot no 2012. gada publiskus (oficiālus, LR valsts iestāžu izdotus) dokumentus apliecināšanai jeb legalizācijai var iesniegt, aizpildot noteiktas formas anketu, bez pilnvaras vai radniecību apliecinošiem dokumentiem.

Dokumentu legalizācija

Cik maksā dokumentu apostilizācija?

Šobrīd viena dokumenta legalizāciju jeb apostilizāciju ir iespējams veikt par 10 LVL.

Kur iespējams veikt dokumentu legalizāciju?

Latvijā dokumentus legalizē Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, ja to rīcībā ir tās amatpersonas paraksta paraugs, kura dokumentu ir parakstījusi, apliecinājusi vai legalizējusi, un, ja nepieciešams, attiecīgā zīmoga vai spiedoga nospieduma paraugs.

Adrese Latvijā:
Elizabetes iela 57, Rīga LV-1050
Telefons: (+371) 67 016 364
Fakss: (+371) 67 828 274
E-pasts: mfa.cdep@mfa.gov.lv

TULKOŠANAS BIROJS "Rīgas tulki" ir profesionāls pakalpojumusniedzējs ar ilggadēju pieredzi. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
02/2013

Ar ko atšķiras notariāls tulkojuma apliecinājums no dokumenta apostilizācijas?

Ceļojot, dodoties strādāt vai mācīties uz ārvalstīm, attīstot uzņēmējdarbības sakarus, dibinot ģimeni ar ārvalstniekiem, kā arī īstenojot citas starptautiska rakstura aktivitātes, Latvijas iedzīvotājiem praktiski vienmēr nepieciešams nodrošināties ar derīgiem dokumentiem, kuri būtu atbilstoši izmantojami tepat Latvijā un/vai ārvalstīs.


Ceļojot, dodoties strādāt vai mācīties uz ārvalstīm, attīstot uzņēmējdarbības sakarus, dibinot ģimeni ar ārvalstniekiem, kā arī īstenojot citas starptautiska rakstura aktivitātes, Latvijas iedzīvotājiem praktiski vienmēr nepieciešams nodrošināties ar derīgiem dokumentiem, kuri būtu atbilstoši izmantojami tepat Latvijā un/vai ārvalstīs.

Šo formalitāšu kārtošana dažkārt var radīt dažādas neskaidrības un pārpratumus. Piemēram, viens no jautājumiem, kurus klienti mēdz uzdot zvērinātiem tulkotājiem, ir sekojošs: ar ko atšķiras notariāls tulkojums no apostilizācijas?

Kas ir notariāls tulkojums?

Notariāls tulkojums ir tulkojums, 1) kura pareizību ar savu parakstu apliecina zvērināts tulkotājs; un 2) zvērināta tulkotāja parakstu kā īstu apliecina zvērināts notārs. Par notariālu tulkojumu var uzskatīt gan pie dokumenta oriģināla piešūtu un apliecinātu tulkojumu, gan arī pie notariāli apliecinātas kopijas (kas ņemta nepastarpināti no dokumenta oriģināla) piešūtu un apstiprinātu tulkojumu. Šādus pakalpojumus (tostarp notariālu kopiju izveidi pie notāra) parasti nodrošina zvērināti tulkotāji (Piezvani - 25904727!).

Apostilizācija un notariāli tulkojumi

Kas ir apostilizācija?

Savukārt dokumenta apostilizācija ir dokumenta īstuma apliecināšana (tiek pārbaudīts, vai dokuments ir īsts un nav viltots). Šo procedūru Latvijā veic LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments.

Kopsavilkums

Īsumā: gan notariāls tulkojums, gan apostilizācija ir apliecinājuma veidi. Pirmajā gadījumā tiek apliecināta tulkotāja identitāte, bet otrajā - "dokumenta identitāte". Tulkotāja identitāti apliecina zvērināts notārs, savukārt dokumenta īstumu - LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (vai atbilstoša iestāde ārzemēs). Parasti no sākuma tiek veikts dokumenta notariāls tulkojums un tad šim dokumentam tiek pievienota Apostille.

11
02/2013