LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisija 30.03.2012. apstiprinājusi jaunus terminus

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisija 30.03.2012. apstiprinājusi jaunus terminus latviešu valodā.


LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisija 30.03.2012. apstiprinājusi jaunus terminus latviešu valodā. Detalizētāku informāciju un terminu skaidrojumus lūdzu skatīt adresē: http://termini.letonika.lv/uploads/protokols393.pdf

23
04/2012

Valodu tulks

Tulkošanas pakalpojumu sniedzējs "Rīgas tulki" var lepoties ar teju 10 gadus lielu pieredzi profesionālu tulkošanas pakalpojumu sniegšanā. Mūsu rīcībā ir speciālisti un valodu tulki, kuri pārzina ne tikai tuvākajās kaimiņvalstīs lietotās valodas, bet spēj nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu gandrīz jebkurā Eiropas valodu pārī. Ikdienā biežākā saskare mūsu tulkiem un tulkotājiem ir ar latviešu, lietuviešu, igauņu, krievu, angļu, vācu, franču, itāļu un spāņu valodām, taču tulkojumus nereti arī veicam uz/no tādām valodām kā turku, ķīniešu vai arābu valoda.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkošanas pakalpojumu sniedzējs "Rīgas tulki" var lepoties ar teju 10 gadus lielu pieredzi profesionālu tulkošanas pakalpojumu sniegšanā. Mūsu rīcībā ir speciālisti un valodu tulki, kuri pārzina ne tikai tuvākajās kaimiņvalstīs lietotās valodas, bet spēj nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu faktiski jebkurā Eiropas valodu pārī. Ikdienā biežākā saskare mūsu tulkiem un tulkotājiem ir ar latviešu, lietuviešu, igauņu, krievu, angļu, vācu, franču, itāļu un spāņu valodām, taču tulkojumus nereti arī veicam uz/no tādām valodām kā turku, ķīniešu vai arābu valoda.

Valodu tulks

Līdztekus tulkošanas pakalpojumiem mūsu birojs nodrošina arī tādus ar tekstiem saistītus pakalpojumus kā korektūra, rediģēšana, tekstu ievade, maketēšana un sagatavošana drukai. Sadarbojoties ar mūsu tulkošanas aģentūru ir iespējams iegūt pilna servisa pakalpojumus, tostarp tulkojumus notariāli apliecināt, kā arī dokumentiem izveidot notariāli apliecinātas kopijas. Tāpat klientiem piedāvājam mutiskās tulkošanas pakalpojumus (gan konsekutīvo, gan arī sinhrono tulkošanu).

Mūsu tulki un tulkotāji valodu ir apguvuši labākajās Latvijas un Eiropas universitātēs līdz ar to mēs varam garantēt augstu tulkojumu kvalitāti. Sazinieties ar mums un jūsu teksti tiks pārtulkoti un sagatavoti atbilstoši augstākajiem tulkošanas un likumdošanas standartiem.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

23
04/2012

Pētījums apliecina, ka bērni, kuri runā divās vai vairākās valodās, labāk tiek galā ar vairākiem uzdevumiem vienlaikus

Bērni, kuri aug, mācoties runāt divās valodās, labāk veic vairākus uzdevumus vienlaikus nekā bērni, kuri mācās tikai vienu valodu, tā apliecināts jaunākajos pētījumos. Interesanti, ka līdztekus tam tika atklāts, ka bilingvālie bērni lēnāk veido savu vārdu krājumu.


Tulkošanas pakalpojumi

Bērni, kuri aug, mācoties runāt divās valodās, labāk veic vairākus uzdevumus vienlaikus nekā bērni, kuri mācās tikai vienu valodu, tā apliecināts jaunākajos pētījumos. Līdztekus tam tika atklāts, ka bilingvālie bērni lēnāk veido savu vārdu krājumu.

Pētījuma laikā tika novēroti 104 sešgadīgi bērni salīdzinot tos bērnus, kuri runāja tikai angļu valodā ar tiem, kuri bija bilingvāli un runāja vai nu ķīniešu un angļu, franču un angļu, vai spāņu un angļu valodās.

Bilingviāli bērni pētījums

Bērniem tika lūgts nospiest datora taustiņu, kad viņi uz datora ekrāna redzēja vai nu dzīvnieku attēlus, vai krāsu laukumus. Kad tika rādīta tikai viena attēlu grupa, visi bērni atbildēja vienlīdz ātri.

Tomēr, kad bērniem vajadzēja pārorientēties starp kategorijām un nospiest dažādas pogas atbilstoši katrai kategorijai, bilingvālie bērni spēja reaģēt ātrāk nekā bērni, kuri runāja tikai angliski.

"Vienkārši runājot, pārorientēšanās no viena uzdevuma pie cita uzdevuma kalpo par indikatoru kā tiek vērtēta spēja veikt vairākas darbības vienlaikus," uzskata Pegija Makkārdla, kura ir NIBVA Bērnu attīstības un uzvedības nodaļas vadītāja. "Divvalodīgajiem prātā ir divi valodas likumu apkopojumi, un viņu smadzenes acīmredzot ir „saslēgtas” tā, lai pārorientētos starp tām, atkarībā no apstākļiem."

Savukārt bērniem, kuri runāja tikai angliski, pētījumā tika konstatēti vislabākie rezultāti angļu valodas krājuma un angļu gramatikas, un vārdu nozīmes kontroldarbos. Tas tiek skaidrots ar to, ka viņi spēj koncentrēties uz vienu valodu, turpretim bilingvāliem bērniem ir jāsadala savs laiks, mācoties divas valodas, apgalvoja viņu pētnieki.

Pētījumu veica zinātnieki Jorkas Universitātē, Toronto, un tā apraksts ir publicēts žurnālā „Bērna attīstība”. Pētījumu finansēja ASV Bērnu veselības un Cilvēka attīstības institūti.AVOTS: http://news.yahoo.com/bilingual-kids-better-multi-taskers-study-says-130208711.html

Tulkošanas pakalpojumi

18
04/2012