10 Fast Fingers - pārbaudi cik ātri vari rakstīt ar tastatūru un uzlabo savas rakstīšanas prasmes!

Noteiktām profesijām, piemēram, tulkiem un tulkotājiem, svarīgi ir būt ne tikai sava aroda meistariem, bet arī prast labi izmantot jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas, tostarp ātri un nekļūdīgi rakstīt ar datoru. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu rakstīšanas prasmes nav pietiekami labi attīstītas vai vēlaties novērtēt un attīstīt savas spējas, tad to tagad iespējams izdarīt tiešsaistē interneta vietnē http://latvian-speedtest.10fastfingers.com.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Noteiktām profesijām, piemēram, tulkiem un tulkotājiem, svarīgi ir būt ne tikai sava aroda meistariem, bet arī prast labi izmantot jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas, tostarp ātri un nekļūdīgi rakstīt ar datoru. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu rakstīšanas prasmes nav pietiekami labi attīstītas vai vēlaties novērtēt un uzlabot savas spējas, tad to tagad iespējams izdarīt tiešsaistē interneta vietnē http://latvian-speedtest.10fastfingers.com.

Ātrrakstīšana latviešu valodā

Šajā mājas lapā interesenti var pārbaudīt savas rakstīšanas prasmes ar klaviatūru ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu, krievu, vācu, itāļu, franču, lietuviešu, igauņu un vēl daudz citās pasaules valodās (pavisam kopā tiek piedāvāts pārbaudīt ātrrakstīšanas prasmes 49 valodās). Lai novērtētu savas spējas ātrrakstīšanā, lapas lietotājiem tiek dota viena minūte laika, kurā tiem atvēlētajā laukā jāpaspēj ierakstīt pēc iespējas vairāk uz ekrāna redzamo vārdu. Kad minūte pagājusi, lietotājiem tiek parādīti iespētā rezultāti: cik vārdi minūtē ir uzrakstīti, cik taustiņu piesitieni veikti, cik no vārdiem bijuši pareizi, bet cik nepareizi. Pēc tam tiek aprēķināts punktu skaits, kas tiek piešķirts par veikumu, līdz ar to ir iespējams salīdzināt savu ātrrakstīšanas prasmi ar citu lietotāju iespēto.

Tādejādi ar šī tiešsaistes rīka palīdzību ir iespējams ne tikai pārbaudīt savas rakstīšanas spējas ar datoru, bet tās arī reāli novērtēt un pat uzlabot!

AAV: Latvian typing speedtest, type, keystrokes, WPM

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

04
04/2012

Tulkošana

Tulkošana ir vienā valodā (oriģinālvalodā vai avotvalodā) rakstītā vai runātā vārda, teksta satura, jēgas, domas (ieskaitot zemtekstus u. c.) izteikšana ar citas valodas (mērķvalodas vai tulkojumvalodas) līdzekļiem.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkošana

Kas ir tulkošana?


Tulkošana ir vienā valodā (oriģinālvalodā vai avotvalodā) rakstītā vai runātā vārda, teksta satura, jēgas, domas (ieskaitot zemtekstus u. c.) izteikšana ar citas valodas (mērķvalodas vai tulkojumvalodas) līdzekļiem.

Attiecībā uz tulkošanu Skaidrojošajā vārdnīcā sastopami arī šādi šķirkļi jeb ar tulkošanu saistīti terminu skaidrojumi:

  • Datorizētā tulkošana — avotteksta tulkošana mērķvalodā, tulkotājam izmantojot datora programmatūras iespējas un iepriekš uzkrāto tulkojumu datubāzi.
  • Distantā tulkošana — mutvārdu tulkošanas paveids, kurā tulkam nav tieša vizuāla kontakta ar tulkojamā teksta runātāju.
  • Secīgā tulkošana — runas murtvārdu tulkošana secīgi ik pēc noteiktas teksta daļas.
  • Konsekutīvā tulkošana — secīgā tulkošana.
  • Tekstieskates tulkošana — mutvārdu tulkošana pēc rakstiski fiksēta tulkojamā teksta, kas ir tulka rīcībā un var atbilst un var neatbilst tam, ko teiks runātājs.
  • Tulkošanas universālija — Tipiska tulkojumu pazīme, kas nav saistīta ar avotvalodu un mērķvalodu, bet kas raksturīga jebkurai valodai un meklējama konkrētā lingvistisko sistēmu pāra sastatījumā.
  • Tulkošanas vienība — avotvalodas vienība, kam jāatrod līdzvērtīga vienība mērķvalodā.

Kur iespējams veikt profesionālu tulkošanu?

Profesionālu tulkojumu iespējams pasūtīt tulkošanas birojos, kuros strādā zvērināti tulkotāji. Piesakot veikt savu tulkojumu tulkošanas birojā "Rīgas tulki" jūsu dokumenti tiks pārtulkoti ne vien kvalitatīvi un norunātajā laikā, bet tos vajadzības gadījumā būs arī iespējams notariāli apliecināt gan ar zvērināta tulka / tulkotāja, gan arī ar zvērināta notāra zīmogu un parakstu. Zvaniet (tel. 25904727) vai rakstiet (info@rigastulki.lv) un mūsu birojs ar prieku jums palīdzēs veikt profesionālu, nevainojami noformētu tulkojumu.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

03
04/2012

Tartu Universitātē atklāta Baltistikai veltīta auditorija

Tartu Universitātes Valodu centrā 2012. gada 30. martā tika atklāta Baltistikas auditorija un bibliotēka. Baltistika ir zinātņu komplekss, kurā ietilpst baltu valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mitoloģija, arheoloģija, etnogrāfija un vēsture; šaurākā nozīmē — zinātnes nozare, kas pētī baltu valodas.


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI


Tartu Universitātes Valodu centrā 2012. gada 30. martā tika atklāta Baltistikas auditorija un bibliotēka. Baltistika ir zinātņu komplekss, kurā ietilpst baltu valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mitoloģija, arheoloģija, etnogrāfija un vēsture; šaurākā nozīmē — zinātnes nozare, kas pētī baltu valodas. Atklāšanā piedalījās arī Latvijas Republikas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums, Lietuvas Republikas vēstnieks Igaunijā Jozs Bernatonis (Juozas Bernatonis), Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, Tartu Universitātes Valodu centra direktore, lietuviešu valodas un kultūras lektore Tīna Katele (Tiina Kattel), Tartu Universitātes latviešu valodas lektore Ilze Zagorska, Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Madiss Lepajee (Madis Lepajöe) u.c. amatpersonas.

Taru Universitāte

Latviešu valodas aģentūras direktors pasākumā izklāstīja dažus mazāk zināmus faktus par Tartu (bij. Tērbatas) Universitātes vēsturi. Pirmais fakts – pirms 210 gadiem (1802. gadā), kad tika dibināta Universitāte un tās pirmais rektors G. F. Parrots svinīgi iemūrēja ķieģeli galvenās ēkas pamatos, to darīt rektoram palīdzēja latviešu izcelsmes students Viljams no Lugažiem. Otrais – līdz mūsu abu valstu vēsturē nozīmīgajam 1918. gadam Tērbatas Universitātē bija studējuši jau vairāk nekā 1300 studentu, kas vēlāk bija pazīstami kā latviešu kultūras, ekonomikas un politiskie darbinieki, tai skaitā latviešu dainu tēvs Krišjānis Barons un abi valodniecības klasiķi – Jānis Endzelīns un Kārlis Mīlenbahs. Turklāt interesanti, ka līdz šim zīmīgajam gadam latviešu absolventu esot bijis vairāk nekā pašu igauņu. Trešais fakts, ka līdz 1918. gadam Tērbatas Universitātē tika docēta arī latviešu valoda. Šie trīs vēstures fakti vien liecina, cik nozīmīga ir Tartu Universitāte latviešu kultūras un augstākās izglītības attīstībā. Šī nozīmīgā vēsturiskā pieredze ir stingrs pašreizējās izaugsmes pamats. Latviešu un lietuviešu valodas auditorijas un kabineta bibliotēkas izveidošana Valodu centrā ir iepriekšējās darba pieredzes atzinīgs novērtējums un vēl jo vairāk jauna iespēja latviešu valodai Tartu Universitātē.Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par turpmākajiem sadarbības plāniem, mācību metodisko materiālu izveidē, bibliotēkas paplašināšanā, kā arī Eiropas Valodu dienu pasākumu rīkošanā.

Taru Universitāte, dibināta 1632. gadā, ir viena no senākajām universitātēm Austrumeiropā. Darbojoties kā naionāla līmeņa universitāte, augstākā līmeņa mācību iestāde studentiem piedāvā apgūt visdažādāko akadēmisko novirzienu priekšmetus. Pašlaik universitātē ir apmēram 19 000 studentu, starp tiem 1200 doktorantu. Universitātei ir plaša starptautiskā sadarbība un studenti no dažādām pasaules valstīm, tai skaitā no Latvijas. Universitāte piedāvā pilnu akadēmisko izglītību dažādās nozarēs, sniedzot arī iespēju studentiem mācīties angliski.

AVOTS: http://www.valoda.lv/Aktualitates/Tartu_Universitate_atklats_Baltistikas_kabinets/989/mid_522

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

03
04/2012