Kā apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā?

Darbā ar dokumentiem ikvienam regulāri var rasties dažādas tehniskas grūtības. Viena no izplatītākajām problēmām darbā ar datnēm ir to apvienošana kopīgā failā. Īpaši sarežģīti tas var šķist ja vienā PDF dokumentā jāapvieno dažādi attēli jeb JPG faili. Tādas situācijas var rasties, visdažādāko tehnisko apstākļu dēļ - programmatūras dēļ, skenera ierobežojumu dēļ, avota failu ierobežotās pieejamības dēļ u.c. gadījumos.Darbā ar dokumentiem ikvienam regulāri var rasties dažādas tehniskas grūtības. Viena no izplatītākajām problēmām darbā ar datnēm ir to apvienošana kopīgā failā. Īpaši sarežģīti tas var šķist ja vienā PDF dokumentā jāapvieno dažādi / vairāki attēli jeb JPG faili. Tādas situācijas var rasties, visdažādāko tehnisko apstākļu dēļ - programmatūras dēļ, skenera ierobežojumu dēļ, avota failu ierobežotās pieejamības dēļ, ja nepieciešams apvienot vienā failā tulkojumu failus u.c. gadījumos.

Kā apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā?


Uz šo jautājumu sniedz atbildi dokumentu konvertēšanas tehniskās iespējas jeb citiem vārdiem sakot - interneta tiešsaistes rīki. Šajos rīkos jeb vinkāršoti izsakoties mājas lapās dokumentu kombinēšana iespējama apvienojot dažādus skenētu bilžu formāta dokumentus kā mērķa failu norādot PDF dokumentu. Šādas priekšrocības mums sniedz samēra daudz un dažādi tiešsaistes (online) rīki internetā.


Lai apvienotu failus vienotā dokumentā nav nepieciešamas nedz kādas īpašas tehniskās zināšanas, nedz programmatūra, turklāt to iespējams izdarīt bez maksas. 


Kā izrādās failu apvienošanu iespējams paveikt daudz un dažādas vietnēs.

Zināmākās no tām ir:
https://smallpdf.com/jpg-to-pdf
https://jpg2pdf.com/
https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf
u.c.


Viss kas šajās vietnēs ir jādara: jāaugšupielādē JPG bilžu faili un jānospiež poga "Konvertēt" (Convert), pēc salīdzinoši īsa brīža interneta vietne failus būs sagatavojusi PDF formātā un jauno dokumentu kā vienotu, veselu failu būs iespējams lejupielādēt jūsu datorā. Ātri, kodolīgi un ērti.
 

JPG to PDF


Šie un citi rīki interneta tiešsaistē ir pieejami zem meklējumvārdiem "JPG to PDF". Tie darbojas 24/07 režīmā un ir pieejami ikvienam, kuram ir  radusies nepieciešamība apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā.


Saistītā sadaļa: Tulkošanas pakalpojumi

19
03/2019

Skolas dokumentu tulkošana

Skolas dokumentu tulkošana, notariāla tulkojumu apliecināšana, kā arī dokumentu legalizēšana ar Apostille nereti ir mācību iestāžu pamata prasība uzņemot jaunos audzēkņus savās rindās.

Skolas dokumentu tulkošana

Skolas dokumentu tulkošana, notariāla tulkojumu apliecināšana, kā arī dokumentu legalizēšana ar Apostille nereti ir mācību iestāžu pamata prasība uzņemot jaunos audzēkņus savās rindās.


Neskatoties uz to, vai tās ir internātskolas, koledžas, mūzikas, mākslas vai sporta skolas, neklātienes un vakara (maiņu) vidusskolas, profesionālās vai arodizglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, vispārizglītojošās sākumskolas, pamatskolas vidusskolas, ģimnāzijas vai augstskolas, to audzēkņiem tiek pieprasīti iepriekšējo mācību iestāžu dokumenti.


Parasti šie dokumenti ir liecības, sekmju izraksti, sertifikāti, diplomi, atestāti, apliecinājumi, rekomendācijas vēstules, raksturojumi, goda raksti un citi mācību statusu apliecinoši dokumenti. Šo minēto vai jebkuru citu skolas dokumentu tulkošana nepieciešama, lai jaunajā mācību iestādē pierādītu potenciālā skolnieka vai studenta sekmju un prasmju līmeni, kā arī novērtētu to atbilstību konkrētā mācību kursa vai izglītības iestādes prasībām.


Skolas dokumentu tulkošana un tulkojumu notariāla apliecināšana parasti aizņem 1-3 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. Ja nepieciešama arī legalizēšana ar Apostille, tad tas var vēl papildus prasīt 2 darba dienas. Kopējais dokumentu kārtošanas ilgums gandrīz nekad nepārsniedz nedēļu no oriģinālu iesniegšanas brīža.
 

Lai iegūtu skolas dokumentu notariālu tulkojumu:


1) Sazinieties ar tulkošanas biroju, lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma izmaksas un darba izpildes termiņus
(+371 25904727);


2) Iesniedziet tulkojamos dokumentus tulkošanas birojā (vai iesūtiet to oriģinālus pa pastu);


3) Saņemiet gatavos skolas dokumentus, kuri būs pilnībā sagatavoti un derīgi iesniegšanai ārvalstu mācību iestādē.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

 

Skolas dokumentu tulkošana

AV: skolas dokumentu tulkošana, ārvalstu, ārzemju, ārzemes, augstskola, koledža, mācību iestāde, skola, certified, zvērināts notārs, zvērināts tulkotājs, sertificēts tulkotājs, ar tulkotāja parakstu, legalizēt ar Apostille, apostils, aposilu, kur, kā, kādā veidā, Rīgā, centrā, Elizabetes iela 75, Vērmanes dārzs, Merķeļa iela, Barona, iela, Tērbatas iela, Brīvības iela, Čaka iela, steidzami, ātrāk, ASV, ES, Latvija, Krievija, perevod, treanslation certified, certify, iestāties, prasības, eksāmeni, pielīdzināšana, kas ir derīgs, valid, oficiāls, sertificēts, notarizēts, notarized, legalized, legal, legally, juridisks tulkojums, derīgs tulkojums, apliecināts tulkojums, apstiprināts tulkojums, zvērināts tulkojums, mācības mācīšanās skola, priekšmeti, mācību, studijas, students, bakalaurs, maģistrs, profesionālā izglītība.

22
02/2019

Нотариальное заверение перевода

Как правило, перед тем, как предъявить документы в официальные учреждения Латвии или какого-либо еще государства, вам нужно будет их перевести. Это означает, что вам понадобится нотариальное заверение (и заверение апостилем (Apostille)).


Звоните нам по номеру (+371) 25904727, или же напишите по почте info@rigastulki.lv, чтобы договориться о наиболее удобном решении.


Что такое нотариально заверенный перевод документов?


Значительная часть наших клиентов запрашивает перевод официальных документов. Это могут быть персональные документы наподобие паспорта, водительских прав, свидетельства о рождении и т.д. или такие правовые документы, как свидетельство о праве собственности, включая право владения землей; документы на машину; документы на недвижимость и т.д.


Как правило, перед тем, как предъявить документы в официальные учреждения Латвии или какого-либо еще государства, вам нужно будет их перевести. Это означает, что вам понадобится нотариальное заверение (и заверение апостилем (Apostille)).


Нотариально заверенный перевод – это перевод, который своей подписью заверяет присяжный переводчик, а подпись присяжного переводчика заверяет нотариус. Присяжный переводчик дал нотариусу клятву, обязуясь делать правильные и точные переводы. Кроме того, присяжный переводчик несет полную ответственность за сознательно недостоверный и/или неправильный перевод согласно 300-й и 302-й статье Уголовного закона Латвийской Республики.

Нотариальное заверение перевода


Для нотариального заверения необходим оригинал документа


Нотариальное заверение выполняется в два этапа: сперва документ переводят, затем его нотариально заверяют. В соответствии с латвийским законом о нотариате, нотариус заверяет правильность перевода с одного языка на другой, если он владеет соответствующими языками. В случае, если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод можно осуществить посредством переводчика, а достоверность его подписи затем подтверждается нотариусом.


Чтобы нотариально заверить перевод, вы должны принести оригиналы документов в наш офис. Вы сможете проконсультироваться с любым из наших специалистов насчет предоставления всей необходимой информации, а также по поводу согласованного срока выполнения и стоимости.


Виды нотариального заверения перевода


- Заверение прилагаемое к оригиналу документа: к оригиналу документа прилагается (подшивается) перевод, заверенный присяжным переводчиком, чью подпись заверяет нотариус.


- Заверение прилагаемое к копии: к фотокопии оригинала документа подшивается заверенный присяжным переводчиком перевод на соответствующий язык; фотокопия с переводом заверяется нотариусом только после предъявления оригинала документа.


Как быстро можно получить нотариально заверенный перевод?


Заверение документа зависит от продолжительности процесса перевода, которая связана с объемом документов, а также время работы нотариуса. Информацию о времени, необходимом для изготовления заказа, вам любезно предоставят наши сотрудники.


Звоните нам по номеру (+371) 25904727, или же напишите по почте info@rigastulki.lv, чтобы договориться о наиболее удобном решении.

15
01/2019