Tulkot PLMP izziņu

Notariāli tulkojumi. Tulkojumi ar tulka parakstu. Dokumentu legalizēšana ar Apostille.


Tulkošanas birojā "Rīgas tulki" (Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050) ir iespējams iztulkot PLMP izziņu vai jebkuru citu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PLMP) izdotu dokumentu gan angļu valodā, gan citās pasaules valodās. Tulkojumus apliecinām notariāli, kā arī varam piedāvāt un nodrošināt dokumentu legalizēšanu ar Apostille.

Tulkojam un apliecinām izziņas par ģimenes stāvokli, izziņas par uzvārda maiņu, izziņas par laulību šķiršanu, izziņas, kuras apliecina personu identitāti, dzimšanas datus, deklarēto dzīvesvietu utml. Tulkojumi iespējami vācu, angļu, spāņu, franču, nīderlandiešu, krievu, poļu, lietuviešu, igauņu, u.c. pasaules valodās.

Tulkot PLMP izziņu
Avots: https://pixabay.com/en/passport-flag-travel-visa-2642172/


Kādai vajadzībai PLMP izziņas tiek pieprasītas?

Tulkojumi PLMP parasti tiek veikti gadījumos, kad personas pārceļas uz dzīvi ārvalstīs, slēdzot laulību, braucot uz ārzemēm mācīties vai studēt, kārtojot darba jautājumus ārpus Latvijas robežām vai citus līdzīgos gadījumos. Tulkot PLMP izziņu var pieprasīt dažādas ārvalstu institūcijas vai iestādes, kā arī privātas organizācijas (darba devēji, uzņēmumi, firmas, aģentūras utml.). Dokumenit ārvalstīs jāiesniedz mērķa valsts oficiālajā valodā, ja nav noteikts citādi. Nereti tulkojumi ne tikai notariāli jāapliecina, bet arī jālegalizē (jāapstiprina ar Apostille), t.i., jāsaņem apliecinājums tam, ka dokuments ir īsts un derīgs (respektīvi, ka paraksts uz oriģinālā dokumenta pieder attiecīgajai amatpersonai un ka dokuments nav viltots.)

Papildu jautājumu gadījumā droši rakstiet vai zvaniet, lai varam sniegt jums visu nepieciešamo informāciju par tulkošanu un Jūsu dokumentu apliecināšanu.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


AVJ: bankas izziņas, bankas dokumenti, ziņas, OFFICE OF CITIZENSHIP AND MIGRATION AFFAIRS, ārzemēs, laulības MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LATVIA, certificate,  Coat of arms of the Republic of Latvia, Iedzīvotāju reģistrs, Population Register, Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls, Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, Mani dati Iedzīvotāju reģistrā, Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē, Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, latvija.lv, forma, form, veidlapa, dokuments,  šķŗies, izziņa PLML, personas dati,  LATVIJAS REPUBLIKAS IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA PERSONAS DATI , elektroniski. Personas kods, Vārds (vārdi), Uzvārds, Dzimtais uzvārds, Dzimšanas datums, Dzimšanas valsts LATVIJA, Dzimšanas vieta, Dzimums, VĪRIETIS. SIEVIETE, Valstiskā piederība un tās veids, LATVIJAS PILSONIS, Tautība, LATVIETIS, KRIEVS, Ģimenes stāvoklis, NEPRECĒJIES, šķīries, atraitne, atraitnis, neprecējusies, forums, forumā, jautājums, atbilde. Dati sagatavoti elektroniski,  ZIŅAS PAR PERSONAS KODU,  ZIŅAS PAR VĀRDU UN UZVĀRDU, par dzimumu, ZIŅAS PAR DZIMŠANU, Ziņas apliecinošie dokumenti, DZIMŠANAS APLIECĪBA, ZIŅAS PAR DZĪVESVIETU Valsts LATVIJA Pilsēta RĪGA Priekšpilsēta/Pilsētas rajons CENTRA RAJONS Iela Mājas Nr./Nosaukums un korpuss Dzīvokļa Nr. Pasta indekss LV-1050 Tiesiskais pamats LIETOŠANAS TIESĪBAS, KURU IEGŪŠANAS PAMATS IR ĪRES LĪGUMS Izīrētāja vārds (vārdi), uzvārds vai nosaukums,  DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ZIŅAS. 8. ZIŅAS PAR PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU Dokumenta veids PILSOŅA PASE Numurs un sērija Izdošanas datums Derīguma termiņš Izdevējvalsts LATVIJA Izdevējiestāde PMLP RĪGAS 2.NODAĻA ZIŅAS PAR PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU Dokumenta veids PILSOŅA PERSONAS APLIECĪBA Numurs un sērija Izdošanas datums Derīguma termiņš 12.10.2020 Izdevējvalsts LATVIJA Izdevējiestāde PMLP RĪGAS 1.NODAĻA. ZIŅAS PAR CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBĀM (DZIMŠANAS APLIECĪBA) DZIMŠANAS APLIECĪBA, RĪGAS PILSĒTAS DZIMTS. NOD., LATVIJA Ziņas apliecinošie dokumenti: 1. DZIMŠANAS REĢISTRS, LATVIJA, PAGASTA DZIMTS. NOD. ZIŅAS PAR TĒVU ZIŅAS PAR MĀTI ZIŅAS PAR BĒRNIEM  ELEKTRONISKAIS PAKALPOJUMS  ID. TUA, izziņa par sādamību.

05
11/2018

Dokumenta apliecināšana ar Apostille

Tulkošanas birojs Rīgā, pilsētas centrā, Elizabetes ielā 75. Dokumentu apliecināšana ar Apostille.

Tulkošanas birojs “Rīgas tulki” ir atrodams pašā Rīgas centrā, Elizabetes ielā 75 (pretī Vērmanes dārzam), posmā starp Barona un Tērbatas ielām. Birojā iespējams veikt gan parastos tulkojumus, gan tulkojumus ar notariālu apliecināšanu, gan arī veikt dokumentu apliecināšanu ar Apostille.


Kas ir dokumenta apliecināšana ar Apostille?


Dokumenta apliecināšana ar Apostille ir apliecinājums, ka dokuments ir īsts un nav viltots, respektīvi, šis apliecinājums apstiprina amatpersonas, kura parakstījusi dokumenti, paraksta (zīmoga) un pilnvaru īstumu/derīgumu.  Parasti Apostille tiek likts valstī, kurā dokuments ir izdots. Piemēram, Latvijā izdoti dokumenti ir legalizējami ar Apostille Latvijā, jo ārpus Latvijas veikt legalizēšanu var būt apgrūtinoši vai pat atsevišķās pasaules daļās vai valstīs pat neiespējami.


Dokumentu legalizācijas likuma 8. un 9. pants nosaka: “Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura ir 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē ar apliecinājumu (apostille) atbilstoši šai konvencijai. Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura nav 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē, apliecinot paraksta īstumu, dokumentu parakstījušās personas statusu un — ja nepieciešams — uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu.”

Legalizēšana aplieciņašana apostille tulkošana

Cik ilgi notiek apliecināšana ar Apostille?


Parasti apliecināšanas process aizņem 2 pilnas darba dienas, bet steidzamības gadījumā šo laiku var saīsināt līdz 1 darba dienai.


Kas nepieciešams, lai veiktu dokumenta legalizēšanu?


Lai veiktu dokumenta legalizēšanu birojā nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu (vai dokumenta notariālu kopiju).  


Kādus dokumentus var legalizēt?


Iespējams legalizēt publisku dokumentu oriģinālus, to notariālas kopijas vai notariāli apliecinātus tulkojumus. Atsevišķos gadījumos, ja to pieprasa ārvalstu iestāde, legalizējami ir visi 3 minētie dokumentu veidi – gan pats oriģinālais dokuments, gan tā notariālais noraksts (kopija), gan arī tulkojumus, taču lielākajā daļā gadījumu ir pietiekami ar viena apliecinājuma izgatavošanu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!
 

AJAV: Kur apliecināt ar apostili? Kā apliecināt ar apostili? Kā notiek apliecināšana ar Apostille? Kas nepieciešams dokumentu apliecināšanai ar apostuli? Tulkojums ar Apostille. Tulkojumi ar notariālu apliecināšanu un apstiprināšana ar Apostille. Dokumentu legalizēšana ar Apostille. Legalizēšana, legalizācija, publisks dokuments, apliecinājums, ES, Eiropas savienība, tulkošana, translate, translator, translation, tulkošana, apliecināšana pie notāra, paraksta apliecināšana, dokumenta apliecināšana, tulkošanas birojs, Latvijā, Rīgā, Elizabetes iela 75, cenas, izmaksas, costs, termiņi, terms, paraksts, signature, certification, notary, consular department, Latvia, jautājumi, atbildes, QA, tulkot.   

 

01
11/2018

Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Profesionāls tulkošanas birojs. Dokumentu tulkojumi ar notariālu apliecinājumu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu var būt nepieciešama visdažādākajās dzīves situācijās - pārceļoties uz citu valsti strādāt, mācīties vai dzīvot.

Visbiežāk tulkotie izglītības dokumenti ir:


- Liecības


- Sekmju izraksti


- Diplomi


- Sertifikāti


- Atestāti


- Izziņas


- Raksturojumi

- Studiju programmu apraksti


- Apliecības, u.c. izglītības dokumenti


Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu
Avots: https://pixabay.com/en/thought-idea-innovation-imagination-2123970/

Lai iztulkotu un notariāli apliecinātu izglītības dokumentus to oriģināli jāiesniedz tulkošanas birojā. Parasti tulkošanas un apliecināšanas darbs aizņem 1-2 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. 


Nepieciešamības gadījumā (ja tas tiek prasīts attiecīgajā valstī/iestādē) tulkojumus arī iespējams legalizēt ar Apostille.


Šādi noformēti izglītības dokumenti ir pilnībā derīgi izmantošanai visās ES valstīs un citur pasaulē.


Lai noskaidrotu precīzas notariālās tulkošanas izmaksas, zvani - t. 25904727 vai raksti uz info@rigastulki.lv.


AV: apliecība par vispārējo pamatizglītību, atestāts par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izraksts, sertifikāts, diploma, certificate, tulkot, iztulkot, pārtulkot, translate, Latvian, English, Spanish, German, Russian, French, vidusskola, pamatskola, augstskola, koledža, mācību eistāde, dokumenti, beigšanas, pabeigšanas, final, studēšana, studijas, ārzemēs, ārvalstīs, derīgs tulkojums, oficiāls tulkojums, sertificēts tulkojums, universitāte, skola, college, university, school, education, abroad, examinations, exam, izlaidums, izlaiduma, iestāšanās eksāmeni, papīri, dokumenti, tulks, tulkotājs, zvērināts tulks, zvērināts notārs, zvērināts tulkojums, Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, Apostille, apliecināt, apstiprināt, sertificēt, parakstīt, ar parakstu, ar zīmogu, pielīdzināšana, derīgums, valid, useful, LV, EN, EU, certified translation, MK noteikumi, likums, izglītības programmas, starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegts dokuments par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, centralizētais eksāmens svešvalodā, dublikāts,  otrais (dokumenta) eksemplārs, kas juridiski aizstāj oriģinālu, kopija, noraksts.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

24
10/2018