Kur tulkot dokumentus?

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ne tikai veic tulkojumus attālināti (piemēram, mājas lapu tekstiem, līgumiem, priekšlīgumiem, studiju darbiem, produktu aprakstiem, rokasgrāmatām, instrukcijām - t.i., dokumentiem, kuri parasti netiek notariāli apliecināti), bet arī piedāvā notariāli apliecinātu tulkojumu un legalizēšanas pakalpojumus.


Tulkošanas biroju ikdienā klientiem pārsvarā tiek piedāvāti un nodrošināti trīs veidu tulkošanas pakalpojumi:


- Elektroniskie tulkojumi;
 

- Notariāli apliecināmie tulkojumi;
 

- Dokumentu legalizācija ar Apostille.


Atkarībā no nepieciešamā tulkošanas pakalpojumu veida arī izriet atbilde uz jautājumu - kur tulkot dokumentus?


● Ja dokumentus nepieciešams tulkot vienīgi elektroniski (bez notariāla apliecinājuma un/vai legalizēšanas ar Apostille), tad ģeogrāfiskai tulkošanas biroja atrašanās vietai praktiski nav nekādas nozīmes, jo visu pakalpojuma sniegšanas procesu iespējams īstenot attālināti, t.i., izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus un tālruni. Attiecīgi šajā gadījumā - gan noskaidrot tulkošanas pakalpojumu cenas, gan veikt pasūtījumu, gan arī norēķināties par pakalpojumu, ir iespējams izmantojot visiem labi zināmos un plaši pieejamos elektroniskos līdzekļus: e-pastu, internetbanku, un/vai dažādas ērtai saziņai paredzētās lietotnes (piemēram, Whatsapp, utml.).


● Savukārt, ja dokumentiem nepieciešams tulkojums ar notariālu apliecinājumu un/vai legalizēšana ar Apostille, tad liela nozīme var būt tulkošanas biroja atrašanās vietai, jo, lai dokumentu tulkojumus apliecinātu notariāli un legalizētu, to fiziskie oriģināli ir jāiesniedz tulkošanas birojā uz vietas, jo parasti apliecināšanas process pie notāra aizņem vismaz 1-2 pilnas darba dienas no dokumentu oriģinālu iesniegšanas brīža tulkošanas birojā.
 

Kur tulkot dokumentus?

Kur tulkot dokumentus Rīgā?

 

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ne tikai veic tulkojumus attālināti (piemēram, mājas lapu tekstiem, līgumiem, priekšlīgumiem, studiju darbiem, produktu aprakstiem, rokasgrāmatām, instrukcijām - t.i., dokumentiem, kuri parasti netiek notariāli apliecināti), bet arī piedāvā notariāli apliecinātu tulkojumu un legalizēšanas (ar Apostille) pakalpojumus. Parasti notariāli tiek tulkoti tādi dokumenti kā dzimšanas apliecības, laulību apliecības, miršanas apliecības, diplomi, sertifikāti, pensiju apliecības, pases, izziņas, atestāti, sekmju izraksti, liecības, tiesu lēmumi, prasījumi tiesai, šķiršanās dokumenti, maksātnespējas dokumenti, patiesā labuma guvēja (PLG) dokumenti, pilnvaras, bērnu izceļošanas atļaujas u.tml.Mūsu birojs atrodas pašā Rīgas centrā, klientiem ērti pieejamā vietā - Elizabetes ielā 75 (tieši pretī Vērmanes dārzam).

Plašāka kontaktinformācija (darba laiki, karte, rekvizīti) pieejama mūsu Kontaktu sadaļā.


Droši raksti vai zvani, lai saņemtu detalizētāku informāciju par nepieciešamo pakalpojumu!


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

 
 

20
11/2019

Kā apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā?

Darbā ar dokumentiem ikvienam regulāri var rasties dažādas tehniskas grūtības. Viena no izplatītākajām problēmām darbā ar datnēm ir to apvienošana kopīgā failā. Īpaši sarežģīti tas var šķist ja vienā PDF dokumentā jāapvieno dažādi attēli jeb JPG faili. Tādas situācijas var rasties, visdažādāko tehnisko apstākļu dēļ - programmatūras dēļ, skenera ierobežojumu dēļ, avota failu ierobežotās pieejamības dēļ u.c. gadījumos.Darbā ar dokumentiem ikvienam regulāri var rasties dažādas tehniskas grūtības. Viena no izplatītākajām problēmām darbā ar datnēm ir to apvienošana kopīgā failā. Īpaši sarežģīti tas var šķist ja vienā PDF dokumentā jāapvieno dažādi / vairāki attēli jeb JPG faili. Tādas situācijas var rasties, visdažādāko tehnisko apstākļu dēļ - programmatūras dēļ, skenera ierobežojumu dēļ, avota failu ierobežotās pieejamības dēļ, ja nepieciešams apvienot vienā failā tulkojumu failus u.c. gadījumos.

Kā apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā?


Uz šo jautājumu sniedz atbildi dokumentu konvertēšanas tehniskās iespējas jeb citiem vārdiem sakot - interneta tiešsaistes rīki. Šajos rīkos jeb vinkāršoti izsakoties mājas lapās dokumentu kombinēšana iespējama apvienojot dažādus skenētu bilžu formāta dokumentus kā mērķa failu norādot PDF dokumentu. Šādas priekšrocības mums sniedz samēra daudz un dažādi tiešsaistes (online) rīki internetā.


Lai apvienotu failus vienotā dokumentā nav nepieciešamas nedz kādas īpašas tehniskās zināšanas, nedz programmatūra, turklāt to iespējams izdarīt bez maksas. 


Kā izrādās failu apvienošanu iespējams paveikt daudz un dažādas vietnēs.

Zināmākās no tām ir:
https://smallpdf.com/jpg-to-pdf
https://jpg2pdf.com/
https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf
u.c.


Viss kas šajās vietnēs ir jādara: jāaugšupielādē JPG bilžu faili un jānospiež poga "Konvertēt" (Convert), pēc salīdzinoši īsa brīža interneta vietne failus būs sagatavojusi PDF formātā un jauno dokumentu kā vienotu, veselu failu būs iespējams lejupielādēt jūsu datorā. Ātri, kodolīgi un ērti.
 

JPG to PDF


Šie un citi rīki interneta tiešsaistē ir pieejami zem meklējumvārdiem "JPG to PDF". Tie darbojas 24/07 režīmā un ir pieejami ikvienam, kuram ir  radusies nepieciešamība apvienot JPG failus vienā kopīgā PDF dokumentā.


Saistītā sadaļa: Tulkošanas pakalpojumi

19
03/2019

Skolas dokumentu tulkošana

Skolas dokumentu tulkošana, notariāla tulkojumu apliecināšana, kā arī dokumentu legalizēšana ar Apostille nereti ir mācību iestāžu pamata prasība uzņemot jaunos audzēkņus savās rindās.

Skolas dokumentu tulkošana

Skolas dokumentu tulkošana, notariāla tulkojumu apliecināšana, kā arī dokumentu legalizēšana ar Apostille nereti ir mācību iestāžu pamata prasība uzņemot jaunos audzēkņus savās rindās.


Neskatoties uz to, vai tās ir internātskolas, koledžas, mūzikas, mākslas vai sporta skolas, neklātienes un vakara (maiņu) vidusskolas, profesionālās vai arodizglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, vispārizglītojošās sākumskolas, pamatskolas vidusskolas, ģimnāzijas vai augstskolas, to audzēkņiem tiek pieprasīti iepriekšējo mācību iestāžu dokumenti.


Parasti šie dokumenti ir liecības, sekmju izraksti, sertifikāti, diplomi, atestāti, apliecinājumi, rekomendācijas vēstules, raksturojumi, goda raksti un citi mācību statusu apliecinoši dokumenti. Šo minēto vai jebkuru citu skolas dokumentu tulkošana nepieciešama, lai jaunajā mācību iestādē pierādītu potenciālā skolnieka vai studenta sekmju un prasmju līmeni, kā arī novērtētu to atbilstību konkrētā mācību kursa vai izglītības iestādes prasībām.


Skolas dokumentu tulkošana un tulkojumu notariāla apliecināšana parasti aizņem 1-3 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. Ja nepieciešama arī legalizēšana ar Apostille, tad tas var vēl papildus prasīt 2 darba dienas. Kopējais dokumentu kārtošanas ilgums gandrīz nekad nepārsniedz nedēļu no oriģinālu iesniegšanas brīža.
 

Lai iegūtu skolas dokumentu notariālu tulkojumu:


1) Sazinieties ar tulkošanas biroju, lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma izmaksas un darba izpildes termiņus
(+371 25904727);


2) Iesniedziet tulkojamos dokumentus tulkošanas birojā (vai iesūtiet to oriģinālus pa pastu);


3) Saņemiet gatavos skolas dokumentus, kuri būs pilnībā sagatavoti un derīgi iesniegšanai ārvalstu mācību iestādē.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

 

Skolas dokumentu tulkošana

AV: skolas dokumentu tulkošana, ārvalstu, ārzemju, ārzemes, augstskola, koledža, mācību iestāde, skola, certified, zvērināts notārs, zvērināts tulkotājs, sertificēts tulkotājs, ar tulkotāja parakstu, legalizēt ar Apostille, apostils, aposilu, kur, kā, kādā veidā, Rīgā, centrā, Elizabetes iela 75, Vērmanes dārzs, Merķeļa iela, Barona, iela, Tērbatas iela, Brīvības iela, Čaka iela, steidzami, ātrāk, ASV, ES, Latvija, Krievija, perevod, treanslation certified, certify, iestāties, prasības, eksāmeni, pielīdzināšana, kas ir derīgs, valid, oficiāls, sertificēts, notarizēts, notarized, legalized, legal, legally, juridisks tulkojums, derīgs tulkojums, apliecināts tulkojums, apstiprināts tulkojums, zvērināts tulkojums, mācības mācīšanās skola, priekšmeti, mācību, studijas, students, bakalaurs, maģistrs, profesionālā izglītība.

22
02/2019