10 visbiežāk sastopamie saīsinājumi tulkojot drošības datu lapas (MSDS)

Drošības datu lapu tulkošana nereti ir izaicinājums pat pieredzējušam tulkotājam, jo tulkojamie teksti bieži vien ir ne tikai pārpildīti ar tehniskiem terminiem, bet arī ar dažādiem saīsinājumiem, abreviatūrām un specifiskiem apzīmējumiem. Šajā rakstā aplūkosim 10 visbiežāk sastopamos saīsinājumus (angliski un latviski), ar kādiem savā ikdienas darbā nākas sastapties tehniskajiem tulkiem un tulkotājiem.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Drošības datu lapu (DDL) tulkošana nereti ir izaicinājums pat pieredzējušam tulkotājam, jo tulkojamie teksti bieži vien ir ne tikai pārpildīti ar tehniskiem terminiem, bet arī ar dažādiem saīsinājumiem, abreviatūrām un specifiskiem apzīmējumiem. Šajā rakstā aplūkosim 10 visbiežāk sastopamos saīsinājumus (angliski un latviski), ar kādiem savā ikdienas darbā nākas sastapties tehniskajiem tulkiem un tulkotājiem.

Drošības datu lapas tulkošana

1) ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) - Eiropas vienošanās par bīstamu preču pārvadāšanu pa ceļu.

2) RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) - Noteikumi bīstamu preču starptautiskai pārvadāšanai pa dzelzceļiem.

3) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Starptautiskais kodekss par bīstamo preču transportēšanu pa jūru.

4) IATA: International Air Transport Association - Starptautisko avio pārvadātāju asociācija.

5) IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) - Starptautisko avio pārvadātāju asociācijas bīstamo kravu reglaments.

6) ICAO: International Civil Aviation Organization - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

7) ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) - Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas.

8) CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - Informatīvais ķīmijas dienests (Amerikas Ķīmijas savienības struktūrnodaļa).

9) LC50: Lethal concentration, 50 percent - Letāla koncentrācija, 50 procenti.

10) LD50: Lethal dose, 50 percent - Letāla deva, 50 procenti.


Saistītie raksti:

Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

Riska frāzes latviešu valodā

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
01/2012

02.01.2012. Rīgas Latviešu biedrības namā notiks valodnieces MPhil (Cantab), Dr. philol. Daces Strelēvicas-Ošiņas lekcija par valodas pareizību

2012.. gada 2. janvārī LVAK (Latviešu valodas attīstības kopa) piedāvā noklausīties valodnieces MPhil (Cantab), Dr. philol. Daces Strelēvicas-Ošiņas lekciju “Kas ir valodas pareizība un kāpēc cilvēkiem tā šķiet svarīga?“


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

2012.. gada 2. janvārī LVAK (Latviešu valodas attīstības kopa) piedāvā noklausīties valodnieces MPhil (Cantab), Dr. philol. Daces Strelēvicas-Ošiņas lekciju “Kas ir valodas pareizība un kāpēc cilvēkiem tā šķiet svarīga?“

valodas pareizība

Ieeja ir bez maksas un lekcija ir pieejama visiem interesentiem.
Pēc priekšlasījuma paredzēti jautājumi no klausītāju puses un diskusija.

Norises laiks: Šodien, 2012. gada 2. janvārī, plkst. 18:00.
Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrais stāvs, 301. telpa.

AVOTS: http://lvak.wordpress.com/2012/01/01/02-01-2012-dace-strelevica-osina-valodas-pareiziba-kapec-svariga/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

02
01/2012

Profesionāli tulkošanas pakalpojumi

Tulkošanas aģentūra "Rīgas tulki" piedāvā gan rakstiskās, gan mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Mēs veicam rakstisko tulkošanu ne tikai no latviešu/krievu uz angļu, vācu, franču un spāņu valodām (un otrādi), bet arī uz/no citām pasaules valodām. Attiecībā uz jautājumiem par izcenojumiem un termiņiem jūs jebkurā laikā esat laipni lūgti sazināties ar mūsu klientu menedžeriem.

PROFESIONĀLI
TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

ZVANI - 67381895, 25904727 VAI RAKSTI INFO@RIGASTULKI.LV, LAI NOSKAIDROTU TULKOŠANAS IZCENOJUMUS UN CITUS SEV INTERESĒJOŠUS JAUTĀJUMUS!


Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" piedāvātie pakalpojumi:

Rakstiskā tulkošana

Tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējams veikt plaša spektra rakstiskos tulkojumus Eiropas un citās pasaules valodās. Piedāvājam veikt profesionālus juridisko (līgumi, izziņas, spriedumi, apliecinājumi, lēmumi, u.c.), tehnisko (rokasgrāmatas, specifikācijas, produktu apraksti, drošības datu lapas, u.c.), finanšu (grāmatvedības gada pārskati, atskaites, aprēķini u.c.), lauksaimniecības (instrukcijas, lietošanas pamācības, u.c.), medicīnas (slimības lapas, slimības vēstures, medikamentu apraksti u.c.), akadēmisko (sertifikāti, diplomi, kursa darbi, raksturojumi, anotācijas u.c.) un citu veidu tulkojumus. Mūsu uzņēmuma strādā tulki ar ilggadēju tulkošanas pieredzi un kompetenci visdažādākajās sfērās. Piezvani mums!


Mutiskā tulkošana

Mūsu tulkošanas birojs var nodrošināt sekojošus mutiskās tulkošanas pakalpojumus: secīgo (jeb konsekutīvo) tulkošanu, pavadošo tulkošanu un čukstus tulkošanu. Izvēlieties sev piemērotāko tulkošanas veidu un sazinieties ar mūsu biroju!


Notariāli tulkojumi

Pie mums ir iespējams arī veikt ātrus un kvalitatīvus tulkojumus ar notariālu apstiprinājumu. Zvērināti tulki jums palīdzēs iztulkot un notariāli apliecināt visdažādākā tipa dokumentus - apliecības, sertifikātus, izziņas, līgumus, atļaujas, diplomus, sekmju izrakstus u.c. svarīgus dokumentus. Sazinies ar mums, lai noskaidrotu visus papildjautājumus, kuri saistīti ar Jums nepieciešamo notariālo apstiprinājumu.


Rediģēšana, korektūra

Ja nepieciešams, ar prieku palīdzēsim Jūsu tekstu novest līdz pilnībai neatkarīgi no valodas, kurā tas ir sastādīts. varam piedāvāt veikt kā tulkojumus tā korektūru un rediģēšanu visās Eiropas -  bulgāru, čehu, dāņu, nīderlandiešu, angļu, igauņu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu, zviedru un citās pasaules valodās.


Maketēšana

Mūsu tulkošanas aģentūras uzdevums ir ne tikai nodrošināt nevainojamu tulkojumu, bet arī parūpēties, lai iztulkotais dokuments vizuāli izskatītos tikpat labi vai pat labāk, nekā oriģināls. Ja nepieciešams, saskaņā ar klientu vēlmēm"Rīgas tulki" spēs nodrošināt ne tikai glītu teksta izkārtojumu un formatējumu, bet arī daudz sarežģītākus maketēšanas pakalpojumus (salikt bukletus, sagatavot failus uz druku, utt.)

ZVANI - 67381895, 25904727 VAI RAKSTI INFO@RIGASTULKI.LV, LAI NOSKAIDROTU TULKOŠANAS IZCENOJUMUS UN CITUS SEV INTERESĒJOŠUS JAUTĀJUMUS!  

Papildu informācija par tulkošanas pakalpojumiem


Valodu pāri

Mūsu tulkošanas aģentūra piedāvā veikt rakstisko tulkošanu ne tikai no latviešu/krievu uz angļu, vācu, franču un spāņu valodām (un otrādi), bet arī uz/no citām pasaules valodām. Attiecībā uz jautājumiem par cenāmun termiņiem jūs jebkurā laikā esat laipni lūgti sazināties ar mūsu klientu menedžeriem.


Steidzamības pakāpe


"Rīgas tulki" saviem klientiem piedāvā 3 iespējamos tulkojuma izmaksu tarifus:

- pamata tarifu (no 1 līdz 5 standarta lappusēm dienā); 
- steidzamības tarifu (no 5 līdz 10 standarta lappusēm dienā); 
- un 
ārkārtējas steidzamības tarifu (vairāk nekā 10 standarta lappuses dienā).

Par standarta lappusi tiek uzskatīta lappuse, kurā ietilpst 250 vārdi (sīkāku izklāstu, lūdzu, meklējiet nākamajā sadaļā - Vārdu skaits dokumentā). Precīzas tulkojuma izmaksas jau pirms tulkojuma veikšanas iespējams noteikt, izmantojot mūsu tulkojuma izmaksu kalkulatoru vai sazinoties ar mūsu klientu menedžeriem pa tālruni vai e-pastu. Atsevišķos gadījumos savstarpēji vienojoties steidzamības un ārkārtējas steidzamības tarifiem iespējams piemērot atlaides.


Vārdu skaits dokumentā

Par standarta 
lappusi tiek uzskatīta lappuse, kurā ietilpst 250 vārdi. Vārdu skaitu dokumentā iespējams noskaidrot gan datorā uzstādītajās programmās (piemēram, Word 2007 -> Review -> Word count), gan dažādos bezmaksas interneta tiešsaistes rīkos (piemēram, http://ej.uz/skaitisana1, http://ej.uz/skaitisana2), taču visvienkāršāk un ērtāk ir izmantot mūsu izstrādāto tulkojuma izmaksu kalkulatoru, kurš ne tikai automātiski jūsu vietā saskaitīs tulkojamā dokumenta rakstzīmes un/vai vārdus, bet uzreiz precīzi noteiks veicamā tulkojuma izcenojumu. Tulkojuma izcenojuma formula ir sekojoša:

Vārdu skaits tulkojamā dokumentā / 250 (vārdi 1 standarta lappusē) * Tulkojuma izmaksu tarifs = Precīzas tulkojuma izmaksas

Piemēram, ja jums jātulko izziņa no latviešu uz angļu valodu, kura satur 500 vārdus (jeb 2 standarta lappuses), aprēķins būs sekojošs: 500 / 250 * 5 = 10 Ls.

Ja kalkulators nespēj apstrādāt jūsu pievienoto failu un/vai rakstzīmju skaits jums nav zināms, jūs esat laipni aicināti sazināties ar mūsu klientu menedžeriem, kuri ļoti īsā laikā veiks aprēķinus un uzreiz jums paziņos par precīzām tulkojuma izmaksām.


Svarīgi!


Minimālais iespējamais pasūtījums ir 1 standarta lappuse. Ja pasūtījumā ir mazāk par 250 vārdiem, tulkojuma cena tiek aprēķināta kā par vienas pilnas standarta lappuses iztulkošanu.

"Rīgas tulki" šobrīd neatbilst PVN maksātāja statusam, tādēļ aprēķinātajiem izcenojumiem netiks pievienota nodokļa likme, t.i., jūsu reālajām izmaksām par pakalpojumu netiks pieskaitīti papildu izdevumi 22% apmērā."Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

21
12/2011