AlphaBaby un BabySmash - jaunās tulkotāju paaudzes pimie darba rīki

No kāda vecuma bērnu var mācīt rakstīt un lasīt? Tas laikam ir vairāk retorisks jautājums, jo katra bērna vecumam un attīstības pakāpei iespējams piemeklēt atbilstošākos veidus, kuri var veicināt apgūt valodas prasmes, kuras vēlāk dzīvē bērns jau var izmantot atbilstoši savām interesēm un vajadzībām, piemēram, tulkošanā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


No kāda vecuma bērnu var mācīt rakstīt un lasīt? Tas laikam ir vairāk retorisks jautājums, jo katra bērna vecumam un attīstības pakāpei iespējams piemeklēt atbilstošākos veidus, kuri var veicināt apgūt valodas prasmes, kuras vēlāk dzīvē bērns jau var izmantot atbilstoši savām interesēm un vajadzībām, piemēram, tulkošanā.

Nav noslēpums, ka mazulim vislabāk padodas apgūt kaut ko jaunu spēlējoties un rotaļājoties. Mūsdienās, kad vecāki mēdz būt ļoti aizņemti un daudz laika pavada pie datora, arī bērns visai agri ieinteresējas par šo pieaugušo spēļlietiņu un, novērojot vecākus, cenšas iemācīties kaut ko jaunu. Bieži vien šāda pašrocīga datora apgūšana vecākiem sagādā lielas galvassāpes, jo bērns, dauzot ar rociņām pa klaviatūru, pamānās neticami īsā laikā veikt datora uzstādījumos tādas izmaiņas, par kurām mamma vai tētis iepriekš pat nemaz nav nojautuši. Kā iemācīt bērnam apieties ar datoru to nesabojājot?

Par laimi šādiem gadījumiem ir izstrādātas jaukas un vienkāršas programmas, kuras ļauj bērnam ne tikai "aptaustīt" datoru, bet arī palīdz iemācīties kaut ko noderīgu, piemēram, alfabēta burtus.Kā viena no pazīstamākajām programmām, kas domāta bēbim burtu mācīšanai un apgūšanai, ir AlphaBaby. Tā ir pagalam vienkārša un ļauj bērnam pirmo reizi bez vecāku bailēm izspēlēties ar ieslēgta datora klaviatūru pēc sidrs patikas. Piespiežot taustiņus uz ekrāna skaņu pavadībā parādās burti, skaitļi un dažādu krāsu figūras. Lai izietu no programmas, nepieciešams nospiest specifisku taustiņu kombināciju, kuru bērns netīši nospiest praktiski nevar. Šī programma ir pieejama lietošanai uz datoriem, kuri aprīkoti ar MAC OS X operētājsistēmām. Ja jūsu rīcībā ir dators ar Windows operētājsistēmu, tad noderīga izrādīsies gandrīz identiska burtu spēle - BabySmash.

Bērnu var mācīt apgūt burtus un skaņas jau no pašas mazotnes un kas zina varbūt šī agrīnā interese par tekstiem kādreiz ļaus jūsu mazulim kļūt par lielisku tulkotāju.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

06
01/2012

10 visbiežāk sastopamie saīsinājumi tulkojot drošības datu lapas (MSDS)

Drošības datu lapu tulkošana nereti ir izaicinājums pat pieredzējušam tulkotājam, jo tulkojamie teksti bieži vien ir ne tikai pārpildīti ar tehniskiem terminiem, bet arī ar dažādiem saīsinājumiem, abreviatūrām un specifiskiem apzīmējumiem. Šajā rakstā aplūkosim 10 visbiežāk sastopamos saīsinājumus (angliski un latviski), ar kādiem savā ikdienas darbā nākas sastapties tehniskajiem tulkiem un tulkotājiem.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Drošības datu lapu (DDL) tulkošana nereti ir izaicinājums pat pieredzējušam tulkotājam, jo tulkojamie teksti bieži vien ir ne tikai pārpildīti ar tehniskiem terminiem, bet arī ar dažādiem saīsinājumiem, abreviatūrām un specifiskiem apzīmējumiem. Šajā rakstā aplūkosim 10 visbiežāk sastopamos saīsinājumus (angliski un latviski), ar kādiem savā ikdienas darbā nākas sastapties tehniskajiem tulkiem un tulkotājiem.

Drošības datu lapas tulkošana

1) ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) - Eiropas vienošanās par bīstamu preču pārvadāšanu pa ceļu.

2) RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) - Noteikumi bīstamu preču starptautiskai pārvadāšanai pa dzelzceļiem.

3) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Starptautiskais kodekss par bīstamo preču transportēšanu pa jūru.

4) IATA: International Air Transport Association - Starptautisko avio pārvadātāju asociācija.

5) IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) - Starptautisko avio pārvadātāju asociācijas bīstamo kravu reglaments.

6) ICAO: International Civil Aviation Organization - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

7) ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) - Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas.

8) CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - Informatīvais ķīmijas dienests (Amerikas Ķīmijas savienības struktūrnodaļa).

9) LC50: Lethal concentration, 50 percent - Letāla koncentrācija, 50 procenti.

10) LD50: Lethal dose, 50 percent - Letāla deva, 50 procenti.


Saistītie raksti:

Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

Riska frāzes latviešu valodā

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
01/2012

02.01.2012. Rīgas Latviešu biedrības namā notiks valodnieces MPhil (Cantab), Dr. philol. Daces Strelēvicas-Ošiņas lekcija par valodas pareizību

2012.. gada 2. janvārī LVAK (Latviešu valodas attīstības kopa) piedāvā noklausīties valodnieces MPhil (Cantab), Dr. philol. Daces Strelēvicas-Ošiņas lekciju “Kas ir valodas pareizība un kāpēc cilvēkiem tā šķiet svarīga?“


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

2012.. gada 2. janvārī LVAK (Latviešu valodas attīstības kopa) piedāvā noklausīties valodnieces MPhil (Cantab), Dr. philol. Daces Strelēvicas-Ošiņas lekciju “Kas ir valodas pareizība un kāpēc cilvēkiem tā šķiet svarīga?“

valodas pareizība

Ieeja ir bez maksas un lekcija ir pieejama visiem interesentiem.
Pēc priekšlasījuma paredzēti jautājumi no klausītāju puses un diskusija.

Norises laiks: Šodien, 2012. gada 2. janvārī, plkst. 18:00.
Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrais stāvs, 301. telpa.

AVOTS: http://lvak.wordpress.com/2012/01/01/02-01-2012-dace-strelevica-osina-valodas-pareiziba-kapec-svariga/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

02
01/2012