Profesionāli tulkošanas pakalpojumi

Tulkošanas aģentūra "Rīgas tulki" piedāvā gan rakstiskās, gan mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Mēs veicam rakstisko tulkošanu ne tikai no latviešu/krievu uz angļu, vācu, franču un spāņu valodām (un otrādi), bet arī uz/no citām pasaules valodām. Attiecībā uz jautājumiem par izcenojumiem un termiņiem jūs jebkurā laikā esat laipni lūgti sazināties ar mūsu klientu menedžeriem.

PROFESIONĀLI
TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

ZVANI - 67381895, 25904727 VAI RAKSTI INFO@RIGASTULKI.LV, LAI NOSKAIDROTU TULKOŠANAS IZCENOJUMUS UN CITUS SEV INTERESĒJOŠUS JAUTĀJUMUS!


Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" piedāvātie pakalpojumi:

Rakstiskā tulkošana

Tulkošanas birojā "Rīgas tulki" iespējams veikt plaša spektra rakstiskos tulkojumus Eiropas un citās pasaules valodās. Piedāvājam veikt profesionālus juridisko (līgumi, izziņas, spriedumi, apliecinājumi, lēmumi, u.c.), tehnisko (rokasgrāmatas, specifikācijas, produktu apraksti, drošības datu lapas, u.c.), finanšu (grāmatvedības gada pārskati, atskaites, aprēķini u.c.), lauksaimniecības (instrukcijas, lietošanas pamācības, u.c.), medicīnas (slimības lapas, slimības vēstures, medikamentu apraksti u.c.), akadēmisko (sertifikāti, diplomi, kursa darbi, raksturojumi, anotācijas u.c.) un citu veidu tulkojumus. Mūsu uzņēmuma strādā tulki ar ilggadēju tulkošanas pieredzi un kompetenci visdažādākajās sfērās. Piezvani mums!


Mutiskā tulkošana

Mūsu tulkošanas birojs var nodrošināt sekojošus mutiskās tulkošanas pakalpojumus: secīgo (jeb konsekutīvo) tulkošanu, pavadošo tulkošanu un čukstus tulkošanu. Izvēlieties sev piemērotāko tulkošanas veidu un sazinieties ar mūsu biroju!


Notariāli tulkojumi

Pie mums ir iespējams arī veikt ātrus un kvalitatīvus tulkojumus ar notariālu apstiprinājumu. Zvērināti tulki jums palīdzēs iztulkot un notariāli apliecināt visdažādākā tipa dokumentus - apliecības, sertifikātus, izziņas, līgumus, atļaujas, diplomus, sekmju izrakstus u.c. svarīgus dokumentus. Sazinies ar mums, lai noskaidrotu visus papildjautājumus, kuri saistīti ar Jums nepieciešamo notariālo apstiprinājumu.


Rediģēšana, korektūra

Ja nepieciešams, ar prieku palīdzēsim Jūsu tekstu novest līdz pilnībai neatkarīgi no valodas, kurā tas ir sastādīts. varam piedāvāt veikt kā tulkojumus tā korektūru un rediģēšanu visās Eiropas -  bulgāru, čehu, dāņu, nīderlandiešu, angļu, igauņu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu, zviedru un citās pasaules valodās.


Maketēšana

Mūsu tulkošanas aģentūras uzdevums ir ne tikai nodrošināt nevainojamu tulkojumu, bet arī parūpēties, lai iztulkotais dokuments vizuāli izskatītos tikpat labi vai pat labāk, nekā oriģināls. Ja nepieciešams, saskaņā ar klientu vēlmēm"Rīgas tulki" spēs nodrošināt ne tikai glītu teksta izkārtojumu un formatējumu, bet arī daudz sarežģītākus maketēšanas pakalpojumus (salikt bukletus, sagatavot failus uz druku, utt.)

ZVANI - 67381895, 25904727 VAI RAKSTI INFO@RIGASTULKI.LV, LAI NOSKAIDROTU TULKOŠANAS IZCENOJUMUS UN CITUS SEV INTERESĒJOŠUS JAUTĀJUMUS!  

Papildu informācija par tulkošanas pakalpojumiem


Valodu pāri

Mūsu tulkošanas aģentūra piedāvā veikt rakstisko tulkošanu ne tikai no latviešu/krievu uz angļu, vācu, franču un spāņu valodām (un otrādi), bet arī uz/no citām pasaules valodām. Attiecībā uz jautājumiem par cenāmun termiņiem jūs jebkurā laikā esat laipni lūgti sazināties ar mūsu klientu menedžeriem.


Steidzamības pakāpe


"Rīgas tulki" saviem klientiem piedāvā 3 iespējamos tulkojuma izmaksu tarifus:

- pamata tarifu (no 1 līdz 5 standarta lappusēm dienā); 
- steidzamības tarifu (no 5 līdz 10 standarta lappusēm dienā); 
- un 
ārkārtējas steidzamības tarifu (vairāk nekā 10 standarta lappuses dienā).

Par standarta lappusi tiek uzskatīta lappuse, kurā ietilpst 250 vārdi (sīkāku izklāstu, lūdzu, meklējiet nākamajā sadaļā - Vārdu skaits dokumentā). Precīzas tulkojuma izmaksas jau pirms tulkojuma veikšanas iespējams noteikt, izmantojot mūsu tulkojuma izmaksu kalkulatoru vai sazinoties ar mūsu klientu menedžeriem pa tālruni vai e-pastu. Atsevišķos gadījumos savstarpēji vienojoties steidzamības un ārkārtējas steidzamības tarifiem iespējams piemērot atlaides.


Vārdu skaits dokumentā

Par standarta 
lappusi tiek uzskatīta lappuse, kurā ietilpst 250 vārdi. Vārdu skaitu dokumentā iespējams noskaidrot gan datorā uzstādītajās programmās (piemēram, Word 2007 -> Review -> Word count), gan dažādos bezmaksas interneta tiešsaistes rīkos (piemēram, http://ej.uz/skaitisana1, http://ej.uz/skaitisana2), taču visvienkāršāk un ērtāk ir izmantot mūsu izstrādāto tulkojuma izmaksu kalkulatoru, kurš ne tikai automātiski jūsu vietā saskaitīs tulkojamā dokumenta rakstzīmes un/vai vārdus, bet uzreiz precīzi noteiks veicamā tulkojuma izcenojumu. Tulkojuma izcenojuma formula ir sekojoša:

Vārdu skaits tulkojamā dokumentā / 250 (vārdi 1 standarta lappusē) * Tulkojuma izmaksu tarifs = Precīzas tulkojuma izmaksas

Piemēram, ja jums jātulko izziņa no latviešu uz angļu valodu, kura satur 500 vārdus (jeb 2 standarta lappuses), aprēķins būs sekojošs: 500 / 250 * 5 = 10 Ls.

Ja kalkulators nespēj apstrādāt jūsu pievienoto failu un/vai rakstzīmju skaits jums nav zināms, jūs esat laipni aicināti sazināties ar mūsu klientu menedžeriem, kuri ļoti īsā laikā veiks aprēķinus un uzreiz jums paziņos par precīzām tulkojuma izmaksām.


Svarīgi!


Minimālais iespējamais pasūtījums ir 1 standarta lappuse. Ja pasūtījumā ir mazāk par 250 vārdiem, tulkojuma cena tiek aprēķināta kā par vienas pilnas standarta lappuses iztulkošanu.

"Rīgas tulki" šobrīd neatbilst PVN maksātāja statusam, tādēļ aprēķinātajiem izcenojumiem netiks pievienota nodokļa likme, t.i., jūsu reālajām izmaksām par pakalpojumu netiks pieskaitīti papildu izdevumi 22% apmērā."Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

21
12/2011

LZA Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisija pieņēmusi jaunus terminus (16.12.2011)

386. LZA Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdē, kas notika 2011. g. 16. decembrī, tika pieņemti kārtējie latviskie ekvivalenti terminiem angļu valodā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

386. LZA Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdē, kas notika 2011. g. 16. decembrī, tika pieņemti kārtējie latviskie ekvivalenti terminiem angļu valodā.

Saistībā ar standartu ISO 2382-25 tika pieņemti sekojoši termini:

ring latency - gredzena latentums
star/ring network - zvaigžņu gredzentīkls
beaconing station - bāksignāla stacija
access control field - piekļuves vadības lauks
fill - aizpildījums
neighbor notification - kaimiņu apziņošana
stripping - svītrošana
logical link control protocol, LLC protocol (abbreviation) - loģiskā posma vadības protokols, LLC protokols
medium access control protocol, MAC protocol (abbreviation) - fiziskās piekļuves vadības protokols, MAC protokols
logical link control sublayer, LLC sublayer (abbreviation) - loģiskā posma vadības apakšslānis, LLC apakšslānis
medium access control sublayer, MAC sublayer (abbreviation) - fiziskās piekļuves vadības apakšslānis, MAC apakšslānis
physical signaling sublayer, PLS sublayer (abbreviation) - fiziskais signalizēšanas apakšslānis, PLS apakšslānis
physical medium attachment sublayer, PMA sublayer (abbreviation) - fiziskais vides piekļuves apakšslānis, PMA apakšslānis
logical link control type 1, LLC type 1 (abbreviation) - 1. tipa loģiskā posma vadība
logical link control type 2, LLC type 2 (abbreviation) - 2. tipa loģiskā posma vadība
logical link control type 3, LLC type 3 (abbreviation) - 3. tipa loģiskā posma vadība

Saistībā ar standartu ISO 2382-32 lietošanai latviešu valodā tika pieņemti sekojoši termini:

electronic mail, e-mail - elektroniskais pasts, e-pasts
information object (in electronic mail) - informācijas objekts
message (in electronic mail) - vēstule
message transfer (in electronic mail) - vēstuļu sūtīšana 
message storage (in electronic mail) - vēstuļu uzglabāšana, ziņojumu uzglabāšana
message handling - vēstuļu apstrāde, ziņojumu apstrāde
mailbox, electronic mailbox - pastkaste, pastkastīte
user (in electronic mail) - lietotājs
direct user - tiešais lietotājs
indirect user - netiešais lietotājs
directory (in electronic mail) - direktorijs
interpersonal messaging - starppersonu  ziņojumapmaiņa
message handling system, MHS (abbreviation) - vēstuļu apstrādes sistēma, ziņojumu apstrādes sistēma
message handling environment, MHE (abbreviation) - vēstuļu apstrādes vide, ziņojumu apstrādes vide
messaging system - ziņojumapmaiņas sistēma
messaging subsystem - ziņojumapmaiņas apakšsistēma
user agent - lietotāja aģents
distribution list, DL (abbreviation) - adresātu saraksts
mail exploder, mail broadcaster - pasta apraidītājs
access unit - piekļuves bloks
message transfer system, MTS (abbreviation) - vēstuļu sūtīšanas sistēma, ziņojumu sūtīšanas sistēma
message transfer agent, MTA (abbreviation) - vēstuļu sūtīšanas aģents, ziņojumu sūtīšanas aģents
mail gateway, gateway (in electronic mail) - pasta vārteja
management domain (in electronic mail), MD (abbreviation) - pārvaldības domēns
administration management domain, ADMD (abbreviation) - administrēšanas pārvaldības domēns
private management domain, PRMD (abbreviation) - privātās pārvaldības domēns
envelope - aploksne
content (in electronic mail) - saturs
heading (in electronic mail), header (in electronic mail) - virsraksts
body (in electronic mail) - pamatteksts
subject (in electronic mail) - temats, tēma
signature (in electronic mail) - paraksts
encoded information type, EIT (abbreviation) - kodētas informācijas tips
content type - satura tips
probe (in electronic mail) - zonde
report (in electronic mail) - paziņojums

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

19
12/2011

Sākusies aptauja par 2011. gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa jau 9. gadu izsludina akciju “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.


"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa jau 9. gadu izsludina akciju “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.

Arī šogad akcijas organizētāji rīko aptauju, kuras laikā noskaidros nozīmīgākos jaunumus valodā — gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu. Priekšlikumu iesūtīšanā tiek aicināti piedalīties visi latviešu valodas lietotāji — skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji, tulkotāji, lasītāji, rakstītāji, klausītāji un runātāji.

Gada vārds
ir spilgtākais un trāpīgākais pēc latviešu valodas likumībām veidotais vārds, kas pirmo reizi izskanējis, kļuvis populārs vai populāritāti atguvis 2011. gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas lietots ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi.

Gada nevārds
 — visnejēdzīgāk darinātais vai visnevajadzīgāk no citas valodas aizgūtais vārds, kas parādījies vai manāmi izplatījies 2011. gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas šajā gadā plaši lietots ar visneiederīgāk vai visnevajadzīgāk sagrozītu nozīmi (piemēram, pēc citu valodu parauga).

Gada spārnotais teiciens
 — spilgtākais vai dīvainākais teiciens, kas īpaši bieži lietots vai sevišķi pamanīts 2011. gadā.

Akcijas mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un diskusijas par valodas kultūru un valodas pārmaiņām.

Sūtītāji aicināti, ja iespējams, norādīt, kur vārds vai teiciens dzirdēts, kādā publikācijā tas lasīts un kādā sakarībā lietots. Lūdzu, miniet arī savu vārdu, uzvārdu un adresi (vēlams, arī e-pasta adresi). Ieteikumi 2011. gada vārdam, nevārdam un spārnotam teicienam sūtāmi līdz 2012. gada 11. janvārim, aizpildot anketu internetā http://ej.uz/gadavards, rakstot uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv vai ieteikumus sūtot RLB Latviešu valodas attīstības kopai uz adresi Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050. Akcijas gaitai varat sekot tīmeklī http://www.draugiem.lv/gadavards un tviterī http://www.twitter.com/gadavards.

Iesūtīto vārdu un izteicienu vērtētāji būs pazīstami vārda meistari, valodnieki un valodas praktiķi — Juris Baldunčiks, Austris Grasis, Ieva Kolmane, Aldis Lauzis, Vineta Poriņa, Jānis Rokpelnis, Valentīna Skujiņa, Dace Strelēvica-Ošiņa un Andrejs Veisbergs.

2011. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens tiks paziņoti preses konferencē 2012. gada 16. janvārī.


Vārds, nevārds, 2011
 

2010. gada vārds bija “zibakcija” (angļu “flashmob” vietā), nevārds — “pa lielam”, spārnotais teiciens — “Krāniem un buldozeriem jāstrādā lidostā” (ministru prezidenta Valda Dombrovska replika).

 

2009. gadā par gada vārdu kļuva “glābējsilīte” (angliskā “babybox” vietā), par nevārdu — “saīsināt (darbiniekus)”, par spārnoto teicienu — “Un ko jūs saprotat ar polītisko atbildību?” (ministres jautājums žurnālistam).

 

2008. gada vārds “talkot” (“piedalīties Lielajā talkā”), nevārds — “šis te.., šo te..”, spārnotais teiciens — “Pārāk liela cilvēcība sabiedrībai bieži nav saprotama” (no polītiķa izteikuma) un gada nagla — “Nasing spešl” (ministra atbilde žurnālistei, kuŗa jautāja, kas īsti notiek Latvijā un kāpēc vajadzīgs miljardu aizdevums).

 

2007. gada vārds “ēnstrādnieks”, nevārds — “(siera) produkts” (piemērs tam, kā dažādus izstrādājumus neiederīgi vai bez vajadzības dēvē par produktiem), spārnotais teiciens — “bojāts horizontālais taimkods” (patiesības slēpšana aiz nesaprotama žargonvārda).

 

2006. gada vārds “draugoties” (vietnes draugiem.lv lietotāju darbības apzīmējums), nevārds — “hendlings” (no angļu “handling / zīdaiņa kopšana un auklēšana”), spārnotais teiciens — “ņēma un uzmeta” (no polītiķu telefonsarunas).

 

2005. gada vārds “smacenis” (Anšlava Eglīša darinājums angliskā “smogs” vietā), nevārds — “centrs” (vārda jēgai neatbilstošās vārdkopās ar nozīmi ‘liela vai maza vieta, kur kaut kas notiek’, piemēram, tirgotava, kopētava u. tml.), spārnotais teiciens — “vanags noknāba cālīti” (no uzvārdiem atvasināta vārdu spēle).

 

2004. gada vārds “mēstule” (angliskā “spams” vietā), nevārds — “māsterplāns” (neskanīgs saliktenis, ko ieteikts aizstāt ar “virsplāns”), spārnotais teiciens — “Valsts deg zilās ugunīs” (ar nozīmi ‘valstī krīze’).

 

2003. gada vārds “zīmols” (‘ražojuma, uzņēmuma, personas, valsts u. tml. tēls, kas saistīts ar vārdu, simbolu, prečzīmi u. tml.’ angliskā “brends” vietā), nevārds — “eiro” (tā nelokāmības dēļ), spārnotais teiciens — “zelta rokas” (ar irōniju).

 
Informāciju sagatavojis

“2011. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena” koordinators, Eduards Cauna

"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
12/2011