LU Programma „Rakstiskā tulkošana” ieguvusi Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkla kvalitātes zīmi

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir sertificēta kā Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programma.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir sertificēta kā Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programma.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” (iepriekš – profesionālo studiju programma „Tulkotājs”) ir saņēmusi Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkla kvalitātes zīmi, 64 programmu konkurencē kļūstot par vienu no 20 jaunajām tīkla dalībniecēm.

„LU realizētās studiju programmas iegūtā kvalitātes zīme turpmāk palīdzēs uzņēmumiem un iestādēm visā Eiropā orientēties dažādo tulkošanas programmu piedāvājumā. Pateicoties šim sertifikātam darba devējam ir iespēja noteikt, kuras mācību iestādes piedāvā kvalitatīvu tulkotāju izglītību saskaņā ar Eiropas kritērijiem. Līdz ar to programmas „Rakstiskā tulkošana” absolventi iegūst konkurētspējīgu izglītību starptautiskā darba tirgū. Baltijā šādas kvalitātes zīmes ir vēl tikai divām citās augstskolās realizētajām programmām.

Rakstiskā tulkošana LU

Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkls ir veidots pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas. Tas apvieno Eiropas Savienības valstu un Šveices rakstiskās tulkošanas maģistra programmas, kurām ir piešķirta Eiropas Maģistra līmeņa tulkošanas programmu tīkla kvalitātes zīme. Zīmi piešķir,  ja programmas atbilst tīkla noteiktajiem tulkošanas programmu kvalitātes kritērijiem – tās sniedz darba tirgus prasībām atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas, tajās strādā kvalificēti mācībspēki, tās izmanto jaunākās tulkošanas tehnoloģijas, ir novatoriskas, tām ir starptautiski kontakti, kā arī sadarbība ar darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Jāatzīmē, ka Latvijas Universitātē realizētā programma „Rakstiskā tulkošana” ir iekļauta arī „Erasmus” akadēmiskā tulkošanas maģistra programmu tīklā OPTIMALE.

Vairāk par EMT: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm.

vairāk par OPTIMALE: http://www.translator-training.eu/optimale/index.php.

AVOTS: http://www.lu.lv/zinas/t/9399/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

08
12/2011

LZA pieņēmusi kārtējos jaunos terminus (02.12.2011)

Saskaņā ar LZA (Latvijas Zinātņu Akadēmija) Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes protokolu Nr. 385, lietošanā pieņemti zemāk minētie terminu latviskojumi no angļu valodas.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar LZA (Latvijas Zinātņu Akadēmija) Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes protokolu Nr. 385, lietošanā no angļu valodas pieņemti zemāk minētie terminu latviskojumi.

Kārtējā LZA apakškomisijas sēde notika 2011. g. 2. decembrī. Sēdē piedalījās: Laura Beļska, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Gatis Jermacāns, Ligita Kauķe, Ņikita Kozlovs, Matīss Laurens, Rūdolfs Mazurs, Tabita Salmiņa un Dzintars Skarbovskis.

Saistībā ar standartu ISO 2382-25 sēdes laikā tika pieņemti sekojoši termini:

carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA network (abbreviation) - nesējkontroles daudzpiekļuves tīkls ar sadursmju atklāšanu

carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA network (abbreviation) - nesējkontroles daudzpiekļuves tīkls ar sadursmju novēršanu

carrier sense - nesējkontrole

truncated binary exponential backoff - aprautā bināri eksponenciālā aizkave

Token-bus - Marķiera maģistrāles tīkls

token-bus network - marķiera maģistrāles tīkls

headend - galvasstacija

forward LAN channel - lokālā tīkla tiešais kanāls, LAN tiešais kanāls, lokālā tīkla turpkanāls, LAN turpkanāls

backward LAN channel, reverse LAN channel - lokālā tīkla atpakaļkanāls, LAN atpakaļkanāls

single-cable broadband LAN - vienkabeļa platjoslas lokālais tīkls, vienkabeļa platjoslas LAN

dual-cable broadband LAN - divkabeļu platjoslas lokālais tīkls, divkabeļu platjoslas LAN

logical ring - loģiskais gredzentīkls

noise burst signal - trokšņa sākumsignāls

bus-quiet signal - maģistrāles klusumsignāls

control frame - vadības kadrs

response time window, response window - atbildes laika intervāls

transmission path delay, one-way propagation time - pārraides ceļa aizture, vienvirziena izplatīšanas laiks

slot time (in a token-bus network) - starplaiks

Ring networks - Gredzentīkli

token-ring network - marķiera gredzentīkls

slotted-ring network - laiksegmentu gredzentīkls


AVOTS: http://termini.letonika.lv/


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

07
12/2011

Tulka pakalpojumi

Tulka pakalpojumi parasti ir saistīti ar secīgo (konsekutīvo), pavadošo, čukstus un cita veida mutisko tulkošanu. Savukārt tulkotāji ir rakstiskās tulkošanas darbu veicēji. Mūsu tulkošanas birojs piedāvā gan rakstiskās, gan mutiskās tulkošanas pakalpojumus uz visām Eiropas valodām, kā arī citām pasaules valodām.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulka pakalpojumi parasti ir saistīti ar secīgo (konsekutīvo), pavadošo, čukstus un cita veida mutisko tulkošanu. Savukārt tulkotāji ir rakstiskās tulkošanas darbu veicēji. Mūsu tulkošanas birojs piedāvā gan rakstiskās, gan mutiskās tulkošanas pakalpojumus uz visām Eiropas valodām, kā arī citām pasaules valodām. Tulkošanas birojā "Rīgas tulki" tulkojumi tiek veikti autentiski, neizmantojot mašīntulkošanas rīkus, tā rezultātā tulkojums ir saprotams, kvalitatīvs un precīzs.

Pateicoties tam, ka mūsu tulkošanas birojs izmanto jaunākās informācijas tehnoloģijas, tulkošanas birojs "Rīgas tulki" var nodrošināt to, ka tulkotāja un/vai tulka pakalpojumi ir pieejami par draudzīgām cenām, t.i., izmantojot mūsdienīgas darba metodes, mēs varam piedāvāt augstvērtīgus tulkošanas pakalpojumus par pieejamām cenām - īpaši valodu pāros, kuri ir populāri. Piemēram, latviešu-krievu-angļu utml. valodu kombinācijās tulkojumi būs ne tikai kvalitatīvi, bet arī lēti.

Tulka pakalpojumi

Visbeidzot, tulkošanas pakalpojumus pasūtīt pie "Rīgas tulkiem" ir izdevīgi ne tikai tādēļ, ka tie ir precīzi un pieejami par demokrātiskām cenām, bet arī tādēļ, ka tulkojumi tiek nodoti pasūtītāja rīcībā laikus noteiktajā termiņā. Tāpat jāatzīmē, ka vajadzības gadījumā tulkojumus ir iespējams notariāli apliecināt ar zvērināta notāra un zvērināta tulka parakstiem un zīmogu.

Lūdzu, sazinieties ar mūsu tulkošanas biroju un mēs jums piedāvāsim kvalitatīvus, lētus un savlaicīgus tulkotāju un tulku pakalpojumus.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

07
12/2011