Tulkošanas aģentūra

SIA "Rīgas tulki" ir profesionāla tulkošanas aģentūra. Piedāvājam visplašākos tulkošanas pakalpojumus - tekstu tulkošanu, korektūru, rediģēšanu, tulkojumu notariāli apliecināšanu, tulkojumu apliecināšanu ar zvērināta tulka parakstu, maketēšanu, kā arī tekstu ievadi, apstādi un sastādīšanu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

SIA "Rīgas tulki" ir profesionāla tulkošanas aģentūra. Piedāvājam visplašākos tulkošanas pakalpojumus - tekstu tulkošanu, korektūru, rediģēšanu, tulkojumu notariāli apliecināšanu, tulkojumu apliecināšanu ar zvērināta tulka parakstu, maketēšanu, kā arī tekstu ievadi, apstādi un sastādīšanu.

7 iemesli kādēļ izvēlēties sadarbību ar tulkošanas aģentūru "Rīgas tulki"


1) Tulkošanas aģentūra "Rīgas tulki" darbojas jau gandrīz 10 gadus un un savā darbā izmanto modernas klientu apkalpošanas metodes. Lai saņemtu kvalitatīvu tulkojumu, klientam nav jātērē savs laiks apmeklējot mūsu tulkošanas aģentūru klātienē. Bieži vien pakalpojuma pieņemšana un apstiprināšana notiek elektroniski un visi ar tulkošanas jautājuemiem saistītie aspekti tiek nokārtoti izmantojot e-pastu, tālruni vai citus modernus mūsdienu sakaru līdzekļus.

2) Mūsu tulkošanas aģentūra garantē tulkojumu kvalitāti un nodrošina pēcpārdošanas servisu. Tas nozīmē, ka klients vienmēr var vērsties mūsu tulkošanas birojā, ja viņaprāt tulkojumā nepieciešams veikt kādu labojumu vai korekciju un šie papildu darbi tiks veikti bez maksas.

3) Tulkojumus veic tulkotāji, kuriem ir ne tikai kvalificēta speciālista izglītība un liela pieredze tulkošanā, bet arī dzimtās valodas zināšanas tanī valodā, uz kuru tiek veikts tulkojums tādējādi nodrošinot 100% pakalpojumu kvalitāti.

Tulkošanas aģentūra

4) "Rīgas tulki" piedāvā tulkojumus visdažādākajās valodu kombinācijās, arī tulkojumus uz/no retām vai eksotiskām valodām.

5) Tāpat mūsu tulkošanas aģentūra ir maksimāli elastīga attiecībā uz veicamo tulkojumu termiņiem. Mēs varam nodrošināt liela apjoma tulkojumus salīdzinoši īsā laika periodā, kad no pasūtījuma jau būs atteikušās daudzas citas aģentūras.

6) Uzticot veikt tulkojumu mūsu tulkošanas aģentūrai, Jūs varat rēķināties ar to, ka tulkojums tiks veikts konfidenciāli un nenonāks trešo personu rokās.

7) Tulkojumi tiek veikti laikus, noteiktajā termiņā. 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

09
11/2011

Tulkotāji (latviešu - angļu un angļu - latviešu)

Mūsdienās viens no pieprasītākajiem valodu pāriem, kādā nepieciešams veikt tulkojumus, ir latviešu - angļu jeb angļu -latviešu valodas pāris. Kaut arī angļu valoda ir visai izplatīta un tiek uzskatīta par vienu no visplašāk mācītajām/apgūtajām svešvalodām Latvijā, tas tomēr nemazina vajadzību pēc profesionāliem tulkošanas pakalpojumiem.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Mūsdienās viens no pieprasītākajiem valodu pāriem, kādā nepieciešams veikt tulkojumus, ir latviešu - angļu jeb angļu -latviešu valodas pāris. Kaut arī angļu valoda ir visai izplatīta un tiek uzskatīta par vienu no visplašāk mācītajām/apgūtajām svešvalodām Latvijā, tas tomēr nemazina vajadzību pēc profesionāliem tulkošanas pakalpojumiem.

Tulkotājs angļu latviešu

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" rīcībā ir atbilstoši izglītoti tulki (mutisko tulkojumu veicēji) un tulkotāji (rakstisko tulkojumu veicēji) ar lielu pieredzi visdažādāko tulkošanas darbu veikšanā, tostarp notariāli apstiprinātu tulkojumu nodrošināšanā. Tulkojumus iespējams veikt ne tikai latviešu - angļu vai angļu - latviešu valodas pāros, bet arī citās Eiropas valodās. 

Uzticot dokumentu rakstisko vai mutisko tulkošanu "Rīgas tulkiem", jūs varēsit būt droši, ka jūsu tulkojumu veiks izglītots, pārbaudīts un uzticams tulkotājs ar lielu pieredzi. Piezvaniet mums un mēs ar prieku palīdzēsim jums pārtulkot pat viskomplicētākos tekstus!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

09
11/2011

Skaitļi un cipari angļu valodā

Nereti dažādi jēdzieni tiek nepareizi lietoti ne tikai svešvalodā, bet arī dzimtajā valodā. Piemēram, latviešu valodā tiek savstarpēji jaukti tādi vārdi kā "cipars" un "skaitlis". Arī angliski tiem ir dažāda nozīme - attiecīgi "digit" un "number". Izmantojot analoģiju, ciparus (digits) ir iespējams uztvert kā "burtus", no kuriem tiek veidoti "vārdi" - skaitļi. Piemēram, skaitlis 1445 sastāv no četriem cipariem 1, 4, 4 un 5.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Skaitļa un cipara jēdzieni

Nereti dažādi jēdzieni tiek nepareizi lietoti ne tikai svešvalodā, bet arī dzimtajā valodā. Piemēram, latviešu valodā tiek savstarpēji jaukti tādi vārdi kā "cipars" un "skaitlis". Arī angliski tiem ir dažāda nozīme - attiecīgi "digit" un "number". Izmantojot analoģiju, ciparus ir iespējams uztvert kā "burtus", no kuriem tiek veidoti "vārdi" - skaitļi. Piemēram, skaitlis 1445 sastāv no četriem cipariem 1, 4, 4 un 5.

 

 

Cipari (Digits)

Cipars ir grafiskā zīme skaitļa apzīmēšanai.

Mūsdienās plaši tiek izmantoti divu veidu cipari: arābu un romiešu cipari.

- Arābu cipari (Arabic numerals) ir sekojoši: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Savukārt skaitļu pierakstam izmantojot Romiešu ciparus (Roman numerals) tiek lietoti šādi simboli I, V, X, L, C, D, M (kurus attiecīgi iespējams attēlot ar sekojošiem arābu cipariem - 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000). Romiešu ciparus atsevišķos gadījumos lieto, lai apzīmētu kārtas skaitļa vārdus.

Skaitļi (Numbers)

Skaitlis ir abstrakts matemātisks pamatjēdziens. Tas rakstiski visbiežāk tiek attēlots ar cipariem, bet ir ieviesti arī dažādi citi simboli, kas ļauj pierakstīt ļoti dažādus skaitļus. Skaitlis ir matemātisks objekts, ko lieto skaitīšanai un mērīšanai. Bez skaitīšanas un mērīšanas skaitļus lieto arī kaut kā apzīmēšanai, piemēram, telefona numuri, seriālie numuri un tā tālāk.

Matemātikā skaitļi tiek iedalīti skaitļu kopās jeb sistēmās. Vienkāršākā skaitļu kopa ir naturālie skaitļi, kurā ietilpst 1, 2, 3, 4 un tā tālāk līdz bezgalībai. Šī skaitļu kopa parasti tiek izmantota skaitīšanai. Tālāk naturālo skaitļu kopa ietilpst veselo skaitļu kopā, kurā ir iekļauti arī veseli negatīvie skaitļi un nulle. Savukārt šī skaitļu kopa ietilpst racionālu skaitļu kopā, tā atkal ietilpst reālo skaitļu kopā, un reālo skaitļu kopa ir daļa no komplekso skaitļu kopas. Pastāv arī citas skaitļu kopas, piemēram, iracionālo skaitļu kopa, kura kopā ar racionālajiem skaitļiem, veido reālo skaitļu kopu. Reālo skaitļu kopu veido arī algebriskie un transcendentie skaitļi. Reālo skaitļu kopas paplašinājumi ir kompleksie skaitļi, tālāk kvaternioni, oktonioni un sedenioni.

Gramatiski skaitļa vārdi (numerals) tiek iedalīti pamata (cardinal numerals) un kārtas (ordinal numerals) skaitļa vārdos.


Pamata skaitļa vārdi (Cardnial numbers) un kārtas skaitļa vārdi (Ordinal numbers) angļu valodā


Cardinal Numbers
0
:
zero
1
:
one
2
:
two
3
:
three
4
:
four
5
:
five
6
:
six
7
:
seven
8
:
eight
9
:
nine
10
:
ten
11
:
eleven
12
:
twelve
13
:
thirteen
14
:
fourteen
15
:
fifteen
16
:
sixteen
17
:
seventeen
18
:
eighteen
19
:
nineteen
20
:
twenty
30
:
thirty
40
:
forty
50
:
fifty
60
:
sixty
70
:
seventy
80
:
eighty
90
:
ninety
100
:
hundred
1000
:
thousand
1,000,000
:
million
1,000,000,000
:
billion
23
:
twenty-three
32
:
thirty-two
34
:
thirty-four
55
:
fifty-five
57
:
fifty-seven
66
:
sixty-eight
79
:
seventy-nine
73
:
seventy-three
84
:
eighty-four
88
:
eighty-eight
98
:
ninety-eight
114
:
hundred fourteen
138
:
hundred thirty-eight
218
:
two hundred eighteen
480
:
four hundred eighty
3020
:
three thousand twenty
11,800
:
eleven thousand eight hundred
24,068
:
twenty-four thousand sixty-eight
 
Ordinal Numbers
0th
:
zeroth
1st
:
first
2nd
:
second
3rd
:
third
4th
:
fourth
5th
:
fifth
6th
:
sixth
7th
:
seventh
8th
:
eighth
9th
:
ninth
10th
:
tenth
11th
:
eleventh
12th
:
twelfth
13th
:
thirteenth
14th
:
fourteenth
15th
:
fifteenth
16th
:
sixteenth
17th
:
seventeenth
18th
:
eighteenth
19th
:
nineteenth
20th
:
twentieth
30th
:
thirtieth
40th
:
fortieth
50th
:
fiftieth
60th
:
sixtieth
70th
:
seventieth
80th
:
eightieth
90th
:
ninetieth
100th
:
hundredth
1,000th
:
thousandth
1,000,000th
:
millionth
1,000,000,000th
:
billionth
21st
:
twenty-first
35th
:
thirty-fifth
39th
:
thirty-ninth
42nd
:
forty-second
44th
:
forty-fourth
58th
:
fifty-eighth
64th
:
sixty-fourth
73rd
:
seventy-third
82nd
:
eighty-second
89th
:
eighty-ninth
91st
:
ninety-first
101st
:
hundred first
138th
:
hundred thirty-eighth
200th
:
two hundredth
218th
:
two hundred eighteenth
358th
:
three hundred fifty-eighth
1,003rd
:
one thousand third
18,002nd
:
eighteen thousand second

 

08
11/2011