Pieņemti grozījumi Notariāta likumā attiecībā uz dokumentu atvasinājumu apliecināšanas kārtību

Līdz 2019. gada 1. janvārim Latvijā spēkā bija kārtība, saskaņā ar kuru zvērināti notāri notariālus norakstus taisīja pilnīgi visām iesniegtā dokumenta lapām. Nebija iespējams taisīt notariālu kopiju jeb norakstu atsevišķai dokumenta daļai (piemēram, tikai pases 1. lapai). Kā redzams LR oficiālā laikraksta Latvijas vēstnesis oficiālajā publikācijā Nr.: 2018/225.26, kurā publicēti Grozījumi Notariāta likumā, minētā likuma IX. nodaļā veikti tādi grozījumi, kuri no 2019. gada 1. janvāra piešķir zvērinātam notāram tiesības apliecināt jebkādus dokumentu atvasinājumus (norakstus, kopijas, izrakstus) un tulkojumus.


Zvaniet mums pa tālruni (+371) 25904727, vai rakstiet uz info@rigastulki.lv, lai uzzinātu precīzas tulkošanas, legalizēšanas un/vai notariāli apstiprinātu tulkojumu pakalpojumu cenas un darba izpildes termiņus

 

Līdz 2019. gada 1. janvārim Latvijā spēkā bija kārtība, saskaņā ar kuru zvērināti notāri notariālus norakstus taisīja pilnīgi visām iesniegtā dokumenta lapām. Nebija iespējams taisīt notariālu kopiju jeb norakstu atsevišķai dokumenta daļai (piemēram, tikai pases 1. lapai). Šie ierobežojumi radīja virkni sarežģījumu un pārpratumu - klientiem nācās taisīt notariālas kopijas pat tādām dokumentu daļām/lappusēm, kuras bija pilnīgi tukšas, kā arī par to norēķināties likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) stāšanās spēkā parādījās vēl viens vērā ņemams aspekts, kurš nonāca pretrunā ar minēto kārtību, proti, parādījās riski, ka taisot norakstus pilnīgi visām dokumentu lapām tiek pārkāptas datu subjekta tiesības (piemēram, trešajām pusēm nevajadzīgi izpaužot tādus svarīgus datus kā ģimenes stāvokli, mantisko stāvokli, tiesas spriedumu konstatējošās daļas, utml.). Šīs problēmas radīja sarežģījumus ne tikai pašiem klientiem, bet arī tulkojumu birojiem, kuri sniedza notariālu tulkojumu pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Pases izraksta notariāla tulkošana

Pēc minētās problēmas izklāsta Latvijas Zvērinātu notāru padomei (LZNP), 2018. gadā tika saņemt atbilde, ka problēma ir apzināta un Tieslietu ministrijā notiek darbs, lai šo kļūmīgo kārtību mainītu. Kā redzams LR oficiālā laikraksta Latvijas vēstnesis oficiālajā publikācijā Nr.: 2018/225.26, kurā publicēti Grozījumi Notariāta likumā, minētā likuma IX. nodaļā veikti tādi grozījumi, kuri no 2019. gada 1. janvāra piešķir zvērinātam notāram tiesības apliecināt jebkādus dokumentu atvasinājumus (norakstus, kopijas, izrakstus) un tulkojumus. Grozītās normas dod tiesības veidot atvasinājumu - dokumenta izrakstu, kad pasūtītājam vajadzīgs atvasinājums nevis no visa dokumenta, bet tikai no kādas tā daļas (piemēram, pases galvenās lapas, darba grāmatiņas aizpildītajām lappusēm, utml.). Saskaņā ar Notariāta likuma 77.1 pantu dokumenta izrakstu var izgatavot pārrakstot vai nokopējot nepieciešamo dokumenta daļu.

Kopsavilkums

Sākot no šī gada sākuma (01.01.2019.), sniedzot tulkošanas pakalpojumus un veidojot notariāli apliecinātus tulkojumus, tulkojumus iespējams šūt klāt pie 1) dokumenta oriģināla 2) notariālas kopijas/noraksta 3) notariāla izraksta, t.i. tos šujot klāt pie atsevišķas/nepieciešamās dokumenta daļas. Tulkojuma piestiprināšana pie noraksta, kurš taisīts no pilnīgi visām dokumenta lapām, vairs nav obligāta. Šāda kārtība turpmāk atvieglos tulkojumu biroju pakalpojumu sniegšanas kārtību - bet klientiem tas daudzos gadījumos nozīmēs naudas un pat laika ekonomiju.


AV: notariāls izraksts, notariāls noraksts, notariāla kopija, noraksta apliecinājums, kopijas apliecinājums, izraksta apliecinājums, notariāls izraksts, notariāla izraksta tulkojums, izraksta notariāls tulkojums 

Zvaniet mums pa tālruni (+371) 25904727, vai rakstiet uz info@rigastulki.lv, lai uzzinātu precīzas tulkošanas, legalizēšanas un notariāli apstiprinātu tulkojumu pakalpojumu cenas un darba izpildes termiņus

09
01/2019

Par nepieciešamību legalizēt dokumentus, ja tos izdevušas Baltkrievijas, Krievijas, Kirgīzijas, Moldovas, Ukrainas vai Uzbekistānas iestādes vai amatpersonas (sākot no 2018. gada novembra mēneša)

Saskaņā ar ministriju skaidrojumu tiesiskās palīdzības līgumi reglamentē vienīgi valstu iestāžu savstarpējo saziņu, sniedzot tiesisko palīdzību, savukārt tiem publiskajiem dokumentiem, kuri neietilpst tiesiskās palīdzības līguma tvērumā jāveic to legalizēšana ar apostille atbilstoši 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas prasībām.

 

Balstoties uz informāciju, kura saņemta no LR Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP), ar šā gada novembri stājas spēkā jauna dokumentu apstrādes kārtība, saskaņā ar kuru notāri notariālo darbību veikšanai vairs nedrīkst pieņemt publiskus dokumentus bez papildu apstiprinājuma (t.i. nelegalizētus dokumentus jeb dokumentus bez apostilles) no valstīm, ar kurām Latvijai noslēgti tiesiskās palīdzības līgumi, bet kuras nav ES dalībvalstis, t.i., ja persona notariālo darbību veikšanai iesniedz dokumentus, kurus izdevušas  Krievijas, Baltkrievijas, Kirgīzijas, Moldovas, Ukrainas vai Uzbekistānas iestādes vai amatpersonas, tiem jābūt legalizētiem jeb apliecinātiem ar apostille.


Vienlaikus tiek vērsta uzmanība uz to, ka dokumentiem, kas izsniegti ES dalībvalstīs Lietuvā, Igaunijā un Polijā (un ar kurām noslēgti tiesiskās palīdzības līgumi) apliecinājums ar apostille nav nepieciešams.
 

Legalizācija ar apostille
Avots: https://unsplash.com/photos/vpR0oc4X8Mk
 

Saskaņā ar ministriju skaidrojumu tiesiskās palīdzības līgumi reglamentē vienīgi valstu iestāžu savstarpējo saziņu, sniedzot tiesisko palīdzību, savukārt tiem publiskajiem dokumentiem, kuri neietilpst tiesiskās palīdzības līguma tvērumā jāveic to legalizēšana ar apostille atbilstoši 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas prasībām.

Šīs izmaiņas ir jāņem vērā arī tulkotājiem un tulkošanas birojiem, jo turpmāk veikt notariālus tulkojumus minētajās valstīs izdotajiem dokumentiem, kuri nebūs apliecināti ar apostille (t.i., nav legalizēti), vairs nebūs iespējams.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas! 

16
11/2018

Tulkojumi vāciski ar notariālu apliecinājumu

Tulkojumi vāciski. Ar tulkošanas biroja apliecinājumu. Ar notariālu apliecinājumu. Profesionāli tulkošanas un dokumentu legalizēšanas pakalpojumi.


Tulkojumi vāciski ar notariālu apliecinājumu nepieciešami, lai dokumenti būtu derīgi iesniegšanai un izmantošanai Vācijā (vai citā vāciski runājošā valstī). Lai šādus dokumentus sagatavotu, tulkošanas birojā nepieciešams iesniegt dokumentu oriģinālus, jo bez oriģinālajiem dokumentiem notariāla apliecināšana nav iespējama., t.i., parastas, neapliecinātas dokumentu kopijas notariālai apliecināšanai nebūs derīgas. Ja dokumenti ir pazuduši vai bojāti, tad pirms to tulkošanas un apliecināšanas tie no jauna būtu jāizprasa no arhīva vai attiecīgās iestādes, kura dokumentu izdevusi. Īpaši tas attiecināms uz LPSR laikā izdotām dzimšanas apliecībām, miršanas apliecībām, laulības apliecībām vai laulību šķiršanas izziņām, kuras tulkot notariāli ir iespējams, taču kuru legalizācija atbilstoši LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta noteikumiem ar Apostille vairs nav iespējama.

Kā rīkoties, lai iegūtu dokumenta tulkojumu vācu valodā ar notariālu apliecinājumu?

1. Piezvaniet uz tulkošanas biroju, lai precizētu visus neskaidros jautājumus, kuri saistīti ar Jūsu dokumentu tulkošanu, notariālo apliecināšanu un/vai legalizēšanu ar Apostille.


2. Nosūtiet tulkošanas birojam Jūsu dokumentu attēlus darba izpildes termiņa un izmaksu precīzai noteikšanai un aprēķināšanai.

3. Iesniedziet tulkojamo dokumentu oriģinālus tulkošanas birojā.

4. Saņemiet pilnībā sagatavotus tulkojumus vācu valodā ar visiem nepieciešamajiem apliecinājuma veidiem to pilnvērtīgai izmantošanai Vācijā vai citās valstīs.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Tulkojumi vāciski ar notariālu apliecinājumu
AVOTS: Avots: https://pixabay.com

AV: Tulkojumi vāciski, vācu tulkojumi, tulkot vāciski, iztulkot vācu valodā, tulkošanas pakalpojumi, vāciešu tulkojumi, vācietis, German, Deutsche Übersetzungen, karogs,  Vācija, Deutschland, oficiāli Vācijas Federatīvā Republika, Bundesrepublik Deutschland, kur iztulkot vāciski? kā iztulkot vāciski? Tulkojums vāciski ar notariālu apliecinājumu, iztulkot vācu valodā ar notariālu apliecinājumu, vāciski ar Apostille, legalizēt, tulkot, tulkotājs, Apsotille Rīga, Latvijā, centrs, centrā, Elizabetes iela, Barona iela, Tērbatas iela, Vērmanes dārzs, tulkošanas birojs, tulkošanas pakalpojumi, iztulkot vāciski dokumentu, līgumu, Tulkojumi vāciski ar notariālu apliecinājumu, juridisku aktu, kur iztulkot? kā iztulkot? pie kā iztulkot? pie kā vērsties lai iztulkot? kas jādara, lai iztulkotu? kas var iztulkot? notariālu aktu, apliecību, sertifikātu, izglītības dokumentus, apliecības, izrakstus, norakstus, pilnvaras, dzimšanas, miršanas, laulību apliecības, no vācu valodas latviešu valodā, latviski, angliski, krieviski, angļu, krievu, spāņu, poļu, itāļu, sertificēts tulks, tulkotājs, tulkošanas birojs, tulkošanas pokalpojumi, pakalpojums.  

06
11/2018