Steidzama jeb ātrā dokumentu tulkošana

Kaut arī parasti uzņēmumos darbi tiek plānoti nedēļām, mēnešiem un pat gadiem uz priekšu, nereti ik vienam no mums kādu neparedzamu vai neplānotu apstākļu dēļ, rodas nepieciešamība pēc atsevišķu pakalpojumu saņemšanas steidzamības kārtā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kaut arī parasti uzņēmumos darbi tiek plānoti nedēļām, mēnešiem un pat gadiem uz priekšu, nereti ik vienam no mums kādu neparedzamu vai neplānotu apstākļu dēļ, rodas nepieciešamība pēc atsevišķu pakalpojumu saņemšanas steidzamības kārtā. Biežāk uzdotie jautājumi, kas rodas klientiem neatliekamu tulkošanas darbu sakarā ir sekojoši: Vai tulkošanas pakalpojumu vispār ir iespējams veikt tūlītējā kārtā? Vai tulkošana, kas veikta ātri, sadārdzinās pakalpojuma cenu? Vai īsā laikā veiktais darbs atbildīs vēlamajai kvalitātei? Zemāk rakstā centīsimies sniegt atbildes uz visiem šeit minētajiem jautājumiem.

Steidzama tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana

Steidzama tulkošanas pakalpojumu veikšana principā ir iespējama. Jebkura tulkošanas aģentūra, ja tās rīcībā uz doto brīdi būs nepieciešamie resursi, būs ieinteresēta palīdzēt klientam tikt galā ar steidzamo tulkojumu. Tas vai šādu servisu konkrētajā brīdī būs iespējams sniegt, galvenokārt ir atkarīgs no sekojošiem faktoriem:

- no tulkojamā teksta apjoma;
- no tulkojamā teksta sarežģītības pakāpes;
- no tā, vai uzņēmuma darba grafiks uz doto brīdi nav pārāk noslogots (piemēram, konkrētajā dienā jāpabeidz citi steidzami pasūtījumi);
- kā arī no tā, cik daudz laika klients atvēl darba izpildei (tulkošanas darbu veicējs novērtē, vai klienta prasības konkrētajam uzņēmumam ir reāli izpildāmas).

Izvērtējot visus augstāk minētos apstākļus tulkošanas biroja vadītājs, menedžeris, pārstāvis vai darbinieks var pieņemt lēmumu par tulkošanas darbu uzsākšanu.


Ātrā tulkošana un tās iespaids uz tulkošanas izmaksām

Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko parasti klients vēlas noskaidrot ir: Vai gadījumā, ja tulkojums tiks veikts paātrinātā kārtā, tas ietekmēs tulkošanas cenu? Vairumā gadījumu visdrīzāk tas tā varētu būt un tam ir virkne objektīvu iemeslu:

- pirmkārt, lai veiktu tulkojumu ātri, nereti nepieciešams malā nolikt jau ieplānotos tulkošanas darbus, kas attiecīgi nozīmē to izpildi iepriekš neplānotā darba laikā (bieži vien strādājot virsstundas vai brīvdienās);
- otrkārt, ātrā tulkojuma gadījumā tiek patērēti papildu uzņēmuma administratīvie resursi, lai šādu tulkojumu nodrošinātu (nekavējoties jāpārkārto darba grafiks un jāveic jau uzsākto darbu pārplānošana);
- treškārt, veicot steidzamo tulkojumu, tulkotājam un redaktoram daudz intensīvāk un ievērojami īsākā laikā jānodrošina kvalitatīvs pakalpojums, kura izpildei parasti tiek atvēlēts apmēram uz pusi ilgāks laiks.
- ceturtkārt, nereti, lai nodrošinātu pilnu tulkošanas pakalpojumu servisu, tulkošanas aģentūras jeb biroja pārstāvim jāveic neatliekami papildu darbi, lai pilnībā izpildītu klienta prasības (jādodas pie notāra apliecināt tulkojums, jānogādā dokumenti nepieciešamajā vietā, jāpielāgojas klienta darba grafikam, utt.).


Konkrētas tulkošanas cenu izmaiņas ir atkarīgas no konkrētā pasūtījum specifikas, tomēr arī jāatzīmē, ka atsevišķos gadījumos tulkošanas birojs, ja tas ir iespējams, var arī pakalpojuma cenu nepaaugstināt.

Vai steidzamība ietekmē tulkošanas kvalitāti?

Neatkarīgi no tā, vai tulkojums veicams ātri jeb steidzami, izpildīto darbu kvalitāti tas neietekmē, jo tulkošanas darbu veicējs pirms uzņemties pakalpojuma izpildi izvērtē, vai pakalpojumu noteiktajā laikā ir reāli izpildīt nezaudējot kvalitāti. Ja tulkošanas birojs uzņemas pakalpojumu sniegt, tad kvalitāte tiek nodrošināta tādā pašā līmenī, kā veicot darbus, kuri tiek pildīti standarta režīmā. Vienīgais, kas var mainīties sniedzot tulkošanas pakalpojumu paātrinātā veidā ir izcenojumi, citus tulkošanas aspektus - kvalitāti, konfidencialitāti, noformējumu un tulkošanas termiņu ievērošanu - tas negatīvi neietekmē.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
11/2011

07.11.2011. Rīgas Latviešu biedrības namā notiks Jura Baldunčika lekcija par aizguvumiem

Saskaņā ar Skaidrojošo vārdnīcu aizguvums ir vārds, vārdu savienojums, morfēma utml., kas aizgūts no citas valodas. Nākošajā pirmdienā (07.11.2011) Rīgas Latviešu biedrības namā notiks filoloģijas doktora, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesora Jura Baldunčika lekcija par aizguvumiem. Lekcijā tiek aicināti piedalīties visi interesenti, sevišķi terminologi un specifisku tehnisku nozaru pārstāvji, kuru ikdiena saistīta ar valodniecības un tulkošanas jautājumiem.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar Skaidrojošo vārdnīcu aizguvums ir vārds, vārdu savienojums, morfēma utml., kas aizgūts no citas valodas. Nākošās nedēļas sākumā, pirmdien, 07.11.2011., Rīgas Latviešu biedrības namā notiks filoloģijas doktora, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesora, Jura Baldunčika lekcija par aizguvumiem. Lekcijā tiek aicināti piedalīties visi interesenti, sevišķi terminologi un specifisku tehnisku nozaru pārstāvji, kuru ikdiena saistīta ar valodniecības un tulkošanas jautājumiem.

Lekcija par aizguvumiem

Vārdu aizgūšana notiek visu laiku, jo pastāvīgi mainās valodā izteicamo lietu daudzums un sarežģītība. Gandrīz katru aizgūstamo vārdu valodas lietotāji apzināti vai neapzināti rūpīgi izvērtē. Vajadzīgi ir tie aizguvumi, kuru nozīmi nav iespējams izteikt ar dzimtās valodas rīcībā esošo vārdu krājumu vai veidojot jaunvārdu. Dažkārt aizguvumi papildina valodu kā sinonīmi, piemēram, “ieteikumu” sinonīms ir “rekomendācijas”. Bet ir gadījumi, kad nepārdomāts aizguvums mulsina, piemēram, vai “pasta” – latviešu valodā jau lietots vārds var vienlaikus izteikt arī jēdzienu ‘makaroni’?

Lekcijas norises laiks – 2011. gada 7. novembris, plkst. 18:00.
Vieta – Rīgas Latviešu biedrības nams,  Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpa.
Rīkotājs – RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK).


AVOTS: http://lvak.wordpress.com/2011/11/03/07-11-2011-juris-baldunciks-par-aizguvumiem/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

03
11/2011

Zināmas "Juvenes Translatores 2011" dalībnieces: Latviju pārstāvēs deviņas skolas

Eiropas Komisijas rīkotajā konkursā jaunajiem tulkotājiem "Juvenes Translatores 2011" dalībai ir izraudzītas pavisam 723 skolas. Mācību iestādes tika izvēlētas ar izlozes palīdzību. Visas skolas ir no Eiropas, izņemiet vienu - franču skolu no Jaunkaledonijas (atrodas Klusā okeāna rietumdaļā). Latviju šogad konkursā pārstāvēs 9 skolas, Lietuvu - 12, bet Igauniju 6 skolas.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Eiropas Komisijas rīkotajā konkursā jaunajiem tulkotājiem "Juvenes Translatores 2011" dalībai ir izraudzītas pavisam 723 skolas. Mācību iestādes tika izvēlētas ar izlozes palīdzību. Visas skolas ir no Eiropas, izņemiet vienu - franču skolu no Jaunkaledonijas (atrodas Klusā okeāna rietumdaļā). Latviju šogad konkursā pārstāvēs 9 skolas, Lietuvu - 12, bet Igauniju 6 skolas.

Juvenes Translatores Latvija 2011

Šī gada laimīgās konkursa dalībnieces no Latvijas ir:
 
•    Dobeles Valsts ģimnāzija, Dobele
•    Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava
•    Lubānas vidusskola, Lubāna
•    Rīgas 6. vidusskola, Rīga
•    Rīgas Juglas vidusskola, Rīga
•    Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīga
•    Smiltenes ģimnāzija, Smiltene, Smiltenes novads
•    Sventes vidusskola, Svente, Sventes pagasts
•    Valkas ģimnāzija, Valka

Šī gada konkursa tulkojamie teksti būs par brīvprātīgo darbu. Konkurss notiks vienlaicīgi visā ES, 2011. gada 24. novembrī.

AVOTS: http://ec.europa.eu/translatores/index_lv.htm

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
10/2011