Tulkotāji (latviešu - angļu un angļu - latviešu)

Mūsdienās viens no pieprasītākajiem valodu pāriem, kādā nepieciešams veikt tulkojumus, ir latviešu - angļu jeb angļu -latviešu valodas pāris. Kaut arī angļu valoda ir visai izplatīta un tiek uzskatīta par vienu no visplašāk mācītajām/apgūtajām svešvalodām Latvijā, tas tomēr nemazina vajadzību pēc profesionāliem tulkošanas pakalpojumiem.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Mūsdienās viens no pieprasītākajiem valodu pāriem, kādā nepieciešams veikt tulkojumus, ir latviešu - angļu jeb angļu -latviešu valodas pāris. Kaut arī angļu valoda ir visai izplatīta un tiek uzskatīta par vienu no visplašāk mācītajām/apgūtajām svešvalodām Latvijā, tas tomēr nemazina vajadzību pēc profesionāliem tulkošanas pakalpojumiem.

Tulkotājs angļu latviešu

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" rīcībā ir atbilstoši izglītoti tulki (mutisko tulkojumu veicēji) un tulkotāji (rakstisko tulkojumu veicēji) ar lielu pieredzi visdažādāko tulkošanas darbu veikšanā, tostarp notariāli apstiprinātu tulkojumu nodrošināšanā. Tulkojumus iespējams veikt ne tikai latviešu - angļu vai angļu - latviešu valodas pāros, bet arī citās Eiropas valodās. 

Uzticot dokumentu rakstisko vai mutisko tulkošanu "Rīgas tulkiem", jūs varēsit būt droši, ka jūsu tulkojumu veiks izglītots, pārbaudīts un uzticams tulkotājs ar lielu pieredzi. Piezvaniet mums un mēs ar prieku palīdzēsim jums pārtulkot pat viskomplicētākos tekstus!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

09
11/2011

Skaitļi un cipari angļu valodā

Nereti dažādi jēdzieni tiek nepareizi lietoti ne tikai svešvalodā, bet arī dzimtajā valodā. Piemēram, latviešu valodā tiek savstarpēji jaukti tādi vārdi kā "cipars" un "skaitlis". Arī angliski tiem ir dažāda nozīme - attiecīgi "digit" un "number". Izmantojot analoģiju, ciparus (digits) ir iespējams uztvert kā "burtus", no kuriem tiek veidoti "vārdi" - skaitļi. Piemēram, skaitlis 1445 sastāv no četriem cipariem 1, 4, 4 un 5.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Skaitļa un cipara jēdzieni

Nereti dažādi jēdzieni tiek nepareizi lietoti ne tikai svešvalodā, bet arī dzimtajā valodā. Piemēram, latviešu valodā tiek savstarpēji jaukti tādi vārdi kā "cipars" un "skaitlis". Arī angliski tiem ir dažāda nozīme - attiecīgi "digit" un "number". Izmantojot analoģiju, ciparus ir iespējams uztvert kā "burtus", no kuriem tiek veidoti "vārdi" - skaitļi. Piemēram, skaitlis 1445 sastāv no četriem cipariem 1, 4, 4 un 5.

 

 

Cipari (Digits)

Cipars ir grafiskā zīme skaitļa apzīmēšanai.

Mūsdienās plaši tiek izmantoti divu veidu cipari: arābu un romiešu cipari.

- Arābu cipari (Arabic numerals) ir sekojoši: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Savukārt skaitļu pierakstam izmantojot Romiešu ciparus (Roman numerals) tiek lietoti šādi simboli I, V, X, L, C, D, M (kurus attiecīgi iespējams attēlot ar sekojošiem arābu cipariem - 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000). Romiešu ciparus atsevišķos gadījumos lieto, lai apzīmētu kārtas skaitļa vārdus.

Skaitļi (Numbers)

Skaitlis ir abstrakts matemātisks pamatjēdziens. Tas rakstiski visbiežāk tiek attēlots ar cipariem, bet ir ieviesti arī dažādi citi simboli, kas ļauj pierakstīt ļoti dažādus skaitļus. Skaitlis ir matemātisks objekts, ko lieto skaitīšanai un mērīšanai. Bez skaitīšanas un mērīšanas skaitļus lieto arī kaut kā apzīmēšanai, piemēram, telefona numuri, seriālie numuri un tā tālāk.

Matemātikā skaitļi tiek iedalīti skaitļu kopās jeb sistēmās. Vienkāršākā skaitļu kopa ir naturālie skaitļi, kurā ietilpst 1, 2, 3, 4 un tā tālāk līdz bezgalībai. Šī skaitļu kopa parasti tiek izmantota skaitīšanai. Tālāk naturālo skaitļu kopa ietilpst veselo skaitļu kopā, kurā ir iekļauti arī veseli negatīvie skaitļi un nulle. Savukārt šī skaitļu kopa ietilpst racionālu skaitļu kopā, tā atkal ietilpst reālo skaitļu kopā, un reālo skaitļu kopa ir daļa no komplekso skaitļu kopas. Pastāv arī citas skaitļu kopas, piemēram, iracionālo skaitļu kopa, kura kopā ar racionālajiem skaitļiem, veido reālo skaitļu kopu. Reālo skaitļu kopu veido arī algebriskie un transcendentie skaitļi. Reālo skaitļu kopas paplašinājumi ir kompleksie skaitļi, tālāk kvaternioni, oktonioni un sedenioni.

Gramatiski skaitļa vārdi (numerals) tiek iedalīti pamata (cardinal numerals) un kārtas (ordinal numerals) skaitļa vārdos.


Pamata skaitļa vārdi (Cardnial numbers) un kārtas skaitļa vārdi (Ordinal numbers) angļu valodā


Cardinal Numbers
0
:
zero
1
:
one
2
:
two
3
:
three
4
:
four
5
:
five
6
:
six
7
:
seven
8
:
eight
9
:
nine
10
:
ten
11
:
eleven
12
:
twelve
13
:
thirteen
14
:
fourteen
15
:
fifteen
16
:
sixteen
17
:
seventeen
18
:
eighteen
19
:
nineteen
20
:
twenty
30
:
thirty
40
:
forty
50
:
fifty
60
:
sixty
70
:
seventy
80
:
eighty
90
:
ninety
100
:
hundred
1000
:
thousand
1,000,000
:
million
1,000,000,000
:
billion
23
:
twenty-three
32
:
thirty-two
34
:
thirty-four
55
:
fifty-five
57
:
fifty-seven
66
:
sixty-eight
79
:
seventy-nine
73
:
seventy-three
84
:
eighty-four
88
:
eighty-eight
98
:
ninety-eight
114
:
hundred fourteen
138
:
hundred thirty-eight
218
:
two hundred eighteen
480
:
four hundred eighty
3020
:
three thousand twenty
11,800
:
eleven thousand eight hundred
24,068
:
twenty-four thousand sixty-eight
 
Ordinal Numbers
0th
:
zeroth
1st
:
first
2nd
:
second
3rd
:
third
4th
:
fourth
5th
:
fifth
6th
:
sixth
7th
:
seventh
8th
:
eighth
9th
:
ninth
10th
:
tenth
11th
:
eleventh
12th
:
twelfth
13th
:
thirteenth
14th
:
fourteenth
15th
:
fifteenth
16th
:
sixteenth
17th
:
seventeenth
18th
:
eighteenth
19th
:
nineteenth
20th
:
twentieth
30th
:
thirtieth
40th
:
fortieth
50th
:
fiftieth
60th
:
sixtieth
70th
:
seventieth
80th
:
eightieth
90th
:
ninetieth
100th
:
hundredth
1,000th
:
thousandth
1,000,000th
:
millionth
1,000,000,000th
:
billionth
21st
:
twenty-first
35th
:
thirty-fifth
39th
:
thirty-ninth
42nd
:
forty-second
44th
:
forty-fourth
58th
:
fifty-eighth
64th
:
sixty-fourth
73rd
:
seventy-third
82nd
:
eighty-second
89th
:
eighty-ninth
91st
:
ninety-first
101st
:
hundred first
138th
:
hundred thirty-eighth
200th
:
two hundredth
218th
:
two hundred eighteenth
358th
:
three hundred fifty-eighth
1,003rd
:
one thousand third
18,002nd
:
eighteen thousand second

 

08
11/2011

Steidzama jeb ātrā dokumentu tulkošana

Kaut arī parasti uzņēmumos darbi tiek plānoti nedēļām, mēnešiem un pat gadiem uz priekšu, nereti ik vienam no mums kādu neparedzamu vai neplānotu apstākļu dēļ, rodas nepieciešamība pēc atsevišķu pakalpojumu saņemšanas steidzamības kārtā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kaut arī parasti uzņēmumos darbi tiek plānoti nedēļām, mēnešiem un pat gadiem uz priekšu, nereti ik vienam no mums kādu neparedzamu vai neplānotu apstākļu dēļ, rodas nepieciešamība pēc atsevišķu pakalpojumu saņemšanas steidzamības kārtā. Biežāk uzdotie jautājumi, kas rodas klientiem neatliekamu tulkošanas darbu sakarā ir sekojoši: Vai tulkošanas pakalpojumu vispār ir iespējams veikt tūlītējā kārtā? Vai tulkošana, kas veikta ātri, sadārdzinās pakalpojuma cenu? Vai īsā laikā veiktais darbs atbildīs vēlamajai kvalitātei? Zemāk rakstā centīsimies sniegt atbildes uz visiem šeit minētajiem jautājumiem.

Steidzama tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana

Steidzama tulkošanas pakalpojumu veikšana principā ir iespējama. Jebkura tulkošanas aģentūra, ja tās rīcībā uz doto brīdi būs nepieciešamie resursi, būs ieinteresēta palīdzēt klientam tikt galā ar steidzamo tulkojumu. Tas vai šādu servisu konkrētajā brīdī būs iespējams sniegt, galvenokārt ir atkarīgs no sekojošiem faktoriem:

- no tulkojamā teksta apjoma;
- no tulkojamā teksta sarežģītības pakāpes;
- no tā, vai uzņēmuma darba grafiks uz doto brīdi nav pārāk noslogots (piemēram, konkrētajā dienā jāpabeidz citi steidzami pasūtījumi);
- kā arī no tā, cik daudz laika klients atvēl darba izpildei (tulkošanas darbu veicējs novērtē, vai klienta prasības konkrētajam uzņēmumam ir reāli izpildāmas).

Izvērtējot visus augstāk minētos apstākļus tulkošanas biroja vadītājs, menedžeris, pārstāvis vai darbinieks var pieņemt lēmumu par tulkošanas darbu uzsākšanu.


Ātrā tulkošana un tās iespaids uz tulkošanas izmaksām

Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko parasti klients vēlas noskaidrot ir: Vai gadījumā, ja tulkojums tiks veikts paātrinātā kārtā, tas ietekmēs tulkošanas cenu? Vairumā gadījumu visdrīzāk tas tā varētu būt un tam ir virkne objektīvu iemeslu:

- pirmkārt, lai veiktu tulkojumu ātri, nereti nepieciešams malā nolikt jau ieplānotos tulkošanas darbus, kas attiecīgi nozīmē to izpildi iepriekš neplānotā darba laikā (bieži vien strādājot virsstundas vai brīvdienās);
- otrkārt, ātrā tulkojuma gadījumā tiek patērēti papildu uzņēmuma administratīvie resursi, lai šādu tulkojumu nodrošinātu (nekavējoties jāpārkārto darba grafiks un jāveic jau uzsākto darbu pārplānošana);
- treškārt, veicot steidzamo tulkojumu, tulkotājam un redaktoram daudz intensīvāk un ievērojami īsākā laikā jānodrošina kvalitatīvs pakalpojums, kura izpildei parasti tiek atvēlēts apmēram uz pusi ilgāks laiks.
- ceturtkārt, nereti, lai nodrošinātu pilnu tulkošanas pakalpojumu servisu, tulkošanas aģentūras jeb biroja pārstāvim jāveic neatliekami papildu darbi, lai pilnībā izpildītu klienta prasības (jādodas pie notāra apliecināt tulkojums, jānogādā dokumenti nepieciešamajā vietā, jāpielāgojas klienta darba grafikam, utt.).


Konkrētas tulkošanas cenu izmaiņas ir atkarīgas no konkrētā pasūtījum specifikas, tomēr arī jāatzīmē, ka atsevišķos gadījumos tulkošanas birojs, ja tas ir iespējams, var arī pakalpojuma cenu nepaaugstināt.

Vai steidzamība ietekmē tulkošanas kvalitāti?

Neatkarīgi no tā, vai tulkojums veicams ātri jeb steidzami, izpildīto darbu kvalitāti tas neietekmē, jo tulkošanas darbu veicējs pirms uzņemties pakalpojuma izpildi izvērtē, vai pakalpojumu noteiktajā laikā ir reāli izpildīt nezaudējot kvalitāti. Ja tulkošanas birojs uzņemas pakalpojumu sniegt, tad kvalitāte tiek nodrošināta tādā pašā līmenī, kā veicot darbus, kuri tiek pildīti standarta režīmā. Vienīgais, kas var mainīties sniedzot tulkošanas pakalpojumu paātrinātā veidā ir izcenojumi, citus tulkošanas aspektus - kvalitāti, konfidencialitāti, noformējumu un tulkošanas termiņu ievērošanu - tas negatīvi neietekmē.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

04
11/2011