Zināmas "Juvenes Translatores 2011" dalībnieces: Latviju pārstāvēs deviņas skolas

Eiropas Komisijas rīkotajā konkursā jaunajiem tulkotājiem "Juvenes Translatores 2011" dalībai ir izraudzītas pavisam 723 skolas. Mācību iestādes tika izvēlētas ar izlozes palīdzību. Visas skolas ir no Eiropas, izņemiet vienu - franču skolu no Jaunkaledonijas (atrodas Klusā okeāna rietumdaļā). Latviju šogad konkursā pārstāvēs 9 skolas, Lietuvu - 12, bet Igauniju 6 skolas.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Eiropas Komisijas rīkotajā konkursā jaunajiem tulkotājiem "Juvenes Translatores 2011" dalībai ir izraudzītas pavisam 723 skolas. Mācību iestādes tika izvēlētas ar izlozes palīdzību. Visas skolas ir no Eiropas, izņemiet vienu - franču skolu no Jaunkaledonijas (atrodas Klusā okeāna rietumdaļā). Latviju šogad konkursā pārstāvēs 9 skolas, Lietuvu - 12, bet Igauniju 6 skolas.

Juvenes Translatores Latvija 2011

Šī gada laimīgās konkursa dalībnieces no Latvijas ir:
 
•    Dobeles Valsts ģimnāzija, Dobele
•    Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandava
•    Lubānas vidusskola, Lubāna
•    Rīgas 6. vidusskola, Rīga
•    Rīgas Juglas vidusskola, Rīga
•    Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīga
•    Smiltenes ģimnāzija, Smiltene, Smiltenes novads
•    Sventes vidusskola, Svente, Sventes pagasts
•    Valkas ģimnāzija, Valka

Šī gada konkursa tulkojamie teksti būs par brīvprātīgo darbu. Konkurss notiks vienlaicīgi visā ES, 2011. gada 24. novembrī.

AVOTS: http://ec.europa.eu/translatores/index_lv.htm

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

26
10/2011

Maksa Planka institūts padarījis publiski pieejamu savu Valodu arhīvu

Kā ziņo Busuu.com, sākot no 2011. gada oktobra Maksa Planka institūta Valodu arhīvs Berlīnē ir kļuvis publiski pieejams. Valodu arhīvs ir viens no lielākajiem arhīviem pasaulē, kurā tiek glabāta informācija par eksotiskām, reti sastopamām un apdraudētām valodām (kopā apmēram 200), tostarp audio materiāli. Līdztekus klausāmajiem ierakstiem arhīvā arī ir savāktas ziņas par cilvēkiem, vēsturi un kultūrām, kuras ir saistītas ar pētāmajām valodām. Visa informācija ir pieejama apjomīgā datu bāzē, kuras apjoms mērāms 80 terabaitu apmērā!


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kā ziņo Busuu.com, sākot no 2011. gada oktobra Maksa Planka institūta Valodu arhīvs Berlīnē ir kļuvis publiski pieejams. Valodu arhīvs ir viens no lielākajiem arhīviem pasaulē, kurā tiek glabāta informācija par eksotiskām, reti sastopamām un apdraudētām valodām (kopā apmēram 200), tostarp arī audio materiāli. Līdztekus klausāmajiem ierakstiem arhīvā arī ir savāktas ziņas par cilvēkiem, vēsturi un kultūrām, kuras ir saistītas ar pētāmajām valodām. Visa informācija ir pieejama apjomīgā datu bāzē, kuras apjoms mērāms 80 terabaitu apmērā!

Valodu arhīvs

Valodas nepārtraukti mainās, izzūd un rodas no jauna. Daži pētnieki uzskata, ka līdz 21. gadsimta beigām izzudīs apmēram puse no 6000-7000 valodām, kuras šobrīd pasaulē pastāv. Maksa Planka institūts vāc liecības un unikālus materiālus par izzūdošajām valodām un nodarbojas ar to, lai šīs valodas netiktu aizmirstas.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

25
10/2011

LZA pieņēmusi jaunus terminus (21.10.2011.)

Saskaņā ar LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes protokolu Nr. 382, lietošanā pieņemti jaunu terminu latviskojumi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes protokolu Nr. 382, lietošanā pieņemti zemāk atrodamie terminu latviskojumi no angļu valodas.

Saistībā ar MI (mākslīgā intelekta) (bet ne tikai) jomu:

wetware - intelektūra
actuator - aktuators
 
Saistībā ar standartu ISO 2382-23 pieņemti 3 termini:

range specification - apgabala uzdošana
multistroke character entry - rakstzīmes vairākpiespiedienu ievade
ideogram entry - ideogrammievade
 
Saistībā ar standartu ISO 2382-23 pieņemti sekojoši termini:

text editor - teksta redaktors
line editor - rindredaktors
screen editor - ekrānredaktors
syntax-directed editor - sintaktisks redaktors
text and document formatting - teksta un dokumentu formatēšana
document merge - dokumentu saplūdināšana
adjust text mode -  teksta pielāgošanas režīms
page length control, page depth control - lappuses garuma regulējamība
document formatter - dokumenta formatētājs
landscape, landscape format, horizontal format - ainavformāts, horizontālais formāts
portrait, portrait format, vertical format - portretformāts, vertikālais formāts
default format, basic format -  noklusējuma formāts
margin -  mala
page header, running head - galvene
footer, running foot - kājene
to center - centrēt
to indent - atkāpināt, izveidot atkāpi
to underline, to underscore - pasvītrot
right-aligned, right-adjusted, flush right, right-justified (deprecated in this sense) - pa labi līdzināts
left-aligned, left-adjusted, flush left, left-justified (deprecated in this sense) -  pa kreisi līdzināts
ragged right -  pa labi nelīdzens
ragged left - pa kreisi nelīdzens
to justify (in text processing) - abpuslīdzināt (teksta apstrādē)

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

24
10/2011