Vārdu un rakstzīmju skaitīšana mājas lapā izmantojot Chrome pārlūku

Tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem, žurnālistiem un citiem biroja darbiniekiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar tekstu apstrādi, nereti ir nepieciešams novērtēt tiešsaistē atrodamo dokumentu kvantitatīvās īpašības, t.i., noteikt apstrādājamā teksta apjomu vārdos vai rakstzīmēs.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem, žurnālistiem un citiem biroja darbiniekiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar tekstu apstrādi, nereti ir nepieciešams novērtēt tiešsaistē atrodamo dokumentu kvantitatīvās īpašības, t.i., noteikt apstrādājamā teksta apjomu vārdos vai rakstzīmēs. 

Lai to izdarītu, protams, der izmantot arī parastās metodes, piemēram, iekopējot dokumentu saturu kādā no teksta redaktoriem (piem., MS Word) un tad, izmantojot programmās pieejamās funkcijas, veikt teksta apjoma noteikšanu. Tomēr šāda veida pieeja ir samēra laikietilpīga (jāiezīmē teksts, tad tas jānokopē, jāatver teksta redaktors, tad teksts jāielīmē teksta redaktorā, pēc tam jāaktivizē nepieciešamā vārdu vai rakstzīmju saskaitīšanas funkcija (pavisam kopā 5 gari un piņķerīgi soļi)).

Lai šo procesu padarītu vienkāršāku un ātrāku, ir izmantojami arī alternatīvi tiešsaistes tekstu apjoma noteikšanas varianti. Viens no tādiem ir Google Chrome paplašinājuma izmantošana. Viss, kas lietotājam ir nepieciešams - interneta pārlūks Google Chrome un tam speciāli izstrādātais paplašinājums (extension) "Word count" (Vārdu skaitītājs).

Saskkaitīt vārdu mājas lapā

Pēc tā instalēšanas (paplašinājuma uzstādīšana notiek ar viena klikšķa palīdzību - piespiežot pogu "Install" augstāk minētajā adresē - un neaizņem vairāk par dažām sekundēm) adrešu loga labajā pusē lietotājam būs pieejama "Word count" ikona. Lai saskaitītu vārdus un/vai rakstzīmes (characters with spaces) (ar atstarpēm) tulkotājam, sekretārei, lietvedim vai jebkuram citam lietotājam vienkārši jāiezīmē saskaitāmais teksts konkrētajā mājas lapā un jāpiespiež jaunizveidotā ikona. Zem tās acu mirklī parādīsies iezīmētā teksta vārdu un rakstzīmju (ar atstarpēm) skaits.

Vārdu skaitīšana mājas lapā

Tādā veidā pavisam ērti un viegli iespējams noteikt jeb saskaitīt vārdu un rakstzīmju skaitu jebkurā mājas lapā, tīmekļa vietnē vai tiešsaistē publicētā interneta dokumentā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
09/2011

LZA Terminoloģijas komisija pieņēmusi jaunus terminus (09.09.2011)

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes laikā ir pieņemti virkne jaunu latviskoto terminu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes laikā ir pieņemti virkne jaunu latviskoto terminu.

No angļu valodas latviešu valodā saistībā ar standartu ISO 23820-20 ir latviskoti sekojoši termini:

system documentation - sistēmas dokumentācija

evaluation report - novērtējuma atskaite

user manual / user's guide - lietotāja rokasgrāmata

system description - sistēmas apraksts

decision table - lemšanas tabula

program specification - programmas specifikācija

developmental baseline - izstrādes pamats

program maintenance manual - programmas uzturēšanas rokasgrāmata

test plan - testēšanas plāns

system test and evaluation plan - sistēmas testēšanas un novērtēšanas plāns

project - projekts

project management - projekta vadība

project planning - projekta plānošana

project control - projekta uzraudzība

network chart - tīkla diagramma

network planning - tīklplānošana

project specification - projekta specifikācija

configuration control board - konfigurācijas uzraudzības padome

Savukārt no angļu valodas latviešu valodā saistībā ar standartu ISO 2382-23 izveidoti un apstiprināti sekojoši latviskie ekvivalenti:

text - teksts

text processing / word processing - teksta apstrāde

text processor / word processor - teksta procesors

text editing / editing (in text processing) - teksta rediģēšana / rediģēšana (teksta apstrādē)

document (in text processing) - dokuments (teksta apstrādē)

draft copy - melnraksts

document architecture - dokumentu arhitektūra

document profile - dokumenta profils

layout object - izkārtojuma objekts

logical object - loģisks objekts

format (in text processing) - formāts (teksta apstrādē) / formatējums

formatting (in text processing) - formatēšana (teksta apstrādē)

line / line of text - rinda / rindiņa

baseline / reference line - atskaites līnija

line spacing / rindstarpa

text area / type area - rakstlaukums / teksta spogulis

block (in text processing) - bloks (teksta apstrādē)

pictorial character - attēlrakstzīme

automatic footnote tie-in - automātiska vēres piesaistīšana


Pagaidām termini vēl nav atrodami Akadēmiskajā terminu datubāzē Akadterm, tomēr pateicoties sēdes laikā sastādītajam un publicētajam protokolam Nr. 379 tulkotājiem jau tagad savos tulkojumos ieteicams izmantot augstāk minētos terminu latviskojumus.

AVOTS: http://termini.letonika.lv/uploads/protokols379.pdf

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
09/2011

Sertifikātu tulkošana

Sertifikāts ir dokuments, kurš apliecina noteiktu faktu atbilstību realitātei. Tas var būt apdrošināšanas dokuments, apliecinājums par izglītības iegūšanu vai jebkurš cits iestādes, uzņēmuma vai organizācijas sastādīts dokuments, kurš apliecina ar noteiktu darbību vai nozari saistītus faktus (piemēram, EC atbilstības sertifikāts, darbinieku apmācību sertifikāts, produktu sertifikāts, kvalitātes sertifikāts, utt.).


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sertifikāts ir dokuments, kurš apliecina noteiktu faktu atbilstību realitātei. Tas var būt apdrošināšanas dokuments, apliecinājums par izglītības iegūšanu vai jebkurš cits iestādes, uzņēmuma vai organizācijas sastādīts dokuments, kurš apliecina ar noteiktu darbību vai nozari saistītus faktus (piemēram, EC atbilstības sertifikāts, darbinieku apmācību sertifikāts, produktu sertifikāts, kvalitātes sertifikāts, utt.).

Tulkot sertifikātu

Neatkarīgi no jomas, kurā sertifikāts sastādīts un izdots, tas satur daudz svarīgas un precīzas informācijas, kuras interpretēšanai jābūt nevainojamai. Viens no šādiem interpretācijas veidiem ir sertifikātu tulkošana. Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" ir profesionāls tulkošanas birojs ar ilggadēju pieredzi tulkojumu veikšanā visās Eiropas valodās. Uzticot sertifikātu tulkošanu mūsu uzņēmumam, Jūs iegūsit garantiju, ka tulkojumi tiks veikti ne tikai laikus un kvalitatīvi, bet arī saņemsit nevainojami noformētus dokumentus Jums nepieciešamajā failu formātā. Piezvaniet un mēs Jums ar prieku palīdzēsim iztulkot gan sertifikātus, gan arī citus dokumentus, kuri saistīti ar sertifikācijas jautājumiem!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
09/2011