Visu Latvijas novadu nosaukumi angļu valodā

Pēc 2009. gada teritoriālās reformas Latvija saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ir iedalāma triju veidu administratīvajās teritorijās: 1) apriņķos, 2) republikas pilsētās un 3) novados.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Pēc 2009. gada teritoriālās reformas Latvija saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Law On Administrative Territories and Populated Areas) ir iedalāma triju veidu administratīvajās teritorijās: 1) apriņķos, 2) republikas pilsētās un 3) novados. Saskaņā ar šo likumu par novadu tiek uzskatīta ģeogrāfiski vienota teritorija un tajā ir iekļautas lauku teritorijas un apdzīvotās vietas; novada pašvaldība novadā nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi; novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju; novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta; attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram; ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

Saeimai pieņemto šo reformu, izmaiņas notika ne tikai latviešu, bet arī citu valodu terminoloģijā. Zemāk atrodami Visu 109 novadu nosaukumu angliskie ekvivalenti:

 

 

Aglona Municipality
Aizkraukle Municipality
Aizpute Municipality
Aknīste Municipality
Aloja Municipality
Alsunga Municipality
Alūksne Municipality
Amata Municipality
Ape Municipality
Auce Municipality
Ādaži Municipality
Babīte Municipality
Baldone Municipality
Baltinava Municipality
Balvi Municipality
Bauska Municipality
Beverīna Municipality
Brocēni Municipality
Burtnieki Municipality
Carnikava Municipality
Cēsis Municipality
Cesvaine Municipality
Cibla Municipality
Dagda Municipality
Daugavpils Municipality
Dobele Municipality
Dundaga Municipality
Durbe Municipality
Engure Municipality
Ērgļi Municipality
Garkalne Municipality
Grobiņa Municipality
Gulbene Municipality
Iecava Municipality
Ikšķile Municipality
Inčukalns Municipality
Ilūkste Municipality
Jaunjelgava Municipality
Jaunpiebalga Municipality
Jaunpils Municipality
Jēkabpils Municipality
Jelgava Municipality
Kandava Municipality
Kārsava Municipality
Koknese Municipality
Krāslava Municipality
Krimulda Municipality
Krustpils Municipality
Kuldīga Municipality
Ķegums Municipality
Ķekava Municipality
Lielvārde Municipality
Līgatne Municipality
Limbaži Municipality
Līvāni Municipality
Lubāna Municipality
Ludza Municipality
Madona Municipality
Mālpils Municipality
Mārupe Municipality
Mazsalaca Municipality
Naukšēni Municipality
Nereta Municipality
Nīca Municipality
Ogre Municipality
Olaine Municipality
Ozolnieki Municipality
Pārgauja Municipality
Pāvilosta Municipality
Pļaviņas Municipality
Preiļi Municipality
Priekule Municipality
Priekuļi Municipality
Rauna Municipality
Rēzekne Municipality
Riebiņi Municipality
Roja Municipality
Ropaži Municipality
Rucava Municipality
Rugāji Municipality
Rundāle Municipality
Rūjiena Municipality
Salacgrīva Municipality
Sala Municipality
Salaspils Municipality
Saldus Municipality
Saulkrasti Municipality
Sēja Municipality
Sigulda Municipality
Skrīveri Municipality
Skrunda Municipality
Smiltene Municipality
Stopiņi Municipality
Strenči Municipality
Talsi Municipality
Tērvete Municipality
Tukums Municipality
Vaiņode Municipality
Valka Municipality
Valmiera Municipality
Varakļāni Municipality
Vārkava Municipality
Vecpiebalga Municipality
Vecumnieki Municipality
Ventspils Municipality
Viesīte Municipality
Viļaka Municipality
Viļāni Municipality
Zilupe Municipality

Latvijas 109 novadu karte latviešu valodā

109 Latvijas novadu karte latviešu valodā (lai karti palielinātu, izmantojiet sava pārlūka tālummaiņas iespējas)AVOTS: http://www.likumi.lv/doc.php?id=185993


Vairāk par citu administratīvo nosaukumu (dome, pašvaldība, apriņķis, ciems, viensēta, rajons, pagasts, u.c.) tulkojumiem angļu valodā meklējiet šeit.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
09/2011

Vārdu un rakstzīmju skaitīšana mājas lapā izmantojot Chrome pārlūku

Tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem, žurnālistiem un citiem biroja darbiniekiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar tekstu apstrādi, nereti ir nepieciešams novērtēt tiešsaistē atrodamo dokumentu kvantitatīvās īpašības, t.i., noteikt apstrādājamā teksta apjomu vārdos vai rakstzīmēs.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem, žurnālistiem un citiem biroja darbiniekiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar tekstu apstrādi, nereti ir nepieciešams novērtēt tiešsaistē atrodamo dokumentu kvantitatīvās īpašības, t.i., noteikt apstrādājamā teksta apjomu vārdos vai rakstzīmēs. 

Lai to izdarītu, protams, der izmantot arī parastās metodes, piemēram, iekopējot dokumentu saturu kādā no teksta redaktoriem (piem., MS Word) un tad, izmantojot programmās pieejamās funkcijas, veikt teksta apjoma noteikšanu. Tomēr šāda veida pieeja ir samēra laikietilpīga (jāiezīmē teksts, tad tas jānokopē, jāatver teksta redaktors, tad teksts jāielīmē teksta redaktorā, pēc tam jāaktivizē nepieciešamā vārdu vai rakstzīmju saskaitīšanas funkcija (pavisam kopā 5 gari un piņķerīgi soļi)).

Lai šo procesu padarītu vienkāršāku un ātrāku, ir izmantojami arī alternatīvi tiešsaistes tekstu apjoma noteikšanas varianti. Viens no tādiem ir Google Chrome paplašinājuma izmantošana. Viss, kas lietotājam ir nepieciešams - interneta pārlūks Google Chrome un tam speciāli izstrādātais paplašinājums (extension) "Word count" (Vārdu skaitītājs).

Saskkaitīt vārdu mājas lapā

Pēc tā instalēšanas (paplašinājuma uzstādīšana notiek ar viena klikšķa palīdzību - piespiežot pogu "Install" augstāk minētajā adresē - un neaizņem vairāk par dažām sekundēm) adrešu loga labajā pusē lietotājam būs pieejama "Word count" ikona. Lai saskaitītu vārdus un/vai rakstzīmes (characters with spaces) (ar atstarpēm) tulkotājam, sekretārei, lietvedim vai jebkuram citam lietotājam vienkārši jāiezīmē saskaitāmais teksts konkrētajā mājas lapā un jāpiespiež jaunizveidotā ikona. Zem tās acu mirklī parādīsies iezīmētā teksta vārdu un rakstzīmju (ar atstarpēm) skaits.

Vārdu skaitīšana mājas lapā

Tādā veidā pavisam ērti un viegli iespējams noteikt jeb saskaitīt vārdu un rakstzīmju skaitu jebkurā mājas lapā, tīmekļa vietnē vai tiešsaistē publicētā interneta dokumentā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
09/2011

LZA Terminoloģijas komisija pieņēmusi jaunus terminus (09.09.2011)

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes laikā ir pieņemti virkne jaunu latviskoto terminu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas sēdes laikā ir pieņemti virkne jaunu latviskoto terminu.

No angļu valodas latviešu valodā saistībā ar standartu ISO 23820-20 ir latviskoti sekojoši termini:

system documentation - sistēmas dokumentācija

evaluation report - novērtējuma atskaite

user manual / user's guide - lietotāja rokasgrāmata

system description - sistēmas apraksts

decision table - lemšanas tabula

program specification - programmas specifikācija

developmental baseline - izstrādes pamats

program maintenance manual - programmas uzturēšanas rokasgrāmata

test plan - testēšanas plāns

system test and evaluation plan - sistēmas testēšanas un novērtēšanas plāns

project - projekts

project management - projekta vadība

project planning - projekta plānošana

project control - projekta uzraudzība

network chart - tīkla diagramma

network planning - tīklplānošana

project specification - projekta specifikācija

configuration control board - konfigurācijas uzraudzības padome

Savukārt no angļu valodas latviešu valodā saistībā ar standartu ISO 2382-23 izveidoti un apstiprināti sekojoši latviskie ekvivalenti:

text - teksts

text processing / word processing - teksta apstrāde

text processor / word processor - teksta procesors

text editing / editing (in text processing) - teksta rediģēšana / rediģēšana (teksta apstrādē)

document (in text processing) - dokuments (teksta apstrādē)

draft copy - melnraksts

document architecture - dokumentu arhitektūra

document profile - dokumenta profils

layout object - izkārtojuma objekts

logical object - loģisks objekts

format (in text processing) - formāts (teksta apstrādē) / formatējums

formatting (in text processing) - formatēšana (teksta apstrādē)

line / line of text - rinda / rindiņa

baseline / reference line - atskaites līnija

line spacing / rindstarpa

text area / type area - rakstlaukums / teksta spogulis

block (in text processing) - bloks (teksta apstrādē)

pictorial character - attēlrakstzīme

automatic footnote tie-in - automātiska vēres piesaistīšana


Pagaidām termini vēl nav atrodami Akadēmiskajā terminu datubāzē Akadterm, tomēr pateicoties sēdes laikā sastādītajam un publicētajam protokolam Nr. 379 tulkotājiem jau tagad savos tulkojumos ieteicams izmantot augstāk minētos terminu latviskojumus.

AVOTS: http://termini.letonika.lv/uploads/protokols379.pdf

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
09/2011