Tildes Tulkotājs pieejams arī iPhone un citiem iOS lietotājiem

Sabiedrība "Tilde" turpina iepriecināt savu produktu lietotājus. Iepriekš jau rakstījām kā par Tildes Biroja 2011, tā arī Tildes Tulkotāja tiešsaistes un Android versiju laišanu klajā. Tagad pienākusi kārta arī Tildes Tulkotāja iOS versijai, proti, visiem iPhone, iPod touch, iPad u.c. "Apple" produktu izmantotājiem savās ierīcēs būs iespēja lietot, kā paši izstrādātāji raksta: "Tildes Tulkotāju - vadošo angļu-latviešu-angļu tulkotāju tirgū!"


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sabiedrība "Tilde" turpina iepriecināt savu produktu lietotājus. Iepriekš jau rakstījām kā par Tildes Biroja 2011, tā arī Tildes Tulkotāja tiešsaistes un Android versiju laišanu klajā. Tagad pienākusi kārta arī Tildes Tulkotāja iOS versijai, proti, visiem iPhone, iPod touch, iPad u.c. "Apple" produktu izmantotājiem savās ierīcēs būs iespēja lietot, kā paši izstrādātāji raksta: "Tildes Tulkotāju - vadošo angļu-latviešu-angļu tulkotāju tirgū!"

Tildes Tulkotājs iOS

Jaunā aplikācija lietotājiem ir pieejama par velti iTunes tīmekļa vietnē. Lai to darbinātu, operētājsistēmas iOS versijai jābūt 3.0 vai jaunākai. Lai varētu veikt tulkošanu, ierīcei jābūt pieslēgtai internetam; ja interneta pieslēgums ir pārtraukts tulkošana nav iespējama.  

SAISTĪTIE RAKSTI:

Tildes Biroja 2011 apskats

Intervija ar Sabiedrības „Tilde” Biznesa attīstības direktori Indru Sāmīti par aktualitātēm Latvijas tulkošanas nozarē

Tildes tulkotājs (Tilde Translator) tagad pieejams arī Android lietotājiem

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

29
08/2011

Latvijas Republikas ministriju oficiālie nosaukumi angļu valodā

Latvijā uz 2011. gada augustu kopā darbojas trīspadsmit ministrijas. To oficiālie nosaukumu tulkojumi angļu valodā ir sekojoši:


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!Latvijā uz 2011. gada augustu darbojas trīspadsmit ministrijas un to oficiālie nosaukumu tulkojumi angliski ir sekojoši:


Aizsardzības ministrija - Ministry of Defence of the Republic of Latvia

Ārlietu ministrija - Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Ekonomikas ministrija - Ministry of Economics of the Republic of Latvia

Finanšu ministrija - Ministry of Finance of the Republic of Latvia

Izglītības un zinātnes ministrija - Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia

Kultūras ministrija - Ministry of Culture of the Republic of Latvia

Labklājības ministrija - Ministry of Welfare of the Republic of Latvia

Satiksmes ministrija - Ministry of Transport of the Republic of Latvia

Tieslietu ministrija  - Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Iekšlietu ministrija - Ministry of Interior of the Republic of Latvia

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - Ministry of Environmental and Regional Development

Veselības ministrija - Ministry of Health of the Republic of Latvia

Zemkopības ministrija - Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia


AVOTS: http://mk.gov.lv/lv/mk/sastavs/

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

25
08/2011

Valodu kodi un standarti

Valodas kods ir valodai vai valodu grupai piešķirts identifikators, kas noteiktos apstākļos palīdz atpazīt ar kodu apzīmēto valodu. Valodu kodi galvenokārt tiek lietoti, lai atvieglotu savstarpējo saziņu (piemēram, īsi un kodolīgi apzīmētu tulkojumā izmantoto valodas pāri). Lai komunikācijas laikā tiktu izslēgta kļūmju iespējamība, valodu kodus ir standartizējusi Starptautiskā standartu organizācija (ISO).


"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Valodas kods ir valodai vai valodu grupai piešķirts identifikators, kas noteiktos apstākļos palīdz atpazīt ar kodu apzīmēto valodu. Valodu kodi galvenokārt tiek lietoti, lai atvieglotu savstarpējo saziņu (piemēram, īsi un kodolīgi apzīmētu tulkojumā izmantoto valodas pāri). Lai komunikācijas laikā tiktu izslēgta kļūmju iespējamība, valodu kodus ir standartizējusi Starptautiskā standartu organizācija (ISO). Šī mērķa sasniegšanai ir ieviests sekojošs standarts - ISO 639, kuram ir vairākas variācijas: ISO 639-1, ISO 639-2, ISO 639-3, ISO 639-4, ISO 639-5, un ISO 639-6.

ISO 639-1 standarts


ISO 639-1 valodu kodi apzīmē galveno pasaules valodu nosaukumus. Šie kodi galvenokārt tika izstrādāti terminoloģijas izveides vajadzībām un darbojas kā nozīmīgāko pasaules valodu (tiek ņemts vērā, cik liela nozīme valodai ir pasaules literatūrā, kā arī vai valodai ir specializēta terminoloģija un plašs vārdu krājums) identifikatori. Standartā kopā ir iekļauti 136 divburtu kodi. Par kodu piešķiršanu atbild Infoterm jeb Starptautiskais terminoloģijas informācijas centrs. Šī standarta valodu kodi ir izmantojami arī leksikogrāfijā, tulkojumos, dažāda veida dokumentācijā un lingvistikā.

Eiropas savienības (ES) oficiālo valodu ISO 639-1 kodi:

en - angļu valoda
bg - bulgāru valoda
cs - čehu valoda
da - dāņu valoda
fr - franču valoda
el - grieķu valoda
et - igauņu valoda
ga - īru valoda
it - itāļu valoda
lv - latviešu valoda
lt - lietuviešu valoda
mt - maltiešu valoda
nl - nīderlandiešu valoda
pl - poļu valoda
pt - portugāļu valoda
sk - slovāku valoda
sl - slovēņu valoda
fi - somu valoda
es - spāņu valoda
hu - ungāru valoda
de - vācu valoda
sv - zviedru valoda

ISO 639-2 standarts


ISO 639-2 valodu kodi ir veidoti no 3 burtiem, un galvenokārt tika radīti bibliogrāfijas vajadzībām. Šis standarts valodām neizvirza tik striktas prasības, kā ISO 639-1 standarts, un aptver valodas, kurām ir liela nozīme pasaules literatūrā, neņemto vērā, vai tajās ir atrodama specializēta terminoloģija. Tā kā 3 burtu izmantošana identifikatora veidošanā pieļauj daudz plašākas kodu ģenerēšanas iespējas, šajā standartā ir iekļauts daudz vairāk valodu, neka iepriekš minētājā standartā, tomēr arī šī standarta klasifikācija nav tik plaša, lai šajā standartā iekļautu pilnīgi visas pasaules valodas. ISO 639-2 standartā ir iekļautas tādas valodas, kuras uzrāda kā minimums pieticīgu literatūras pieminekļu daudzumu. Valodas, kas neatbilst šīm prasībām, tiek iekļautas valodu saimēs ar kopēju identifikatoru. Lielākajai daļai no šajā standartā reģistrētajām 464 valodām ir viens trīsburtu kods, taču 22 valodām ir divi šādi kodi. Viens tiek identificēts kā "bibliogrāfiskais" kods (ISO 639-2/B), bet otrs kā "terminoloģiskais" kods (ISO 639-2/T) (katra no šīm 22 valodām ir atrodama arī ISO 639-1 standartā). ISO 639-2 standarta uzturēšanu veic ASV Kongresa bibliotēka.

Galvenā atšķirība starp standartiem ISO 639-1 un ISO 639-2 ir tāda, ka ISO 639-1 standarts ir vairāk ierobežojošs, tāds, kas vairāk fokusējas uz valodām, kurām ir izstrādāta nozaru terminoloģija, savukārt ISO 639-2 aptver lielāku atsevišķu valodu skaitu un sevī iekļauj arī veselas valodu grupas. Gan viens, gan otrs standarts ir atvērta tipa standarti, t.i., ja tam ir objektīvs pamats, valodu kodu saraksti var tikt papildināti ar jauniem ierakstiem. 

Eiropas savienības (ES) oficiālo valodu ISO 639-2 kodi:

eng - angļu valoda
bul - bulgāru valoda
cze/ces - čehu valoda
dan - dāņu valoda
fre/fra - franču valoda
gre/ell - grieķu valoda
est - igauņu valoda
gle - īru valoda
ita - itāļu valoda
lav - latviešu valoda
lit - lietuviešu valoda
mlt - maltiešu valoda
dut/nld - nīderlandiešu valoda
pol - poļu valoda
por - portugāļu valoda
slo/slk - slovāku valoda
slv - slovēņu valoda
fin - somu valoda
spa - spāņu valoda
hun - ungāru valoda
ger/deu - vācu valoda
swe - zviedru valoda

ISO 639-3 standarts


Arī ISO 639-3 standarts valodu apzīmēšanai izmanto 3 burtus. Šis standarts ir vēl plašāks, nekā standarts ISO 639-2, un sevī ietver visas zināmās dabīgās valodas. Tāpat standartā uzskaitītas visas mirušās, senās un mākslīgās valodas, kā arī valodas bez rakstības, taču standartā nav iekļautas rekonstruētās valodas.  Pārsvarā valodu kodus no šī standarta izmanto datorsistēmās. Šajā standartā ir iekļauti vairāk nekā septiņi ar pusi tūkstoši kodu.

ISO 639-3 standarta latviešu valodas kods ir tāds pats kā ISO 639-2 standartā: lav.

ISO 639-4 standarts


ISO 639-4 standarts sevī ietver valodu kodēšanas vadlīnijas un galvenos principus.

ISO 639-5 standarts


ISO 639-5 standarts sevī ietver valodu saimju un grupu kodus.

ISO 639-6 standarts

 

Savukārt ISO 639-6 standarts sevī ietver valodu variantu kodus.

"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Avots: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/faq.html#13

 

23
08/2011