Laulības šķiršanas apliecības tulkošana

Dokumenti, kurus izdod Latvijas Republikas oficiālās iestādes, tiek sastādīti latviešu valodā. Taču izceļojot uz ārvalstīm šos dokumentus nepieciešams pārtulkot nepieciešamajā valodā un notariāli apstiprināt.


"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Dokumenti, kurus izdod Latvijas Republikas oficiālās iestādes, tiek sastādīti latviešu valodā. Taču izceļojot uz ārvalstīm šos dokumentus nepieciešams pārtulkot nepieciešamajā valodā un notariāli apstiprināt.

No 2011. gada 1. februāra laulības šķiršanas apliecību iespējams iegūt arī pie notāra. Grozījumi likumdošanā tagad laulātajiem ļauj šķirt savu laulību daudz ātrāk un vienkāršāk nekā līdz šim (tiesas ceļā). Lai šķirtu laulību pie notāra, abiem laulātajiem notāram jāiesniedz iesniegums par laulības šķiršanu. Šādā kārtībā iespējams izbeigt laulību, ja laulātajiem nav domstarpību par mantas sadali, bērnu aizgādnību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem. Ja tomēr domstarpības abu laulāto vidū pastāv, par laulības šķiršanu jāsniedz pieteikums tiesā. Ja laulātajiem ir bērnu un / vai kopējs īpašums, tad notāram kopā ar iesniegumu arī jāiesniedz savstarpējā vienošanās par šo jautājumu regulējumu. Tā kā vienošanās sevī ietver ļoti daudz svarīgas informācijas, izceļojot uz ārvalstīm var rasties nepieciešamība arī pēc šī dokumenta precīzas tulkošanas.  Pēc iesnieguma iesniegšanas notāram, pieteikumu iesniedzējiem tiek dotas trīsdesmit dienas, kuru laikā tie savu iesniegumu var atsaukt un šķiršanās procesu pārtraukt. Ja tas nenotiek, notārs laulību šķir izsniedzot laulības šķiršanas apliecību un / vai vienošanās par kopīgu nepilngadīgu bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērnu uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali, un par šo faktu paziņo likumā noteiktajām iestādēm.

Laulības škiršanas apliecības tulkojums

Ja jūsu rīcībā ir laulības šķiršanas apliecība un / vai vienošanās par kopīgu nepilngadīgu bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērnu uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali un jums ir nepieciešams notariāli apstiprināts zvērināta tulkotāja tulkojums, droši vērsieties tulkošanas aģentūrā "Rīgas tulki". Mūsu tulkotājiem ir liela pieredze dažādu juridisku tekstu tulkošanā, tostarp šeit minēto dokumentu tulkošanā. Mūsu tulkojumi ir ne tikai precīzi un kvalitatīvi, bet arī tiek veikti par pieņemamu samaksu. Piezvaniet un mēs ar prieku jums palīdzēsim ne tikai pārtulkot nepieciešamos dokumentus, bet arī tos notariāli apliecināt.

"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saistītie raksti: Notariāli tulkojumi

18
08/2011

Lietošanas instrukciju (pamācību) tulkošana

Dažāda veida lietošanas instrukciju tulkošana ir neatņemama tehnisko tulkotāju ikdienas sastāvdaļa. Lietošanas instrukcijas tiek dēvētas arī par lietotāju jeb lietošanas rokasgrāmatām, lietošanas pamācībām, tehniskajiem uzskates līdzekļiem un tamlīdzīgi, taču pēc būtības apzīmē vienu un to pašu dokumentu tipu. Lietošanas instrukcijas un to ekvivalenti ir dokumenti, kas satur svarīgo, nepieciešamo informāciju par kādu iekārtu, ierīci, darbarīku, instrumentu, mehānismu, aparātu, instalāciju, būvju, izstrādājumu, aparatūru, mašīnu vai ietaisi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkošanas pakalpojumu sniedzējs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Dažāda veida lietošanas instrukciju tulkošana ir neatņemama tehnisko tulkotāju ikdienas sastāvdaļa. Lietošanas instrukcijas tiek dēvētas arī par lietotāju jeb lietošanas rokasgrāmatām, lietošanas pamācībām, tehniskajiem uzskates līdzekļiem un tamlīdzīgi, taču pēc būtības apzīmē vienu un to pašu dokumentu tipu. Lietošanas instrukcijas un to ekvivalenti ir dokumenti, kas satur svarīgo, nepieciešamo informāciju par kādu iekārtu, ierīci, darbarīku, instrumentu, mehānismu, aparātu, instalāciju, būvi, izstrādājumu, aparatūru, mašīnu vai ietaisi. Šie dokumenti tāpat var aprakstīt arī citus tehniskus objektus vai veselu tehnisko nozari un  ir paredzēti praktiskiem mērķiem.

Lietošanas instrukciju un rokasgrāmatu tulkošana

Lietošanas instrukcijas jeb pamācības (arī rokasgrāmatas) galvenokārt tiek tulkotas dažādām sadzīves precēm, produktiem un izstrādājumiem (piemēram, gludekļiem, ledusskapjiem, televizoriem, audio vai video atskaņotājiem, putekļu sūcējiem, bārdas griežamajiem aparātiem, elektriskajām plītīm, radio aparātiem, printeriem, datoriem, telefoniem, veļas mašīnām utml.). Tāpat bieži vien tulkojums nepieciešams daudz sarežģītākas uzbūves iekārtām, instalācijām, elektrotehnikas izstrādājumiem vai pat veselām būvēm.

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" var lepoties ar lielu pieredzi augstākminētu tehnisko tulkojumu veikšanā. Mūsu klientu lokā ir tādi pasūtītāji, kuriem esam veikuši visaugstākās grūtības pakāpes tehniskos tulkojumus - sākot ar ūdens attīrīšanas iekārtu specifikāciju un dokumentāciju tulkojumiem un beidzot ar militāriem mērķiem paredzētu rokasgrāmatu tulkošanu. Tāpat esam veikuši ūdens motociklu, prešu, gāzes iekārtu, vēja ģeneratoru un daudzu citu nopietnu ierīču un iekārtu lietošanas instrukciju tulkošanu. Piezvaniet mums un mēs Jums nodrošināsim nevainojamu tehnisko tulkojumu!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkošanas pakalpojumu sniedzējs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

17
08/2011

Tulkojumi no/uz igauņu valodu

Igauņu valoda ir līdzīga somu, ungāru, mordviešu, lībiešu, setu, ingru, vepsu un votu valodām, kuras ietilpst somugru valodu saimē. Lingvistiski šīs valodas būtiski atšķiras no indoeiropiešu valodu saimē ietilpstošajām valodām, kurās runā lielākā daļa eiropiešu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Igauņu valoda ir līdzīga somu, ungāru, mordviešu, lībiešu, setu, ingru, vepsu un votu valodām, kuras ietilpst somugru valodu saimē. Lingvistiski šīs valodas būtiski atšķiras no indoeiropiešu valodu saimē ietilpstošajām valodām, kurās runā lielākā daļa eiropiešu. Pateicoties virknei īpatnību (piemēram, igauņu valodā netiek lietota dzimte, valodas struktūras dēļ vārdi var būt ļoti gari, ļoti daudz gramatisko locījumu (14), netiek izmantoti prievārdi, netiek izmantotas nākotnes formas, īpašas diakritiskās zīmes, vienā vārdā līdzās var atrasties līdz pat 6-7 patskaņiem u.c.) igauņu valoda tiek uzskatīta par vienu no sarežģītākajām Eiropas valodām un tekstu tulkošana no/uz igauņu valodu tulkotājiem, kam tā nav dzimtā valoda, var izrādīties īsts izaicinājums.

Tulkojumi no/uz igauņu valodu

Igauņu valodu var uzskatīt par retu vai "eksotisku" un līdz ar to arī grūti tulkojamu arī tāpēc, ka tā ir otrā mazākā valoda Eiropā, kurai piešķirts oficiālas valsts valodas statuss, respektīvi, tajā runā salīdzinoši maz cilvēku - tikai nedaudz vairāk par vienu miljonu. Vēl mazāk runātāju oficiāli atzītā valodā ir tikai islandiešiem (aptuveni 320,000 runātāju). Tāpat citu valodu starpā to padara par īpašu apstāklis, ka igauņu valodā praktiski netiek ieviesti un izmantoti internacionālismi - katrai jaunai parādībai tiek radīts jauns igauņu valodas gramatikas normās balstīts termins, tā paplašinot un bagātinot plašo igauņu vārdu saimi.

Ja jums radusies nepieciešamība pēc kvalitatīva un precīza tulkojuma no latviešu, angļu vai krievu valodas uz igauņu valodu vai no igauņu valodas uz latviešu, angļu vai krievu valodu, lūdzu, sazinieties ar mums - mēs ar prieku Jums sniegsim profesionālus tulkošanas pakalpojumus. Mūsu tulkošanas birojam ir liela pieredze šādu darbu veikšanā. Tulkojumus veiks tikai atbilstoši kvalificēti valodu speciālisti ar tulkotāju izglītību, kuriem mērķa valoda (target language) ir dzimtā valoda. Izmantojot šo pieeju mēs panākam, ka mūsu klienti var būt droši par to, ka pasūtījums tiks izpildīts nevainojami. Tāpat nepieciešamības gadījumā tulkojumus pēc Jūsu pieprasījuma varam arī notariāli apliecināt.

Saistītie raksti: Notariāli tulkojumi

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

15
08/2011