Tulkojumi spāņu valodā

Spāņu valoda ar 329 miljoniem lietotājiem ir otra pasaules daudzskaitlīgākā valoda lietotāju ziņā aiz ķīniešu valodas apsteidzot pat angļu valodu ar 328 miljoniem lietotāju. Vērtējot pēc ģeogrāfiskās izplatības principa spāņu valoda ir ceturtā lielākā pasaules valoda uzreiz aiz angļu, franču un arābu valodām.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Tulkojumi uz visām pasaules valodām, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Spāņu valoda ar 329 miljoniem lietotājiem ir otra pasaules daudzskaitlīgākā valoda lietotāju ziņā aiz ķīniešu valodas apsteidzot pat angļu valodu ar 328 miljoniem lietotāju. Vērtējot pēc ģeogrāfiskās izplatības principa spāņu valoda ir ceturtā lielākā pasaules valoda uzreiz aiz angļu, franču un arābu valodām. Kaut arī spāņu valoda ir izcēlusies no Ibērijas pussalas un ir viens no latīņu valodas atzariem, tā tiek plaši lietota Dienvidamerikā, Latīņamerikā, Meksikā un Amerikas Savienotajās valstīs viennozīmīgi to padarot par vienu no pasaules ietekmīgākajām valodām. 

Tulkojumi spāņu valodā

Kaut arī spāņu valodas uzbūve ir līdzīga arī atsevišķām latviešu valodas gramatikas kategorijām, tomēr tulkotāju, kuri strādātu šajā valodas pārī, ir relatīvi mazāk nekā, piemēram, ar angļu, krievu vai vācu un latviešu valodas pāros. Šādu situāciju nosaka vēsturiskie valodu lietojuma aspekti un ģeogrāfiskais attālums.

Neskatoties uz to, pasaulei dažādu globālu procesu ietekmē kļūstot arvien "mazākai", arī Latvijā pieaug pieprasījums pēc tulkojumiem no spāņu valodas uz latviešu (vai krievu) valodu un attiecīgi no latviešu (vai krievu) valodas uz spāņu valodu.

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" kvalitatīvi un ātri palīdzēs Jums iztulkot visdažādākās sarežģītības tekstus gan uz, gan arī no spāņu valodas. Lūdzu, sazinieties ar mums un mēs  ar prieku palīdzēsim veikt kā vienkāršus, tā arī notariāli apstiprināmus tulkojumus.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

29
07/2011

Lietuvā publicēts Evas Mārtužas romāna tulkojums

Šauļu universitātes izdevniecība laidusi klajā Evas Mārtužas romāna „Negudrā” (Neprotingoji) tulkojumu, kuru lietuviešu valodā tulkojusi Dzintra Elga Irbīte.


Šauļu universitātes izdevniecība laidusi klajā Evas Mārtužas romāna „Negudrā” (Neprotingoji) tulkojumu, kuru lietuviešu valodā atveidojusi Dzintra Elga Irbīte.

Lietuviešu literatūras mīļotāji ar jauno tulkojumu iepazinās 15. jūlijā Žagares Ķiršu festivāla „Sveiks, brāli” rīkotajā grāmatas prezentācijā.Šis ir jau otrais Evas Mārtužas darbu tulkojums lietuviešu valodā. 2005. gadā Lietuvas apgāds „Sirokas” izdeva romānu „Izravētā sirds”, kuru arī tulkojusi Dzintra Elga Irbīte.

AVOTS: www.literature.lv

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli u.c. veida tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

29
07/2011

Pasta adrešu tulkošana dokumentos

Tulkojot līgumus, specifikācijas, rokasgrāmatas un citus dokumentus bieži vien tekstā ir norādītas ražotāju, izplatītāju, līgumslēdzējpušu, apdrošinātāju, uzņēmēju, valsts iestāžu, privātpersonu u.c. veida faktiskās vai juridiskās adreses. Kuros gadījumos un vai vispār būtu jātulko pasta adrese?


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli u.c. veida tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkojot līgumus, specifikācijas, rokasgrāmatas un citus dokumentus bieži vien tekstā ir norādītas ražotāju, izplatītāju, līgumslēdzējpušu, apdrošinātāju, uzņēmēju, valsts iestāžu, privātpersonu u.c. veida faktiskās vai juridiskās adreses.  Kuros gadījumos un vai vispār būtu jātulko pasta adrese?

Pavisam pastāv trīs varianti kā rīkoties, ja tekstā, kuru tulkojat, esat sastapušies ar pasta adresi. Vispiemērotākā veida izvēlēšanās izriet no tulkojamā teksta satura un pasūtītāja prasībām. Katrā konkrētā situācijā kāds no zemāk minētajiem variantiem var izrādīties vispiemērotākais. Ņemot vērā tulkošanas darba specifiku veicot tulkojumus izvēlieties vienu no zemāk minētajām iespējām:

Pasta adreses tulkošana

Pirmais variants, kuru iespējams izmantot ir pasta adreses tulkošana.

Priekšrocības: Veicamais tulkojums būs pilnībā pārnests mērķa valodā. Lasītājam, kurš nepārzina avota valodu vai to pārzina ļoti vāji, nebūs nekādu problēmu izprast teksta jēgu un neradīsies vajadzība pēc papildu skaidrojumiem.

Trūkumi: Gadījumā, ja tulkojuma pasūtītājam rodas nepieciešamība sazināties ar adresē norādītajām kontaktpersonām, iestādēm vai organizācijām, bet teksts oriģinālvalodā jeb avota valodā viņam vairs nav pieejams, var rasties zināmas neērtības.
 

Pasta adreses netulkošana

Otrs variants tekstā sastopoties ar pasta adresi ir šīs adreses atstāšana oriģinālvalodā to netulkojot.

Priekšrocības: Ja no dokumenta ir noprotams vai pat ir skaidri pateikts, ka tālāk tekstā ir ietverta pasta adrese, lasītājam kļūst skaidrs par ko ir runa un nevajadzētu rasties pārpratumiem par netulkotā teksta saturu. Tāpat netulkotu adresi lasītājs var droši izmantot korespondences vajadzībām neuztraucoties, ka vēstule varētu nomaldīties.

Trūkumi: Ja lasītājs nemaz nepārvalda vai vāji zina avota valodu, no kuras veikts tulkojums (piemēram, ja oriģinālteksts ir kādā eksotiskā valodā), kaut arī tekstā ir iekļauta īpaša norāde par adreses esamību, atstājot pasta adresi tikai oriģinālvalodā var rasties dažāda veida pārpratumi. Lasītājs arī var izjust zināmu nedrošību par teksta saturu, ja tajā būs atstātas neskaidras vai pavisam nesaprotamas vietas. 

Pasta adreses atstāšana oriģinālvalodā līdztekus nodrošinot tulkojumu

Trešais un pēdējais variants ir pasta adreses nodrošināšana abās valodās. Šajā gadījumā lasītājs tiek apgādās ar maksimālu informācijas daudzumu un izprot gan teksta jēgu (īpaši, ja tulkojums veikts no retas valodas), gan ātri un ērti var piekļūt korespondences adresei tulkotā dokumenta avota valodā. Ja vien nav noteikti strikti dokumenta noformējuma ierobežojumi vai nepastāv cita veida šķēršļi, šis adreses tulkošanas variants ir vispiemērotākais.

Kopsavilkums

Tulkojot dažāda veida tekstus tulkotāji brīžiem apmulst, kad nonāk saskarē ar šķietami vienkāršāko teksta daļu pārnešanu mērķa valodā. Šādas neskaidrības nereti arī rodas, kad no oriģinālvalodas mērķa valodā tekstuāli nepieciešams pārnest pasta adreses. Pavisam iespējami trīs dažādi veidi kā risināt šo tulkošanas jautājumu: pasta adresi iespējams tulkot, pasta adresi iespējams netulkot, vai arī piedāvāt abus valodiskos variantus līdztekus.

Katrā konkrētajā situācijā viens no variantiem varētu būt vispiemērotākais, taču, ja tulkotājam rodas šaubas un nav izvirzītas kādas konkrētas prasības attiecībā uz noformējumu vai saturu, vislabāk tomēr būtu izvēlēties otro (vēlams ar speciālu piezīmi, kas norāda, ka tālāk tekstā atrodama adrese) vai trešo no šeit pieminētajiem variantiem.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Notariāli apliecināti tulkojumi līgumiem, dzimšanas apliecībām, sekmju izrakstiem, diplomiem, atestātiem, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

28
07/2011