Rokasgrāmatu tulkošana

Tehnisko tulkojumu spektrs mēdz būt visai plašs - sākot no drošības daru lapām (DLL) un beidzot ar lietošanas instrukcijām putekļu sūcējiem. Tomēr tiem visiem ir dažas līdzīgas iezīmes, kuras tos vieno. Proti, tehnisks teksts, kas jātulko, nereti ir sarakstīts specifiskā valodā, kurā dominē īpaši apzīmējumi, saīsinājumi, neierasts izteiksmes stils un pats galvenais - konkrētajai nozarei piemītošie termini.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tehnisko tulkojumu spektrs mēdz būt visai plašs - sākot no drošības daru lapām (DLL) un beidzot ar lietošanas instrukcijām putekļu sūcējiem. Tomēr tiem visiem ir dažas līdzīgas iezīmes, kuras tos vieno. Proti, tehnisks teksts, kas jātulko, nereti ir sarakstīts specifiskā valodā, kurā dominē īpaši apzīmējumi, saīsinājumi, neierasts izteiksmes stils un pats galvenais - konkrētajai nozarei piemītošie termini. Uzkrājot arvien lielāku un ievērojamāku pieredzi tehnisko tulkojumu veikšanā, tulkotājs vēl tikai iepazīstoties ar tekstu jau spēj atpazīt raksturīgākās šādu tekstu iezīmes un zina kā precīzi un atbilstoši iztulkot pat visproblemātiskākās tulkojuma vietas.Rokasgrāmatu, dažādu instrukciju, specifikāciju, dokumentāciju, lietošanas pamācību un tamlīdzīgu tekstu tulkošana ir mūsu darbinieku ikdiena, tāpēc uzticot tulkojumu "Rīgas tulkiem", jūs varat būt pārliecināti, ka tulkojums tiks izpildīts precīzi, atbildīgi un noteiktajā termiņā. Lūdzu, sazinieties ar mums un mēs noteikti atradīsim risinājumu jūsu problēmai.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkošanas pakalpojumu sniedzējs. Zvērinātu tulku un citi plaša spektra tulkošanas pakalpojumi visās pasaules valodās. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saistītie raksti: Drošības datu lapu (DDL) tulkošana

10
06/2011

Drošības datu lapu (DDL) tulkošana

Viens no tehniskā tulkojuma pamatveidiem ir drošības datu lapu (Material Safety Data Sheets vai Product Safety Data Sheets) tulkojums. Drošības datu lapās (DDL) tiek iekļauta svarīgākā informācija par noteikta veida vielu vai produktu īpašībām.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Viens no tehniskā tulkojuma pamatveidiem ir drošības datu lapu (Material Safety Data Sheets vai Product Safety Data Sheets) tulkojums. Drošības datu lapās (DDL) tiek iekļauta informācija par noteikta veida vielu vai produktu īpašībām. Tāpat DDL tiek ietverta informācija attiecībā uz drošības jautājumiem, kā arī fizikālie dati (piemēram, kušanas punkts, vārīšanās punkts, utt.), informācija par vielas kaitīgumu apkārtējai videi un cilvēkiem, pareiza vielas likvidēšanas kārtība, pirmās palīdzības pasākumi, utt. Pārsvarā DDL tiek izmantotas, lai kataloģizētu informāciju par ķīmiskajām vielām un to produktiem. Katrā valstī DDL formāts var nedaudz atšķirties, taču kopumā DDL saturs dažādās valstīs ir līdzīgs.

Tā kā DDL satur ļoti svarīgu informāciju, to tulkošana bieži vien ir sarežģīts un atbildīgs process. Uzticot šo darbu profesionāliem tulkotājiem ar ilggadēju tehnisku tekstu tulkošanas pieredzi, Jūs ne tikai iegūsit nevainojami izpildītu tulkojumu, bet arī lielisku dokumentu noformējumu. Tāpat garantējam, ka tulkojumi vienmēr tiks izdarīti laicīgi, ievērojot saistītās likumdošanas normas, kas attiecas uz DDL tulkošanu, kā arī noteiktos termiņus.
Piezvaniet - 25804727 - un mēs noteikti vienosimies par abpusēji pieņemamu cenu!


Saistītie raksti:

Riska frāzes latviešu valodā


Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

08
06/2011

Lielu skaitļu un decimālskaitļu pārveide vārdos angļu valodā dažu sekunžu laikā

Kā angļu valodā būtu pareizi uzrakstīt ar vārdiem skaitli 25,963,148? Iespējams, uz šo jautājumu atbildi uzreiz nevarētu sniegt ne tikai filoloģijas studenti, bet arī valodas speciālisti ar lielu tulkošanas pieredzi. Par laimi šādām problēmām ir pieejami standartizēti risinājumi, kuri automātiski, ievērojot visus gramatikas likumus, veiks pat visgarāko skaitļu pārveidi pareizā angļu valodā.


Kā angļu valodā būtu pareizi uzrakstīt ar vārdiem skaitli 25,963,148? Iespējams, uz šo jautājumu atbildi uzreiz nevarētu sniegt ne tikai filoloģijas studenti, bet arī valodas speciālisti ar lielu tulkošanas pieredzi. Par laimi šādām problēmām ir pieejami standartizēti risinājumi, kuri automātiski, ievērojot visus gramatikas likumus, veiks pat visgarāko skaitļu pārveidi pareizā angļu valodā.Bieži vien līgumos un dažāda veida noteikumos skaidrības un precizitātes labad cipari un skaitļi tiek iekavās papildus apzīmēti ar vārdu palīdzību. Ja šie skaitļi ir nelieli, tad to pārveide angļu valodā nav sarežģīta, taču, ja skaitļi, kuri jāpārveido, ir ārkārtīgi lieli, tad tulkotāju tas var arī samulsināt. Lai stundām ilgi nebūtu jāpēta angļu valodas gramatika un teorija, tagad tulkotāji pie atbildes var nonākt dažu sekunžu laikā.

Piemēram, izmantojot interneta vietnes "Numbers to Words" servisu, ātri un ērti vienkāršotā veidā iespējams uzzināt nepieciešamā skaitļa vārdisko versiju angļu valodā

Savukārt interneta vietnē "Convert Numbers into Words" papildus augstākminētajai darbībai, iespējams arī veikt populārāko valūtas vienību, veselu skaitļu, decimālskaitļu, kā arī kārtas skaitļu pārveidi vārdos.Šie rīki būs īpaši noderīgi, ja laika darba izpildei atlicis pavisam maz vai arī gadījumos, kad tulkotājs vienkārši vēlas pārbaudīt tulkojamā teksta pareizību.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

06
06/2011