Pasta adrešu tulkošana dokumentos

Tulkojot līgumus, specifikācijas, rokasgrāmatas un citus dokumentus bieži vien tekstā ir norādītas ražotāju, izplatītāju, līgumslēdzējpušu, apdrošinātāju, uzņēmēju, valsts iestāžu, privātpersonu u.c. veida faktiskās vai juridiskās adreses. Kuros gadījumos un vai vispār būtu jātulko pasta adrese?


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli u.c. veida tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Tulkojot līgumus, specifikācijas, rokasgrāmatas un citus dokumentus bieži vien tekstā ir norādītas ražotāju, izplatītāju, līgumslēdzējpušu, apdrošinātāju, uzņēmēju, valsts iestāžu, privātpersonu u.c. veida faktiskās vai juridiskās adreses.  Kuros gadījumos un vai vispār būtu jātulko pasta adrese?

Pavisam pastāv trīs varianti kā rīkoties, ja tekstā, kuru tulkojat, esat sastapušies ar pasta adresi. Vispiemērotākā veida izvēlēšanās izriet no tulkojamā teksta satura un pasūtītāja prasībām. Katrā konkrētā situācijā kāds no zemāk minētajiem variantiem var izrādīties vispiemērotākais. Ņemot vērā tulkošanas darba specifiku veicot tulkojumus izvēlieties vienu no zemāk minētajām iespējām:

Pasta adreses tulkošana

Pirmais variants, kuru iespējams izmantot ir pasta adreses tulkošana.

Priekšrocības: Veicamais tulkojums būs pilnībā pārnests mērķa valodā. Lasītājam, kurš nepārzina avota valodu vai to pārzina ļoti vāji, nebūs nekādu problēmu izprast teksta jēgu un neradīsies vajadzība pēc papildu skaidrojumiem.

Trūkumi: Gadījumā, ja tulkojuma pasūtītājam rodas nepieciešamība sazināties ar adresē norādītajām kontaktpersonām, iestādēm vai organizācijām, bet teksts oriģinālvalodā jeb avota valodā viņam vairs nav pieejams, var rasties zināmas neērtības.
 

Pasta adreses netulkošana

Otrs variants tekstā sastopoties ar pasta adresi ir šīs adreses atstāšana oriģinālvalodā to netulkojot.

Priekšrocības: Ja no dokumenta ir noprotams vai pat ir skaidri pateikts, ka tālāk tekstā ir ietverta pasta adrese, lasītājam kļūst skaidrs par ko ir runa un nevajadzētu rasties pārpratumiem par netulkotā teksta saturu. Tāpat netulkotu adresi lasītājs var droši izmantot korespondences vajadzībām neuztraucoties, ka vēstule varētu nomaldīties.

Trūkumi: Ja lasītājs nemaz nepārvalda vai vāji zina avota valodu, no kuras veikts tulkojums (piemēram, ja oriģinālteksts ir kādā eksotiskā valodā), kaut arī tekstā ir iekļauta īpaša norāde par adreses esamību, atstājot pasta adresi tikai oriģinālvalodā var rasties dažāda veida pārpratumi. Lasītājs arī var izjust zināmu nedrošību par teksta saturu, ja tajā būs atstātas neskaidras vai pavisam nesaprotamas vietas. 

Pasta adreses atstāšana oriģinālvalodā līdztekus nodrošinot tulkojumu

Trešais un pēdējais variants ir pasta adreses nodrošināšana abās valodās. Šajā gadījumā lasītājs tiek apgādās ar maksimālu informācijas daudzumu un izprot gan teksta jēgu (īpaši, ja tulkojums veikts no retas valodas), gan ātri un ērti var piekļūt korespondences adresei tulkotā dokumenta avota valodā. Ja vien nav noteikti strikti dokumenta noformējuma ierobežojumi vai nepastāv cita veida šķēršļi, šis adreses tulkošanas variants ir vispiemērotākais.

Kopsavilkums

Tulkojot dažāda veida tekstus tulkotāji brīžiem apmulst, kad nonāk saskarē ar šķietami vienkāršāko teksta daļu pārnešanu mērķa valodā. Šādas neskaidrības nereti arī rodas, kad no oriģinālvalodas mērķa valodā tekstuāli nepieciešams pārnest pasta adreses. Pavisam iespējami trīs dažādi veidi kā risināt šo tulkošanas jautājumu: pasta adresi iespējams tulkot, pasta adresi iespējams netulkot, vai arī piedāvāt abus valodiskos variantus līdztekus.

Katrā konkrētajā situācijā viens no variantiem varētu būt vispiemērotākais, taču, ja tulkotājam rodas šaubas un nav izvirzītas kādas konkrētas prasības attiecībā uz noformējumu vai saturu, vislabāk tomēr būtu izvēlēties otro (vēlams ar speciālu piezīmi, kas norāda, ka tālāk tekstā atrodama adrese) vai trešo no šeit pieminētajiem variantiem.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Notariāli apliecināti tulkojumi līgumiem, dzimšanas apliecībām, sekmju izrakstiem, diplomiem, atestātiem, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

28
07/2011

Kur iztulkot sekmju izrakstu?

Tā kā sekmju izraksti galvenokārt tiek tulkoti, lai skolas beidzējs varētu stāties kādā ārvalstu mācību iestādē, tulkojumam jābūt precīzam, īpaši, ja tas tiek arī notariāli apstiprināts. Uzticot tulkošanu "Rīgas tulkiem" jūs saņemsit, nevainojami paveiktu tulkojumu un ja nepieciešams zvērināts tulkotājs tulkojumu apstiprinās arī pie notāra.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Notariāli apliecināti tulkojumi sekmju izrakstiem, diplomiem, atestātiem, apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Sekmju izrakstu parasti pievieno atestātam (vai diplomam) par vispārējo vidējo izglītību, apliecībai par profesionālo pamatizglītību, atestātam par arodizglītību vai profesionālās kvalifikācijas apliecībai, kā arī citiem oficiāliem dokumentiem, kuri apliecina izglītības saņēmēju zināšanas. Sekmju izrakstā tiek norādīta tāda svarīga informācija kā izglītības saņēmēja vai saņēmējas personas dati, izglītības programma, mācību iestādes nosaukums, apgūtie mācību priekšmeti un informācija par centralizētajiem eksāmeniem, kā arī iegūtajiem sertifikātiem.

atestāta, diploma, sekmju izraksta, sertifikāta tulkojums un notariāls apstirpnājums

Tā kā sekmju izraksti galvenokārt tiek tulkoti, lai skolas beidzējs varētu stāties kādā ārvalstu mācību iestādē, tulkojumam jābūt precīzam, īpaši, ja tas tiek arī notariāli apstiprināts.

Uzticot tulkošanu "Rīgas tulkiem" jūs saņemsit, nevainojami paveiktu tulkojumu un, ja nepieciešams, zvērināts tulkotājs tulkojumu apstiprinās arī pie notāra. Tāpat vajadzības gadījumā palīdzēsim iztulkot arī jūsu liecību, atestātu, diplomu vai sertifikātu par iegūto izglītību, kā arī citus ar izglītības jautājumiem saistītus dokumentus.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
07/2011

Tulkošanas metodes

Pavisam pastāv astoņu veidu tulkošanas metodes: parindeņu tulkošana, burtiskā tulkošana, precīzā tulkošana, semantiskā tulkošana, adaptēšana, brīvā tulkošana, idiomātiskā tulkošana un komunikatīvā tulkošana.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!Pavisam pastāv astoņu veidu tulkošanas metodes: parindeņu tulkošana, burtiskā tulkošana, precīzā tulkošana, semantiskā tulkošana, adaptēšana, brīvā tulkošana, idiomātiskā tulkošana un komunikatīvā tulkošana.1. Parindeņu tulkošana:

Izmantojot šo metodi, avota valodas vārdu secība tiek saglabāta, un vārdi tiek tulkoti to visbiežāk lietotajās nozīmēs. Reālijas tiek tulkotas burtiski. Galvenokārt, šo metodi izmanto, vai nu lai saprastu avota valodas mehānismu vai sagatavotu sarežģītu tekstu tālākam teksta apstrādes procesam.


2. Burtiskā tulkošana:

Avota valodas gramatiskās konstrukcijas tiek konvertētas tuvākajos mērķvalodas ekvivalentos, bet leksikās vienības, tāpat kā izmantojot parindeņu tulkošanas metodi, tiek tulkotas, neņemot vērā kontekstu. Šī metode tiek izmantota, lai sagatavotu tekstu tulkošanai un izgaismotu svarīgākās tulkošanas problēmas.


3. Precīzā tulkošana:

Šī metode mēģina atveidot precīzu oriģinālā teksta kontekstuālo nozīmi, ņemot vērā mērķvalodas gramatisko struktūru ierobežojumus. Tā pārveido reālijas un saudzīgi izturas pret gramatisko un leksisko noviržu iespējamību, ja jāatkāpjas no avota valodas normām. Tā mēģina būt pilnīgi precīza, atveidojot oriģinālā teksta autora nodomus un teksta saturu.


4. Semantiskā tulkošana:

Šī metode atšķiras no precīzās tulkošanas ar to, ka ņem vērā avota valodas estētisko vērtību, vajadzības gadījumā ielaižoties kompromisā ar vairākām vārda nozīmēm, lai nekaitētu teksta saturam, vārdu spēlei vai atkārtojuma disonansēm. Tā nenonivelē reālijas un tikai nedaudz piekāpjas lasītājam. Ja „precīzais" tulkojums ir dogmatisks, semantiskais tulkojums ir daudz elastīgāks.


5. Komunikatīvā tulkošana:

Ar šīs metodes palīdzību tiek mēģināts atveidot oriģinālā teksta precīzu kontekstuālo jēgu tādā veidā, ka gan valoda, gan saturs lasītājam ir viegli uztverami un saprotami.


6. Idiomātiskais tulkojums:

Tiek atkārtota oriģinālā teksta galvenā doma, bet vērojama tendence neatveidot nozīmes nianses, dodot priekšroku sarunvalodas izteicieniem un idiomām.


7. Brīvais tulkojums:

Saturs tiek atveidots, neņemot vērā stilu vai oriģinālā teksta formu. Parasti visdrīzāk tas ir pārfrāzējums, nevis oriģinālā teksta tulkojums.


8. Adaptācija:

Šī ir tulkošanas visbrīvākā forma, kuru, galvenokārt, izmanto lugās, dzejā, reklāmā: tēmas / personāži / saturs tiek saglabāti, avota valodas reālijas tiek pārveidotas mērķvalodas reālijās, un teksts tiek pārrakstīts, pārstrādāts jeb radīts „no jauna”.


AVOTS: http://www.scribd.com/doc/9248486/Methods-of-Translation

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Zvērinātu tulku notariāli apliecināti tulkojumi apliecībām, izziņām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

28
07/2011