Latvijas administratīvi teritoriālo vienību oficiālie nosaukumi angļu valodā

2009. gadā Latvijā notika administratīvā iedalījuma reforma, kura noteica zināmas pārmaiņas daudzās saimniecības jomās, tostarp ietekmēja arī tulkošanas sfēru. Kaut arī kopš reformas jau pagājuši 2 gadi vēl joprojām savstarpējā saziņā dažkārt notiek dažādi pārpratumi saistībā ar terminoloģijas izmantošanu, kad administratīvi teritoriālā iedalījuma vienības jātulko angliski vai kādā citā valodā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Saistītie raksti:


"Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU vārdnīca


Terminu "nodaļa", "pants", "daļa", "punkts", "apakšpunkts" tulkošana angļu valodā


Administratīvo vienību tulkošana franču un vācu valodās2009. gadā Latvijā notika administratīvā iedalījuma reforma, kura noteica  zināmas pārmaiņas daudzās saimniecības jomās, tostarp ietekmēja arī tulkošanas sfēru. Kaut arī kopš reformas jau pagājuši 2 gadi vēl joprojām savstarpējā saziņā dažkārt notiek dažādi pārpratumi saistībā ar terminoloģijas izmantošanu, kad administratīvi teritoriālā iedalījuma vienības jātulko angliski vai kādā citā valodā.

 

Šoreiz piedāvāsim oficiālos terminu tulkojumus angļu valodā, kā arī sniegsim nelielu papildinformāciju par tulkojamajiem terminiem un to lietojumu.

Kādos gadījumos termins "pilsēta" tulkojams kā "city" un kad kā "town"?

Latvijā kopumā ir 76 pilsētas. Latviski gan lielas, gan mazas pilsētas tiek sauktas vienā vārdā, savukārt angliski tām ir divi apzīmējumi. Latvijas likumdošana nosaka, ka Latvijā ir 9 republikas nozīmes pilsētas: Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils - šīs pilsētas tad arī ir tulkojamas izmantojot terminu "city". Tulkojot pārējo 67 Latvijas pilsētu administratīvos nosaukumus jālieto termins "town".

"Novada" tulkojums angļu valodā

Latvijā pavisam ir 109 novadi. Kā nosaka oficiālā likumdošana terminu "novads" angļu valodā jātulko ar vārdu "municipality" (Piemērs, "Alūksne Municipality").

Latvijas administratīvi teritoriālo vienību karte latviešu valodā
 

Latvijas administratīvi teritoriālo vienību karte latviešu valodā (lai karti palielinātu, izmantojiet sava pārlūka tālummaiņas iespējas)

Novadu teritoriālās vienības angliski

"novada pilsēta" - "municipality town" (Piemērs, "Town of Aizkraukle")
(novada) "pagasts" - (municipality) "rural territory" (Piemēri, "Kazdanga Rural Territory" vai "Town of Staicele with its rural territory") (angļu tulkojumā var izmantot arī terminu "pagasts", taču pastāv iespējamība, ka ne katrs angļu valodas pratējs, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, šo terminu sapratīs vai spēs atrast tā tulkojumu)

Terminu "dome", "padome" u.c. oficiālu administratīvo terminu tulkošana uz angļu valodu

"dome" / "padome" - "council"
"pašvaldība" - "self-government"

"vietējā pašvaldība" - "local self-government"
"apriņķis" - "region" (pagaidām Latvijas likumdošanā skaidra definējuma un pielietojuma "apriņķa" administratīvai vienībai gan nav)
"ciems" - "village"
"viensēta" - "farmstead"
"rajons" - "district" (ja tulkojami dokumenti, kuros minēti agrāk lietoti administratīvi teritoriāli termini, kuri šobrīd vairs nepastāv (Latvijā līdz administratīvajai reformai pastāvēja 26 rajoni)

Neoficiālo administratīvo terminu tulkošana angļu valodā

Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale: Courland, Latgalia, Vidzeme, Zemgale - 4 historical and cultural regions of Latvia.

Terminu iespējamie tulkošanas varianti jeb kuram avotam uzticēties?

Pielāgojoties tiesiskajai realitātei terminoloģija Latvijā tiek pastāvīgi mainīta un uzlabota. Tā rezultātā līdztekus iepriekš lietotajiem terminiem latviešu valodā un to ekvivalentiem angļu un citās valodās rodas jauni apzīmējumi. Kuram avotam uzticēties un kuru termina variantu izmantot tulkojumā - šie jautājumi acīmredzot būs aktuāli vienmēr. Tomēr, lai ievērotu zināmu konsekvenci un lietotu oficiāli spēkā esošus terminus, nevis patvaļīgi veidotas valodas konstrukcijas, ieteicams izmantot Latvijas likumdošanā iestrādātos terminu variantus. Piemēram, Valsts valodas centra paspārnē esošais Tulkošanas un terminoloģijas centrs, kurš nodarbojas ar likumdošanas tulkojumu izstrādi sniedz pieeju vairākiem avotiem, no kuriem tulkotājiem smelties pēc iespējas precīzāku informāciju terminoloģijas jomā. Viens no tiem ir Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata, - apjomīgs dokuments, kurš sevī iekļauj ne tikai noteiktu terminoloģiju, bet arī pašu tulkojumu izstrādes principus. Tiesa gan jāatzīmē, ka izdevums ir laists klajā 2004. gadā un atsevišķas tā daļas ir novecojušas (piemēram, administratīvo vienību tulkojumi, kas aplūkoti šajā rakstā, jo, kā jau tika atzīmēts, teritoriālā reforma Latvijā tika īstenota 2009. gadā). Tāpat tulkotāji var izmantot TTC (tagad VVC) terminu datu bāzi internetā. Taču arī tajā var novērot dažādas nepilnības un atsevišķi jaunākie termini datu bāzē nonāk ar lielu novēlošanos. Piemēram, terminam "pagasts" tiek doti tulkojumi "parish" un "rural municipality", kamēr likumdošanā tiek lietots variants "rural territory". Kā atzīst paši TTC speciālisti, ne vienmēr ir iespējams jaunākos terminus pietiekami ātri iekļaut datu bāzes reģistros, tāpēc, ja tulkotājiem rodas šaubas par konkrētā termina lietojumu, vispareizāk būtu uzticēties spēkā esošajās likumdošanas normās iekļautajiem terminiem (minēti augstāk šajā rakstā).


AVOTS: http://www.likumi.lv/doc.php?id=185993


Saistītie raksti:


"Rīgas tulki" LATVIEŠU > ANGĻU vārdnīca


Terminu "nodaļa", "pants", "daļa", "punkts", "apakšpunkts" tulkošana angļu valodā


Administratīvo vienību tulkošana franču un vācu valodās


"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkošanas birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

27
07/2011

Notariāli tulkojumi

Notariāli tulkojumi ir viens no juridiskā tulkojuma paveidiem. Parasti notariāli tiek apstiprināti līgumu, laulības apliecību, dzimšanas apliecību, sertifikātu, izziņu, bērna izceļošanas atļauju, diplomu, sekmju izrakstu, atzinumu un citu oficiāli izdotu dokumentu tulkojumi.


"Rīgas tulki" ir profesionāls zvērinātu tulkotāju tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Notariāli tulkojumi ir viens no juridiskā tulkojuma paveidiem. Parasti notariāli tiek apstiprināti līgumu, laulības apliecību, dzimšanas apliecību, sertifikātu, izziņu, bērna izceļošanas atļauju, diplomu, sekmju izrakstu, atzinumu un citu oficiāli izdotu dokumentu tulkojumi. Mūsu tulkošanas birojs par pieejamām cenām nodrošina kvalitatīvus tulkojumus, kā arī veic šo tulkojumu notariālu apstiprināšanu. Atkarībā no klienta vēlmēm un noslogotības tulkojumus pie notāra iespējams apstiprināt pat vienas dienas laikā.

Lai dokumentu varētu apstiprināt pie notāra, to nepieciešams atgādāt pie mums uz biroju, jo notārs ir tiesīgs apliecināt tikai tāda dokumenta tulkojumu, kuru tulkotājs tam uzrādījis klātienē. Līdztekus tulkojumam ar notariālo apliecinājumu iespējams arī nodrošināt tulkojamā dokumenta notariāli apstiprinātas kopijas izveidošanu.Tāpat Jūs varat droši vērsties mūsu tulkošanas birojā, ja tulkojumu nav nepieciešams notariāli apliecināt, bet iegūt tikai tulkotāja apliecinājumu, t.i., uz dokumenta nepieciešams tikai tulkotāja paraksts un zīmogs (tas gan ārvalstīs nebūs juridiski saistošs, bet var noderēt izmatošanai atsevišķās Latvijas iestādēs - par to gan vispirms jāinteresējas Jūs interesējošā iestādē).

Jāatzīmē arī tas, ka mūsu zvērinātie tulkotāji, palīdzēs Jums iztulkot nepieciešamos dokumentus ne tikai latviešu, krievu, angļu vai vācu valodās, bet ikvienā Eiropas valodā.

Piezvaniet un Jūs nepieciešamo tulkojumu saņemsiet ātri, ērti un par pieņemamu samaksu.

"Rīgas tulki" ir zvērinātu tulkotāju birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

25
07/2011

Profesionāli tulkojumi no / uz angļu valodu

Angļu valoda neapšaubāmi ir viena no lielākajām un ietekmīgākajām pasaules valodām (pasaulē ir apmēram viens miljards angļu valodas lietotāju). Tā tiek izmantota ne tikai to angļu valodas lietotāju vidū, kuriem šī valoda ir dzimtā valoda, bet bieži vien arī saziņas nodrošināšanai un darījumu kārtošanai starp cilvēkiem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda un kuri runā divās dažādās valodās, bet angļu valodu izmanto, lai komunicētu savā starpā.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Angļu valoda neapšaubāmi ir viena no lielākajām un ietekmīgākajām pasaules valodām (pasaulē ir apmēram viens miljards angļu valodas lietotāju). Tā tiek izmantota ne tikai to angļu valodas lietotāju vidū, kuriem šī valoda ir dzimtā valoda, bet bieži vien arī saziņas nodrošināšanai un darījumu kārtošanai starp cilvēkiem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda un kuri runā divās dažādās valodās, bet angļu valodu izmanto, lai komunicētu savā starpā. 

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā profesionālus angļu tulkus un tulkotājus, kuriem ir ievērojama pieredze visdažādāko nozaru tekstu tulkošanā. Mūsu birojs piedāvā gan mutiskus, gan rakstiskus tulkojumus sekojošos valodu pāros:

1) tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu;

2) tulkošana no angļu valodas uz latviešu valodu;

3) tulkošana no krievu valodas uz angļu valodu;

4) tulkošana no angļu valodas uz krievu valodu;

5) tulkojumi no jebkuras citas Eiropas valodas angļu valodā (un otrādi).

Ar prieku iztulkosim angļu valodā vai no angļu valodas mums uzticētos līgumus, izziņas, sertifikātus, rokasgrāmatas, dokumentācijas, apliecības, apstiprinājumus, atļaujas, izrakstus, specifikācijas, drošības datu lapas un citus nepieciešamos dokumentus.

Sadarbojoties ar mūsu tulkošanas uzņēmumu Jūs izvēlaties drošu, ātru un ērtu pakalpojumu sniedzēju - mēs varam palīdzēt, kad tulkojumam jābūt nevainojamam.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

25
07/2011