Lielu skaitļu un decimālskaitļu pārveide vārdos angļu valodā dažu sekunžu laikā

Kā angļu valodā būtu pareizi uzrakstīt ar vārdiem skaitli 25,963,148? Iespējams, uz šo jautājumu atbildi uzreiz nevarētu sniegt ne tikai filoloģijas studenti, bet arī valodas speciālisti ar lielu tulkošanas pieredzi. Par laimi šādām problēmām ir pieejami standartizēti risinājumi, kuri automātiski, ievērojot visus gramatikas likumus, veiks pat visgarāko skaitļu pārveidi pareizā angļu valodā.


Kā angļu valodā būtu pareizi uzrakstīt ar vārdiem skaitli 25,963,148? Iespējams, uz šo jautājumu atbildi uzreiz nevarētu sniegt ne tikai filoloģijas studenti, bet arī valodas speciālisti ar lielu tulkošanas pieredzi. Par laimi šādām problēmām ir pieejami standartizēti risinājumi, kuri automātiski, ievērojot visus gramatikas likumus, veiks pat visgarāko skaitļu pārveidi pareizā angļu valodā.Bieži vien līgumos un dažāda veida noteikumos skaidrības un precizitātes labad cipari un skaitļi tiek iekavās papildus apzīmēti ar vārdu palīdzību. Ja šie skaitļi ir nelieli, tad to pārveide angļu valodā nav sarežģīta, taču, ja skaitļi, kuri jāpārveido, ir ārkārtīgi lieli, tad tulkotāju tas var arī samulsināt. Lai stundām ilgi nebūtu jāpēta angļu valodas gramatika un teorija, tagad tulkotāji pie atbildes var nonākt dažu sekunžu laikā.

Piemēram, izmantojot interneta vietnes "Numbers to Words" servisu, ātri un ērti vienkāršotā veidā iespējams uzzināt nepieciešamā skaitļa vārdisko versiju angļu valodā

Savukārt interneta vietnē "Convert Numbers into Words" papildus augstākminētajai darbībai, iespējams arī veikt populārāko valūtas vienību, veselu skaitļu, decimālskaitļu, kā arī kārtas skaitļu pārveidi vārdos.Šie rīki būs īpaši noderīgi, ja laika darba izpildei atlicis pavisam maz vai arī gadījumos, kad tulkotājs vienkārši vēlas pārbaudīt tulkojamā teksta pareizību.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

06
06/2011

Bērnu pilnvaras / atļaujas jeb piekrišanas bērnu ceļošanai uz ārzemēm tulkošana un notariāls apstiprinājums

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.310 ("Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu") 7. nodaļu ("Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni") ir noteikts veids, kādā veidā bērni bez vecāku klātbūtnes drīkst pamest valsti.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.310 ("Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu") 7. nodaļu ("Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni") ir noteikts veids, kādā veidā bērni bez vecāku klātbūtnes drīkst pamest valsti. 

Ja bērna vecums ir 7 pilni gadi, tad bērnam, ja viņš izceļo no valsts, jāizdod ceļošanas atļauja. Ja bērna vecāks ir Latvijas Republikas pilsonis, tad izdot šādu atļauju viņš var vienpersoniski. Ja vecāks ir nepilsonis, tad atļauja bērnam izsniedzama no abu vecāku puses.

Ja bērna vecums nav pilni 7 gadi, tad vecākam jāizdod ceļošanas pilnvara, pilnvarojot cilvēku, kuram uzticēts pavadīt bērnu ceļošanas laikā.

Pilnvaras tulkošana

Lai izdotu piekrišanu bērna izbraukšanai no valsts, jāvēršas pie zvērināta notāra un jāuzrāda vecāku pase un bērna dzimšanas apliecība. Ja nepieciešams, līdzi jāpaņem arī uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, izziņa par uzvārda maiņu). Parasti notārs atļauju/pilnvaru sagatavo 1-2 dienu laikā.

Šādos gadījumos bērna izceļošanas dokumenti (dzimšanas apliecība vai pase un bērnu pilnvara ceļošanai uz ārzemēm vai atļauja bērnam patstāvīgi izceļot no valsts) arī jāiztulko uz nepieciešamo valodu un tulkojums notariāli jāapliecina. Tulkošanas aģentūrai "Rīgas tulki" ir liela pieredze juridisko dokumentu tulkošanā un notariālā apstiprināšanā. Uzticot mums veikt nepieciešamo dokumentu tulkojumus, garantējam, ka Jūsu uzticētais pasūtījums tiks izpildīts ātri, precīzi un kvalitatīvi. Lūdzu, sazinieties ar mūsu tulkošanas uzņēmumu un mēs ar prieku atrisināsim ikvienu ar tulkošanas jautājumiem saistītu problēmu!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

05
06/2011

Laulības apliecības tulkojums + notariāls apliecinājums

Kur iztulkot laulības apliecību ar notariālu apstiprinājumu? Tādu jautājumu bieži sev uzdod cilvēki, kuri iepriekš nekad nav saskārušies ar notariāliem tulkojumiem. Tāpat cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība tulkošanā, rodas jautājumi par to, cik tāda procedūra ir sarežģīta, vai tā maksā dārgi un cik laika tas var aizņemt?


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kur iztulkot laulības apliecību ar notariālu apstiprinājumu? Cik tāda procedūra ir sarežģīta, vai tā maksā dārgi un cik laika tas var aizņemt?
Centīsimies īsi un kodolīgi uz šiem jautājumiem sniegt atbildes.

Tā kā šāda tipa tulkojumi ir standartizēti, tad tulkojuma izpilde noris ātri un bez nekādas aizķeršanās. Pats tulkojums šādiem dokumentiem arī nav dārgs - lielākās izmaksas sastāda pats notariālais apliecinājums. Tā kā notāram nepieciešams iepazīties ar iztulkotā dokumenta oriģinālu, tad pēc tā iesniegšanas birojā, steidzamības kārtā notariāli apstiprināts laulības tulkojums jau var būt gatavs 1-2 dienu laikā.

Laulības apliecības tulkojums

Tulkošanas biroja "Rīgas tulki" rīcībā ir kvalificēti zvērināti tulkotāji, kuri ātri, kvalitatīvi un profesionāli ne tikai iztulkos jūsu laulības apliecību un to apstiprinās pie zvērināta notāra, bet arī laipni pakalpos, ja būs nepieciešama arī citu rakstveida dokumentu tulkošana un notariāla apstiprināšana jeb apliecināšana. Lūdzu, piezvaniet mums un Jums nepieciešamie dokumenti tiks iztulkoti ātri, kvalitatīvi un par pieņemamu samaksu!

Saistītie raksti:

Bērnu pilnvaras / atļaujas jeb piekrišanas bērnu ceļošanai uz ārzemēm tulkošana un notariāls apstiprinājums

Dzimšanas apliecības tulkojums ar notariālu apstiprinājumu

Tulkojuma apstiprināšana ar zvērināta tulkotāja parakstu

Notariāli tulkojumi


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

31
05/2011