Drošības datu lapu (DDL) tulkošana

Viens no tehniskā tulkojuma pamatveidiem ir drošības datu lapu (Material Safety Data Sheets vai Product Safety Data Sheets) tulkojums. Drošības datu lapās (DDL) tiek iekļauta svarīgākā informācija par noteikta veida vielu vai produktu īpašībām.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Viens no tehniskā tulkojuma pamatveidiem ir drošības datu lapu (Material Safety Data Sheets vai Product Safety Data Sheets) tulkojums. Drošības datu lapās (DDL) tiek iekļauta informācija par noteikta veida vielu vai produktu īpašībām. Tāpat DDL tiek ietverta informācija attiecībā uz drošības jautājumiem, kā arī fizikālie dati (piemēram, kušanas punkts, vārīšanās punkts, utt.), informācija par vielas kaitīgumu apkārtējai videi un cilvēkiem, pareiza vielas likvidēšanas kārtība, pirmās palīdzības pasākumi, utt. Pārsvarā DDL tiek izmantotas, lai kataloģizētu informāciju par ķīmiskajām vielām un to produktiem. Katrā valstī DDL formāts var nedaudz atšķirties, taču kopumā DDL saturs dažādās valstīs ir līdzīgs.

Tā kā DDL satur ļoti svarīgu informāciju, to tulkošana bieži vien ir sarežģīts un atbildīgs process. Uzticot šo darbu profesionāliem tulkotājiem ar ilggadēju tehnisku tekstu tulkošanas pieredzi, Jūs ne tikai iegūsit nevainojami izpildītu tulkojumu, bet arī lielisku dokumentu noformējumu. Tāpat garantējam, ka tulkojumi vienmēr tiks izdarīti laicīgi, ievērojot saistītās likumdošanas normas, kas attiecas uz DDL tulkošanu, kā arī noteiktos termiņus.
Piezvaniet - 25804727 - un mēs noteikti vienosimies par abpusēji pieņemamu cenu!


Saistītie raksti:

Riska frāzes latviešu valodā


Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

08
06/2011

Lielu skaitļu un decimālskaitļu pārveide vārdos angļu valodā dažu sekunžu laikā

Kā angļu valodā būtu pareizi uzrakstīt ar vārdiem skaitli 25,963,148? Iespējams, uz šo jautājumu atbildi uzreiz nevarētu sniegt ne tikai filoloģijas studenti, bet arī valodas speciālisti ar lielu tulkošanas pieredzi. Par laimi šādām problēmām ir pieejami standartizēti risinājumi, kuri automātiski, ievērojot visus gramatikas likumus, veiks pat visgarāko skaitļu pārveidi pareizā angļu valodā.


Kā angļu valodā būtu pareizi uzrakstīt ar vārdiem skaitli 25,963,148? Iespējams, uz šo jautājumu atbildi uzreiz nevarētu sniegt ne tikai filoloģijas studenti, bet arī valodas speciālisti ar lielu tulkošanas pieredzi. Par laimi šādām problēmām ir pieejami standartizēti risinājumi, kuri automātiski, ievērojot visus gramatikas likumus, veiks pat visgarāko skaitļu pārveidi pareizā angļu valodā.Bieži vien līgumos un dažāda veida noteikumos skaidrības un precizitātes labad cipari un skaitļi tiek iekavās papildus apzīmēti ar vārdu palīdzību. Ja šie skaitļi ir nelieli, tad to pārveide angļu valodā nav sarežģīta, taču, ja skaitļi, kuri jāpārveido, ir ārkārtīgi lieli, tad tulkotāju tas var arī samulsināt. Lai stundām ilgi nebūtu jāpēta angļu valodas gramatika un teorija, tagad tulkotāji pie atbildes var nonākt dažu sekunžu laikā.

Piemēram, izmantojot interneta vietnes "Numbers to Words" servisu, ātri un ērti vienkāršotā veidā iespējams uzzināt nepieciešamā skaitļa vārdisko versiju angļu valodā

Savukārt interneta vietnē "Convert Numbers into Words" papildus augstākminētajai darbībai, iespējams arī veikt populārāko valūtas vienību, veselu skaitļu, decimālskaitļu, kā arī kārtas skaitļu pārveidi vārdos.Šie rīki būs īpaši noderīgi, ja laika darba izpildei atlicis pavisam maz vai arī gadījumos, kad tulkotājs vienkārši vēlas pārbaudīt tulkojamā teksta pareizību.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

06
06/2011

Bērnu pilnvaras / atļaujas jeb piekrišanas bērnu ceļošanai uz ārzemēm tulkošana un notariāls apstiprinājums

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.310 ("Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu") 7. nodaļu ("Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni") ir noteikts veids, kādā veidā bērni bez vecāku klātbūtnes drīkst pamest valsti.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.310 ("Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu") 7. nodaļu ("Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni") ir noteikts veids, kādā veidā bērni bez vecāku klātbūtnes drīkst pamest valsti. 

Ja bērna vecums ir 7 pilni gadi, tad bērnam, ja viņš izceļo no valsts, jāizdod ceļošanas atļauja. Ja bērna vecāks ir Latvijas Republikas pilsonis, tad izdot šādu atļauju viņš var vienpersoniski. Ja vecāks ir nepilsonis, tad atļauja bērnam izsniedzama no abu vecāku puses.

Ja bērna vecums nav pilni 7 gadi, tad vecākam jāizdod ceļošanas pilnvara, pilnvarojot cilvēku, kuram uzticēts pavadīt bērnu ceļošanas laikā.

Pilnvaras tulkošana

Lai izdotu piekrišanu bērna izbraukšanai no valsts, jāvēršas pie zvērināta notāra un jāuzrāda vecāku pase un bērna dzimšanas apliecība. Ja nepieciešams, līdzi jāpaņem arī uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, izziņa par uzvārda maiņu). Parasti notārs atļauju/pilnvaru sagatavo 1-2 dienu laikā.

Šādos gadījumos bērna izceļošanas dokumenti (dzimšanas apliecība vai pase un bērnu pilnvara ceļošanai uz ārzemēm vai atļauja bērnam patstāvīgi izceļot no valsts) arī jāiztulko uz nepieciešamo valodu un tulkojums notariāli jāapliecina. Tulkošanas aģentūrai "Rīgas tulki" ir liela pieredze juridisko dokumentu tulkošanā un notariālā apstiprināšanā. Uzticot mums veikt nepieciešamo dokumentu tulkojumus, garantējam, ka Jūsu uzticētais pasūtījums tiks izpildīts ātri, precīzi un kvalitatīvi. Lūdzu, sazinieties ar mūsu tulkošanas uzņēmumu un mēs ar prieku atrisināsim ikvienu ar tulkošanas jautājumiem saistītu problēmu!

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

05
06/2011