Dokumenta apliecināšana ar Apostille

Tulkošanas birojs Rīgā, pilsētas centrā, Elizabetes ielā 75. Dokumentu apliecināšana ar Apostille.

Tulkošanas birojs “Rīgas tulki” ir atrodams pašā Rīgas centrā, Elizabetes ielā 75 (pretī Vērmanes dārzam), posmā starp Barona un Tērbatas ielām. Birojā iespējams veikt gan parastos tulkojumus, gan tulkojumus ar notariālu apliecināšanu, gan arī veikt dokumentu apliecināšanu ar Apostille.


Kas ir dokumenta apliecināšana ar Apostille?


Dokumenta apliecināšana ar Apostille ir apliecinājums, ka dokuments ir īsts un nav viltots, respektīvi, šis apliecinājums apstiprina amatpersonas, kura parakstījusi dokumenti, paraksta (zīmoga) un pilnvaru īstumu/derīgumu.  Parasti Apostille tiek likts valstī, kurā dokuments ir izdots. Piemēram, Latvijā izdoti dokumenti ir legalizējami ar Apostille Latvijā, jo ārpus Latvijas veikt legalizēšanu var būt apgrūtinoši vai pat atsevišķās pasaules daļās vai valstīs pat neiespējami.


Dokumentu legalizācijas likuma 8. un 9. pants nosaka: “Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura ir 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē ar apliecinājumu (apostille) atbilstoši šai konvencijai. Ja Latvijā izsniegts publisks dokuments paredzēts izmantošanai ārvalstī, kura nav 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, to legalizē, apliecinot paraksta īstumu, dokumentu parakstījušās personas statusu un — ja nepieciešams — uz dokumenta esošā zīmoga vai spiedoga nospieduma īstumu.”

Legalizēšana aplieciņašana apostille tulkošana

Cik ilgi notiek apliecināšana ar Apostille?


Parasti apliecināšanas process aizņem 2 pilnas darba dienas, bet steidzamības gadījumā šo laiku var saīsināt līdz 1 darba dienai.


Kas nepieciešams, lai veiktu dokumenta legalizēšanu?


Lai veiktu dokumenta legalizēšanu birojā nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu (vai dokumenta notariālu kopiju).  


Kādus dokumentus var legalizēt?


Iespējams legalizēt publisku dokumentu oriģinālus, to notariālas kopijas vai notariāli apliecinātus tulkojumus. Atsevišķos gadījumos, ja to pieprasa ārvalstu iestāde, legalizējami ir visi 3 minētie dokumentu veidi – gan pats oriģinālais dokuments, gan tā notariālais noraksts (kopija), gan arī tulkojumus, taču lielākajā daļā gadījumu ir pietiekami ar viena apliecinājuma izgatavošanu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!
 

AJAV: Kur apliecināt ar apostili? Kā apliecināt ar apostili? Kā notiek apliecināšana ar Apostille? Kas nepieciešams dokumentu apliecināšanai ar apostuli? Tulkojums ar Apostille. Tulkojumi ar notariālu apliecināšanu un apstiprināšana ar Apostille. Dokumentu legalizēšana ar Apostille. Legalizēšana, legalizācija, publisks dokuments, apliecinājums, ES, Eiropas savienība, tulkošana, translate, translator, translation, tulkošana, apliecināšana pie notāra, paraksta apliecināšana, dokumenta apliecināšana, tulkošanas birojs, Latvijā, Rīgā, Elizabetes iela 75, cenas, izmaksas, costs, termiņi, terms, paraksts, signature, certification, notary, consular department, Latvia, jautājumi, atbildes, QA, tulkot.   

 

01
11/2018

Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu

Profesionāls tulkošanas birojs. Dokumentu tulkojumi ar notariālu apliecinājumu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu var būt nepieciešama visdažādākajās dzīves situācijās - pārceļoties uz citu valsti strādāt, mācīties vai dzīvot.

Visbiežāk tulkotie izglītības dokumenti ir:


- Liecības


- Sekmju izraksti


- Diplomi


- Sertifikāti


- Atestāti


- Izziņas


- Raksturojumi

- Studiju programmu apraksti


- Apliecības, u.c. izglītības dokumenti


Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu
Avots: https://pixabay.com/en/thought-idea-innovation-imagination-2123970/

Lai iztulkotu un notariāli apliecinātu izglītības dokumentus to oriģināli jāiesniedz tulkošanas birojā. Parasti tulkošanas un apliecināšanas darbs aizņem 1-2 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. 


Nepieciešamības gadījumā (ja tas tiek prasīts attiecīgajā valstī/iestādē) tulkojumus arī iespējams legalizēt ar Apostille.


Šādi noformēti izglītības dokumenti ir pilnībā derīgi izmantošanai visās ES valstīs un citur pasaulē.


Lai noskaidrotu precīzas notariālās tulkošanas izmaksas, zvani - t. 25904727 vai raksti uz info@rigastulki.lv.


AV: apliecība par vispārējo pamatizglītību, atestāts par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izraksts, sertifikāts, diploma, certificate, tulkot, iztulkot, pārtulkot, translate, Latvian, English, Spanish, German, Russian, French, vidusskola, pamatskola, augstskola, koledža, mācību eistāde, dokumenti, beigšanas, pabeigšanas, final, studēšana, studijas, ārzemēs, ārvalstīs, derīgs tulkojums, oficiāls tulkojums, sertificēts tulkojums, universitāte, skola, college, university, school, education, abroad, examinations, exam, izlaidums, izlaiduma, iestāšanās eksāmeni, papīri, dokumenti, tulks, tulkotājs, zvērināts tulks, zvērināts notārs, zvērināts tulkojums, Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, Apostille, apliecināt, apstiprināt, sertificēt, parakstīt, ar parakstu, ar zīmogu, pielīdzināšana, derīgums, valid, useful, LV, EN, EU, certified translation, MK noteikumi, likums, izglītības programmas, starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegts dokuments par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, centralizētais eksāmens svešvalodā, dublikāts,  otrais (dokumenta) eksemplārs, kas juridiski aizstāj oriģinālu, kopija, noraksts.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

24
10/2018

Bāriņtiesas dokumentu tulkošana

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā veikt bāriņtiesas dokumentu tulkošanu un notariālu apliecināšanu. Tulkojumus iespējams veikt krievu, angļu, igauņu, lietuviešu, poļu, spāņu, franču, vācu, u.c. Eiropas un pasaules valodās.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

 

Tulkošanas birojs "Rīgas tulki" piedāvā veikt bāriņtiesas dokumentu tulkošanu un notariālu apliecināšanu. Tulkojumus iespējams veikt krievu, angļu, igauņu, lietuviešu, poļu, spāņu, franču, vācu, u.c. Eiropas un pasaules valodās. Tulkojumus arī iespējams apliecināt notariāli. Tulkošana ar notariālu apliecināšanu vidēji aizņem 1-2 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. 

Tulkojumus iespējams veikt, pilnvarām, atļaujām, lēmumiem, vēstulēm, līgumiem, izrakstiem, norakstiem, izziņām, apliecībām, raksturojumiem, aktiem, atzinumiem, u.c. oficiāliem juridiskiem dokumentiem. Nepieciešamības gadījumā veicam arī dokumentu legalizēšanu (apliecināšana ar Apostille). Legalizēšana vidēji aizņem 2-3 darba dienas no oriģināla iesniegšanas brīža.

Lai uzzinātu precīzas tulkošanas un apliecināšanas izmaksas, lūdzu, sazinieties ar tulkošanas biroju Rīgas tulki telefoniski (tel. 25904727) vai rakstiski (info@rigastulki.lv). Mēs pēc iespējas īsākā laikā centīsimies Jums palīdzēt un sniegt profesionālus un savlaicīgus tulkošanas pakalpojumus. 

 

Barintiesas dokumentu tulkosana

Avots: https://pixabay.com/en/scale-justice-judge-court-logo-40635/


AV: LR, Latvijas Republika, novads, novada, bāriņtiesa, tiesa, Bāriņtiesas dokumentu tulkošana, dokuemntu iztulkošana, pagastā, pagasts, informācija, sniegšana, VSAA, KAC, sociālais pabalsts, pilnvara, izceļōsana, bērns, bērni, dēls, meite, nepilngadīgs, nepilngadījais, nepilngadīga, atļauja, izceļot, izceļošana, tulkošana, apliecināt, notariāli, tulkojums ar apliecinājumu, tulkojums ar notariālu apliecinājumu, angļu valodā, krievu valodā, angliski, krieviski, latviski, spāniski, turciski, franciski, spāniski, vāciski, zvērināti tulkojumi, zvērināti tulki, zvērināti notāri, apliecinājumju, dzimšanas apliecība, meita, bērni, bērns,  nepilngadīgais bāriņtiesas lēmums, noraksts, kopija, nolēmums, spriedums, priekšsēdētāja, paraksts, oriģināls, dokuments, nepilngadīgajai, aizbildnis, pareizs, konstatēja, nosprieda, lēma, izlēma, datums, dzīvesvieta, p.k., kods, dati, zīmogs, ģerbonis, apliecinājums, valsts iestādes, Anglija, Vācija, oficiālas iestādes, prasības, zvērināts tulkojums, zvērināts notārs, zvērināts tulks, tulkot, bāriņtiesas dokumentu tulkošana, iztulkot dokumentus, lat, eng, rus, pārtulkot, translate, translator, translation, translations, likums, mantisko lietu, ārzemes, ārvalstīs, UK, GB, LB, cena, izcenojums, izmaksas, cik maksā, tulkot, tulks, tulkotājs, apliecība, aizbildnība vai aizgādnība, ģimene, projekts, dokumenti, drafts, draft, akts, darījums, vienošanās, testaments, mantojums, paraksta īstums, grāmata, sējums, reģistrs, nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, paziņojums, azigādība, apliecinājuma, adopcija, sociālā rehabilitācija, institūcija, tiesības, līgums, vēstule, letter, Civillikums, noteikumi, MK, pilnvarojums, pilnvara, vecāki, vecāku, parents, power of attorney, lapas, lappuses, warrant, perevod na anglijskij, na russkij, latiskij, pārsūdzēt, adrese, tiesa, barintiesas dokumentu tulkosana un notariala apliecinasana, bāriņtiesas dokumentu tulkošana un tulkojumu notariāla apliecināšana.
 

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

05
04/2018