Apskats: Mobilā lietotne Tildes Balss

Sabiedrība "Tilde" 31.10.2017. nākusi klajā ar savu jaunāko veikumu - Tildes Balsi. Tildes Balss ir mobilā lietotne, kura spēj atpazīt ierīcei dotās balss komandas un ļauj diktēt tekstus, kā arī tos izrunāt latviešu valodā. Šobrīd lietone ir pieejama Android lietotājiem un kā raksta paši izstrādātāji ir "pirmā lietotne, kas īpaši pielāgota latviešu valodai."


Sabiedrība "Tilde" 31.10.2017. nākusi klajā ar savu jaunāko veikumu - Tildes Balsi. Tildes Balss ir mobilā lietotne, kura spēj atpazīt ierīcei dotās balss komandas un ļauj diktēt tekstus, kā arī tos izrunāt latviešu valodā. Šobrīd lietotne ir pieejama Android lietotājiem un kā raksta paši izstrādātāji ir "pirmā lietotne, kas īpaši pielāgota latviešu valodai."

Uzstādīt lietotni telefonā iespējams ātri un vienkārši, izmantojot mobilo vietni Play Store. Kad tas izdarīts, nepieciešams veikt lietotnes iespējošanu.


Iespējošanas laikā lietotne vēlas piekļūt ierīces mikrofonam, pievienot Tildes Balss tastatūru, iestatīt šo tastatūru kā aktīvo tastatūru un iestatīt kā noklusēto Tildes balss sintēzi (sauktu par Lauru).
 


Jauna teksta ievades tastatūra telefonā pēc noklusējuma rada zināmas neērtības, jo jāpierod pie cita izmēra pogām, arī diakritisko zīmju ievade var atšķirties.


Piekļuves nodrošināšana Tildei pie jebkura veida tekstiem, kuri tiek ievadīti tālrunī, var raisīt papildu jautājumus arī  par drošību.
 


Tomēr, ja ir vēlme šo lietotni vismaz pārbaudīt, tad bez šo iestatījumu iespējošanas iztikt nav iespējams. Tikai pēc visu 4 iestatījumu aktivizēšanas, lietotne būs izmantojama tai paredzēto funkciju veikšanai.
 


Kad visi nepieciešamie iestatījumi iespējoti, lietotājs var sākt iepazīties ar lietotnes piedāvātajām iespējām. Lai pēc balss komandas lietotnē ievadītu tekstu, vienkārši jānospiež poga ar mikrofona ikonu. Kad poga iedegas zaļā krāsā, iespējams uzsākt balss ievadi. Šeit jāpiemetina, ka lietotne darbojas vienīgi tad, ja tai ir nodrošināts Interneta pieslēgums. Bez pieslēguma, lietotne diemžēl nav izmantojama. Procesa laikā labi redzams, ka teksta ierunāšanas brīdī pieslēgums tiek aktīvi izmantots, jo lietotnes algoritms intensīvi meklē kontekstuālās saiknes, lai atlasītu pareizākos teksta atveides variantus.Lietotnes spēja atpazīt nolasīto tekstu ir visai augsta. Zemāk redzami divi tekstu paraugi (nolasītais avota teksts un iegūtais mērķa teksts).

Ierunājot tekstu, netika īpaši piedomāts pie pareizu paužu ievērošanas vai īpaši skaidras izrunas. Pēc nelielas prakses iegūtais rezultāts varētu būt vēl daudz labāks. Rīkam ne īpaši labi padodas nestandarta domu atveide, skaitļu atveide un īpašvārdu atveide. Tādēļ vietām teksts būtu jārediģē, bet laika ieguvums teksta ierunāšanas gadījumā (arī pieskaitot laiku vēlākai teksta piekoriģēšanai), ja to salīdzina ar teksta ievadi ar roku, tik un tā ir visai liels. Šāds rīks noteikti varētu palīdzēt referātu vai citu līdzīgu dokumentu rakstīšanā. Ja ne pilnībā, tad atsevišķu fragmentu vai citātu ievadei tas būtu nesalīdzināmi ātrāks un ērtāks rīks, nekā plaši zināmā un pielietotā teksta ievadīšana ar roku.


Pēc teksta ievades to iespējams nosūtīt pa e-pastu vai kopīgot, izmantojot kādu no daudzajām tālruņa lietotnēm (Facebook, WhatsApp, Messages, u.c.).


Tāpat šādā veidā iegūtu tekstu var nosūtīt, izmantojot SMS lietotni, vai izmantot lietotnē Waze.


Tā kā teksta ievadei jau ir iespējota Tildes Balss tastatūra, tad atverot jebkuru lietojumprogrammu (e-pasta, sms, navigācijas, u.c.), kurā iespējama teksta ievade ar roku, tās apakšējā kreisajā pusē tagad ir atrodams speciāls Tildes Balss taustiņš ar mikrofona simbolu. Līdz ar to, lai ievadītu nepieciešamo tekstu, adresi vai ziņu kādā no šīm lietojumprogrammām, nav speciāli jāver vaļā Tildes Balss lietotne. Vienkārši uzspiežot uz mikrofona simbola balss ievade tiek nodrošināta jau uzreiz atvērtajā lietojumprogrammā.
 


Interesanti, ka balss ievades algoritms ir pielāgots katrai lietotnei atsevišķi. Piemēram, lietotnē Waze ar balss komandu palīdzību nav iespējams ievadīt liriku vai prozu. Šajā lietotnē algoritms pēc noklusējuma uzcītīgi meklēs vienīgi ielas, adreses un tamlīdzīga rakstura informāciju.

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

07
11/2017

Laulības slēgšanai nepieciešamie dokumenti (un to tulkošana)

Nereti tulkošanas birojā vēršas klienti ar nepieciešamību tulkot un notariāli apliecināt dokumentus laulību slēgšanai. Dažkārt klientus attiecībā uz laulību slēgšanu interesē arī sekojoši papildu jautājumi - vai viņu sagatavotie dokumenti ir pieteikami un kādi tieši dokumenti nepieciešami, lai laulību Latvijā (Latvia) būtu iespējams noslēgt.

Nereti tulkošanas birojā vēršas klienti ar nepieciešamību tulkot un notariāli apliecināt dokumentus laulību slēgšanai. Dažkārt klientus attiecībā uz laulību slēgšanu interesē arī sekojoši papildu jautājumi - vai viņu sagatavotie dokumenti ir pietiekami un kādi tieši dokumenti nepieciešami, lai laulību Latvijā (Latvia) būtu iespējams noslēgt.
 

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu (Law On Registration of Civil Status Documents) personām laulības reģistrācijai (marriage registration) dzimtsarakstu birojā (registry office) nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:


(1) Derīgus personu apliecinošus dokumentus.


(2) Abu personu, kuras gatavojas stāties laulībā, kopīgu iesniegumu latviešu valodā.


(3) Ārvalstniekam, slēdzot laulību Latvijā, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts atbildīgajās institūcijas izsniegtu dokumentu jeb izziņu par ģimenes stāvokli, kas ļautu slēgt laulību Latvijā.

 

(4) Izziņu no dzimtsarakstu iestādes, kurā personas iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, ja laulības tiek plānots slēgt citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka. Šāds dokuments ir derīgs 6 mēnešus no tā izsniegšanas dienas.


(5) Nepilngadīgām personām - vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstisku atļauju;


(6) Šķirtām personām, kurām ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, - kāds no sekojošajiem dokumentiem: bijušā laulātā miršanas apliecība; dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība; likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas reģistra.


Atcerieties, ka dokumenti Latvijas iestādēs tiek pieņemti tikai ltaviešu valodā. Ja dokumenti ir izdoti ārvalstīs, tad tie no sākuma būtu legalizējami attiecīgajās ārvalstu iestādēs un tad tulkojami latviešu valodā.


Tulkošanas birojā (tranlsation office) "Rīgas tulki" iespējams iztulkot un notariāli apliecināt visus laulību slēgšanai nepieciešamos dokumentus - kā personu apliecinošus dokumentus (pases, ID kartes, u.c.), tā arī iesniegumus, laulību līgumus, izziņas par ģimenes stāvokli (neprecējies / neprecējusies / single; šķīries / šķīrusies / divorced; atraitnis / atraitne / widow / widower), civilstāvokļa biroja izziņas, atļaujas, miršanas apliecības (death certificate), šķiršanās apliecības (divorce certificate), tiesas spriedumus, laulību apliecības (marriage certificate), izrakstus (excerpts), šķiršanās reģistrus u.c. ar laulību reģistrāciju saistītos dokumentus.

 

Atgādinām vēlreiz, ka ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem, lai tie būtu derīgi Latvijā, būtu jābūt legalizētiem (jeb apliecinātiem ar 'Apostille'). Legalizāciju veic tās valsts iestādes, kurā dokuments ir izdots. Piemēram, Latvijā izdotu dokumentu legalizē Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas Konsulārais departaments.

 

1. Valstu saraksts, kurās legalizācija tiek veikta saskaņā ar 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvenciju: http://www.mfa.gov.lv/component/content/article/2-uncategorised/41523-valstu-saraksts-kuras-pievienojusas-1961-gada-5-oktobra-hagas-konvencijai-par-arvalstu-publisko-dokumentu-legalizacijas-prasibu-atcelsanu-convention-de-la-haye-du-5-octobre-1961?Itemid=352


2. Ja dokumenta izdevējvalsts nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam mērķa valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā


3. Valstu saraksts, kurš paredz savstarpēju atbrīvošanu no legalizācijas prasības: Latvija, Beļģija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Kipra un Igaunija. Tiesa, ne visās valstīs šī savstarpējā vienošanās praksē darbojas. Piemēram, saskaņā ar LRĀMKD sniegto informāciju, Latvijā izdotiem dokumentiem Itālijā tāpat nereti tiek pieprasīta legalizācija.
 

Laulības slēgšanai nepieciešamie dokumenti (un to tulkošana)
Avots: https://pixabay.com/en/wedding-beach-wedding-love-1745240/


Kad laulība Latvijā ir noslēgta, tulkošanas birojā "Rīgas tulki" jauniegūto laulības apliecību ir iespējams gan notariāli iztulkot vēlamajā svešvalodā, gan arī legalizēt.

 

Lai uzzinātu precīzu pakalpojumu termiņu un izmaksas, vai ja Jums nepieciešama papildu konsultācija saistībā ar laulību dokumentu kārtošanu, tulkošanu, apliecināšanu vai legalizēšanu, droši sazinieties ar mūsu biroju rakstot uz info@rigastulki.lv vai zvanot uz tālruni 25904727 - mēs ar prieku Jums palīdzēsim!

13
10/2017

Dokumentu tulkošana

Dokumentu tulkošana

 


Dokumentu veidi, kuriem piedāvājam tulkojumus

Tulkojumus veicam sekojošiem dokumentiem: direktīvām, rīkojumiem, paziņojumiem, protokoliem, ECC ERC lēmumiem un rekomendācijām, EKT vēsturiskajiem spriedumiem, ieteikumiem (rekomendācijām), konvencijām, spriedumiem, reglamentiem, lēmumiem, līgumiem, metodiskajiem norādījumiem, instrukcijām, nolīgumiem, noteikumiem, paskaidrojošajiem  ziņojumiem, paziņojumiem, protokoliem, reglamentiem, regulām, rezolūcijām, rokasgrāmatām, statūtiem, informatīvajai dokumentācijai, tehniskajai dokumentācijai, valdības ziņojumiem, tiesas spriedumiem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem, starptautiskajiem līgumiem, paziņojumiem, likumiem, prasībām, vadlīnijām, nolīgumiem, ziņojumiem, Latvijas Republikas tiesību aktiem (likumiem, MK noteikumiem, grozījumiem), starptautiskajiem tiesību aktiem (līgumiem, konvencijām u.c.), kā arī cita veida tekstiem.

 

Dokumentu tulkošana

 

Sfēras, kurās veicam tulkojumus

Tulkojumus veicam dokumentiem, kuri saistīti ar sekojošām sfērām: administratīvā procesa, apdrošināšanas, banku, finanšu, budžeta, bērnu un ģimenes tiesību, civilprocesa, darba, lietvedības, datu aizsardzības, enerģētikas, intelektuālā īpašuma, izglītības, zinātnes, sporta, komerctiesību, konkurences, krimināltiesību, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, maksātnespējas, mantojuma, reklāmas, muitas, nekustamā īpašuma, būvniecības, nodokļu un nodevu, pilsonības un migrācijas, sabiedrisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu, tiesu, transporta un sakaru, drošības, veselības aprūpes, farmācijas un apkārtējās vides sfērām.


► Tulkojumus varam notariāli apliecināt gan latviešu valodā, gan svešvalodā.

Dokumentu tulkošana iespējama ES dalībvalstu valodās, krievu, turku, ukraiņu u.c. pasaules valodās.

► Publiskos (oficiālo iestāžu) dokumentus varam palīdzēt arī legalizēt.

 

AV: dokumentu tulkošana, dokumentu tulkojumi, dokumentu tulkotājs, Rīga, Latvija, centrs, Elizabetes iela, Vērmanes dārzs, Krišjāņa Barona iela, Tērbatas iela, steidzami, ar apliecinājumu, legalizēt, tulkot, tulkošanas birojs, tulkojumu birojs, tulkošanas pakalpojumi, apliecinājumi, apstiprinājumi, apliecināšana, apstiprināšana, legalizēšana.

 

Lai uzzinātu precīzas izmaksas un termiņu, kādā iespējama dokumentu tulkošana, rakstiet uz info@rigastulki.lv vai zvaniet – 25904727.

 

12
10/2017