Tulkošanas tehnoloģijas starp 10 nozīmīgākajām nākotnes tehnoloģijām

Pirms dažām dienām Lattelecom, lielākais elektronisko pakalpojumu sniedzējs Latvijā, ir nācis klajā ar 10 jaunākajām nākotnes tehnoloģiju tendencēm. Starp tādiem tuvākajā laikā gaidāmiem jaunumiem kā lokans ekrānu displejs, biroja programmatūra uz interneta bāzes un mobilās biznesa lietojummprogrammas minētas arī automātiskās tulkošanas tehnoloģijas. Par ievērojamākajiem tulku sāncenšiem nākotnē Lattelecom uzskata Google Translate, Babylon un Systran Premium Translator, tiesa gan piebilstot, ka bez cilvēka, kurš pārlasa un koriģē tekstus, tiesa, gan neiztikt.

25. novembrī Lattelecom, lielākais elektronisko pakalpojumu sniedzējs Latvijā, ir nācis klajā ar 10 jaunākajām nākotnes tehnoloģiju tendencēm. Starp tādiem tuvākajā laikā gaidāmiem jaunumiem kā lokans ekrānu displejs, biroja programmatūra uz interneta bāzes un mobilās biznesa lietojummprogrammas minētas arī automātiskās tulkošanas tehnoloģijas. Par ievērojamākajiem tulku sāncenšiem nākotnē Lattelecom uzskata Google Translate, Babylon un Systran Premium Translator, tiesa gan piebilstot, ka bez cilvēka, kurš pārlasa un koriģē tekstus, tiesa, arī nākotnē iztikt nevarēs.  


AVOTS: http://lattelecom.lv/korporativajiem_klientiem/aktualitates/?show=act&id=96553

 

29
11/2010

Letonika.lv izsludinajusi konkursu

Visvairāk apmeklētais latviskais interneta resurss Latvijas bibliotēkās, enciklopēdiskā datu bāze Letonika.lv ir izsludinājusi konkursu „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”, kurš risināsies 4. kārtās. Konkursa galvenā balva ir ceļojums uz Briseli. Konkursa norises laiks no 15. novembra (pieteikties var līdz 22. novembrim) līdz 13. decembrim.


Visvairāk apmeklētais latviskais interneta resurss Latvijas bibliotēkās, enciklopēdiskā datu bāze Letonika.lv ir izsludinājusi konkursu „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”, kurš risināsies 4. kārtās. Konkursa galvenā balva ir ceļojums uz Briseli. Konkursa norises laiks no 15. novembra (pieteikties var līdz 22. novembrim) līdz 13. decembrim.

Reģistrēties konkursam var šeit.

Konkursa norises kārtas ir sekojošas:

1. kārta 15.11. – 22.11.
2. kārta 22.11. – 29.11.
3. kārta 29.11. – 06.12.
Papildkārta: 6. decembris – uzvarētāju noteikšanai vērā tiks ņemts atbildes iesūtīšanas laiks.
 
Konkursa trīs kārtas un papildkārta risinās internetā. ČETRI absolūti labākie neatkarīgi no līgas un reģiona - tie, kas trijās kārtās savākuši visvairāk punktu, un papildkārtā uzrādījuši vislabākos rezultātus, 13. decembrī dodas uz radio SWH, kur klātienē cīnās par galveno balvu.

Sīkāka informācija par konkursu ir pieejama nolikumā.

Konkursu rīko un atbalsta „Tilde” (www.tilde.lv), valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (www.kis.gov.lv), portāls parSPORTU.lv (www.parsportu.lv), radio SWH (www.radioswh.lv) un Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere (www.inese-vaidere.lv), kas nodrošinās konkursa galvenās balvas - divu dienu braucienus uz Briseli un vizīti Eiropas Parlamentā (apmaksāts ceļš, viesnīca, ekskursija, ēdināšana un neliela kabatas nauda). Konkursa balvas no žurnāliem GEO un Rīgas Laiks, izdevniecības Pētergailis, sabiedrības Tilde, v/a "Kultūras informācijas sistēmas" un citiem.

Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļus un 5 500 attēlus, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumus un skaidrojumus, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem. Letonika.lv iespējams arī atrast informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.

Izmantotie avoti:

http://www.letonika.lv/konkurss/

http://www.kis.gov.lv/lv/c1/n677/

17
11/2010

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

Kritēriju, pēc kuriem tiek izvēlēti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības prasību apzīmējumi, saraksta otrā daļa.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Kritēriju, pēc kuriem tiek izvēlēti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības prasību apzīmējumi, saraksta otrā daļa. Pirmā kritēriju daļa publicēta un ir pieejama iepriekšējā rakstā.43. S50 - nedrīkst samaisīt ar ... (norāda ražotājs):

43.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var reaģēt ar ražotāja norādīto produktu, izdalot ļoti toksiskas vai toksiskas gāzes;

43.2. lieto organisko peroksīdu apzīmēšanai;

43.3. lietošanas kritēriji:

43.3.1. ieteicams lietot šī pielikuma 43.1. un 43.2.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tos plaši izmanto sadzīvē un minētais apzīmējums ir labāka alternatīva ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumam R31 vai R32;

43.3.2. obligāti lieto tādu peroksīdu apzīmēšanai, kuri var spēcīgi reaģēt ar katalizatoru vai iniciatoru.

44. S51 - izmantot tikai labi vēdināmās telpās:

44.1. lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri var veidot putekļus, tvaiku, aerosolus vai miglu, paaugstinot to ieelpošanas, kā arī ugunsgrēka vai eksplozijas risku;

44.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja drošības prasību apzīmējums S38 nav piemērots, īpaši, ja attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu plaši izmanto sadzīvē.

45. S52 - nav ieteicams izmantot telpās uz lielām virsmām:

45.1. lieto tādu gaistošu, ļoti toksisku, toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur attiecīgās vielas;

45.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot, ja šī pielikuma 45.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu kaitīgā iedarbība uz veselību var izpausties ilgstošā (prolongētā) kontaktā, tām iztvaikojot no lielām apstrādātām virsmām dzīvokļos vai citās slēgtās telpās, kur uzturas cilvēki.

46. S53 - izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju:

46.1. lieto kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

46.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto tādu šī pielikuma 46.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R45, R46, R49, R60 vai R61.

47. S56 - likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā:

47.1. lieto bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

47.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ko var izmantot sadzīvē un kam nepieciešams īpašs likvidācijas veids.

48. S57 - izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesār ņošanas:

48.1. lieto ar bīstamības simbolu N apzīmēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

48.2. lietošanas kritērijs - parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kurus neizmanto sadzīvē.

49. S59 - izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju:

49.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2. lietošanas kritēriji:

49.2.1. obligāti lieto ozona slānim bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

49.2.2. ieteicams lietot tādu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ieteicama reciklēšana vai reģenerācija.

50. S60 - apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus:

50.1. lieto visu bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

50.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem nav drošības prasību apzīmējuma S35 un kuri netiek izmantoti sadzīvē.

51. S61 — nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas:

51.1. lieto videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

51.2. lietošanas kritēriji:

51.2.1. parasti lieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuriem ir bīstamības simbols N;

51.2.2. ieteicams lietot visu videi bīstamu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, arī ja tiem nav bīstamības simbola N.

52. S62 - ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu:

52.1. lieto šķidru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri satur alifātiskos, alicikliskos un/vai aromātiskos ogļūdeņražus kopējā koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 10 %, ja to kinemātiskā viskozitāte, kas noteikta ar rotējošās viskozimetrijas metodi, 40 °C temperatūrā ir mazāka par 7 x 10-6 m2/s;

52.2. nelieto tādu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri tiek piegādāti tirgū aerosolu veidā;

52.3. lietošanas kritēriji:

52.3.1. obligāti lieto šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, ja tie tiek piedāvāti tirgū vai tos var izmantot sadzīvē, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts;

52.3.2. ieteicams lietot tādu šī pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, kuri paredzēti izmantošanai rūpniecībā, izņemot tādas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuriem drošības prasību apzīmējums S45 vai S46 ir obligāts.

53. S63 - ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt:

53.1. lieto, lai apzīmētu:

53.1.1. ļoti toksiskas un toksiskas ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, piemēram, gāzes, tvaikus, daļiņas, gaistošus šķidrumus;

53.1.2. ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuri kairina elpošanas sistēmu;

53.2. lietošanas kritērijs - obligāti lieto ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuru ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums ir R26, R23 vai R42 un kurus var lietot sadzīvē un ieelpot.

54. S64 - ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas):

54.1. lieto kodīgu un kairinošu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai;

54.2. lietošanas kritērijs - ieteicams lietot šī pielikuma 54.1.apakšpunktā minētajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kuri ir piemēroti izmantošanai sadzīvē.


Saistītie raksti:

Riska frāzes latviešu valodā

Drošības frāzes latviešu valodā: I Daļa

AVOTS: http://www.likumi.lv/doc.php?id=60113

 

10
11/2010