Laipni lūgti "Rīgas tulki" mājas lapā!

Sveicināti! Pēc gara, bet interesanta darba esam izveidojuši savas mājas lapas jauno, uzlaboto versiju. Ceram, ka jums tā patiks! Pagaidām lapa strādā tikai latviešu valodā, bet pavisam drīz tai pievienosies krievu, angļu vācu un franču versijas!


TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Sveicināti!

Pēc gara, bet interesanta darba esam izveidojuši savas mājas lapas jauno, uzlaboto versiju. Ceram, ka jums tā patiks! Pagaidām lapa strādā tikai latviešu valodā, bet pavisam drīz tai pievienosies krievu, angļu vācu un franču versijas! Būtiskākie uzlabojumi ir "Tulkojumu izmaksu kalkulators" un "Jaunumu" sadaļa, kurā regulāri tiks publicēti jaunumi tulkošanas jomā un praktiski padomi pašiem tulkotājiem. Mums turpmāk būs arī iespējams sekot twitter.com un facebook.com, bet jaunumus saņemt arī uz RSS barotni.

Cerot uz sadarbību un vēlot veiksmi darbā, Jūsu "Rīgas tulki"!

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

18
10/2010

Kā pārveidot skanētu dokumentu tekstā, kas būtu atverams un rediģējams teksta redaktorā (Word)?

Nereti tulkotājiem nākas saskarties ar problēmu, kad jāpārtulko drukāts teksts, kuram elektroniskā versija nav pieejama. Protams, arī ar tādu uzdevumu ir iespējams tikt galā, taču tas ir ļoti neērts un laiku patērējošs process.


Nereti tulkotājiem nākas saskarties ar problēmu, kad jāpārtulko drukāts teksts, kuram elektroniskā versija nav pieejama. Protams, arī ar tādu uzdevumu ir iespējams tikt galā, taču tas ir ļoti neērts un laiku patērējošs process. Nemaz nerunājot par to, ka šādā veidā tulkotus dokumentus nav iespējams iekļaut tulkošanas atmiņā, lai nākotnē atvieglotu līdzīgu tekstu tulkošanu. Ko darīt?

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Viens no iespējamajiem variantiem ir izmantot skeneri un atbilstošu programmatūru, ar kuras palīdzību skenēšanas laikā drukātais teksts tiek pārvērsts par elektronisku dokumentu, kuru iespējams rediģēt. Taču šis variants nebūs noderīgs, ja jūsu rīcībā nav šādas programmatūras vai ja klients jums būs nosūtījis skenētu failu pa e-pastu. Tādā gadījumā visērtāk būs izmantot bezmaksas servisu tiešsaistē, kas ātri, ērti, precīzi un galvenais bez maksas pārvērtīs jūsu augšupielādēto failu glītā dokumentā, kuru būs iespējams rediģēt programmās, kas atbalsta .doc, .rtf, .txt, vai .pdf failu apstrādi.  Izmēģiniet paši - http://www.ocronline.com/ !

 

 

18
10/2010

Riska frāzes latviešu valodā

Riska frāzes jeb "R-phrases" visbiežāk sastopamas tulkojot drošības datu lapas. Kaut arī riska frāzes parasti nav grūti tulkojamas, tomēr gan konsekvences, gan ērtuma ziņā ir vērtīgi izmantot to apstiprinātos oficiālos tulkojumus.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727, 67381895 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Riska frāzes jeb "R-phrases" visbiežāk sastopamas tulkojot drošības datu lapas. Kaut arī riska frāzes parasti nav grūti tulkojamas, tomēr gan konsekvences, gan ērtuma ziņā ir vērtīgi izmantot to apstiprinātos oficiālos tulkojumus.

12.03.2002. MK noteikumu Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" pielikumā Nr. 3 ir atrodama uzskatāma bilingviāla tabula, kurā iekļautas gan angliskās gan latviskās riska frāžu versijas.

Zemāk izvilkums no MK noteikumiem Nr. 107, 12.03.2002, ar latviskotajām riska frāzēm.Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi


R1 Sprādzienbīstams sausā veidā
R2 Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā
R3 Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā
R4 Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem
R5 Karsēšana var izraisīt eksploziju
R6 Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē
R7 Var izraisīt ugunsgrēku
R8 Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku
R9 Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu
R10 Uzliesmojošs
R11 Viegli uzliesmojošs
R12 Īpaši viegli uzliesmojošs
R14 Aktīvi reaģē ar ūdeni
R15 Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes
R16 Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem
R17 Spontāni uzliesmo gaisā
R18 Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu
R19 Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus
R20 Kaitīgs ieelpojot
R21 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu
R22 Kaitīgs norijot
R23 Toksisks ieelpojot
R24 Toksisks, nonākot saskarē ar ādu
R25 Toksisks norijot
R26 Ļoti toksisks ieelpojot
R27 Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu
R28 Ļoti toksisks norijot
R29 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes
R30 Var viegli uzliesmot lietošanas laikā
R31 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes
R32 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes
R33 Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi
R34 Rada apdegumus
R35 Rada smagus apdegumus
R36 Kairina acis
R37 Kairina elpošanas sistēmu
R38 Kairina ādu
R39 Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi
R40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm
R42 Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R44 Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē
R45 Var izraisīt vēzi
R46 Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus
(svītrots ar MK 21.10.2003. noteikumiem Nr.580)
R48 Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares
R49 Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus
R50 Ļoti toksisks ūdens organismiem
R51 Toksisks ūdens organismiem
R52 Kaitīgs ūdens organismiem
R53 Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R54 Toksisks augiem
R55 Toksisks dzīvniekiem
R56 Toksisks augsnes organismiem
R57 Toksisks bitēm
R58 Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē
R59 Bīstams ozona slānim
R60 Var kaitēt reproduktīvajām spējām
R61 Var kaitēt augļa attīstībai
R62 Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām
R63 Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai
R64 Var kaitēt zīdāmam bērnam
R65 Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu
R66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu
R67 Tvaiki var radīt miegainību un reiboni
R68 Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risksĶīmisko vielu iedarbības apvienotie raksturojumi (R frāžu kombinācijas)


R14/15 Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes
R15/29 Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes
R20/21 Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot
R20/21/22 Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R21/22 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R23/24 Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R23/25 Toksisks ieelpojot un norijot
R23/24/25 Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R24/25 Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R26/27 Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R26/28 Ļoti toksisks ieelpojot un norijot
R26/27/28 Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R27/28 Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu
R36/38 Kairina acis un ādu
R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu
R37/38 Kairina elpošanas sistēmu un ādu
R39/23 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot
R39/24 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu
R39/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot
R39/23/24 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R39/23/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot
R39/24/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/23/24/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/26 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot
R39/27 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu
R39/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot
R39/26/27 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R39/26/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot
R39/27/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/26/27/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot
R42/43 Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R48/20 Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/21 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu
R48/22 Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/20/21 Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/20/22 Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/21/22 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot
R48/20/21/22 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu
R48/23 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot
R48/24 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu
R48/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot
R48/23/24 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R48/23/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot
R48/24/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot
R48/23/24/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē
R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R68/20 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot
R68/21 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu
R68/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot
R68/20/21 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R68/20/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot
R68/21/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R68/20/21/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijotSaistītie raksti:

Drošības frāzes latviešu valodā: I daļa

Drošības frāzes latviešu valodā: II daļa

Avots: http://www.likumi.lv/doc.php?id=60113

18
10/2010