LKA piedāvā iespēju mācīties nīderlandiešu valodu un kultūru


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) saviem studentiem no 2013. gada piedāvā iegūt pavisam jaunu specializāciju - Akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogrammas Starpkultūru sakari "LATVIJA – NĪDERLANDE/ VĀCIJA" ietvaros profesionālā līmenī apgūt nīderlandiešu valodu un kultūru.

Studiju programma studētgribētājiem būs pieejama pateicoties atbalstam, kuru sniegušas Nīderlandes un Beļģijas vēstniecības Rīgā, Flandrijas pārstāvniecība Varšavā un nīderlandiešu valodas un kultūras apvienība "Nederlandse Taalunie".

Šā gada maija mēnesī LKA apmeklēja pirmie nīderlandiešu valodas pasniedzēji. Viņi vadīja nīderlandiešu valodas nodarbības, kurās aktīvi piedalījās studenti, kuri specializējušies Latvijas – Ziemeļvalstu un Latvijas – Francijas kultūras sakaros.

Programmā ir paredzētas 9 budžeta un 20 maksas studiju vietas (studiju maksa gadā 1200 LVL).

Dokumentu pieņemšana: 2013. gada 8. un 13. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā,
Ludzas ielā 24.

Iestājpārbaudījumi: 2013.gada 15.-20. jūlijs.

Nīderlandes ģerbonis

Apakšprogrammas „Starpkultūru sakari Latvija – Nīderlande/ Vācija” studiju kursi:

Ievads kultūras teorijā
Kultūras semiotika
Filozofijas vēsture
20.gs. Rietumu filozofija
Pasaules mākslas vēsture
20.gs. Rietumeiropas
mākslas virzieni
Pasaules literatūras vēsture
Pasaules mūzikas vēsture
Pasaules teātra vēsture
Valsts studijas: Nīderlande, Vācija
Latvijas un reģiona kultūras sakari Eiropas kontekstā
Svešvaloda (angļu, vācu, franču ar priekšzināšanām)
Nīderlandiešu valodas teksta interpretācija
Vācu valodas teksta interpretācija
Nīderlandiešu valodas integrētais kurss
Vācu valodas integrētais kurss
Ģermāņu valodu vēsture un attīstības tendences
Lietišķā valoda
Tulkošana
Valoda un stils
Psihoanalīze un kultūra
Latvijas mākslas vēsture
Latviešu literatūras vēsture
Latvijas vēstures avoti un
historiogrāfija
Literatūras teorija
Ievads zinātniskajā darbā
Ievads kultūras menedžmentā
Ekonomikas pamati

Vēstniecības, starptautiskās organizācijas, valsts iestādes, ārzemju firmu pārstāvniecības Latvijā, tulkošana, tūrisms – tās ir tikai dažas no sfērām, kurās varēs minētās studiju programmas absolventi. Īpaši pieprasīti darba tirgū būs pirmie šīs specializācijas absolventi, jo nīderlandiešu valodas un kultūras studijas Latvijā līdz šim nav bijušas pieejamas.

AVOTI:

 

http://www.lka.edu.lv/images/faili//Info_SKS%20Nid.pdf
http://www.satori.lv/raksts/5835/Kulturas_akademija_vares_apgut_niderlandiesu_valodu_un_kulturu

"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

19
06/2013