LZNP atgādina: "Latvijā zvērinātu tulkotāju institūts nepastāv"


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!


Tulkojumu apliecināšanas prakses dažādās valstīs mēdz atšķirties. Ir valstis, kurās oficiāli pastāv zvērinātu tulkotāju institūts, bet ir arī tādas valstis, kurās šāda oficiāli izveidota institūta nav (piemēram, Latvijā). Tālāk rakstā par to, kā pareizi noformēt notariāli apliecināmus tulkojumus.Latvijas Zvērinātu notāru padome (LZNP) atgādina, ka amatpersona (notāru, tiesu izpildītāju, u.c.) par zvērinātu var uzskatīt tikai tad, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā veidā devusi zvērestu augstākai personai. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti neparedz nedz tulku/tulkotāju zvērināšanas kārtību, nedz arī zvērinātu tulku/tulkotāju institūtu.

Līdz ar to tulkotāja paraksta īstums ir apstiprināms Notariāta likuma 113. - 116. pantos paredzētajā veidā (tieši tāpat kā jebkurai citai fiziskai personai), apliecinājuma tekstā neiekļaujot normatīvajos aktos nepamatotu tulkotāja statusu.


No tā izriet, ka Latvijā ir iespējami tikai 2 rakstisko tulkojumu apliecināšanas veidi:

1) Apliecinājums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” jeb, citiem vārdiem sakot, apliecinājums ar tulkotāja parakstu un tulkošanas biroja zīmogu, pievienojot tulkojumam atzīmi jeb apliecinājuma tekstu, kurā ietverta sekojoša informācija: 1) apliecinājuma teksts “TULKOJUMS PAREIZS”; 2) tulka vārds un uzvārds; 3) personas kods; 4) vieta; un 5) datums (bez atzīmes par zvērināta tulkotāja statusu).

2) Apliecinājums saskaņā ar minētajiem Notariāta likuma pantiem, kura ietvaros notārs ar savu parakstu un zīmogu apliecina tulkotāja parakstu jeb identitāti (bez atzīmes par zvērināta tulkotāja statusu).


Zvērinātu tulkotāju institūts nepastāv


Kopsavilkums:

Tulkojumu apliecinājuma veidu nepieciešams izvēlēties atkarībā no iestādes prasībām, kurā tulkojums iesniedzams. Ir iestādes, kuras pieņem tulkojumu apliecinājumus, kuri izveidoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 291, taču ir tādas iestādes, kuras noteikti vēlas saņemt notariāli apliecinātu tulkojumu. Pirmais variants ir lētāks un relatīvi ātrāk noformējams, savukārt otrais - juridiski drošāks. Mūsu rekomendācija - vispirms sazināties ar iestādi un noskaidrot, kāda tipa tulkojumi tur tiek akceptēti, bet, ja tulkojums jāsagatavo iesniegšanai ārvalstu iestādē, tad labāk sagatavot notariāli apliecinātu tulkojumu.


"Rīgas tulki" ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti tulkojumi. Zvani 25904727 vai raksti info@rigastulki.lv, lai saņemtu tūlītēju bezmaksas konsultāciju un precīzas tulkojuma izmaksas!

16
12/2013