Ar ko atšķiras notariāls tulkojuma apliecinājums no dokumenta apostilizācijas?


Ceļojot, dodoties strādāt vai mācīties uz ārvalstīm, attīstot uzņēmējdarbības sakarus, dibinot ģimeni ar ārvalstniekiem, kā arī īstenojot citas starptautiska rakstura aktivitātes, Latvijas iedzīvotājiem praktiski vienmēr nepieciešams nodrošināties ar derīgiem dokumentiem, kuri būtu atbilstoši izmantojami tepat Latvijā un/vai ārvalstīs.

Šo formalitāšu kārtošana dažkārt var radīt dažādas neskaidrības un pārpratumus. Piemēram, viens no jautājumiem, kurus klienti mēdz uzdot zvērinātiem tulkotājiem, ir sekojošs: ar ko atšķiras notariāls tulkojums no apostilizācijas?

Kas ir notariāls tulkojums?

Notariāls tulkojums ir tulkojums, 1) kura pareizību ar savu parakstu apliecina zvērināts tulkotājs; un 2) zvērināta tulkotāja parakstu kā īstu apliecina zvērināts notārs. Par notariālu tulkojumu var uzskatīt gan pie dokumenta oriģināla piešūtu un apliecinātu tulkojumu, gan arī pie notariāli apliecinātas kopijas (kas ņemta nepastarpināti no dokumenta oriģināla) piešūtu un apstiprinātu tulkojumu. Šādus pakalpojumus (tostarp notariālu kopiju izveidi pie notāra) parasti nodrošina zvērināti tulkotāji (Piezvani - 25904727!).

Apostilizācija un notariāli tulkojumi

Kas ir apostilizācija?

Savukārt dokumenta apostilizācija ir dokumenta īstuma apliecināšana (tiek pārbaudīts, vai dokuments ir īsts un nav viltots). Šo procedūru Latvijā veic LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments.

Kopsavilkums

Īsumā: gan notariāls tulkojums, gan apostilizācija ir apliecinājuma veidi. Pirmajā gadījumā tiek apliecināta tulkotāja identitāte, bet otrajā - "dokumenta identitāte". Tulkotāja identitāti apliecina zvērināts notārs, savukārt dokumenta īstumu - LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (vai atbilstoša iestāde ārzemēs). Parasti no sākuma tiek veikts dokumenta notariāls tulkojums un tad šim dokumentam tiek pievienota Apostille.

11
02/2013